Εταιρία
Υπηρεσίες
Προϊόντα
Πελάτες
Έργα
Συνεργάτες
Πληροφορίες
Επικοινωνία
Σύνδεσμοι
Sitemap
 

Δ.Παπανικολάου 12

19400 ΚΟΡΩΠΙ, ΑΤΤΙΚΗ

ΤΗΛ & ΦΑΞ: 210 6020152

GSM: 693 6020152

Email:

Άδεια Βιομηχανίας - Μηχανολογικές Μελέτες

ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Για την ίδρυση οιασδήποτε νέας βιομηχανικής δραστηριότητας καθώς και την επέκταση, την μετεγκατάτασταση, τον μηχανολογικό ή κτιριακό εκσυγχρονισμό, την αναδιάθρωση ή την τροποποίηση της παραγωγικής δραστηριότητας υφιαστάμενων βιομηχανιών - εργοστασίων απαιτείται έκδοση άδειας (έγκρισης) εγκατάστασης και εν συνεχεία άδειας (έναρξης) λειτουργίας απο την Δ/νση Ανάπτυξης της εκάστοτε Περιφέρειας.

Με τον όρο Βιομηχανία ορίζεται η τεχνικοοικονομική μονάδα που με μηχανικά, χημικά ή άλλα μέσα διαφοροποιεί την μορφή και την ιδιότητα των πρώτων υλών ή προϊόντων , προκειμένου αυτά να καταστούν κατάλληλα για την χρήση για την οποία προορίζονται. Μια βιομηχανία διαθέτει ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του οποίου η κινητήρια ισχύς υπερβαίνει τα 37 KW και η θερμική ισχύς τα 70 KW. Αν ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός που είναι εγκατεστημένος ή πρόκειται να εγκατασταθεί είναι κάτω από τα όρια αυτά τότε η μονάδα δεν αποτελεί Βιομηχανία αλλά εντάσσεται στην κατηγορία των Επαγγελματικών Εργαστηρίων. των οποίων οι διαδιακασίες αδειοδότησης είναι διαφορετικές.

 

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ διαθέτει ένα από τα εμπειρότερα τεχνικά γραφεία με πάνω από 30 χρόνια εξειδίκευση και εμπειρία στις μηχανολογικές μελέτες για άδειες ίδρυσης - εγκατάστασης και λειτουργίας Βιομηχανιών - Εργοστασίων.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ αναλαμβάνει το σύνολο των διαδικασιών που απαιτούνται για την άδεια (έγκριση) ίδρυσης - εγκατάστασης και την άδεια (έναρξη) λειτουργίας οιανδήποτε τύπου Εργοστασίου ή Βιομηχανίας.

Συγκεκριμένα σε ότι αφορά τις άδειες εργοστασίων βιομηχανιών η ΑΝΑΔΡΑΣΗ παρέχει την μηχανολογική μελέτη, την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την μελέτη πυρασφάλειας,, την σύνταξη των ειδικών ερωτηματολογίων και υπευθύνων δηλώσεων, την έκδοση και την συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών (χρήση γής κ.λ.π) καθώς και την πλήρη διεκπεραίωση στις αρμόδιες Υπηρεσίες (Δ/νση Ανάπτυξης Περιφέρειας, Πολεοδομία, Πυροσβεστική κ.λ.π).

 

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ αναλαμβάνει επίσης την εκπόνηση και την διεκπεραίωση στις αρμόδιες υπηρεσίες όλων των ειδικών ή συμπληρωματικών μελετών που απαιτούνται για την έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας όπως:

 • Ειδικές μελέτες που αφορούν βιομηχανίες υγειονομικού ενδιαφέροντος (κλάδοι τροφίμων και ποτών) για την συμμόρφωση των κτηρίων,των εγκαταστάσεων και των διαδικασιών παραγωγής στους υγειονομικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.
 • Μελέτες διάθεσης επικίνδυνων υγρών αποβλήτων για χημικές βιομηχανίες.
 • Μελέτες προέγκρισης χωροθέτησης βιομηχανιών σε περιοχές εκτός σχεδίου που δεν διαθέτουν εγκεκριμένες χρήσεις γής.
 • Ειδικές μελέτες για τη έγκριση εγκατάστασης ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (γεννήτριας).
 • Ειδικές μελέτες για την έκδοση άδειας από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης ή την Διευθύνση Κτηνιατρικής για Bιομηχανίες που επεξεργάζονται ζωικές ύλες ή για τις αγροτοβιομηχανικές μονάδες.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ καλύπτει όλο το φάσμα του απαιτούμενου σχεδιασμού και μελετών για την έκδοση άδειας κάθε είδους βιομηχανικών δραστηριοτήτων και συγκεκριμένα :

