Πολιτική Απορρήτου

Περισσότερα ΔΕΧΟΜΑΙ
Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας:
Εγγραφείτε εδώ

ενεργειακη αναβαθμιση βιομηχανιας

Ενεργειακή Αναβάθμιση Βιομηχανιών

Ενεργειακή Αναβάθμιση Βιομηχανιών

H ΑΝΑΔΡΑΣΗ προσφέρει εδώ και μερικά χρόνια μια νέα υπηρεσία η οποία αφορά την Ενεργειακή Αναβάθμιση Βιομηχανιών και Βιοτεχνιών και αποτελεί μια από τις πλέον αξιόπιστες και έμπειρες τεχνικές εταιρείες στον τομέα αυτό, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες (μελέτη , κατασκευή, προμήθεια εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη, συντήρηση), διαθέτοντας ένα πλήρως οργανωμένο και άριστα καταρτισμένο Τμήμα Μελετών και Κατασκευών Ενεργειακών και Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων αποτελούμενο από Μηχανολόγους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς με πολυετή εμπειρία καθώς και έμπειρα και άριστα καταρτισμένα και οργανωμένα συνεργεία όλων των ειδικοτήτων τα οποία διαθέτουν ότι πιο σύγχρονο υπάρχει από πλευράς μηχανικού εξοπλισμού και εργαλείων.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ με βασικό εφόδιο την πολυετή εμπειρία της από το 1986 στον τομέα του των Ενεργειακών και Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και σε συνδυασμό με την συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση των Μηχανικών της και των Τεχνικών της σε νέες σύγχρονες και εξελιγμένες τεχνικές και μεθόδους καθώς και με σημαντικές επενδύσεις που γίνονται συνεχώς σε μηχανικό εξοπλισμό και εργαλεία δύναται να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Βιομηχανιών και Βιοτεχνιών οιανδήποτε μεγέθους με στόχο να μειωθούν δραστικά τα λειτουργικά έξοδα από την κατανάλωση ενέργειας της κάθε βιομηχανικής μονάδας.

Σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία η συμμετοχή των βιομηχανιών και βιοτεχνιών στη συνολική κατανάλωση τελικής ενέργειας βρίσκεται περίπου στο 23% (στοιχεία του 2002). Από αυτή το 26,8% είναι ηλεκτρική ενέργεια, το 67,8% ενέργεια που παράγεται από συμβατικά καύσιμα (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο) και το 5,4% ενέργεια που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ). Η ενέργεια αποτελεί σήμερα τον σημαντικότερο παράγοντα του λειτουργικού κόστους σε κάθε βιομηχανία και βιοτεχνία.

Τα τελευταία χρόνια το κόστος της ενέργειας για την βιομηχανία έχει αυξηθεί σημαντικά από διάφορους λόγους και αιτίες. Η οικονομική επιβίωση, η ανταγωνιστικότητα καθώς και η μελλοντική ανάπτυξη κάθε βιομηχανικής επιχείρησης περνά σήμερα υποχρεωτικά μέσα από την ανάγκη για εξοικονόμηση ενέργειας και δραστική μείωση του λειτουργικού κόστους που προέρχεται από αυτήν.

Οι τρόποι, οι μέθοδοι και ο εξοπλισμός που απαιτούνται για να επιτευχθούν οι στόχοι της ενεργειακής αναβάθμισης και της εξοικονόμησης ενέργειας στην βιομηχανία είναι πολύ διαφορετικοί από δραστηριότητα σε δραστηριότητα αλλά ακόμα και από επιχείρηση σε επιχείρηση. Κατά συνέπεια απαιτείται αφενός μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση στις λειτουργικές συνθήκες του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αυτού του είδους των εγκαταστάσεων και αφετέρου εξέταση της κάθε περίπτωσης ξεχωριστά. Έτοιμες λύσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή αναβάθμιση σε βιομηχανία δεν υπάρχουν. Προκειμένου οι λύσεις που θα δοθούν να είναι αξιόπιστες καθώς επιστημονικά και τεχνικά τεκμηριωμένες εις τρόπο ώστε να επιτευχθούν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα , θα πρέπει για την κάθε περίπτωση να εκπονηθεί ξεχωριστή μελέτη που θα λαμβάνει υπόψη τα παραγωγικά, τεχνικά και ενεργειακά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης βιομηχανικής μονάδας.

Αυτή ακριβώς την ανάγκη των Βιομηχανικών Επιχειρήσεων για εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της ενεργειακής αναβάθμισης και μείωσης του λειτουργικού κόστους από αυτήν έρχεται να καλύψει η ΑΝΑΔΡΑΣΗ με ολοκληρωμένες και αξιόπιστες λύσεις, υπηρεσίες και προϊόντα, θέτοντας στην υπηρεσία των πελατών της την συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία των 35 περίπου χρόνων παρουσίας της στον τομέα των ενεργειακών και ηλεκτρομηχανολογικών εφαρμογών.

