Πολιτική Απορρήτου

Περισσότερα ΔΕΧΟΜΑΙ
Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας:
Εγγραφείτε εδώ

μελετες ανελκυστηρων

Μελέτες Ανελκυστήρων


Μελέτες Ανελκυστήρων

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ εκπονεί εδώ και πάνω από 35 χρόνια Μελέτες Ανελκυστήρων- Ανσανσέρ- Ανυψωτικών Συστημάτων για πάσης φύσεως και μεγέθους κτήρια (κατοικίες, πολυκατοικίες, επαγγελματικά κτήρια, ξενοδοχεία, καταστήματα , κτήρια γραφείων, βιομηχανίες και βιοτεχνίες, σχολεία και γενικότερα κτήρια εκπαίδευσης, κτήρια αθλητικών εγκαταστάσεων κ.λ.π) διαθέτοντας ένα πλήρως οργανωμένο και άριστα καταρτισμένο Τεχνικό Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών

Εκπονούμε μελέτες που αφορούν όλους τους γνωστούς τύπους ανελκυστήρων - ασανσέρ και ανυψωτικών συστημάτων όπως:

μελετες ανελκυστηρων
Μελέτες Ανελκυστήρων - Ανσανσέρ - Ανυψωτικών Συστημάτων: Click this image to zoom
  • Υδραυλικοί ανελκυστήρες προσώπων με μηχανοστάσιο.
  • Υδραυλικοί ανελκυστήρες φορτίων με μηχανοστάσιο.
  • Υδραυλικοί ανελκυστήρες προσώπων χωρίς μηχανοστάσιο.
  • Ηλεκτροκίνητοι ανελκυστήρες προσώπων με μηχανοστάσιο.
  • Ηλεκτροκίνητοι ανελκυστήρες προσώπων χωρίς μηχανοστάσιο.
  • Υδραυλικοί ανελκυστήρες οχημάτων.

Οι σύγχρονες ανάγκες των κτηρίων, οι νέοι αυστηρότεροι κανονισμοί ασφαλείας στον τομέα των ανελκυστήρων σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις για περισσότερη ασφάλεια, αξιοπιστία του μηχανολογικού εξοπλισμού και των συστημάτων ελέγχου και αυτοματισμού εξοικονόμησης ενέργειας και χαμηλού λειτουργικού κόστους καθώς και υψηλής αισθητικής καθιστά την Μελέτη Ανελκυστήρων οιανδήποτε τύπου το βασικό εργαλείο για την ικανοποίηση των παραπάνω απαιτήσεων και αναγκών.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ διαθέτει αποδεδειγμένα την τεχνογνωσία των σύγχρονων ανυψωτικών συστημάτων και ανελκυστήρων , η οποία πηγάζει από την πολύχρονη εμπειρία της καθώς δραστηριοποιείται στον τομέα αυτό εδώ και πάνω από 35 χρόνια έχοντας να επιδείξει σημαντικό αριθμό από Μελέτες Ανελκυστήρων σε κτήρια πάσης φύσεως , γεγονός που της προσδίδει την δυνατότητα να μπορεί εγγυηθεί ανεπιφύλακτα για την εκπόνηση μιας επιστημονικά και τεχνικά άρτιας, πλήρους και εμπεριστατωμένης μελέτης μέσω της οποίας θα διασφαλίζονται απόλυτα οι αυξημένες απαιτήσεις αυτού του είδους εγκαταστάσεων .

Η εκπόνηση μελέτης για την κατασκευή πάσης φύσεως ανελκυστήρων και ανυψωτικών συστημάτων είναι, σύμφωνα με τον κτιριοδομικό κανονισμό, υποχρεωτική για όλα τα κτήρια πάνω από ένα όροφο, στα πλαίσια έκδοσης της οικοδομικής τους αδείας είτε πρόκειται για άδεια νέου κτηρίου, είτε για προσθήκη ορόφου ή ορόφων σε κτήρια που δεν διαθέτουν ανελκυστήρα, είτε πρόκειται για προσθήκη ανελκυστήρα σε υφιστάμενο πολυώροφο κτήριο που πρόκειται να γίνει εγκατάσταση ανελκυστήρα.

Η εκπόνηση των Μελετών Ανελκυστήρων από την ΑΝΑΔΡΑΣΗ γίνεται αποκλειστικά με την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και την υποστήριξη σύγχρονου σχεδιαστικού και υπολογιστικού λογισμικού (INTELICAD, 4M ADAPT, 4M FLOW 4M AUTOFINE). Τα σχέδια των μελετών παράγονται ηλεκτρονικά μέσω του σχεδιαστικού λογισμικού 4M AUTOFINE και εκτυπώνονται στα ψηφιακά plotter μας.

Σε κάθε μελέτη ανελκυστήρα ή ανυψωτικού συστήματος που εκπονούμε περιλαμβάνονται τα εξής:

  • Αναλυτικό τεύχος υπολογισμών εγκαταστάσεων (υπολογισμός και επιλογή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού μηχανοστασίου ανελκυστήρα και φρέατος).
  • Αναλυτικό τεύχος τεχνικής περιγραφής και τεχνικών προδιαγραφών του εξοπλισμού και της κατασκευής.
  • Πλήρη και αναλυτικά σχέδια των εγκαταστάσεων (μηχανολογικά σχέδια κατόψεων θαλάμου, φρέατος και μηχανοστασίου και μηχανολογικά σχέδια τομών φρέατος).

H ΑΝΑΔΡΑΣΗ έχει να επιδείξει ένα πολύ σημαντικό αριθμό Μελετών Ανελκυστήρων.

Πελάτες της ΑΝΑΔΡΑΣΗ είναι ιδιώτες καθώς και επιχειρήσεις κάθε είδους (βιομηχανικές, εμπορικές, τουριστικές, παροχής υπηρεσιών, τεχνικές και κατασκευαστικές οικοδομικών έργων, επαγγελματίες) καθώς και τεχνικά γραφεία Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών, που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστεύτηκαν την ΑΝΑΔΡΑΣΗ και με τους οποίος έχουν οικοδομηθεί μακροχρόνιες και σταθερές σχέσεις εμπιστοσύνης .

Δείτε εδώ κάποια δείγματα μελετών τής ΑΝΑΔΡΑΣΗ