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας εργοστασίου ειδών ζαχαροπλαστικής, βιομηχανίας αλλαντικών, κατεργασίας κρέατος, παραγωγής κρεατοσκευασμάτων, σφαγείου, βιομηχανίας παραγωγής γάλατος, τυροκομικών προϊόντων και γιαούρτης, παραγωγής παγωτού, παρασκευής χυμού από φρούτα, ελαιοτριβείου, βιομηχανίας ζυμαρικών, ζύμης , σφολιάτας, σφολιατοειδών, σαλατών, αυγών, διαλογητήρια φρούτων και λαχανικών, βιομηχανίας επεξεργασίας και συσκευασίας μελιού, βιομηχανιας επεξεργασίας και κατεργασίας φρούτων, λαχανικών και πατάτας, βιομηχανίας ψύξης και συντήρησης γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, βιομηχανίας παραγωγής πάγου, οινοποιείου, βιομηχανίας παραγωγής ζύθου, παρασκευής ποτών, βιομηχανίας κατεργασίας και συντήρησης κατεψυγμένων προϊόντων, ψαριών, κρέατος, λαχανικών κ.λ.π)

 

BΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΛΟΥ (άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας εργοστασίου κατεργασίας σιδήρου και αλουμινίου, εργοστασίου κατασκευής κουφωμάτων αλουμινίου, βιομηχανίας κοπής και κατεργασίας σιδήρου για οικοδομές, βιομηχανίας μεταλλικών επίπλων, ηλεκτρικών πινάκων, τηλεπικοινωνιακού υλικού κ.λ.π)

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΞΥΛΟΥ(άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας εργοστασίου κατασκευής ξύλινων επίπλων, εργοστασίου κατασκευής ξύλινων κουφωμάτων, εργοστασίου κατασκευής ξύλινων κιβωτίων κ.λ.π)

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ - ΕΚΔΟΣΕΩΝ (άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τυπογραφείου, βιβλιοδετείου, εργοστασίου εκτύπωσης βιβλίων, διαφημιστικών εντύπων και φυλλαδίων, βιομηχανίας έκδοσης και εκτύπωσης εφημερίδων και περιοδικών κ.λ.π)

 

ΧΗΜΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ (άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας βιομηχανίας πλαστικών υλών, ελαστικών υλών, φαρμάκων, σαπουνιού, καλλυντικών, απορρυπαντικών, μονωτικών υλικών, ασφαλτικών υλικών, ρητίνης, χρωμάτων, μελανιών, κόλλας, γεωργικών φαρμάκων, εντομοκτόνων, οινοπνεύματος αλκοολών και κετονών, εύλεκτων υλών, χρωστικών ουσιών κ.λ.π)

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ( άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας βιομηχανίας παραγωγής οικοδομικών υλικών, εργοστασίου κοπής και κατεργασίας μαρμάρων, βιομηχανίας παραγωγής σκυροδέματος, εργοστασίου κατασκευής τσιμεντοσωλήνων, κατασκευής πλακών κ.λ.π)

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΧΑΡΤΟΥ (άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας βιομηχανίας παραγωγής χαρτιού και χαρτονιού, κατασκευής χαρτόσακκων και χαρτοσακκούλων, χάρτινων κουτιών και λοιπών ειδών συσκευασίας απο χαρτί και χαρτόνι, φακέλλων αλληλογραφίας κ.λ.π

 

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ απο το 1985 έχει εκπονήσει και διεκπεραιώσει ένα πολύ σημαντικό αριθμό μελετών που αφορούν αδειοδοτήσεις πάσης φύσεως βιομηχανικών επιχειρήσεων και δύναται να καλύψει πλήρως τις ανάγκες αδειοδότησης οιοσδήποτε μεγέθους βιομηχανικής και βιοτεχνικής δραστηριότητας καθώς και να εγγυηθεί την άμεση και δίχως γραφειοκρατικά κωλύματα έκδοση κάθε άδειας ίδρυσης, εγκατάστασης, μετεγκατάστασης, μηχανολογικού ή κτιριακού εκσυγχρονισμού βιομηχανίας.

 

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ   ΑΔΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ   ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ

 

ΑΔΕΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ   ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ   ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

 

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ εκτός απο την διαδικαασία αδειοδότησης δύναται να προσφέρει σε βιομηχανικές επιχειρήσεις τις παρακάτω υπηρεσίες και προϊόντα. :

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου - Συμβούλου Επιχειρήσεων

Υπηρεσίες Συμβούλου Εξοικονόμησης Ενέργειας

Υπηρεσίες Συντήρησης των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων.

