Εταιρία
Υπηρεσίες
Προϊόντα
Πελάτες
Έργα
Συνεργάτες
Πληροφορίες
Επικοινωνία
Σύνδεσμοι
Sitemap
 

Δ.Παπανικολάου 12

19400 ΚΟΡΩΠΙ, ΑΤΤΙΚΗ

ΤΗΛ & ΦΑΞ: 210 6020152

GSM: 693 6020152

Email:

Μελέτες Υποσταθμών Μέσης Τάσης

ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ

Η εκπόνηση μιας μελέτης ιδιωτικού υποσταθμού μέσης τάσης είναι υποχρεωτική για όλα τα κτήρια (κυρίως επαγγελματικά και βιομηχανικά) που πρόκειτια να συνδεθούν με το δίκτυο μέσης τάσης της ΔΕΗ.

Η σύνδεση κτηρίων με το δίκτυο μέσης τάσης της ΔΕΗ είναι επιβεβλημένη για κτήρια στα οποία διαθέτουν ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μεγαλύτερη απο τα 135 KVA που αποτελεί και το όριο για την ηλεκτροδότηση μέσω του δικτύου χαμηλής τάσης 230/400 Volt. Πάνω από αυτό το όριο απαιτείται υποχρεωτικά το κτήριο να διαθέτει ιδιωτικό υποσταθμό μέσης τάσης και να τροφοδοτείται από το δίκτυο μέσης τάσης της ΔΕΗ στα 22 KV συνήθως.

 

Για την κατασκευή υποσταθμού μέσης τάσης σε νέα υπο κατασκευή κτίρια απαιτείται υποχρεωτικά, κατά την φάση έκδοσης της οικοδομικής αδείας να εκπονηθεί ειδική μελέτη υποσταθμού μέσης τάσης η οποία υποβάλεται σε πρώτη φάση στην αρμόδια Πολεοδομική Αρχή για την έκδοση της οικοδομικής αδείας και σε δεύτερη φάση, μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του κτιρίου και πριν από την ηλεκτροδότηση του, στην ΔΕΗ προκειμένου να γίνει η σύνδεση με το δίκτυο της.

 

Για την κατασκευή υποσταθμού μέσης τάσης σε υφιστάμενα κτίρια και εγκαταστάσεις που επιθυμούν να συνδεθούν με το δίκτυο μέσης τάσης της ΔΕΗ, απαιτείται υποχρεωτικά προ της ηλεκτροδοτήσεως τους να εκπονηθεί ειδική μελέτη υποσταθμού μέσης τάσης η οποία υποβάλεται στην ΔΕΗ προκειμένου να γίνει η σύνδεση με το δίκτυο της.

 

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ διαθέτοντας πάνω απο 30 χρόνια εμπειρία καθώς και ένα πλήρως οργανωμένο και άριστα καταρτισμένο τμήμα εκπόνησης ηλεκτρομηχανολογικών μελετών αναλαμβάνει μελέτες υποσταθμών μέσης τάσης, την πλήρη διεπεραίωση της μελέτης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών στις αρμόδιες υπηρεσίες (Πολεοδομία, ΔΕΗ) για την αδειοδότηση και την σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ καθώς και την επίβλεψη της κατασκευής των εγκαταστάσεων του υποσταθμού.

 

Σε όλες τις μελέτες για υποσταθμούς μέσης τάσης που εκπονούμε πρωταρχικό μας μέλημα είναι η αξιοπιστίας και η ασφάλεια εγκαταστάσεων και ανθρώπων, η επιλογή υλικών υψηλής ποιότητας, η ευκολία στην συντήρηση καθώς και η εξοικονόμησης ενέργειας .

 

Η εκπόνηση των μελετών υποσταθμών μέσης τάσης από την ΑΝΑΔΡΑΣΗ γίνεται αποκλειστικά με την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και την υποστήριξη σύγχρονου σχεδιαστικού και υπολογιστικού λογισμικού (INTELICAD,4M ADAPT, 4M AUTOFINE) καθώς και άλλων ειδικών προγραμμάτων. Τα σχέδια των μελετών παράγονται ηλεκτρονικά μέσω του σχεδιαστικού λογισμικού 4M AUTOFINE και εκτυπώνονται στα ψηφιακά plotter μας.

