Πολιτική Απορρήτου

Περισσότερα ΔΕΧΟΜΑΙ
Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας:
Εγγραφείτε εδώ

αναδραση ηλεκτρομηχανολογικες μελετες εγκαταστασεις
Από το 1986 προσφέρουμε Ηλεκτρομηχανολογικές & Ενεργειακές Μελέτες - Εγκαταστάσεις - Εξοπλισμούς
αναδραση - ηλεκτρομηχανολογικα - ενεργεικα - εργα
Αξιοποιώντας την Γνώση, την Εμπειρία & τα Σύγχρονα Τεχνολογικά Δεδομένα
αναδραση - τεχνικη εταιρεια - ηλεκτρομηχανολογικων
Χτίζουμε Σχέσεις Εμπιστοσύνης

ΑΝΑΔΡΑΣΗ

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ είναι Τεχνική και Εμπορική Εταιρεία που από το 1986 παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για ηλεκτρομηχανολογικές, ενεργειακές μελέτες, εγκαταστάσεις, επιβλέψεις, συντηρήσεις, ηλεκτρομηχανολογικούς εξοπλισμούς καθώς και μελέτες για έκδοση αδειών κτηρίων και επιχειρήσεων, κατέχοντας σήμερα πρωταγωνιστική θέση στον τομέα των Ηλεκτρομηχανολογικών Βιομηχανικών και Ενεργειακών Εφαρμογών.

Αξιοποιώντας τα σύγχρονα τεχνολογικά δεδομένα και εξοπλισμούς και βελτιώνοντας τις γνώσεις, την εξειδίκευση και την εμπειρία των ανθρώπων μας, ανταποκρινόμαστε πλήρως στις προσδοκίες των πελατών μας, με απόλυτο σεβασμό στις ιδιαίτερες απαιτήσεις τους. Αξιολογούμε και μετρούμε πάντα την επίδοσή μας μέσα από την επίτευξη των στόχων των πελατών μας.


Πάντα κοντά στους συνεργάτες μας, με τις καλύτερες λύσεις!

Επώνυμοι Πελάτες

Έργα μας

στοχοι

Στόχοι

Ηλεκτρομηχανολογικές - Ενεργειακές Μελέτες, Εγκαταστάσεις, Κατασκευές, Ανακαινίσεις

Στόχος μας ο σχεδιασμός και η κατασκευή εγκαταστάσεων που θα διασφαλίζουν...

 • Πλήρη κάλυψη των αναγκών και των απαιτήσεων του πελάτη.
 • Ποιοτική και οικονομική κατασκευή (value for money).
 • Υψηλή τεχνολογική στάθμη που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις.
 • Εξοικονόμηση ενέργειας και χαμηλό λειτουργικό κόστος.
 • Πλήρης εναρμόνιση στις πιο σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις.
 • Βέλτιστη αισθητική προσαρμογή στις κτιριακές εγκαταστάσεις.
 • Επιλογή αξιόπιστου εξοπλισμού και υλικών.
 • Ευκολία στην λειτουργία, στην χρήση και στην συντήρηση.
 • Πλήρη ασφάλεια για τους χρήστες με απόλυτο σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή.
 • Φιλικότητα προς το περιβάλλον.

Τεχνικές - Μηχανολογικές Μελέτες - Έκδοση Αδειών Επιχειρήσεων Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες Αδειών Δόμησης

Στόχος μας η εκπόνηση αξιόπιστων μελετών και η υλοποίηση των βέλτιστων διαδικασιών και ενεργειών που θα διασφαλίζουν...

 • Άμεση και χωρίς προσκόμματα αδειοδότηση κάθε τύπου επιχείρησης ή κτιρίου.
 • Πλήρη νομιμότητα χωρίς κινδύνους καθυστερήσεων και προστίμων.
 • Πλήρη ολοκλήρωση των διαδικασιών χωρίς καθυστερήσεις η κρυφά κόστη.
 • Πλήρη συμμόρφωση με την κείμενη πολεοδομική, περιβαλλοντική, βιομηχανική, υγειονομική, επαγγελματική νομοθεσία και τις διατάξεις πυρασφάλειας, φυσικού αερίου, υγραερίου χωρίς κινδύνους ανακλήσεων των αδειών, προστίμων και κοστοβόρων αυθαιρεσιών.
 • Ασφάλεια των επιχειρήσεων, των κτηρίων, των εγκαταστάσεων και της ανθρώπινης ζωής.
 • Εξοικονόμηση ενέργειας και χαμηλό λειτουργικό κόστος.