Κατασκευή Βιομηχανικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεωνι

Κατασκευή Εγκαταστάσεων Εξαερισμού - Αερισμού

Κατασκευή Εγκαταστάσαεων Πυραφάλειας (Πυρόσβεση - Πυρανίχνευση)

Κατασκευή Βιομηχανικής Ψύξης και Ψυκτικών Θαλάμων

Κατασκευή Εγκαταστάσεων Ατμού

Κατασκευή Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Εξοπλισμός συστημάτων θέρμανσης(Φυσικό αέριο – Υγραέριο – Ανανεώσιμες Πηγές – Πετρέλαιο

Ζεστό νερό (Ανανεώσιμες Πηγές - Φυσικό αέριο – Υγραέριο –– Πετρέλαιο – Ηλεκτρισμός)

Εξοπλισμός εγκαταστάσεων κλιματισμού

Εξοπλισμός Εγκαταστάσεων Βιομηχανικής ψύξης – Ψυκτικά μηχανήματα – Ψυκτικοί θάλαμοι

Εξοπλισμός εγκαταστάσεων υγραερίου

Εξοπλισμός Εγκαταστάσεων Εξαερισμού – Αερισμού

Συστήματα πυρανίχνευσης

Συστήματα πυρόσβεσης

Συστήματα ασφαλείας και παρακολούθησης

Επαγγελματικός - Βιομηχανικός υδραυλικός εξοπλισμός

Επαγγελματικός φωτισμός

Εξοπλισμός εγκαταστάσεων δομημένης καλωδίωσης (δίκτυα υπολογιστών - τηλεφωνίας)

 

Η συνεργασία με την ΑΝΑΔΡΑΣΗ τόσο για την έκδοση οιασδήποτε άδειας (έγκρισης) εγκατάστασης και άδειας (έναρξης) λειτουργίας για νέα βιομηχανική μονάδα όσο και μηχανολογικού ή κτιριακού εκσυγχρονισμού υφιστάμενης βιομηχανίας είναι μια επωφελής επιλογή για κάθε Βιομηχανική Επιχείρηση καθώς:

 • Η πολυετής εμπειρία, η πολύ καλή γνώση της κείμενης νομοθεσίας και των διαδικασιών διεκπεραίωσης καθώς και η εξειδίκευση μας στην εκπόνηση μηχανολογικών μελετών για την έκδοση αδειών βιομηχανίας, εγγυάται την γρήγορη, οικονομική και χωρίς γραφειοκρατικά κωλύματα έκδοση της κάθε άδειας.
 • Λόγω του μεγάλου εύρους των δραστηριοτήτων της η ΑΝΑΔΡΑΣΗ εκτός απο τις διαδικασίες αδειοδότησης μπορεί να προφέρει πλήρη και καθολική τεχνική υποστήριξη σε κάθε Βιομηχανική Επιχείρηση παρεχόντας ένα ευρύ φάσμα τεχνικών υπηρεσιών καθώς και προϊόντων σε ανταγωνιστικές τιμές.
 • Οι μηχανικοί και οι τεχνικοί της ΑΝΑΔΡΑΣΗ βρίσκονται πάντα κοντά στην κάθε Βιομηχανική Επιχείρηση καθημερινά προκειμένου να επιλύσουν με αξιόπιστο τρόπο κάθε τεχνικό πρόβλημα.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε πολύ χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την αδειοδότηση των βιομηχανιών - εργοστασίων.

 

Γιια οιανδήποτε ζήτηση αφορά άδεια εγκατάστασης, επέκτασης, μετεγκατατάστασης, μηχανολογικού ή κτιριακού εκσυγχρονισμού βιομηχανίας - εργοστασίου μπορείτε να επικοινωνήσετε τώρα μαζί μας στα τηλέφωνα 2106020152 καθώ και 6936020152 ή να συμπληρώσετε την φόρμα επικοινωνίας προκειμένου να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας.

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ...

Τι είναι βιομηχανία ;

Βιομηχανία ή Βιοτεχνία είναι η τεχνικοοικονομική μονάδα που με μηχανικά, χημικά ή άλλα μέσα διαφοροποιεί την μορφή και την ιδιότητα των πρώτων υλών ή προϊόντων , προκειμένου αυτά να καταστούν κατάλληλα για την χρήση για την οποία προορίζονται. Μια βιομηχανία διαθέτει ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του οποίου η κινητήρια ισχύς υπερβαίνει τα 37 KW και η θερμική ισχύς τα 70 KW. Αν ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός που είναι εγκατεστημένος ή πρόκειται να εγκατασταθεί είναι κάτω από τα όρια αυτά τότε η μονάδα δεν αποτελεί Βιομηχανία ή Βιοτεχνία αλλά είναι Επαγγελματικό Εργαστήριο.

Τι είναι βιομηχaνικό κτίριο ;

Βιομηχανικό κτίριο είναι κάθε κτίριο για το οποίο έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια από την οικεία πολεοδομική αρχή για καθαρά βιομηχανική ή βιοτεχνική χρήση.

Τι είναι η άδεια (έγκριση) εγκατάστασης-ίδρυσης Βιομηχανίας ή Βιοτεχνίας ;

Άδεια (έγκριση) εγκατάστασης-ίδρυσης Βιομηχανίας ή Βιοτεχνίας είναι η άδεια (έγκριση) που εκδίδεται από την Δ/νση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας και αφορά την τοποθέτηση για πρώτη φορά του μηχανολογικού εξοπλισμού σε συγκεκριμένη θέση και άσκηση συγκεκριμένης δραστηριότητας.

