Πολιτική Απορρήτου

Περισσότερα ΔΕΧΟΜΑΙ
Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας:
Εγγραφείτε εδώ

φυσικο αεριο κατοικιες

Φυσικό Αέριο – Κατοικίες

Φυσικό Αέριο – Κατοικίες

H ΑΝΑΔΡΑΣΗ αναλαμβάνει Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου σε κατοικίες, πολυκατοικίες και διαμερίσματα και αποτελεί μια από τις πλέον αξιόπιστες και έμπειρες τεχνικές εταιρείες στην κατασκευή Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου από το 1986, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες (μελέτη , κατασκευή, προμήθεια εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη, συντήρηση) για εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου σε κατοικίες , μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και διαμερίσματα) διαθέτοντας ένα πλήρως οργανωμένο και άριστα καταρτισμένο Τμήμα Κατασκευής Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων αποτελούμενο από Μηχανολόγους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς με πολυετή εμπειρία καθώς και έμπειρα και άριστα καταρτισμένα και οργανωμένα συνεργεία ( τεχνικοί καυσίμων αερίων, υδραυλικοί, σωληνάδες κ.λ.π .) τα οποία διαθέτουν ότι πιο σύγχρονο υπάρχει από πλευράς μηχανικού εξοπλισμού και εργαλείων.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ με βασικό εφόδιο την πολυετή εμπειρία της από το 1986 στον τομέα του Φυσικού Αερίου και σε συνδυασμό με την συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση των Μηχανικών της και των Τεχνικών της σε νέες σύγχρονες και εξελιγμένες τεχνικές και μεθόδους καθώς και με σημαντικές επενδύσεις που γίνονται συνεχώς σε μηχανικό εξοπλισμό και εργαλεία δύναται να προσφέρει Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου που καλύπτουν απόλυτα τις παραπάνω απαιτήσεις και τις ανάγκες κάθε έργου εγκατάστασης φυσικού αερίου και πραγματικά μπορούν να κάνουν την διαφορά επιτυγχάνοντας να διασφαλίζονται απόλυτα οι αυξημένες απαιτήσεις αυτού του είδους εγκαταστάσεων (ασφάλεια, εύρυθμη λειτουργία χωρίς βλάβες, εξοικονόμηση ενέργειας και χαμηλό λειτουργικό κόστος, διάρκειας ζωής, ευκολία στην συντήρηση κ.λ.π.).

Οι Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου αποτελούν σοβαρές μηχανολογικές εφαρμογές που διέπονται από αυστηρή νομοθεσία και κανονισμούς (Κανονισμός Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου) και η κατασκευή τους απαιτεί ειδικές γνώσεις και μεγάλη εμπειρία.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ διαθέτει αποδεδειγμένα την τεχνογνωσία των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, η οποία πηγάζει από την πολύχρονη εμπειρία της καθώς δραστηριοποιείται στον τομέα αυτό εδώ και πάνω από 35 χρόνια έχοντας να επιδείξει σημαντικό αριθμό από Εγκαταστάσεις Φυσικού σε κτήρια κατοικίας, γεγονός που της προσδίδει την δυνατότητα να μπορεί εγγυηθεί ανεπιφύλακτα για την κατασκευή μιας τεχνικά άρτιας εγκατάστασης φυσικού αερίου.

Το φυσικό αέριο είναι ένα καθαρό καύσιμο αέριο που εξάγεται από γεωλογικούς σχηματισμούς και αποτελείται κυρίως από μεθάνιο (τουλάχιστον 75% σε αναλογία γραμμομορίων) και από υδρογονάνθρακες υψηλότερου μοριακού βάρους και ενδεχομένως από μικρές ποσότητες αζώτου, διοξειδίου του άνθρακα, οξυγόνου και ίχνη άλλων ενώσεων και στοιχείων, στο οποίο μπορεί να έχουν προστεθεί και οσμητικές ουσίες.

Το φυσικό αέριο μεταφέρεται και διανέμεται προς του καταναλωτές μέσω των συστημάτων μεταφοράς και διανομής τα οποία περιλαμβάνουν τα εξής :

• Tα δίκτυα σωληνώσεων μεταφοράς.
• Τα δίκτυα σωληνώσεων διανομής.
• Τα δίκτυα σωληνώσεων σύνδεσης με τον καταναλωτή (service lines) .
• Τα εσωτερικά δίκτυα σωληνώσεων των καταναλωτών.