Ηλεκτρομηχανολογικός Εξοπλισμός

Στόχος μας η προσφορά ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού που θα διασφαλίζει...

 • Ποιότητα και αξιοπιστία σε συνδυασμό με την καλύτερη δυνατή τιμή (value for money).
 • Βέλτιστη τεχνική υποστήριξη και εξυπηρέτηση του πελάτη μετά την πώληση (after sales).
 • Καλύτερη δυνατή εγγύηση λειτουργίας.
 • Μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και χαμηλό λειτουργικό κόστος.
 • Μέγιστη ασφάλεια για τούς χρήστες και τις εγκαταστάσεις.
 • Μακροχρόνια απρόσκοπτη λειτουργία χωρίς βλάβες και συχνές κοστοβόρες συντηρήσεις.
 • Πλήρη συμμόρφωση με τα Ευρωπαϊκά και διεθνή standard και πρότυπα για την ποιότητα, την ενεργειακή κλάση, την οικονομική λειτουργία και την ασφάλεια.
 • Ευκολία στην χρήση και στην λειτουργία και πλήρης ικανοποίηση των σύγχρονων απαιτήσεων με προηγμένες τεχνολογίες αυτοματισμού.
 • Φιλικότητα προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο.
αξιες

Αξίες

Το Σύστημα Αξιών της Ανάδραση

που διέπει την λειτουργία της καθώς και των υπηρεσιών και των προϊόντων που προσφέρει είναι πρωταρχικής σημασίας για τις σχέσεις της με τους πελάτες της και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο..

Σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον που στόχο έχει τους μεγάλους τζίρους και το εύκολο και γρήγορο κέρδος, όπου ο πελάτης αντιμετωπίζεται απλά ως νούμερο στην επίτευξη των οικονομικών στόχων και πλάνων, εμείς πιστεύουμε ότι οι αξίες μιας επιχείρησης και ιδιαίτερα μιας Τεχνικής Επιχείρησης η οποία διαχειρίζεται επενδύσεις υψηλής αξίας, οφείλουν να είναι περισσότερο ανθρωποκεντρικές και φιλικές προς τους πελάτες της, σεβόμενη απόλυτα την εμπιστοσύνη τους και την επένδυση τους. Για τον λόγο αυτό η ΑΝΑΔΡΑΣΗ έχει υιοθετήσει εδώ και 35 χρόνια ένα πλήρως ανθρωποκεντρικό σύστημα αξιών που διέπει την λειτουργία της καθώς και τις προσφερόμενες υπηρεσίες και προϊόντα το οποίο βασίζεται στους εξής άξονες.

 • Κατανόηση και σεβασμός των πραγματικών αναγκών και απαιτήσεων των πελατών.
 • Αναλυτική και ειλικρινής ενημέρωση των πελατών σύμφωνα με του κανόνες τής επιστήμης, τής τέχνης και τής ισχύουσας νομοθεσίας.
 • Λύσεις και προτάσεις προσαρμοσμένες στις πραγματικές ανάγκες και τις οικονομικές δυνατότητες του κάθε πελάτη σε συνδυασμό με το όφελος που θα έχει τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.
 • Προσφορά αξιόπιστων υπηρεσιών και προϊόντων αποκλειστικά μόνο με βάση τις γνώσεις, την εξειδίκευση , την εμπειρία, και τους κανόνες τής τέχνης και τής επιστήμης.
 • Ασφαλές, φιλικό και ξεκάθαρο περιβάλλον συνεργασίας χωρίς κρυφά κόστη και πρόσθετες χρεώσεις.
 • Δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης και μακροπρόθεσμης συνεργασίας.
οραμα

Όραμα

Το Όραμα της Ανάδραση

Η προσφορά ολοκληρωμένων λύσεων σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών και προϊόντων (Μελέτη, Επίβλεψη, Κατασκευή, Αδειοδότηση, Ανακαίνιση, Συντήρηση, Εμπορία) που αφορούν το σύνολο των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων.