Είναι υποχρεωτική η άδεια (έγκριση) εγκατάστασης-ίδρυσης Βιομηχανίας ή Βιοτεχνίας;

Ναι είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον νόμο γιατί χωρίς αυτήν:

 • Δεν μπορεί να εκδοθεί οικοδομική άδεια αν πρόκειται για νέο κτίριο.
 • Δεν μπορεί να εκδοθεί Άδεια (έναρξη) Λειτουργίας και κατά συνέπεια δεν μπορεί να λειτουργήσει νόμιμα η επιχείρηση.

Για την εγκατάσταση δραστηριοτήτων χαμηλής, μέσης, και υψηλής όχλησης η Αδειοδοτούσα Αρχή χορηγεί άδεια (έγκριση) εγκατάστασης με την προσκόμιση των απαραίτητων μελετών, δικαιολογητικών και εγκρίσεων.

 

Από την υποχρέωση άδειας εγκατάστασης εξαιρούνται οι Βιομηχανίες και Βιοτεχνίες που έχουν οργανωθεί σύμφωνα με τον. 4458/1965, σε Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές, που έχουν οργανωθεί σύμφωνα με το ν. 2545/1997 καθώς και σε Επιχειρηματικά Πάρκα που πρόκειται να οργανωθούν στο μέλλον.

 

Από την απαλλαγή εξαιρούνται οι μονάδες επεξεργασίας εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών και αερίων υπό πίεση, ανεξαρτήτως της επεξεργαζόμενης ποσότητας.

Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας εγκατάστασης-ίδρυσης Βιομηχανίας ή Βιοτεχνίας ;

Γενικά δικαιολογητικά:

 • Ειδικό ερωτηματολόγιο.
 • Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, εφόσον δεν υπάρχουν τυποποιημένοι περιβαλλοντικοί όροι (Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις) για την συγκεκριμένη δραστηριότητα.
 • Βεβαίωση χρήσης γης από τις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες.
 • Μελέτη εγκατάστασης

Ειδικά δικαιολογητικά (κατά περίπτωση απαιτούμενα):

 • Αρχιτεκτονικά σχεδιαγράμματα (τοπογραφικό, διάγραμμα κάλυψης, κάτοψη, τομές), στην περίπτωση έκδοσης οικοδομικής άδειας.
 • Μελέτη επικινδυνότητας, στην περίπτωση που η δραστηριότητα υπάγεται στην κατηγορία SEVEΖO, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 5697/2000 (ΦΕΚ Β’405) Κοινή Υπουργική Απόφαση.
 • Γνώμη Υπηρεσιών ή φορέων εφόσον απαιτείται.
 • Υπεύθυνη Δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού, στην περίπτωση υφιστάμενων κτιρίων, σχετικά με τη στατική επάρκεια, τη βιομηχανική-βιοτεχνική χρήση του κτιρίου, την εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού σε χώρο μη βοηθητικό ή κοινόχρηστο και τη μη απαίτηση έκδοσης νέας οικοδομικής άδειας.
 • Κανονισμός συνιδιοκτησίας, σε περίπτωση λειτουργίας της μονάδας εντός πολυώροφης οικοδομής, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 4 του Ν. 3741/1929 (ΦΕΚ 4Α’) «Περί της ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους», εφόσον υπάρχει, άλλως Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη ότι δεν υφίσταται κανονισμός και ότι ο ίδιος συμφωνεί για την εγκατάσταση της δραστηριότητας.
 • Για την εγκατάσταση δραστηριοτήτων εντός της Περιφέρειας Αττικής υποβάλλονται επιπλέον και στοιχεία τεκμηρίωσης ενεργειακής κατανάλωσης σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Τι είναι η άδεια (έναρξη) Λειτουργίας Βιομηχανίας ή Βιοτεχνίας ;

Άδεια (έναρξη) λειτουργίας Βιομηχανίας ή Βιοτεχνίας είναι η άδεια που εκδίδεται από την Δ/νση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας και αφορά την τοποθέτηση και την ενεργοποίηση του μηχανολογικού εξοπλισμού σε συγκεκριμένη θέση και την άσκηση συγκεκριμένης δραστηριότητας.

 

Για την έκδοση της άδειας (έναρξης)λειτουργίας δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης υποβάλλεται στην Αδειοδοτούσα Αρχή Υπεύθυνη Δήλωση, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, με την οποία δηλώνεται η έναρξη της λειτουργίας σύμφωνα με τους όρους της άδειας εγκατάστασης. Η κατάθεση της δήλωσης βεβαιώνεται σε αντίγραφό της από την Αδειοδοτούσα Αρχή, το οποίο υποχρεούται να τηρεί η επιχείρηση αντί αδείας. Η λειτουργία της μονάδας επιτρέπεται αμέσως μετά από την υποβολής της δηλώσεως.

