Εταιρία
Υπηρεσίες
Προϊόντα
Πελάτες
Έργα
Συνεργάτες
Πληροφορίες
Επικοινωνία
Σύνδεσμοι
Sitemap
 

Δ.Παπανικολάου 12

19400 ΚΟΡΩΠΙ, ΑΤΤΙΚΗ

ΤΗΛ & ΦΑΞ: 210 6020152

GSM: 693 6020152

Email:

Ενεργειακή Αναβάθμιση Βιομηχανίας

κατασκευες-αναινισεις

Σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία η συμμετοχή των βιομηχανιών και βιοτεχνιών στη συνολική κατανάλωση τελικής ενέργειας βρίσκεται περίπου στο 23% (στοιχεία του 2002). Από αυτή το 26,8% είναι ηλεκτρική ενέργεια, το 67,8% ενέργεια που παράγεται από συμβατικά καύσιμα (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο) και το 5,4% ενέργεια που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ). Η ενέργειαα αποτελεί σήμερα τον σηματικότερο πάραγοντα του λειτουργικού κόστους σε κάθε βιομηχανία.

 

Τα τελευταία χρόνια το κόστος της ενέργειας για την βιομηχανία έχει αυξηθεί σημαντικά από διάφορους λόγους και αιτίες. Η οικονομική επιβίωση, η ανταγωνιστικότητα καθώς και η μελλοντική ανάπτυξη κάθε βιομηχανικής επιχείρησης περνά σήμερα υποχρεωτικά μέσα από την ανάγκη για εξοικονόμηση ενέργειας και δραστική μείωση του λειτουργικού κόστους που προέρχεται από αυτήν.

 

Οι τρόποι, οι μέθοδοι και ο εξοπλισμός που απαιτούνται για να επιτευχθούν οι στόχοι της ενεργειακής αναβάθμισης και της εξοικονόμησης ενέργειας στην βιομηχανία είναι πολύ διαφορετικοί από δραστηριότητα σε δραστηριότητα αλλά ακόμα και από επιχείρηση σε επιχείρηση. Κατά συνέπεια απαιτείται αφενός μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση στις λειτουργικές συνθήκες του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αυτού του είδους των εγκαταστάσεων και αφετέρου εξέταση της κάθε περίπτωσης ξεχωριστά. Έτοιμες λύσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή αναβάθμιση σε βιομηχανία δεν υπάρχουν. Προκειμένου οι λύσεις που θα δοθούν να είναι αξόπιστες καθώς επιστημονικά και τεχνικά τεκμηριωμένες εις τρόπο ώστε να επιτευχθούν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα , θα πρέπει για την κάθε περίπτωση να εκπονηθεί ξεχωριστή μελέτη που θα λαμβάνει υπόψη τα παραγωγικά, τεχνικά και ενεργειακά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης βιομηχανικής μονάδας .

 

Αυτή ακριβώς την ανάγκη των βιομηχανικών επιχειρήσεων για εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της ενεργειακής αναβάθμισης και μείωσης του λειτουργικού κόστους από αυτήν έρχεται να καλύψει η ΑΝΑΔΡΑΣΗ με ολοκληρωμένες και αξιόπιστες λύσεις, υπηρεσίες και προϊόντα, θέτοντας στην υπηρεσία των πελατών της την συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία των 30 περίπου χρόνων παρουσίας της στον τομέα των ενεργειακών και ηλεκτρομηχανολογικών εφαρμογών.

