Πολιτική Απορρήτου

Περισσότερα ΔΕΧΟΜΑΙ
Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας:
Εγγραφείτε εδώ

μελετες ηχομονωσης

Μελέτες Ηχομόνωσης

Μελέτες Ηχομόνωσης

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ εκπονεί Μελέτες Ηχομόνωσης – Ηχοπροστασίας για κτήρια πάσης φύσεως (κέντρα διασκέδασης, μπαρ, επαγγελματικά κτήρια, βιομηχανίες , συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία, κατοικίες, πολυκατοικίες και διαμερίσματα, κτήρια γραφείων, σχολεία και γενικότερα κτήρια εκπαίδευσης κ.λ.π) καθώς και μηχανολογικών εγκαταστάσεων που προξενούν ηχητική ρύπανση.

Το αντικείμενο της Μελέτης Ηχομόνωσης-Ηχοπροστασίας είναι ο υπολογισμός και σχεδιασμός των αναγκαίων συστημάτων για την προστασία των κτηρίων και κατά συνέπεια των ανθρώπων από τις δυσάρεστες συνέπειες που προκαλούνται από την επίδραση διαφόρων ειδών ήχων και γενικότερα της ηχορύπανσης που προέρχεται από διάφορες δραστηριότητες και οι οποίες δύναται να παρενοχλούν τους χρήστες ή τους κατοίκους ενός κτηρίου με σοβαρές, σε κάποιες περιπτώσεις, επιπτώσεις τόσο στην ψυχική τους υγεία αλλά και στην σωματική τους υγεία (κυρίως στη ακοή).

Κύριες πηγές ηχορύπανσης είναι :

  • Η κυκλοφορία κάθε είδους μέσων μεταφοράς (Ι.Χ, λεωφορεία, φορτηγά αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες αεροπλάνα , σιδηρόδρομος κ.λ.π)
  • Κέντρα διασκέδασης , μπαρ, καφετέριες και καταστήματα εστίασης που διαθέτουν ηχητικές εγκαταστάσεις έντονης μουσικής.
  • Συσκευές εξυπηρέτησης κτηρίων που τοποθετούνται σε εξωτερικούς χώρους ( κλιματιστικά μηχανήματα, ανεμιστήρες και εξαεριστήρες, ανεμογεννήτριες, ψυκτικά μηχανήματα κ.λ.π)
  • Οικιακές συσκευές ( στερεοφωνικά συγκροτήματα μουσικής, τηλεόραση)
  • Βιομηχανικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες
  • Δραστηριότητες συνεργείων επισκευής αυτοκινήτων και φανοποιείων

Βασικός στόχος της Μελέτης Ηχομόνωσης –Ηχοπροστασίας ανάλογα με την περίπτωση είναι :

  • Είτε ο περιορισμός του θορύβου που μεταφέρεται από το εξωτερικό περιβάλλον στο εσωτερικό ενός κτηρίου, στα ανεκτά όρια ηχητικής στάθμης για διάφορα είδη κτηρίων , όπως αυτά τα όρια προσδιορίζονται στο Άρθρο 12 του κτιριοδομικού κανονισμού καθώς και άλλων ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων και προδιαγραφών .
  • Είτε ο περιορισμός του θορύβου που εκπέμπεται από κάποιον χώρο ή δραστηριότητα που προκαλεί ηχορύπανση προς το περιβάλλον και τα γειτονικά κτήρια (κέντρα διασκέδασης, μπαρ, βιομηχανίες βιοτεχνίες, επαγγελματικά εργαστήρια, συνεργεία αυτοκινήτων κ.λ.π) στα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια θορύβου όπως αυτά προσδιορίζονται στην κείμενη νομοθεσία ( ΠΔ 1180/81).
  • Είτε ο περιορισμός του θορύβου εντός των ορίων που προσδιορίζονται από την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των εργαζόμενων Π.Δ. 149/2006 (ΦΕΚ 159/Α` 28.7.2006) και ο οποίος εκπέμπεται εντός του ιδίου του χώρου από το μηχανολογικό εξοπλισμό και γενικότερα από βιομηχανικές δραστηριότητες.
  • Είτε ο περιορισμός του θορύβου που εκπέμπει ο μηχανολογικός εξοπλισμός μιας εγκατάστασης ή μιας βιομηχανικής δραστηριότητας τόσο προς το εξωτερικό περιβάλλον και τα γειτονικά κτήρια, στα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια θορύβου όπως αυτά προσδιορίζονται στην κείμενη νομοθεσία ( ΠΔ 1180/81) όσο και σε εσωτερικούς χώρους εντός των ορίων που προσδιορίζονται από την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των εργαζόμενων Π.Δ. 149/2006 (ΦΕΚ 159/Α` 28.7.2006) καθώς και από το Άρθρο 12 του κτιριδομικού κανονισμού , όταν πρόκειται για άλλες χρήσεις κτηρίων ( κατοικία, εκπαίδευση, ξενοδοχεία, υγεία κ.λ.π)

Η Μελέτη Ηχομόνωσης – Ηχοπροστασίας αποτελεί μια σοβαρή και σύνθετη τεχνική εφαρμογή η οποία απαιτεί ειδικές γνώσεις και μεγάλη εμπειρία.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ διαθέτοντας εμπειρία πάνω από 35 χρόνια και έχοντας να επιδείξει ένα σημαντικό αριθμό Μελετών Ηχομόνωσης – Ηχοπροστασίας για κάθε τύπο κτηρίου και εγκατάστασης, δύναται να ανταποκριθεί απόλυτα στην ζήτηση οιασδήποτε τύπου Μελέτης Ηχομόνωσης-Ηχοπροστασίας για κάθε τύπου εφαρμογή σε κτήρια (κέντρα διασκέδασης, μπαρ, επαγγελματικά κτήρια, βιομηχανίες , συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία, κατοικίες, πολυκατοικίες και διαμερίσματα, κτήρια γραφείων, σχολεία και γενικότερα κτήρια εκπαίδευσης κ.λ.π) ή μηχανολογικές εγκαταστάσεις παρέχοντας μελέτες που διασφαλίζουν την κατασκευή εγκαταστάσεων ηχομόνωσης-ηχοπροστασίας που θα ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις σύμφωνα με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία καθώς και με τα Ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.

Η εκπόνηση των Μελετών Ηχομόνωσης-Ηχοπροστασίας από την ΑΝΑΔΡΑΣΗ γίνεται αποκλειστικά με την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και την υποστήριξη σύγχρονου σχεδιαστικού και υπολογιστικού λογισμικού (INTELICAD, 4M ADAPT, AUTOFINE). Τα σχέδια των μελετών παράγονται ηλεκτρονικά μέσω του σχεδιαστικού λογισμικού 4M AUTOFINE και εκτυπώνονται στα ψηφιακά plotter μας.

Πελάτες της ΑΝΑΔΡΑΣΗ είναι ιδιώτες καθώς και επιχειρήσεις κάθε είδους (βιομηχανικές, εμπορικές, τουριστικές, παροχής υπηρεσιών, τεχνικές και κατασκευαστικές οικοδομικών έργων, επαγγελματίες ) καθώς και τεχνικά γραφεία Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών, που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστεύτηκαν την ΑΝΑΔΡΑΣΗ και με τους οποίος έχουν οικοδομηθεί μακροχρόνιες και σταθερές σχέσεις εμπιστοσύνης.