 

Για την έκδοση της άδειας (έναρξης) λειτουργίας δραστηριοτήτων μέσης όχλησης υποβάλλεται στην Αδειοδοτούσα Αρχή Υπεύθυνη Δήλωση, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και εγγυητική επιστολή τραπέζης για την τήρηση των προϋποθέσεων της άδειας εγκατάστασης. Με την Υπεύθυνη Δήλωση η επιχείρηση δηλώνει την έναρξη της λειτουργίας σύμφωνα με τους όρους της άδειας εγκατάστασης. Η κατάθεση της δήλωσης βεβαιώνεται σε αντίγραφό της από την Αδειοδοτούσα Αρχή, το οποίο υποχρεούται να τηρεί η επιχείρηση αντί αδείας. Η λειτουργία της μονάδας επιτρέπεται αμέσως μετά από την υποβολής της δηλώσεως.

 

Για την έκδοση της άδειας (έναρξης) λειτουργίας δραστηριοτήτων υψηλής όχλησης υποβάλλεται στην Αδειοδοτούσα Αρχή αίτηση έκδοσης άδειας λειτουργίας συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η Αδειοδοτούσα Αρχή ενεργεί επιθεώρηση μέσα τρεις μήνες και χορηγεί άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου, εφόσον διαπιστωθεί ότι έχουν τηρηθεί οι όροι και περιορισμοί που αναγράφονται στην άδεια (έγκριση) εγκατάστασης.

Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας (έναρξης) λειτουργίας Βιομηχανίας ή Βιοτεχνίας ;

Γενικά δικαιολογητικά:

 • Υπεύθυνη Δήλωση της επιχείρησης με την οποία δηλώνεται η έναρξη της λειτουργίας σύμφωνα με τους όρους της άδειας εγκατάστασης. Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται στην περίπτωση των δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης καθώς και στην περίπτωση των δραστηριοτήτων μέσης και υψηλής όχλησης, εφόσον όμως υποβληθεί από μέρους της επιχείρησης εγγυητική επιστολή.

Εναλλακτικά:

 • Αίτηση έκδοσης άδειας λειτουργίας για την περίπτωση των δραστηριοτήτων μέσης και υψηλής όχλησης, εφόσον όμως δεν υποβληθεί από μέρους της επιχείρησης εγγυητική επιστολή.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα στην οποία αναφέρει λεπτομερώς πόσους και ποιας ειδικότητας τεχνικούς θα χρησιμοποιήσει κατά νόμο.
 • Υπεύθυνη Δήλωση των κατά περίπτωση αντίστοιχης ειδικότητας μηχανικών ότι η εγκατάσταση έγινε σύμφωνα με την χορηγηθείσα άδεια εγκατάστασης και ότι τα προβλεπόμενα έργα εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τις εγκριθείσες μελέτες.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του/των αρμόδιου/ων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τεχνικού/ών, ο οποίος έχει αναλάβει την κατά νόμο επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού της εγκαθιστάμενης δραστηριότητας.
 • Για την εγκατάσταση δραστηριοτήτων εντός της Περιφέρειας Αττικής υποβάλλονται επιπλέον και στοιχεία τεκμηρίωσης ενεργειακής κατανάλωσης σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Ειδικά δικαιολογητικά (κατά περίπτωση απαιτούμενα):

 • Πιστοποιητικό πυροπροστασίας, εφόσον απαιτείται.
 • Βεβαίωση καταλληλότητας από την αρμόδια υπηρεσία υγείας για την εφαρμογή του άρθρου 52 της Υγειονομικής Διάταξης 8577/1983, του Π.Δ. 369/1992 και της Υγειονομικής Διάταξης Α5α/5333/1987 (ΦΕΚ 721 Β’), όπως εκάστοτε ισχύουν για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • Άδεια της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ή της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής αν απαιτείται για επιχειρήσεις που επεξεργάζονται ζωικές ύλες ή για τις αγροτοβιομηχανικές μονάδες.
 • Νομίμως εκδοθείσα Οικοδομική Άδεια, εφόσον η δραστηριότητα θα λειτουργήσει σε νέο κτήριο.
 • Πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμασίας για τους ατμολέβητες ή τις ατμογεννήτριες της εγκατάστασης καθώς και πιστοποιητικό παραλαβής, βάσει της Υπουργικής Απόφασης που προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 3 του Ν. 3853/2010 (ΦΕΚ Α’ 90) )(εφόσον φυσικά προβλέπεται η εγκατάσταση τους).
 • Πιστοποιητικό καλής κατασκευής και λειτουργίας, σε περίπτωση που η μονάδα έχει εγκατάσταση υγραερίου.
 • Βεβαίωση κατασκευής κυκλοφοριακής σύνδεσης, εφόσον το γήπεδο εγκατάστασης έχει πρόσοψη σε εθνική οδό.
 • Άδεια χρήσης νερού, στην περίπτωση χρήσης νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση.
 • Άδεια διάθεσης υγρών, επικίνδυνων και στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων.
 • Άδεια κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας εφόσον πρόκειται για βιομηχανικές ή βιοτεχνικές εγκαταστάσεις εντός αυτών.
 • Έγκριση κυκλοφορίας προϊόντων (ΕΟΦ, ΓΧΚ κ.λ.π) εφόσον πρόκειται για βιομηχανικές ή βιοτεχνικές εγκαταστάσεις που παράγουν προϊόντα για τα οποία απαιτείται έγκριση από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) ή από Γενικό Χημείο του Κράτους (ΓΧΚ).
 • Ειδικά δικαιολογητικά για τη χρήση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους εφόσον η επιχείρηση χρησιμοποιεί κάτι τέτοιο.

