Πολιτική Απορρήτου

Περισσότερα ΔΕΧΟΜΑΙ
Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας:
Εγγραφείτε εδώ

εγκαταστασεις υγραεριου

Εγκαταστάσεις Υγραερίου

Εγκαταστάσεις Υγραερίου

H ΑΝΑΔΡΑΣΗ αναλαμβάνει Εγκαταστάσεις Υγραερίου (συστήματα με δεξαμενές και φιάλες υγραερίου) και αποτελεί μια από τις πλέον αξιόπιστες και έμπειρες τεχνικές εταιρείες στην κατασκευή Εγκαταστάσεων Υγραερίου από το 1986, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες (μελέτη , κατασκευή, προμήθεια εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη, συντήρηση) για εγκαταστάσεις Υγραερίου πάσης φύσεως (θέρμανση , ζεστό νερό , επαγγελματική και βιομηχανική χρήση) σε κτήρια κάθε είδους (κατοικίες, πολυκατοικίες, επαγγελματικά κτήρια, βιομηχανίες, ξενοδοχεία, καταστήματα μαζικής εστίασης, κτήρια αθλητικών εγκαταστάσεων, βιοτεχνίες και επαγγελματικά εργαστήρια, , κέντρα διασκέδασης, καφετέριες, μπαρ αρτοποιεία κ.λ.π) , διαθέτοντας ένα πλήρως οργανωμένο και άριστα καταρτισμένο Τμήμα Κατασκευής Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων αποτελούμενο από Μηχανολόγους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς με πολυετή εμπειρία καθώς και έμπειρα και άριστα καταρτισμένα και οργανωμένα συνεργεία ( τεχνικοί καυσίμων αερίων, υδραυλικοί, σωληνάδες κ.λ.π ) τα οποία διαθέτουν ότι πιο σύγχρονο υπάρχει από πλευράς μηχανικού εξοπλισμού και εργαλείων.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ με βασικό εφόδιο την πολυετή εμπειρία της από το 1986 στον τομέα του Υγραερίου και σε συνδυασμό με την συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση των Μηχανικών της και των Τεχνικών της σε νέες σύγχρονες και εξελιγμένες τεχνικές και μεθόδους καθώς και με σημαντικές επενδύσεις που γίνονται συνεχώς σε μηχανικό εξοπλισμό και εργαλεία δύναται να προσφέρει Εγκαταστάσεις Υγραερίου που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις και τις ανάγκες κάθε έργου εγκατάστασης υγραερίου και πραγματικά μπορούν να κάνουν την διαφορά επιτυγχάνοντας να διασφαλίζονται απόλυτα οι αυξημένες απαιτήσεις αυτού του είδους εγκαταστάσεων (ασφάλεια, εύρυθμη λειτουργία χωρίς βλάβες, εξοικονόμηση ενέργειας και χαμηλό λειτουργικό κόστος, διάρκειας ζωής, ευκολία στην συντήρηση κ.λ.π.).

Οι Εγκαταστάσεις Υγραερίου αποτελούν σοβαρές μηχανολογικές εφαρμογές που διέπονται από αυστηρή νομοθεσία και κανονισμούς (Κανονισμός Εγκαταστάσεων Υγραερίου για κατοικίες και επαγγελματικά κτήρια και Νομοθεσία για τις Βιοομηχανικές Εγκαταστάσεις Υγραερίου) και η κατασκευή τους απαιτεί ειδικές γνώσεις και μεγάλη εμπειρία.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ διαθέτει αποδεδειγμένα την τεχνογνωσία των εγκαταστάσεων υγραερίου, η οποία πηγάζει από την πολύχρονη εμπειρία της καθώς δραστηριοποιείται στον τομέα αυτό εδώ και πάνω από 35 χρόνια έχοντας να επιδείξει σημαντικό αριθμό από Εγκαταστάσεις Υγραερίου τόσο σε επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους όσο και σε κτήρια κατοικίας, γεγονός που της προσδίδει την δυνατότητα να μπορεί εγγυηθεί ανεπιφύλακτα για την κατασκευή μιας τεχνικά άρτιας εγκατάστασης υγραερίου.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ διαθέτει επίσης μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση στην κατασκευή Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων και Επαγγελματικών Υγραερίου για την εξυπηρέτηση μηχανολογικού εξοπλισμού βιομηχανίας ή βιοτεχνίας (δεξαμενές υγραερίου, εξεαεριωτές υγραερίου , λέβητες παραγωγής ζεστού νερού, ατμολέβητες, ατμογεννήτριες, κλίβανοι, στεγνωτήρια, πλυντήρια, βραστήρες, φούρνοι, ξηραντήρια, αερόθερμα, παστεριωτές, μονάδες συμπαραγωγής θέρμανσης ηλεκτρισμού κ.λ.π.).

