Πολιτική Απορρήτου

Περισσότερα ΔΕΧΟΜΑΙ
Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας:
Εγγραφείτε εδώ

εγκαταστασεις συστηματων συναγερμου

Εγκαταστάσεις Συστημάτων Συναγερμού

Εγκαταστάσεις Συστημάτων Συναγερμού

H ΑΝΑΔΡΑΣΗ αναλαμβάνει Εγκαταστάσεις Συστημάτων Συναγερμού (συναγερμοί σπιτιού, συναγερμοί επαγγελματικών χώρων και καταστημάτων κ.λ.π) διαθέτοντας πάνω από 35 χρόνια εμπειρία και μάλιστα σε ιδιαίτερα απαιτητικές εφαρμογές όπως είναι ο σχεδιασμός και η εγκατάσταση συστημάτων συναγερμού σε τραπεζικά καταστήματα, κοσμηματοπωλεία, βίλες κ.λ.π )

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ μπορεί να σχεδιάσει και να εγκαταστήσει συστήματα συναγερμού προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε χώρου έτσι ώστε αυτά να διασφαλίζουν με την μέγιστη δυνατή αξιοπιστία την προστασία της ζωής και της περιουσίας.

Τα συχνά κρούσματα εγκληματικότητας (κλοπές, διαρρήξεις, επιθέσεις, κακοποίηση) σε σπίτια και καταστήματα καθιστούν απαραίτητη την εγκατάσταση σύγχρονων, εξελιγμένων και αξιόπιστων συστημάτων συναγερμού ικανών να προστατεύσουν αποτελεσματικά τον εκάστοτε χώρο αλλά και τους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα σε αυτόν.

H ΑΝΑΔΡΑΣΗ προκείμενου να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για σύγχρονα και εξελιγμένα συστήματα συναγερμού (συναγερμοί σπιτιού, συναγερμοί επαγγελματικών χώρων και καταστημάτων) τα οποία παρέχουν απρόσκοπτη προστασία σε οιανδήποτε χώρο κατοικίας ή επαγγελματικής δραστηριότητας και διασφαλίζουν με αξιοπιστία την ζωή και την περιουσία ακολουθεί την πλέον ενδεδειγμένη διαδικασία προκειμένου να επιτευχθούν οι προαναφερόμενοι στόχοι και συγκεκριμένα :

Γίνεται αυτοψία στον χώρο κατά την οποία:

  • Εξετάζονται με μεγάλη προσοχή όλες αυτές οι παράμετροι και τα χαρακτηριστικά του χώρου που μπορούν να τον καταστήσουν ευάλωτο σε μια πιθανή προσπάθεια παραβίασης με στόχο την κλοπή.
  • Ελέγχεται η ορθότητα και η επάρκεια των καλωδιώσεων (εφόσον υφίστανται καλωδιώσεις) που απαιτούνται για την σύνδεση του εκάστοτε συστήματος.
  • Σε περίπτωση μη ύπαρξης καλωδιώσεων καταγράφονται λεπτομερώς όλες οι τεχνικές δυσκολίες, που πιθανόν υπάρχουν, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο είναι τεχνικά εφικτό αλλά και οικονομικά συμφέρον να γίνει εγκατάσταση καλωδιώσεων ή να επιλεγεί ένα ασύρματο σύστημα ασφαλείας.

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της αυτοψίας :

  • Συντάσσεται υποχρεωτικά μελέτη τους συστήματος μέσω της οποία εκπονείται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ασφάλειας και προστασίας που θα προβλέπει όσο το δυνατόν καλύτερα όλους τους πιθανούς τρόπους πρόσβασης ή εξουδετέρωσης του συστήματος ασφαλείας, θα διασφαλίζει την μέγιστη δυνατή προστασία αλλά και λειτουργικότητα ώστε να αποφεύγονται δυσλειτουργίες, ταλαιπωρίες από άσκοπους χειρισμούς ή ψευδοσυναγερμούς και θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ασφαλείας του εκάστοτε χώρου.
  • Γίνεται η επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού ώστε να αυτός να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του σχεδίου ασφαλείας.
  • Γίνεται η εγκατάσταση, η σύνδεση, η ρύθμιση, ο προγραμματισμός, η θέση σε λειτουργία και η εκπαίδευση των ιδιοκτητών στον χειρισμό του συστήματος από τους εξειδικευμένους και έμπειρους τεχνικούς μας.