Τι είναι η άδεια επέκτασης Βιομηχανίας ή Βιοτεχνίας ;

Άδεια επέκτασης Βιομηχανίας ή Βιοτεχνίας είναι η άδεια που εκδίδεται από την Δ/νση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας και αφορά την επέκταση δραστηριότητας. Ως επέκταση δραστηριότητας νοούνται:

 • Κάθε επαύξηση της εγκατεστημένης ισχύος του μηχανολογικού εξοπλισμού, μετά την αρχική εγκατάσταση και λειτουργία της δραστηριότητας.
 • Η προσθήκη κτιριακών εγκαταστάσεων.
 • Η αλλαγή ή συμπλήρωση της δραστηριότητας, που πραγματοποιείται μέσα στο γήπεδο όπου λειτουργεί η εγκατάσταση ή σε όμορό του.

Σε περίπτωση η επιχείρηση προβεί σε επέκταση της δραστηριότητας χωρίς την έκδοση άδειας επέκτασης επιβάλλονται από τις οικείες Περιφέρειες βαρύτατα πρόστιμα και αν η επέκταση αφορά και προσθήκη κτιρίων αυτά κρίνονται αυτομάτως αυθαίρετα και κατεδαφιστέα:

 

Από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια επέκτασης και υπό την προϋπόθεση ότι σε αυτήν δεν περιλαμβάνεται προσθήκη κτιρίων απαλλάσσονται οι επιχειρήσεις που έχουν εφοδιασθεί με άδεια λειτουργίας, εφόσον από την επέκατση:

 

α) Δεν μεταβάλλεται ο βαθμός όχλησης, προκειμένου για μονάδες χαμηλής όχλησης εκτός αν απαιτείται τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων.

β) Δεν επέρχεται αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος, που αναφέρεται στην άδεια λειτουργίας των μονάδων μέσης και υψηλής όχλησης, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% ανά τριετία από την έναρξη της λειτουργίας ή την προηγούμενη επέκταση ή εκσυγχρονισμό. Η αύξηση αυτή, με την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται μεταβολή του βαθμού όχλησης της μονάδας, δεν μπορεί, σε κάθε περίπτωση, να υπερβεί τα 600 kW κινητήριας και θερμικής ισχύος.

Τι είναι η άδεια εκσυγχρονισμού Βιομηχανίας ή Βιοτεχνίας ;

Άδεια εκσυγχρονισμού Βιομηχανίας ή Βιοτεχνίας είναι η άδεια που εκδίδεται από την Δ/νση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας και αφορά την αντικατάσταση ή συμπλήρωση του μηχανολογικού εξοπλισμού ή την αλλαγή ή συμπλήρωση της δραστηριότητας. Η άδεια εκσυγχρονισμού είναι υποχρεωτικό να εκδοθεί πριν από την αντικατάσταση ή συμπλήρωση του μηχανολογικού εξοπλισμού ή την αλλαγή ή συμπλήρωση της δραστηριότητας. Σε περίπτωση που η επιχείρηση προβεί σε συμπλήρωση ή αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού ή την αλλαγή ή συμπλήρωση της δραστηριότητας χωρίς την έκδοση άδειας εκσυγχρονισμού επιβάλλονται από τις οικείες Περιφέρειες βαρύτατα πρόστιμα.

 • Κάθε επαύξηση της εγκατεστημένης ισχύος του μηχανολογικού εξοπλισμού, μετά την αρχική εγκατάσταση και λειτουργία της δραστηριότητας.
 • Η προσθήκη κτιριακών εγκαταστάσεων.
 • Η αλλαγή ή συμπλήρωση της δραστηριότητας, που πραγματοποιείται μέσα στο γήπεδο όπου λειτουργεί η εγκατάσταση ή σε όμορό του.