Το φυσικό αέριο είναι άχρωμο και άοσμο. Η χαρακτηριστική του οσμή δίνεται τεχνητά ώστε να γίνεται αντιληπτό σε τυχόν διαρροές. Ανήκει στη δεύτερη οικογένεια των αέριων καυσίμων και είναι ελαφρύτερο από τον αέρα. Αναμεμιγμένο με τον αέρα υπό ορισμένες συνθήκες ( 5% έως 10% κατ όγκο) σχηματίζει αναφλέξιμο μίγμα αν έρθει σε επαφή με φωτιά . Η ανάφλεξη του μίγματος αυτού παρουσιάζει ενδιαφέρον μόνο αν γίνει σε κλειστό χώρο αν αυτό έρθει σε επαφή με φωτιά όποτε και δημιουργούνται συνθήκες έκρηξης. Σε εξωτερικό χώρο ο κίνδυνος αυτός είναι εντελώς μηδαμινός.

Η καύση του φυσικού αερίου, σε σχέση με αυτή του πετρελαίου , έχει λιγότερο επιβλαβείς συνέπειες για το περιβάλλον. Παράγει δηλαδή μικρότερες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα για κάθε μονάδα παραγόμενης ενέργειας και θεωρείται ένα οικολογικό καύσιμο.

Το φυσικό αέριο έχει πολύ υψηλή θερμογόνο δύναμη (11900 Kcal/Kg) αρκετά υψηλότερη από το πετρέλαιο (10000 Kcal/Κg) , πολύ καλύτερο βαθμό απόδοσης λόγω της μη ύπαρξης οξειδίων του θείου στα καυσαέρια του, έτσι ώστε να είναι τεχνικά εύκολη και χωρίς τα απαίτηση ακριβού εξοπλισμού η ανάκτηση θερμότητας από αυτά σε λέβητες και συσκευές συμπύκνωσης , που ανεβάζουν το βαθμό απόδοσης του συστήματος έως και 105% ,εξαιρετικά υψηλότερο από αυτόν των συμβατικών συστημάτων πετρελαίου που στις συνήθεις των περιπτώσεων κυμαίνεται γύρω στο 65-75 % και στην καλύτερη των περιπτώσεων δεν ξεπερνά το 85% .

Τα παραπάνω σοβαρά πλεονεκτήματα και σε συνδυασμό με την αρκετά χαμηλότερη τιμή του συγκριτικά με το πετρέλαιο και την σαφώς καθαρότερη καύση του, που το καθιστά ένα πολύ περισσότερο οικολογικό καύσιμο, το φυσικό αέριο τα τελευταία χρόνια αποτελεί ένα ιδιαίτερα ελκυστικό καύσιμο σε περιοχές που διαθέτουν δίκτυο φυσικού αερίου και για διάφορες δραστηριότητες όπως είναι η θέρμανση χώρων, παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και το μαγείρεμα σε κάθε μορφής κτήριο κατοικίας .

Οι διαδικασίες που απαιτούνται για την σύνδεση ενός κτηρίου κατοικίας, πολυκατοικίας ή ενός διαμερίσματος με το δίκτυο του φυσικού αερίου είναι οι εξής :