Το υγραέριο ή LPG όπως διεθνώς ονομάζεται, είναι ένα καθαρό καύσιμο που αποτελείται κυρίως από κλάσματα κεκορεσμένων υδρογονανθράκων όπως το προπάνιο, το βουτάνιο ή μίγμα 80% βουτανίου και 20% προπανίου . Οι υδρογονάνθρακες αυτοί είναι, σε κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας περιβάλλοντος, αέρια, τα οποία συνήθως υγροποιούνται υπό πίεση για τη μεταφορά και αποθήκευση τους.Τα αέρια αυτά κλάσματα υδρογονανθράκων διαχωρίζονται από τα υγρά κλάσματα κατά τη διύλιση που γίνεται στο αργό πετρέλαιο και οδεύουν προς δεξαμενές αποθήκευσης για άλλες χρήσεις, ενώ τα υγρά κλάσματα χρησιμοποιούνται για την παρασκευή υγρών καυσίμων (ντίζελ, βενζίνη κ.λ.π) .

Είναι δηλαδή τεχνητό καύσιμο που προέρχεται από το πετρέλαιο και δεν πρέπει να συγχέεται με το φυσικό αέριο που είναι φυσικό καύσιμο.

Το υγραέριο αποθηκεύεται είτε σε ειδικές δεξαμενές υγραερίου είτε σε φιάλες υγραερίου το 10 Kg και των 25 Kg υγροποιημένο κάτω από υψηλή πίεση .

To υγραέριο είναι άχρωμο σε υγρή φάση και σε αέρια φάση είναι βαρύτερο του αέραΑναμεμιγμένο με τον αέρα υπό ορισμένες συνθήκες ( 2% έως 10% κατ όγκο) σχηματίζει αναφλέξιμο μείγμα αν έρθει σε επαφή με φωτιά . Η ανάφλεξη του μίγματος αυτού παρουσιάζει ενδιαφέρον μόνο αν γίνει σε κλειστό χώρο αν αυτό έρθει σε επαφή με φωτιά όποτε και δημιουργούνται συνθήκες έκρηξης. Σε εξωτερικό χώρο ο κίνδυνος αυτός είναι εντελώς μηδαμινός.

Το υγραέριο δεν είναι μεν τοξικό και η εισπνοή μικρής ποσότητας αέριας φάσης δεν προκαλεί κανένα πρόβλημα αλλά ή εισπνοή μέτριας ποσότητας προκαλεί δυσφορία και εισπνοής μεγάλης ποσότητας ζάλη, δυσφορία, μέθη , χάσιμο των αισθήσεων ή ακόμα θάνατο.

Για του παραπάνω λόγους, και ενώ το υγραέριο στην ουσία είναι άοσμο , του έχει προσδοθεί τεχνητά μια έντονη οσμή με προσθήκη οσμογόνου ουσίας (αιθυλομερκαπτάνη ή διμεθυλοσουλφίδιο) προκειμένου να είναι εύκολα ανιχνεύσιμο δια της όσφρησης.Πέραν αυτού, για λόγους μέγιστης ασφαλείας και όταν υπάρχει εγκατάσταση συστήματος υγραερίου σε κλειστό χώρο, η εγκατάσταση αυτή εφοδιάζεται με υπερευαίσθητους ηλεκτρονικούς ανιχνευτές που μπορούν να ανιχνεύσουν οιανδήποτε διαρροή υγραερίου, να δώσουν συναγερμό και να διακόψουν αυτόματα την παροχή υγραερίου στον συγκεκριμένο χώρο πριν αυτή γίνει επικίνδυνη για να δημιουργηθεί επικίνδυνο εκρηκτικό μίγμα και φυσικά πριν υπάρξει και η παραμικρή όχληση για την ανθρώπινη υγεία.