Σε περίπτωση η επιχείρηση προβεί σε επέκταση της δραστηριότητας χωρίς την έκδοση άδειας επέκτασης επιβάλλονται από τις οικείες Περιφέρειες βαρύτατα πρόστιμα και αν η επέκταση αφορά και προσθήκη κτιρίων αυτά κρίνονται αυτομάτως αυθαίρετα και κατεδαφιστέα:

 

Από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια επέκτασης και υπό την προϋπόθεση ότι σε αυτήν δεν περιλαμβάνεται προσθήκη κτιρίων απαλλάσσονται οι επιχειρήσεις που έχουν εφοδιασθεί με άδεια λειτουργίας, εφόσον από την επέκατση:

 

α) Δεν μεταβάλλεται ο βαθμός όχλησης, προκειμένου για μονάδες χαμηλής όχλησης εκτός αν απαιτείται τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων.

β) Δεν επέρχεται αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος, που αναφέρεται στην άδεια λειτουργίας των μονάδων μέσης και υψηλής όχλησης, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% ανά τριετία από την έναρξη της λειτουργίας ή την προηγούμενη επέκταση ή εκσυγχρονισμό. Η αύξηση αυτή, με την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται μεταβολή του βαθμού όχλησης της μονάδας, δεν μπορεί, σε κάθε περίπτωση, να υπερβεί τα 600 kW κινητήριας και θερμικής ισχύος.

 

Από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια για εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού απαλλάσσονται οι επιχειρήσεις που έχουν εφοδιασθεί με άδεια λειτουργίας, εφόσον από τον εκσυγχρονισμό

 • Δεν μεταβάλλεται ο βαθμός όχλησης, προκειμένου για μονάδες χαμηλής όχλησης εκτός αν απαιτείται τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων.
 • Δεν επέρχεται αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος, που αναφέρεται στην άδεια λειτουργίας των μονάδων μέσης και υψηλής όχλησης, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% ανά τριετία από την έναρξη της λειτουργίας ή την προηγούμενη επέκταση ή εκσυγχρονισμό. Η αύξηση αυτή, με την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται μεταβολή του βαθμού όχλησης της μονάδας, δεν μπορεί, σε κάθε περίπτωση, να υπερβεί τα 600 kW κινητήριας και θερμικής ισχύος.

Τι είναι η άδεια Λειτουργίας Βιομηχανίας ή Βιοτεχνίας μετά από επέκταση ή εκσυγχρονισμό ;

Άδεια λειτουργίας Βιομηχανίας ή Βιοτεχνίας μετά από επέκταση ή εκσυγχρονισμό είναι η άδεια που εκδίδεται από την Δ/νση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας αφού πρώτα έχει εκδοθεί η άδεια εκσυγχρονισμού ή επέκτασης και αφορά την ολοκλήρωση των εργασιών επέκτασης ή εκσυγχρονισμού και την νόμιμη πλέον λειτουργία. Ανεξάρτητα αν μία μονάδα διαθέτει άδεια λειτουργίας, μετά από την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό και εφόσον έχει πρώτα φυσικά έχει λάβει την αντίστοιχη άδεια, είναι υποχρεωτικό να λάβει και την νέα άδεια λειτουργίας της. Σε αντίθετη περίπτωση δεν μπορεί να λειτουργήσει νόμιμα και τα πρόστιμα που επιβάλλονται από τις οικείες Περιφέρειες είναι βαρύτατα.

 

Η διαδικασία της έκδοσης αδείας μετά από επέκταση ή εκσυγχρονισμό είναι ή ίδια με την διαδικασία της έκδοσης της άδειας λειτουργίας νέων βιομηχανικών ή βιοτεχνικών μονάδων, όπως αυτή αναφέρεται παραπάνω.

Πού επιτρέπεται ίδρυση Βιομηχανίας ή Βιοτεχνίας ;

Η ίδρυση Βιομηχανίας ή Βιοτεχνίας επιτρέπεται:

 • Σε οικόπεδα τα οποία βρίσκονται εντός οργανωμένων βιομηχανικών περιοχών (ΒΙ.ΠΕ) η βιομηχανικών πάρκων (ΒΙΟ.ΠΑ) και (ΒΙ.ΠΑ).
 • Σε οικόπεδα εντός περιοχών εκτός σχεδίου πόλης με την προϋπόθεση ότι οι περιοχές αυτές δεν διέπονται από διατάξεις χρήσεις γης αντίθετες με την συγκεκριμένη δραστηριότητα.
 • Σε οικόπεδα εντός περιοχών εντός ή εκτός σχεδίου πόλης που ή χρήση γης δεν έχει καθορισθεί από κάποιες ειδικές πολεοδομικές διατάξεις μόνο εφόσον πρόκειται για εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης και κατόπιν προέγκρισης χωροθέτησης από την οικεία Περιφέρεια.
 • Για την Αττική σε οικόπεδα εντός περιοχών εκτός σχεδίου πόλης χαρακτηρισμένων σαν χρήση γης ως Ε.Μ (περιοχή μη ιδιαίτερα οχλουσών επαγγελματικών εγκαταστάσεων) ή Ε.Ο (περιοχή οχλουσών επαγγελματικών εγκαταστάσεων).
 • Για την Αττική σε οικόπεδα εντός περιοχών εκτός σχεδίου πόλης με χρήση γεωργικής γης μόνο για την ίδρυση αγροτοβιομηχανικών μονάδων που αξιοποιούν προϊόντα της πρωτογενούς παραγωγής (ελαιοτριβεία, οινοποιεία, αποθήκες ψυγείων, μονάδες επεξεργασίας, κατεργασίας ή συσκευασίας λαχανικών και φρούτων κ.λ.π) και έχουν κινητήρια ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 80 KW και θερμική ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 50 KW.