Ο βασικός λόγος που η ΑΝΑΔΡΑΣΗ ακολουθεί την παραπάνω διαδικασία η οποία και στην ουσία την διαφοροποιεί σχέση με τον ανταγωνισμό, είναι ότι δεν αντιμετωπίζουμε επιπόλαια τα συστήματα ασφαλείας ως απλές συσκευές που μπαίνουν στην πρίζα και μας προστατεύουν από μόνες τους, αλλά η επιλογή γίνεται με βάση μια ολοκληρωμένη ανάλυση των ενδεχόμενων κινδύνων, των τεχνικών χαρακτηριστικών των υπό προστασία χώρων, του βαθμού προστασίας που επιθυμεί ο εκάστοτε πελάτης μας καθώς και των τεχνικών δυνατοτήτων ενός εκάστου συστήματος ασφαλείας έτσι ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα που δεν είναι άλλο από την αξιόπιστη προστασία της ζωής και της περιουσίας.

Ειδικότερα η ΑΝΑΔΡΑΣΗ προσφέρει:

Ενσύρματα Συστήματα Συναγερμού εσωτερικού και εξωτερικού χώρου

Ως ενσύρματα συστήματα συναγερμού ορίζονται εκείνα τα συστήματα που για την εγκατάσταση τους απαιτείται να υπάρχει στον υπό προστασία χώρο κατάλληλη ειδική καλωδίωση ασθενών ρευμάτων.

Σε περίπτωση που σε κάποιο υπό προστασία χώρο δεν υφίσταται καλωδιώσεις ή αυτές που τυχόν υπάρχουν δεν είναι κατάλληλες, η ΑΝΑΔΡΑΣΗ δύναται να αναλάβει την πλήρη εγκατάσταση καλωδιώσεων συναγερμού εγγυόμενη τόσο την τεχνική αρτιότητα της εγκατάστασης όσο και για το καλύτερο δυνατό αισθητικό αποτέλεσμα.

Μέσω των ενσύρματων συστημάτων ασφαλείας μπορούν να προστατευτούν τόσο τα κτήρια όσο και ο περιβάλλον εξωτερικός χώρος (περιμετρικά συστήματα) από πιθανές απόπειρες κλοπής ή παραβίασης δίνοντας ηχητική και φωτεινή σήμανση στην περίπτωση που κάτι τέτοιο συμβεί και αποστέλλοντας ταυτόχρονα σήμα σε ειδικά εξουσιοδοτημένα κέντρα λήψεως σημάτων ότι υπάρχει προσπάθεια παραβίασης.

Τα σύγχρονα και εξελιγμένα συστήματα ενσύρματου συναγερμού που εγκαθιστά η ΑΝΑΔΡΑΣΗ στους πελάτες της διαθέτουν πολλές ακόμα δυνατότητες, όπως η δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων σε σταθερά και κινητά τηλέφωνα (sms), η δυνατότητα αποστολής email, η δυνατότητα ελέγχου εξωτερικών χώρων, η δυνατότητα να λειτουργούν με παρουσία ανθρώπων εντός των υπό προστασία χώρων και πολλές ακόμα δυνατότητες, ανάλογα με τις ανάγκες ασφαλείας του εκάστοτε χώρου και τις απαιτήσεις του εκάστοτε πελάτη μας.

συστηματα συναγερμου - τοποθετηση - εταιρειες
Συστήματα Συναγερμού - Ενσύρματα: Click this image to zoom
τοποθετησεις συστηματων συναγερμου
Εγκαταστάσεις Συστημάτων Συναγερμού : Click this image to zoom
ρανταρ συνεγερμου
Ραντάρ Συναγερμού : Click this image to zoom
συναγερμοι εξωτερικου χωρου
Συναγερμοί Εξωτερικού Χώρου: Click this image to zoom

Ασύρματα Συστήματα Συναγερμού εσωτερικού και εξωτερικού χώρου

Ως ασύρματα συστήματα συναγερμού (ασύρματοι συναγερμοί) ορίζονται εκείνα τα συστήματα συναγερμού που για την εγκατάσταση τους δεν απαιτείται καλωδίωση στον υπό προστασία χώρο προκειμένου να συνδεθούν οι μονάδες που τα συγκροτούν.