  • Σύνταξη και διεκπεραίωση στην Εταιρία Φυσικού Αερίου της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύνδεσης με το φυσικό αέριο.
  • Έγκριση της αίτησης από την Εταιρία Φυσικού Αερίου, πληρωμή των τελών σύνδεσης και της εγγύησης και υπογραφή σύμβασης.
  • Καθορισμός από την Εταιρία Φυσικού Αερίου σε συνεργασία με μελετητή Μηχανικό και εκπρόσωπο των ιδιοκτητών, της θέσης του μετρητή ή των μετρητών του φυσικού αερίου.
  • Σύνταξη της μελέτης φυσικού αερίου από τον υπεύθυνο μηχανικό και κατάθεση της μελέτης για έγκριση στην Εταιρία Φυσικού Αερίου.
  • Μετά την έγκριση της μελέτης ακολουθεί συνήθως η διαδικασία προμήθειας του απαιτούμενου εξοπλισμού για την εγκατάσταση του φυσικού αερίου (λέβητας ή καυστήρας ή επίτοιχος λέβητας αερίου ή μπόιλερ αποθήκευσης ή μπόιλερ ροής για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, κουζίνας φυσικού αερίου κ.λ.π ) και εν συνεχεία η κατασκευή των εσωτερικών εγκαταστάσεων του φυσικού αερίου από το μετρητή ή τους μετρητές έως το λεβητοστάσιο αν πρόκειται για κεντρική εγκατάσταση και έως την ατομική μονάδα ή ακόμα και την κουζίνα του κάθε διαμερίσματος, αν πρόκειται για ατομική εγκατάσταση φυσικού αερίου σε διαμέρισμα πολυκατοικίας.
  • Ολοκλήρωση της εγκατάστασης και διενέργεια ελέγχων και δοκιμών από το επιβλέποντα Μηχανικό καθώς και σύνταξη και υποβολή στην Εταιρία Φυσικού Αερίου της απαιτούμενης Τεχνικής Έκθεσης και των Πιστοποιητικών Ελέγχου.
  • Έλεγχος των εγκαταστάσεων από την Εταιρία Φυσικού Αερίου και προσωρινή ενεργοποίηση του δικτύου.
  • Τελική σύνδεση και ρύθμιση των συσκευών φυσικού αερίου και έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού ρυθμίσεων και μετρήσεων από ειδικό τεχνικό καυσίμων αερίων.
  • Υποβολή του σχετικού πιστοποιητικού ρυθμίσεων και μετρήσεων στην Εταιρία Φυσικού Αερίου και οριστική αεριοδότηση.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ εκτός των υπηρεσιών Κατασκευής Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου προφέρει και τον απαιτούμενο εξοπλισμό (ατομικοί λέβητες φυσικού αερίου για κατοικίες, συμβατικοί λέβητες και καυστήρες φυσικού αερίου για κατοικίες, βάνες και εξαρτήματα δικτύων φυσικού αερίου, μετρητές φυσικού αερίου κ.λ.π) παρέχοντας έτσι μια ολοκληρωμένη λύση Εγκατάστασης Φυσικού Αερίου στον εκάστοτε πελάτη με την εγγύηση , την υπευθυνότητα και την αξιοπιστία μιας εταιρείας με πάνω από 35 χρόνια στο τομέα του Φυσικού Αερίου.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ για την κατασκευή των Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου χρησιμοποιεί και προσφέρει μέσω του Εμπορικού Τμήματος της εξοπλισμούς και προϊόντα για Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου των πλέον επώνυμων κατασκευαστικών οίκων τα οποία έχουν επιλεγεί με βάση την πολυετή γνώση και εμπειρία μας, ώστε να ανταποκρίνονται πραγματικά σε αυτό που επιζητούν οι πελάτες μας :

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΕΓΓΥΗΣΗ - ΚΑΛΗ ΤΙΜΗ - AFTER SALES

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ δύναται να ανταποκριθεί σε οιανδήποτε ζήτηση Εγκατάστασης Φυσικού Αερίου σε κατοικίες, διαμερίσματα και πολυκατοικίες :

Στο σύνολο των περιοχών της Περιφέρειας Αττικής που διαθέτουν ενεργό δίκτυο φυσικού αερίου (Αθήνα, Αγία Παρασκευή, Χολαργός, Παπάγου, Χαλάνδρι, Γλυφάδα, Βούλα, Ελληνικό, Αργυρούπολη, Ηλιούπολη, Παλαιό Φάληρο, Ψυχικό, Μαρούσι, Άλιμος, Παλλήνη, Νέα Πεντέλη, Άγιος Δημήτριος, Φιλοθέη, Νέα Ιωνία, Πειραιάς, Νέα Σμύρνη, Ζωγράφου, Άγιοι Ανάργυροι, Ηράκλειο, Νέα Φιλαδέλφεια, Θρακομακεδόνες, Νέα Χαλκηδόνα, Άγιος Στέφανος, Καισαριανή, Βριλήσσια, Κορωπί, Λυκόβρυση, Πεύκη, Κηφισιά, Βύρωνας, Γαλάτσι, Υμηττός, Μελλίσια, Δάφνη, Μεταμόρφωση, Νέα Ερυθραία, Περιστέρι, Αιγάλεω, Πειραιάς, Ελευσίνα, Ασπρόπυργος, Κορωπί, Παλλήνη, Γέρακας, Ανθούσα, Αχαρνές, κ.λ.π.).

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ έχει καταξιωθεί στον τομέα των Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου σε κατοικίες διαμερίσματα και πολυκατοικίες μέσω ενός σημαντικού αριθμού έργων εγκαταστάσεων φυσικού αερίου που έχει να επιδείξει από το 1986 μέχρι και σήμερα.

Πελάτες της ΑΝΑΔΡΑΣΗ είναι ιδιώτες καθώς και τεχνικά γραφεία Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών, που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστεύτηκαν την ΑΝΑΔΡΑΣΗ και με τους οποίος έχουν οικοδομηθεί μακροχρόνιες και σταθερές σχέσεις εμπιστοσύνης.