Ειδικότερα η ΑΝΑΔΡΑΣΗ στον τομέα που αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση και την εξοικονόμηση ενέργειας σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες προσφέρει :

Ειδικά πακέτα λύσεων ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας για μικρές και μεσαίες βιομηχανίες και βιοτεχνίες, προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της εκάστοτε μονάδας, τα οποία συνήθως περιλαμβάνουν λύσεις για :

 • Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας (όπως εγκατάσταση συστημάτων διόρθωσης του συντελεστή ισχύος, χρήση inverter και soft starter για τους κινητήρες, αντικατάσταση ιμαντοκίνητων κινητήρων με κινητήρες με κόμπλερ, εγκατάσταση συστημάτων μέτρησης και διαχείρισης της ηλεκτρικής ενέργειας, ενεργειακή αναβάθμιση του φωτισμού με αντικατάσταση των λαμπτήρων και των φωτιστικών παλαιάς τεχνολογίας με λαμπτήρες και φωτιστικά τύπου led).
 • Εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού για την ενεργειακή διαχείριση των εγκαταστάσεων.
 • Εγκατάσταση συστημάτων ανάκτησης ενέργειας από την λειτουργία παραγωγικού και μη παραγωγικού μηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας απο Α.Π.Ε.
 • Εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής θερμικής ενέργειας από τον ήλιο (ηλιοθερμία).
 • Εγκατάσταση εξοπλισμού κατάλληλου για την μετατροπή των εγκαταστάσεων που λειτουργούν με ακριβά συμβατικά καύσιμα (πετρέλαιο) εις τρόπον ώστε αυτές να δύναται να λειτουργήσουν είτε με οικονομικότερα συμβατικά καύσιμα (φυσικό αέριο και υγραέριο).
 • Εγκατάσταση μονάδων συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας (Σ.Η.Θ).
 • Ειδικές υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου Έργων Εξοικονόμησης Ενέργειας - Energy Service (εκπόνηση ειδικών οικονομοτεχνικών και τεχνικών μελετών εξοικονόμησης ενέργειας) καθώς και υλοποίηση των παρεμβάσεων, για περιπτώσεις μεγάλων ή πολύ μεγάλων βιομηχανικών μονάδων.
 • Διαδικασίες για την ενεργειακή αναβάθμιση και την εξοικονόμηση ενέργειας σε Βιομηχανίες
  • 1η Φάση

   Ενεργειακή επιθεώρηση του παραγωγικού μηχανολογικού τους εξοπλισμού, του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εξυπηρέτησης του κτηρίου (ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, φωτισμός, θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός, ύδρευση, ζεστό νερό κ.λ.π ) και σύνταξη ενεργειακής μελέτης για εξοικονόμηση ενέργειας.

   Αυτή η φάση περιλαμβάνει:

   • Αυτοψία στο κτήριο και πλήρη καταγραφή του παραγωγικού μηχανολογικού εξοπλισμού (ισχύς, βαθμός απόδοσης, ονομαστικός συντελεστής ισχύος του κάθε μηχανήματος) καθώς και του τρόπου λειτουργίας του (χρόνος λειτουργίας, ωράριο λειτουργίας κ.λ.π).
   • Αυτοψία στο κτήριο και πλήρης καταγραφή του συνόλου των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού εξυπηρέτησης (θέρμανση, κλιματισμός, παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, φωτισμός, υδραυλικές εγκαταστάσεις) καθώς και κάθε άλλου εξοπλισμού που έχει σχέση με την λειτουργία του κτηρίου και καταναλώνει ενέργεια ή φυσικούς πόρους.
   • Συγκέντρωση στοιχείων γενικών καταναλώσεων κτηρίου από λογαριασμούς και τιμολόγια αγοράς, σε βάθος τουλάχιστον τριετίας (ηλεκτρική ενέργεια, καταναλώσεις πετρελαίου, φυσικού αερίου, υγραερίου, νερού κ.λ.π) καθώς και πιθανόν διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν τις επιμέρους καταναλώσεις σε ηλεκτρική ενέργεια ανά μηχάνημα, ομάδα μηχανημάτων, χώρο ή ομάδες χώρων, ανά είδος εγκατάστασης (παραγωγική δραστηριότητα, φωτισμός, κλιματισμός, εξαερισμός, άλλες ενεργειακές καταναλώσεις κ.λ.π).
   • Σύνταξη ενεργειακής μελέτης όπου εξετάζονται και αναλύονται όλα τα συγκεντρωμένα στοιχεία και δεδομένα και προτείνονται τρία τουλάχιστον διαφορετικά σενάρια με περιληπτικές αλλά κοστολογημένες προτάσεις ενεργειακής αναβάθμισης στις οποίες φαίνεται η τάξη μεγέθους της απαιτούμενης επένδυσης, το ποσοστό της αναμενόμενης εξοικονόμησης ενέργειας και ο χρόνος απόσβεσης του κόστους της επένδυσης για κάθε μια λύση ξεχωριστά.