Το υγραέριο έχει πολύ υψηλή θερμογόνο δύναμη (12000 Kcal/Kg) αρκετά υψηλότερη από το πετρέλαιο (10000 Kcal/Κg) , πολύ καλύτερο βαθμό απόδοσης λόγω της μη ύπαρξης οξειδίων του θείου στα καυσαέρια του, έτσι ώστε να είναι τεχνικά εύκολη και χωρίς τα απαίτηση ακριβού εξοπλισμού η ανάκτηση θερμότητας από αυτά σε λέβητες και συσκευές συμπύκνωσης , που ανεβάζουν το βαθμό απόδοσης του συστήματος έως και 105%, εξαιρετικά υψηλότερο από αυτόν των συμβατικών συστημάτων πετρελαίου που στις συνήθεις των περιπτώσεων κυμαίνεται γύρω στο 65-75 % και στην καλύτερη των περιπτώσεων δεν ξεπερνά το 85% .

Τα παραπάνω σοβαρά πλεονεκτήματα και σε συνδυασμό με την αρκετά χαμηλότερη τιμή του συγκριτικά με το πετρέλαιο και την σαφώς καθαρότερη καύση του, που το καθιστά ένα πολύ περισσότερο οικολογικό καύσιμο, το υγραέριο τα τελευταία χρόνια αποτελεί ένα ιδιαίτερα ελκυστικό καύσιμο σε περιοχές που δεν υπάρχει δίκτυο φυσικού αερίου και για διάφορες δραστηριότητες όπως είναι η θέρμανση χώρων, και ζεστού νερού, το μαγείρεμα και το ψήσιμο καθώς και πολλές βιομηχανικές δραστηριότητες που λειτουργούν με καυστήρες όπως βιομηχανία (κυρίως τροφίμων), ξενοδοχείο, αρτοποιείο, επαγγελματικό εργαστήριο, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ταβέρνα, ψητοπωλείο, εστιατόριο, πιτσαρία), καθαριστήριο, θερμοκήπιο, πλυντήριο κ.λ.π.), για την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών, όπως παραγωγή ζεστού νερού με boiler υγραερίου, λειτουργία κλασσικών λεβήτων νερού και ατμολεβήτων για βιομηχανικούς σκοπούς, θέρμανση χώρων (λέβητες και καυστήρες αερίου, αερολέβητες, ατμολέβητες, ατμογεννήτριες, θερμάστρες υγραερίου), λειτουργία αρτοκλιβάνων και φούρνων για την έμψηση προϊόντων αρτοποιίας, παρασκευή έτοιμου φαγητού μέσω επαγγελματικών μαγειρικών συσκευών που λειτουργούν με υγραέριο (φούρνοι μαγειρικές εστίες, κουζίνες, φριτέζες, ψησταριές, γκριλιέρες, κοτοπουλιέρες, γύροι, βραστήρες, στεγνωτήρια κ.λ.π).

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ εκτός των υπηρεσιών Κατασκευής Εγκαταστάσεων Υγραερίου προφέρει και τον απαιτούμενο εξοπλισμό (δεξαμενές υγραερίου, εξαεριωτές υγραερίου, συστήματα φιαλών υγραερίου, ατομικοί λέβητες υγραερίου για κατοικίες, επαγγελματικά κτήρια και βιομηχανίες, συμβατικοί λέβητες και καυστήρες υγραερίου για κατοικίες, επαγγελματικά κτήρια και βιομηχανίες, βάνες και εξαρτήματα δικτύων υγραερίου, μειωτές πίεσης και ρυθμιστές υγραερίου, μετρητές υγραερίου κ.λ.π) παρέχοντας έτσι μια ολοκληρωμένη λύση Εγκατάστασης Υγραερίου στον εκάστοτε πελάτη με την εγγύηση , την υπευθυνότητα και την αξιοπιστία μιας εταιρείας με πάνω από 35 χρόνια στο τομέα του Υγραερίου.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ για την κατασκευή των Εγκαταστάσεων Υγραερίου χρησιμοποιεί και προσφέρει μέσω του Εμπορικού Τμήματος της εξοπλισμούς και προϊόντα για Εγκαταστάσεις Υγραερίου των πλέον επώνυμων κατασκευαστικών οίκων τα οποία έχουν επιλεγεί με βάση την πολυετή γνώση και εμπειρία μας, ώστε να ανταποκρίνονται πραγματικά σε αυτό που επιζητούν οι πελάτες μας :