 • Σε κτήρια πάσης φύσεως (βιομηχανικά, επαγγελματικά, οικιστικά).
 • Σε επιχειρήσεις (βιομηχανίες, βιοτεχνίες, επαγγελματικά εργαστήρια, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κάθε είδους, αποθήκες χονδρικής και Logistics, συνεργεία, σταθμούς και πλυντήρια αυτοκινήτων, αρτοποιεία, παιδικούς σταθμούς γυμναστήρια και αθλητικούς συλλόγους, υγείας και πρόνοιας, εκπαίδευσης κ.λ.π)

NEA

 • ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021 - Το Νέο Πρόγραμμα

  ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021 - Το Νέο Πρόγραμμα

  Ξεκινά τον Οκτώβριο 2021 το νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 για την ενεργειακή αναβάθμιση πάσης φύσεως υφιστάμενων κτηρίων κατοικίας (μονοκατοικίες, διαμερίσματα, πολυκατοικίες). Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ πάνω από 35 χρόνια εμπειρία στον τομέα των Ηλεκτρομηχανολογικών και Ενεργειακών Εγκαταστάσεων κτηρίων θα βρίσκεται ακόμη μία φορά δίπλα στους πελάτες προκειμένου να προσφέρει ολοκληρωμένες και αξιόπιστες υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα των εργασιών του προγράμματος...

  περισσότερα »
 • Χειμώνας 2020: Οικονομική Λύση Θέρμανσης με Υγραέριο

  Χειμώνας 2020: Οικονομική Λύση Θέρμανσης με Υγραέριο

  Το υγραέριο αποτελεί μια ιδανική λύση για οικονομική θέρμανση σε περιοχές που δεν υφίσταται δίκτυο φυσικού αερίου. Στο άρθρο μας αυτό θα αναφερθούμε σε εγκαταστάσεις υγραερίου με δεξαμενή υγραερίου που αποτελεί και την μοναδική λύση για οικονομική θέρμανση με υγραέριο και όχι στην λύση με συστοιχία φιαλών υγραερίου, που είναι μία λύση η οποία αφενός δεν παρέχει κάποια σημαντική οικονομία σε σχέση με το πετρέλαιο, μια και το υγραέριο σε φιάλες είναι πολύ ακριβότερο από ...

  περισσότερα »
 • 1 Οκτωβρίου 2020: Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ

  1 Οκτωβρίου 2020: Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ

  Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ δυναμικά μπροστά, ατενίζοντας με αισιοδοξία τις προκλήσεις του μέλλοντος, με επενδύσεις στην σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία και με στόχο πάντα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών της και την παροχή ακόμα καλύτερων και αξιόπιστων υπηρεσιών και προϊόντων. Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ εντάχθηκε τον Μάιο του 2020 στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα στην Δράση ''Ψηφιακό Βήμα'' και προχωρά στην υλοποίηση ενός φιλόδοξου επενδυτικού προγράμματος που περιλαμβάνει : ...

  περισσότερα »
 • 15 Οκτωβρίου 2020: Η Νέα Ιστοσελίδα της ΑΝΑΔΡΑΣΗ

  15 Οκτωβρίου 2020: Η Νέα Ιστοσελίδα της ΑΝΑΔΡΑΣΗ

  Σας καλωσορίζουμε στην νέα Ιστοσελίδα της ΑΝΑΔΡΑΣΗ ! Μετά από 11 χρόνια λειτουργίας της παλιάς μας Ιστοσελίδας, αυτή μας αποχαιρετά και στην θέση της έρχεται μια ολοκαίνουργια Νέα Ιστοσελίδα πλήρως ανανεωμένη και εμπλουτισμένη τόσο σε περιεχόμενο όσο και σε εμφάνιση και διευκολύνσεις, η οποία προσφέρει στους επισκέπτες εξαιρετικά χρήσιμες πληροφορίες τόσο για τις υπηρεσίες, τα προϊόντα, το προφίλ και τη φιλοσοφία της ΑΝΑΔΡΑΣΗ όσο και πλήθος τεχνικών πληροφοριών, που...

  περισσότερα »
 • 5 Οκτωβρίου 2020: Νέα συνεργασία της ΑΝΑΔΡΑΣΗ

  5 Οκτωβρίου 2020: Νέα συνεργασία της ΑΝΑΔΡΑΣΗ

  Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ στα πλαίσια τής διεύρυνσης των συνεργασιών της με επώνυμους και αξιόπιστους οίκους στο τομέα των προϊόντων Κλιματισμού και Θέρμανσης, προσέθεσε πρόσφατα ένα ακόμα επώνυμο οίκο. Ο οίκος αυτός είναι η διεθνούς φήμης εταιρεία LG της οποίας το προϊόντα στον τομέα του κλιματισμού και θέρμανσης θα διατίθενται από την ΑΝΑΔΡΑΣΗ τόσο για λιανική πώληση όσο και εντασσόμενα στα έργα της, ανάλογα φυσικά και με τις προτιμήσεις και τις απαιτήσεις...

  περισσότερα »