   Για την υλοποίηση της φάσης αυτής θα πρέπει να διατεθούν στη ΑΝΑΔΡΑΣΗ τα παρακάτω:

   • Στοιχεία γενικών καταναλώσεων κτηρίου από λογαριασμούς και τιμολόγια αγοράς, σε βάθος τουλάχιστον τριετίας (ηλεκτρική ενέργεια, καταναλώσεις πετρελαίου, φυσικού αερίου, υγραερίου, νερού κ.λ.π) καθώς και πιθανόν διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν τις επιμέρους καταναλώσεις σε ηλεκτρική ενέργεια ανά μηχάνημα, ομάδα μηχανημάτων, χώρο ή ομάδες χώρων, ανά είδος εγκατάστασης (παραγωγική δραστηριότητα, φωτισμός, κλιματισμός, εξαερισμός, άλλες ενεργειακές καταναλώσεις κ.λ.π).
   • Πιθανές μετρήσεις και φύλλα ελέγχου ή συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων εφόσον υφίστανται.
   • Πληροφορίες σχετικά με τις ιδιαιτερότητες λειτουργίας των εγκαταστάσεων (ωράρια λειτουργίας, συνήθεις πρακτικές διαχείρισης των ενεργειακών πόρων, συνήθειες των χρηστών του μηχανολογικού εξοπλισμού και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κ.λ.π)

   2η Φάση

   Σε αυτή την φάση, εφόσον ο εκάστοτε πελάτης μας λάβει υπόψη την οριστική τεχνική έκθεση με τα αποτελέσματα της μελέτης και τις προτεινόμενες τεχνικές λύσεις και επιθυμεί να υλοποιήσει κάποια από αυτές για την εξοικονόμηση ενέργειας, τότε ακολουθεί η δεύτερη φάση που περιλαμβάνει βασικά την εκπόνηση των απαιτούμενων κατασκευαστικών ηλεκτρομηχανολογικών και ενεργειακών μελετών που αφορούν την κατασκευή των εγκαταστάσεων και την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού. Κατά την φάση αυτή εκπονείται αρχικά προμελέτη με προσχέδια και επιλογή του απαιτούμενου εξοπλισμού και εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις τόσο σε ότι αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του όσο και σε ότι αφορά το κόστος προμήθειας του εξοπλισμού.

   Κατά την φάση αυτή εκπονείται αρχικά προμελέτη με προσχέδια και επιλογή του απαιτούμενου εξοπλισμού και εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις τόσο σε ότι αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του όσο και σε ότι αφορά το κόστος προμήθειας του.

   Αφού ο εκάστοτε πελάτης εγκρίνει την προμελέτη και αποφασίσει για τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό που τελικά θα προμηθευτεί ακολουθεί το στάδιο της οριστικής κατασκευαστικής μελέτης εφαρμογής όπου και γίνεται πλέον ο πλήρης σχεδιασμός των απαιτούμενων εγκαταστάσεων (υπολογισμοί, αναλυτικά κατασκευαστικά σχέδια κ.λ.π).

   3η Φάση

   Η φάση αυτή περιλαμβάνει την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού και την κατασκευή των εγκαταστάσεων εξοικονόμησης ενέργειας.

   Για την υλοποίηση της φάσης αυτής η ΑΝΑΔΡΑΣΗ δύναται να προσφέρει πολλαπλές επιλογές και εναλλακτικούς τρόπους συνεργασίας με τον εκάστοτε πελάτη και συγκεκριμένα:

   • Δύναται να αναλάβει την υλοποίηση του έργου πακέτο με το κλειδί στο χέρι, προσφέροντας τον σύνολο του απαιτούμενου εξοπλισμού και αναλαμβάνοντας πλήρως την κατασκευή των απαιτούμενων εργασιών με δικά της συνεργεία.
   • Δύναται να προσφέρει μόνο την προμήθεια του απαιτούμενου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και να παρέχει υπηρεσίες επίβλεψης και τεχνικής υποστήριξης στην περίπτωση που ο εκάστοτε πελάτης επιθυμεί να χρησιμοποιήσει δικά του συνεργεία για την κατασκευή του έργου.
   • Δύναται να παράσχει μόνο υπηρεσίες επίβλεψης, τεχνικής υποστήριξης.