Επιτρέπεται ίδρυση Βιομηχανίας ή Βιοτεχνίας εντός σχεδίου πόλης ;

Για την περιοχή της Αττικής απαγορεύεται ρητά η εγκατάσταση Βιομηχανιών και Βιοτεχνιών εντός των Εγκεκριμένων Ρυμοτομικών Σχεδίων Πόλης.Για τις εκτός Αττικής περιοχές εξαρτάται από τις χρήσεις που επιτρέπει το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο της κάθε πόλης. Στις περισσότερες των περιπτώσεων όμως δεν επιτρέπεται εκτός αν η συγκεκριμένη πόλη διαθέτει εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχές χαρακτηρισμένες ως ΒΙ.ΠΑ, ΒΙΟ.ΠΑ ή ΒΙ.ΠΕ.

Για την ίδρυση και την λειτουργία μονάδων Βιομηχανιών ή Βιοτεχνιών που επεξεργάζονται ή παρασκευάζουν και αποθηκεύουν τρόφιμα πάσης φύσεως υπάρχουν ειδικές τεχνικές προδιαγραφές και ειδικές εγκρίσεις προκειμένου αυτές να αδειοδοτηθούν ;

Ναι υπάρχουν ειδικές τεχνικές προδιαγραφές βάσει των οποίων πρέπει να κατασκευασθούν τέτοιου είδους μονάδες. Οι προδιαγραφές αυτές αναφέρονται αναλυτικά στους ΟΔΗΓΟΥΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ που έχουν εκδοθεί από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ). Καμία Βιομηχανία ή Βιοτεχνία τροφίμων δεν μπορεί να αδειοδοτηθεί και φυσικά να πάρει HASPP αν δεν τηρούνται αυτές οι προδιαγραφές. Για τις υφιστάμενες μονάδες αυτές θα πρέπει να συμμορφωθούν το συντομότερο δυνατόν με τις προδιαγραφές αυτές αλλιώς κινδυνεύουν με μεγάλα πρόστιμα και εν συνεχεία με άρση όλων των αδειών που διαθέτουν.

 

Για την έκδοση της άδειας λειτουργίας τους απαιτούνται οι εξής εγκρίσεις ανάλογα με την περίπτωση:

 • Άδεια διάθεσης υγρών, επικίνδυνων και στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων.
 • Βεβαίωση καταλληλότητας από την αρμόδια υπηρεσία υγείας για την εφαρμογή του άρθρου 52 της Υγειονομικής Διάταξης 8577/1983, του Π.Δ. 369/1992 και της Υγειονομικής Διάταξης Α5α/5333/1987 (ΦΕΚ 721 Β’), όπως εκάστοτε ισχύουν για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • Άδεια της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ή της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής για επιχειρήσεις που επεξεργάζονται ζωικές ύλες ή για τις αγροτοβιομηχανικές μονάδες.
 • Πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμασίας για τους ατμολέβητες ή τις ατμογεννήτριες της εγκατάστασης καθώς και πιστοποιητικό παραλαβής, βάσει της Υπουργικής Απόφασης που προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 3 του Ν. 3853/2010 (ΦΕΚ Α’ 90)(εφόσον φυσικά προβλέπεται η εγκατάσταση τους).
 • Πιστοποιητικό καλής κατασκευής και λειτουργίας, σε περίπτωση που η μονάδα έχει εγκατάσταση υγραερίου.
 • Άδεια χρήσης νερού, στην περίπτωση χρήσης νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση.

Για την ίδρυση και την λειτουργία μονάδων Βιομηχανιών ή Βιοτεχνιών που παρασκευάζουν πάσης φύσεως φάρμακα, παραφαρμακευτικά προϊόντα ή καλλυντικά υπάρχουν ειδικές εγκρίσεις προκειμένου αυτές να αδειοδοτηθούν ;

Ναι υπάρχουν ειδικές εγκρίσεις, εφόσον για την παραγωγή και κυκλοφορία των προϊόντων αυτών στην αγορά απαιτείται έγκριση τους Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) . Στην περίπτωση αυτή, για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης, δεν αποτελεί προαπαιτούμενο η έγκριση του ΕΟΦ αλλά κατά το στάδιο της έκδοσης της άδειας λειτουργίας είναι υποχρεωτικό να προσκομισθεί στην Αδειοδοτούσα Αρχή ή έγκριση του ΕΟΦ για όλα τα παραγόμενα προϊόντα.

 

Επιστροφή