Τα ασύρματα συστήματα συναγερμού διαθέτουν ενσωματωμένη μονάδα ραδιοεπικοινωνίας που παρέχει μέχρι 50 διευθύνσεις για επικοινωνία με τον ασύρματο περιφερειακό εξοπλισμό ανίχνευσης (μαγνητικές επαφές, ραντάρ, πληκτρολόγια κ.λ.π).

Και τα ασύρματα συστήματα συναγερμού είναι κατάλληλα τόσο για κατοικίες όσο και για επαγγελματικούς χώρους και έχουν ακριβώς τις ίδιες δυνατότητες με τα ενσύρματα συστήματα με την μόνη διαφορά ότι η λειτουργία των περιφερειακού εξοπλισμού τους απαιτεί μπαταρίες οι οποίες χρήζουν αντικατάστασης μια φορά τον χρόνο περίπου.

Οι ασύρματοι συναγερμοί είναι μια εξαιρετική λύση για σπίτια και επαγγελματικούς χώρους που η τοποθέτηση καλωδίων δεν είναι δυνατή είτε για ουσιαστικούς λόγους είτε για καθαρά αισθητικούς λόγους.

 συστηματα συναγερμου ασυρματα
Ασύρματα Συστήματα Συναγερμού : Click this image to zoom
εγκατασταση ασυρματου συναγερμου
Εγκατάσταση Συστήματος Ασύρματου Συναγερμού: Click this image to zoom
ασυρματος συναγερμος σπιτιου
Ασύρματος Συναγερμός Σπιτιού:Click this image to zoom

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ εκτός της Εγκατάστασης Συστημάτων Ασφαλείας προφέρει και τον απαιτούμενο εξοπλισμό ( πίνακες συναγερμού, πληκτρολόγια, μαγνητικές επαφές κάθε τύπου, ραντάρ, ανιχνευτές κίνησης, θραύσης τζαμιών κ.λ.π ) παρέχοντας έτσι μια ολοκληρωμένη λύση Συστήματος Συναγερμού στον εκάστοτε πελάτη με την εγγύηση, την υπευθυνότητα και την αξιοπιστία μιας εταιρείας με πάνω από 35 χρόνια στο τομέα των Συστημάτων Συναγερμού.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ δύναται να ανταποκριθεί σε οιανδήποτε ζήτηση Συστημάτων Συναγερμού :

  • Στο σύνολο των περιοχών της Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής (Κορωπί, Παιανία, Σπάτα, Σταυρός, Γλυκά Νερά, Μαρκόπουλο, Πόρτο Ράφτη, Καλύβια, Λαγονήσι, Κερατέα, Λαύριο, Ανάβυσσος, Σαρωνίδα, Βάρκιζα, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, Παλλήνη, Πικέρμι, Ραφήνα, Νέα Μάκρη, Μαραθώνας, Αχαρνές, Ωρωπός, Καπανδρίτι, Διόνυσος, Γέρακας, Ανθούσα κ.λ.π).
  • Στο σύνολο των περιοχών της Περιφέρειας Αθηνών (Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Νέα Χαλκηδόνα, Παπάγου, Χολαργός, Δάφνη, Υμηττός, Κηφισιά, Νέα Ερυθραία, Εκάλη, Πεντέλη, Μελίσσια, Φιλοθέη, Ψυχικό, Λυκόβρυση, Πεύκη, Ελληνικό, Αργυρούπολη, Νέα Σμύρνη, Ηλιούπολη, Ηράκλειο, Μαρούσι, Άλιμος, Άγιος Δημήτριος, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα, Χαλάνδρι, Παλαιό Φάληρο, Νέα Ιωνία, Μεταμόρφωση κ.λ.π).
  • Στο σύνολο των περιοχών της Περιφέρειας Δυτικής Αττικής και Πειραιώς (Πειραιάς, Ελευσίνα, Ασπρόπυργος, Μάνδρα, Μέγαρα, Μαγούλα κ.λ.π).

Πελάτες της ΑΝΑΔΡΑΣΗ είναι ιδιώτες καθώς και επιχειρήσεις κάθε είδους ( βιομηχανικές, εμπορικές, τουριστικές, παροχής υπηρεσιών, μαζικής εστίασης, τεχνικές και κατασκευαστικές οικοδομικών έργων, επαγγελματίες ) καθώς και τεχνικά γραφεία Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών, που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστεύτηκαν την ΑΝΑΔΡΑΣΗ και με τους οποίος έχουν οικοδομηθεί μακροχρόνιες και σταθερές σχέσεις εμπιστοσύνης.