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΕΓΓΥΗΣΗ - ΚΑΛΗ ΤΙΜΗ - AFTER SALES

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ δύναται να ανταποκριθεί σε οιανδήποτε ζήτηση Εγκατάστασης Υγραερίου :

  • Στο σύνολο των περιοχών της Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής (Κορωπί, Παιανία, Σπάτα, Σταυρός, Γλυκά Νερά, Μαρκόπουλο, Πόρτο Ράφτη, Καλύβια, Λαγονήσι, Κερατέα, Λαύριο, Ανάβυσσος, Σαρωνίδα, Βάρκιζα, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, Παλλήνη, Πικέρμι, Ραφήνα, Νέα Μάκρη, Μαραθώνας, Αχαρνές, Ωρωπός, Καπανδρίτι, Διόνυσος, Γέρακας, Ανθούσα κ.λ.π).
  • Στο σύνολο των περιοχών της Περιφέρειας Αθηνών (Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Νέα Χαλκηδόνα, Παπάγου, Χολαργός, Δάφνη, Υμηττός, Κηφισιά, Νέα Ερυθραία, Εκάλη, Πεντέλη, Μελίσσια, Φιλοθέη, Ψυχικό, Λυκόβρυση, Πεύκη, Ελληνικό, Αργυρούπολη, Νέα Σμύρνη, Ηλιούπολη, Ηράκλειο, Μαρούσι, Άλιμος, Άγιος Δημήτριος, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα, Χαλάνδρι, Παλαιό Φάληρο, Νέα Ιωνία, Μεταμόρφωση κ.λ.π).
  • Στο σύνολο των περιοχών της Περιφέρειας Δυτικής Αττικής και Πειραιώς (Πειραιάς, Ελευσίνα, Ασπρόπυργος, Μάνδρα, Μέγαρα, Μαγούλα κ.λ.π).
  • Στα νησιά των Κυκλάδων (Νάξος, Άνδρος, Πάρος,Τήνος, Μήλος, Τζιά, Αμοργός,Ίος, Κύθνος, Μύκονος , Σύρος, Σαντορίνη, Σέριφος , Σίφνος κ.λ.π.).
  • Σε περιοχές όμορες του νομού Αττικής (Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Πάτρα, Αίγιο, Κόρινθος, Σπάρτη Τρίπολη, Καλαμάτα, Πύργος, Ναύπλιο, Άργος, Θήβα, Λιβαδειά, Χαλκίδα, Κάρυστος κ.λ.π).

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ έχει καταξιωθεί στον τομέα των Εγκαταστάσεων Υγραερίου μέσω ενός σημαντικού αριθμού έργων εγκαταστάσεων υγραερίου που έχει να επιδείξει από το 1986 μέχρι και σήμερα.

Πελάτες της ΑΝΑΔΡΑΣΗ είναι ιδιώτες καθώς και επιχειρήσεις κάθε είδους (βιομηχανικές, εμπορικές, τουριστικές, παροχής υπηρεσιών, μαζικής εστίασης, τεχνικές και κατασκευαστικές οικοδομικών έργων, επαγγελματίες) καθώς και τεχνικά γραφεία Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών, που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστεύτηκαν την ΑΝΑΔΡΑΣΗ και με τους οποίος έχουν οικοδομηθεί μακροχρόνιες και σταθερές σχέσεις εμπιστοσύνης.