 

Ειδικότερα η ΑΝΑΔΡΑΣΗ στον τομέα που αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση και την εξοικονόμηση ενέργειας σε βιομηχανίες προσφέρει :

 • Ειδικά πακέτα λύσεων ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας για μικρές και μεσαίες βιομηχανίες και βιοτεχνίες, προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της εκάστοτε μονάδας, τα οποία συνήθως περιλαμβάνουν λύσεις για : Α. Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας (όπως εγκατάσταση συστημάτων διόρθωσης του συντελεστή ισχύος, χρήση inverter και soft starter για τους κινητήρες, αντικατάσταση ιμαντοκίνητων κινητήρων με κινητήρες με κόμπλερ, εγκατάσταση συστημάτων μέτρησης και διαχείρισης της ηλεκτρικής ενέργειας, ενεργειακή αναβάθμιση του φωτισμού με αντικατάσταση των λαμπτήρων και των φωτιστικών παλαιάς τεχνολογίας με λαμπτήρες και φωτιστικά τύπου led). B. Eγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού για την ενεργειακή διαχείριση των εγκαταστάσεων. Γ. Εγκατάσταση συστημάτων ανάκτησης ενέργειας από την λειτουργία παραγωγικού και μη παραγωγικού μηχανολογικού εξοπλισμού. Δ. Εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας απο Α.Π.Ε. E. Eγκατάσταση συστημάτων παραγωγής θερμικής ενέργειας απο τον ήλιο (ηλιοθερμία). ΣΤ. Εγκατάσταση εξοπλισμού κατάλληλου για την μετατροπή των εγκαταστάσεσων που λειτουργούν με ακρίβα συμβατικά καύσιμα (πετρέλαιο) εις τρόπον ώστε αυτές να δύναται να λειτουργήσουν είτε με οικονομικότερα συμβατικά καύσιμα (φυσικό αέριο και υγραέριο) είτε ακόμα και με μη συμβατικά καύσιμα (πυρήνας, πέλλετ, βιοκαύσιμα κ.λ.π). Ζ. Εγκατάσταση μονάδων συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας (Σ.Η.Θ).
 • Ειδικές υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου Έργων Εξοικονόμησης Ενέργειας - Energy Service (εκπόνηση ειδικών οικονομοτεχικών και τεχνικών μελετών εξοικονόμησης ενέργειας) καθώς και υλοποίηση των παρεμβάσεων, για περιπτώσεις μεγάλων ή πολύ μεγάλων βιομηχανικών μονάδων (Δείτε παρακάτω περισσότερες χρήσιμες πληροφορίες).
ηλεκτρολογικα εργα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
ηλεκτρολογικα εργα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

Γοα περισσότερες πληροφορίες καλέστε τώρα στα τηλέφωνα 2106020152 - 6936020152 ή συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας με την ζήτηση σας:

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...

Διαδικασίες για την ενεργειακή αναβάθμιση και την εξοικονόμηση ενέργειας σε Βιομηχανίες

 

1η Φάση

 

Ενεργειακή επιθεώρηση του παραγωγικού μηχανολογικού τους εξοπλισμού, του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εξυπηρέτησης του κτηρίου (ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, φωτισμός, θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός, ύδρευση, ζεστό νερό κ.λ.π ) και σύνταξη ενεργειακής μελέτης για εξοικονόμηση ενέργειας.

 

Αυτή η φάση περιλαμβάνει:

 • Αυτοψία στο κτήριο και πλήρη καταγραφή του παραγωγικού μηχανολογικού εξοπλισμού (ισχύς, βαθμός απόδοσης, ονομαστικός συντελεστής ισχύος του κάθε μηχανήματος) καθώς και του τρόπου λειτουργίας του (χρόνος λειτουργίας, ωράριο λειτουργίας κ.λ.π).
 • Αυτοψία στο κτήριο και πλήρης καταγραφή του συνόλου των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού εξυπηρέτησης (θέρμανση, κλιματισμός, παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, φωτισμός, υδραυλικές εγκαταστάσεις) καθώς και κάθε άλλου εξοπλισμού που έχει σχέση με την λειτουργία του κτηρίου και καταναλώνει ενέργεια ή φυσικούς πόρους.
 • Συγκέντρωση στοιχείων γενικών καταναλώσεων κτηρίου από λογαριασμούς και τιμολόγια αγοράς, σε βάθος τουλάχιστον τριετίας (ηλεκτρική ενέργεια, καταναλώσεις πετρελαίου, φυσικού αερίου, υγραερίου, νερού κ.λ.π) καθώς και πιθανόν διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν τις επιμέρους καταναλώσεις σε ηλεκτρική ενέργεια ανά μηχάνημα, ομάδα μηχανημάτων, χώρο ή ομάδες χώρων, ανά είδος εγκατάστασης (παραγωγική δραστηριότητα, φωτισμός, κλιματισμός, εξαερισμός, άλλες ενεργειακές καταναλώσεις κ.λ.π)
 • Σύνταξη ενεργειακής μελέτης όπου εξετάζονται και αναλύονται όλα τα συγκεντρωμένα στοιχεία και δεδομένα και προτείνονται τρία τουλάχιστον διαφορετικά σενάρια με περιληπτικές αλλά κοστολογημένες προτάσεις ενεργειακής αναβάθμισης στις οποίες φαίνεται η τάξη μεγέθους της απαιτούμενης επένδυσης, το ποσοστό της αναμενόμενης εξοικονόμησης ενέργειας και ο χρόνος απόσβεσης του κόστους της επένδυσης για κάθε μια λύση ξεχωριστά.

Για την υλοποίηση της φάσης αυτής θα πρέπει να διατεθούν στη ΑΝΑΔΡΑΣΗ τα παρακάτω:

 • Στοιχεία γενικών καταναλώσεων κτηρίου από λογαριασμούς και τιμολόγια αγοράς, σε βάθος τουλάχιστον τριετίας (ηλεκτρική ενέργεια, καταναλώσεις πετρελαίου, φυσικού αερίου, υγραερίου, νερού κ.λ.π) καθώς και πιθανόν διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν τις επιμέρους καταναλώσεις σε ηλεκτρική ενέργεια ανά μηχάνημα, ομάδα μηχανημάτων, χώρο ή ομάδες χώρων, ανά είδος εγκατάστασης (παραγωγική δραστηριότητα, φωτισμός, κλιματισμός, εξαερισμός, άλλες ενεργειακές καταναλώσεις κ.λ.π)
 • Πιθανές μετρήσεις και φύλλα ελέγχου ή συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των ηλεκρομηχανολογικών εγκαταστάσεων εφόσον υφίστανται.
 • Πληροφορίες σχετικά με τις ιδιαιτερότητες λειτουργίας των εγκαταστάσεων (ωράρια λειτουργίας, συνήθεις πρακτικές διαχείρισης των ενεργειακών πόρων, συνήθειες των χρηστών του μηχανολογικού εξοπλισμού και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κ.λ.π)

2η Φάση

 

Σε αυτή την φάση, εφόσον ο εκάστοτε πελάτης μας λάβει υπόψη την οριστική τεχνική έκθεση με τα αποτελέσματα της μελέτης και τις προτεινόμενες τεχικές λύσεις και επιθυμεί να υλοποιήσει κάποια από αυτές για την εξοικονόμηση ενέργειας, τότε ακολουθεί η δεύτερη φάση που περιλαμβάνει βασικά την εκπόνηση των απαιτούμενων κατασκευαστικών ηλεκτρομηχανολογικών και ενεργειακών μελετών που αφορούν την κατασκευή των εγκαταστάσεων και την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού.

 

Κατά την φάση αυτή εκπονείται αρχικά προμελέτη με προσχέδια και επιλογή του απαιτούμενου εξοπλισμού και εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις τόσο σε ότι αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του όσο και σε ότι αφορά το κόστος προμήθειας του.

