Πολιτική Απορρήτου

Περισσότερα ΔΕΧΟΜΑΙ
Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας:
Εγγραφείτε εδώ

μελετες υποσταθμων μεσης τασης

Μελέτες Υποσταθμών Μέσης Τάσης

Μελέτες Υποσταθμών Μέσης Τάσης

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ εκπονεί εδώ και πάνω από 35 χρόνια Μελέτες Υποσταθμών Μέσης Τάσης διαθέτοντας ένα πλήρως οργανωμένο και άριστα καταρτισμένο Τεχνικό Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών.

Η εκπόνηση μιας μελέτης ιδιωτικού υποσταθμού μέσης τάσης είναι υποχρεωτική για όλα τα κτήρια (κυρίως επαγγελματικά και βιομηχανικά) που πρόκειται να συνδεθούν με το δίκτυο μέσης τάσης του ΔΕΔΗΕ.

Η σύνδεση κτηρίων με το δίκτυο μέσης τάσης του ΔΕΔΗΕ είναι επιβεβλημένη για κτήρια στα οποία διαθέτουν ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μεγαλύτερη από τα 135 KVA που αποτελεί και το όριο για την ηλεκτροδότηση μέσω του δικτύου χαμηλής τάσης 230/400 Volt. Πάνω από αυτό το όριο απαιτείται υποχρεωτικά το κτήριο να διαθέτει ιδιωτικό υποσταθμό μέσης τάσης και να τροφοδοτείται από το δίκτυο μέσης τάσης του ΔΕΔΗΕ στα 22 KV συνήθως.

Για την κατασκευή υποσταθμού μέσης τάσης σε νέα υπό κατασκευή κτίρια απαιτείται υποχρεωτικά, κατά την φάση έκδοσης της οικοδομικής αδείας να εκπονηθεί ειδική μελέτη υποσταθμού μέσης τάσης η οποία υποβάλλεται σε πρώτη φάση στην αρμόδια Πολεοδομική Αρχή για την έκδοση της οικοδομικής αδείας και σε δεύτερη φάση, μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του κτιρίου και πριν από την ηλεκτροδότηση του, στον ΔΕΔΗΕ προκειμένου να γίνει η σύνδεση με το δίκτυο μέσης τάσης.

Για την κατασκευή υποσταθμού μέσης τάσης σε υφιστάμενα κτίρια και εγκαταστάσεις που επιθυμούν να συνδεθούν με το δίκτυο μέσης τάσης της ΔΕΗ, απαιτείται υποχρεωτικά προ της ηλεκτροδοτήσεως τους να εκπονηθεί ειδική μελέτη υποσταθμού μέσης τάσης η οποία υποβάλλεται στον ΔΕΔΗΕ προκειμένου να γίνει η σύνδεση με το δίκτυο μέσης τάσης

Η εκπόνηση των μελετών υποσταθμών μέσης τάσης από την ΑΝΑΔΡΑΣΗ γίνεται αποκλειστικά με την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και την υποστήριξη σύγχρονου σχεδιαστικού και υπολογιστικού λογισμικού (INTELICAD,4M ADAPT, 4M AUTOFINE, EPLAN) καθώς και άλλων ειδικών προγραμμάτων. Τα σχέδια των μελετών παράγονται ηλεκτρονικά μέσω του σχεδιαστικού λογισμικού 4M AUTOFINE και εκτυπώνονται στα ψηφιακά plotter μας.

Σε κάθε μελέτη υποσταθμού μέσης τάσης που εκπονούμε περιλαμβάνονται τα εξής:

  • Αναλυτικό τεύχος υπολογισμών εγκαταστάσεων (ισολογισμός ισχύος και επιλογή μετασχηματιστή, υπολογισμός αερισμού και ανοιγμάτων αερισμού χώρων υποσταθμού, υπολογισμός καλωδίων μέσης τάσης, υπολογισμός μπαρών μέσης και χαμηλής τάσης, υπολογισμός και επιλογή οργάνων προστασίας μέσης και χαμηλής τάσης, υπολογισμός και επιλογή συστήματος διόρθωσης συντελεστού ισχύος - cosΦ κ.λ.π).
  • Αναλυτικό τεύχος τεχνικής περιγραφής και τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευής.
  • Πλήρες τεύχος με τον απαιτούμενο εξοπλισμό και υλικά.
  • Τεύχος προσφοράς συνεργείου.
  • Πλήρη και αναλυτικά σχέδια των εγκαταστάσεων (κατόψεις εγκαταστάσεων, μονογραμμικά, λειτουργικά και κατασκευαστικά σχέδια ηλεκτρικών πινάκων μέσης και χαμηλής τάσης, κατασκευαστικά σχέδια γειώσεων κ.λ.π).

Ο βασικότερος λόγος διαφοροποίησης και υπεροχής της ΑΝΑΔΡΑΣΗ στον τομέα των μελετών υποσταθμών μέσης τάσης είναι ότι οι μελέτες που εκπονούμε δεν στηρίζονται μόνο σε θεωρητικές και επιστημονικές γνώσεις αλλά και σε πρακτικές γνώσεις που αφορούν τις ιδιαιτερότητες της κάθε κατασκευής.

Η δυνατότητα αυτή πηγάζει από το γεγονός ότι η ΑΝΑΔΡΑΣΗ διαθέτει εξαιρετική εμπειρία και στο τομέα της κατασκευής βιομηχανικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και υποσταθμών μέσης τάσης στον οποίο δραστηριοποιείται από το 1986 έχοντας να επιδείξει ένα σημαντικό αριθμό έργων.

Αυτό ωφελεί πολλαπλά τους πελάτες μας αφού οι μελέτες υποσταθμών μέσης τάσης που εκπονούμε είναι πλήρεις, απόλυτα εφαρμόσιμες κατασκευαστικά καθώς και κατανοητές από τα εκάστοτε συνεργεία.

Έτσι μπορεί να επιτευχθούν οι βασικοί στόχοι που είναι αφενός η πληρότητα και η ποιότητα της κατασκευής, η ασφάλεια, η χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση και η οικονομία στην κατασκευή χωρίς όμως εκπτώσεις στην ποιότητα, παραλήψεις, λάθη, αστοχίες και απρόβλεπτες εργασίες.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ έχει να επιδείξει ένα πολύ σημαντικό αριθμό Μελετών Μέσης Τάσης που έχει εκπονήσει από το 1986 μέχρι και σήμερα.

Πελάτες της ΑΝΑΔΡΑΣΗ είναι ιδιώτες καθώς και επιχειρήσεις κάθε είδους (βιομηχανικές, εμπορικές, τουριστικές, παροχής υπηρεσιών, τεχνικές και κατασκευαστικές οικοδομικών έργων, επαγγελματίες), καθώς και τεχνικά γραφεία Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών, που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστεύτηκαν την ΑΝΑΔΡΑΣΗ και με τους οποίος έχουν οικοδομηθεί μακροχρόνιες και σταθερές σχέσεις εμπιστοσύνης.

Δείτε εδώ κάποια δείγματα μελετών της Ανάδραση