 

Σε κάθε μελέτη υποσταθμού μέσης τάσης που εκπονούμε περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Αναλυτικό τεύχος υπολογισμών εγκαταστάσεων (ισολογισμός ισχύος και επιλογή μετασχηματιστή, υπολογισμός αερισμού και ανοιγμάτων αερισμού χώρων υποσταθμού, υπολογισμός καλωδιών μέσης τάσης, υπολογισμός μπαρών μέσης και χαμηλής τάσης, υπολογισμός και επιλογή οργάνων προστασίας μέσης και χαμηλής τάσης, υπολογισμός και επιλογή συστήματος διόθωσης συντελεστού ισχύος - cosΦ κ.λ.π).
 • Αναλυτικό τεύχος τεχνικής περιγραφής και τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευής.
 • Πλήρες τεύχος με τον απαιτούμενο εξοπλισμό και υλικά.
 • Τεύχος προσφοράς συνεργείου.
 • Πλήρη και αναλυτικά σχέδια των εγκαταστάσεων (κατόψεις εγκαταστάσεων, μονογραμμικά, λειτουργικά και κατασκευαστικά σχέδια ηλεκτρικών πινάκων μέσης και χαμηλής τάσης, κατασκευαστικά σχέδια γειώσεων κ.λ.π).

Στα πλαίσια της επίβλεψης της κατασκευής μιας εγκατάστασης υποσταθμού μέσης τάσης η ΑΝΑΔΡΑΣΗ προβαίνει:

 • Στην οργάνωση του εργοταξίου.
 • Στην εγκατάσταση των συνεργείων στο έργο, διευκρινήσεις και επεξηγήσεις για την ορθή εφαρμογή των μελετών.
 • Στην παραλαβή και των ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των υλικών και του εξοπλισμού.
 • Στην καθοδήγηση, παρακολούθηση και τον έλεγχο της εκτέλεσης των εργασιών των συνεργείων.
 • Στην πιστοποίηση των εργασιών των συνεργείων.
 • Στον έλεγχο των δοκιμών λειτουργίας των εγκαταστάσεων.
 • Στην ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του εκάστοτε έργου.

Το πελατολόγιο της ΑΝΑΔΡΑΣΗ στον τομέα των μελετών υποσταθμών Μ.Τ αποτελείται κυρίως από επιχειρήσεις που εμπιστεύτηκαν την εμπειρία, την γνώση και την εξειδίκευση της ΑΝΑΔΡΑΣΗ και μας ανέθεσαν την εκπόνηση της μελέτης της εγκατάστασης του υποσταθμού μέσης τάσης του κτηρίου τους.

 

Σε όλους αυτούς που επέλεξαν να συνεργαστούν μαζί μας τους έχουμε ανταποδώσει την εμπιστοσύνη τους, παρέχοντας αφενός μελέτες που διακρίνονται για την τεχνική και επιστημονική τους αρτιότητα καθώς και για την πλήρη κατασκευαστική τους υφή και αφετέρου υπηρεσίες διεκπεραίωσης και επίβλεψης της κατασκευής που διασφαλίζουν την χωρίς καθυστερήσεις σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ καθώς και μια ασφαλή, ποιοτική και κυρίως οικονομική εγκατάσταση.

 

Ο βασικότερος λόγος διαφοροποίησης και υπεροχής της ΑΝΑΔΡΑΣΗ στον τομέα των μελετών υποσταθμών μέσης τάσης είναι ότι οι μελέτες που εκπονούμε δεν στηρίζονται μόνο σε θεωρητικές και επιστημονικές γνώσεις αλλά και σε πρακτικές γνώσεις που αφορούν τις ιδαιτερότητες της κάθε κατασκευής. Η δυνατότητα αυτή πηγάζει από το γεγονός ότι η ΑΝΑΔΡΑΣΗ διαθέτει εξαιρετική εμπειρία και στο τομέα της κατασκευής βιομηχανικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και υποσταθμών μέσης τάσης στον οποίο δραστηριοποιείται από το 1985 έχοντας να επιδείξει ένα σημαντικό αριθμό έργων. Αυτό ωφελεί πολλαπλά τους πελάτες μας αφού οι μελέτες υποσταθμών μέσης τάσης που εκπονούμε είναι πλήρεις, απόλυτα εφαρμόσιμες κατασκευαστικά καθώς και κατανοητές από τα εκάστοτε συνεργεία. Έτσι μπορεί να επιτευχθούν οι βασικοί στόχοι που είναι αφενός η πληρότητα και η ποιότητα της κατασκευής, η ασφάλεια, η χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση και η οικονομία στην κατασκευή χωρίς όμως εκπτώσεις στην ποιότητα, παραλήψεις, λάθη, αστοχίες και απρόβλεπτες εργασίες.

 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΜΕΡΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΔΡΑΣΗ (Πατήστε στις εικόνες για μεγένθυση)

 

μελετη υποσταθμου

 

Επιστροφή