 

Αφού ο εκάστοτε πελάτης εγκρίνει την προμελέτη και αποφασίσει για τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό που τελικά θα προμηθευτεί ακολουθεί το στάδιο της οριστικής κατασκευαστικής μελέτης εφαρμογής όπου και γίνεται πλέον ο πλήρης σχεδιασμός των απαιτούμενων εγκαταστάσεων (υπολογισμοί, αναλυτικά κατασκευαστικά σχέδια κ.λ.π)

 

3η Φάση

 

Η φάση αυτή περιλαμβάνει την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού και την κατασκευή των εγκαταστάσεων εξοικονόμησης ενέργειας.

 

Για την υλοποίηση της φάσης αυτής η ΑΝΑΔΡΑΣΗ δύναται να προσφέρει πολλαπλές επιλογές και εναλλακτικούς τρόπους συνεργασίας με τον εκάστοτε πελάτη και συγκεκριμένα:

 • Δύναται να αναλάβει την υλοποίηση του έργου πακέτο με το κλειδί στο χέρι(turn key) προσφέροντας τον σύνολο του απαιτούμενου εξοπλισμού και αναλαμβάνοντας πλήρως την κατασκευή των απαιτούμενων εργασιών με δικά της συνεργεία. Σε αυτή την περίπτωση και για έργα ενεργειακής αναβάθμισης που ο προϋπολογισμός τους ξεπερνά τα 100.000 ευρώ, η ΑΝΑΔΡΑΣΗ παρέχει προς τους πελάτες της μια πολύ σημαντική προσφορά που είναι ο πλήρης συμψηφισμός του κόστους της πρώτης και δεύτερης φάσης (ενεργειακή επιθεώρηση, ενεργειακή μελέτη, κατασκευαστικές μελέτες) με το συνολικό κόστος του έργου. Στην ουσία δηλαδή η πρώτη και η δεύτερη φάση παρέχονται εντελώς ΔΩΡΕΑΝ.
 • Δύναται να προσφέρει μόνο την προμήθεια του απαιτούμενου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, στην περίπτωση που ο εκάστοτε πελάτης επιθυμεί να χρησιμοποιήσει άλλα συνεργεία για την κατασκευή του έργου. Και στην περίπτωση αυτή η ΑΝΑΔΡΑΣΗ παρέχει πολύ σημαντικές προσφορές προς τους πελάτες της που είναι είτε ο πλήρης συμψηφισμός του κόστους της πρώτης και δεύτερης φάσης (ενεργειακή επιθεώρηση, ενεργειακή μελέτη, κατασκευαστικές μελέτες) με το συνολικό κόστος της αξίας του εξοπλισμού για προμήθειες πάνω από 100.000 ευρώ και παράλληλα η ΔΩΡΕΑΝ παροχή υπηρεσιών επίβλεψης, τεχνικής υποστήριξης και Engineering είτε ο μερικός συμψηφισμός του κόστους της πρώτης και δεύτερης φάσης (ενεργειακή επιθεώρηση, ενεργειακή μελέτη, κατασκευαστικές μελέτες) με το συνολικό κόστος της αξίας του εξοπλισμού για προμήθειες αξίας μικρότερης των 100.000 ευρώ και παράλληλα σημαντική έκπτωση για την παροχή υπηρεσιών επίβλεψης, τεχνικής υποστήριξης και Engineering. Στις περιπτώσεις αυτές η μόνη επιβάρυνση του εκάστοτε πελάτη σε ότι αφορά την παροχή υπηρεσιών επίβλεψης, τεχνικής υποστήριξης και Engineering είναι τα έξοδα της εκτός έδρας αποζημίωσης των μηχανικών μας για περιπτώσεις έργων εκτός του Νομού Αττικής.
 • Δύναται να παράσχει μόνο υπηρεσίες επίβλεψης, τεχνικής υποστήριξης και Engineeringμε με αμοιβή η οποία θα συμφωνηθεί, στην περίπτωση που ο εκάστοτε πελάτης επιθυμεί να αναθέσει την κατασκευή του έργου ή να προμηθευτεί τον απαιτούμενο εξοπλισμό από άλλη εταιρεία. .

 

Επιστροφή