Πολιτική Απορρήτου

Περισσότερα ΔΕΧΟΜΑΙ
Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας:
Εγγραφείτε εδώ

μελετες ηλιακης θερμανσης

Μελέτες Ηλιακής Θέρμανσης

Μελέτες Ηλιακής Θέρμανσης

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ εκπονεί Μελέτες Θέρμανσης με Ηλιακά – Ηλιοθερμικά Συστήματα για πάσης φύσεως και μεγέθους κτήρια διαθέτοντας ένα πλήρως οργανωμένο και άριστα καταρτισμένο Τεχνικό Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών.

Τα ηλιακά - ηλιοθερμικά συστήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο ως συστήματα υποβοήθησης εγκαταστάσεων θέρμανσης κτηρίων που έχουν ως κύρια σύστημα θέρμανσης άλλο σύστημα θέρμανσης , είτε συμβατικό (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, πέλλετ) είτε μέσω άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αντλία θερμότητας).

Αυτό συμβαίνει για τον λόγο ότι η απόδοση των συστημάτων αυτών κατά τους χειμερινούς μήνες, που υπάρχει περιορισμένη ηλιοφάνεια, είναι μικρή με αποτέλεσμα αν θέλαμε να καλύψουμε το πλήρες θερμικό φορτίο μόνο με την χρήση ηλιακών-ηλιοθερμικών συστημάτων θα απαιτούντο τεράστιες εγκαταστάσεις με πολύ μεγάλο και ασύμφορο κόστος υλοποίησης , που η απόσβεση τους θα γινόταν σε πάρα πολλά χρόνια. Πέραν τούτου κατά τους θερινούς μήνες θα υπήρχε σοβαρό ζήτημα σχετικά με το που μπορεί να διοχετευτεί όλη αυτή η παραγόμενη ενέργεια ή θα έμπαινε ζήτημα μερικής ή ολικής κάλυψης των ηλιακών συλλεκτών κατά τους θερινούς μήνες με κατασκευές υψηλού κόστους.

H εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης με ηλιακά –ηλιοθερμικά συστήματα για την υποβοήθηση θέρμανσης τόσο σε νέα όσο και σε υφιστάμενα κτήρια διασφαλίζει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και χαμηλότερο λειτουργικό κόστος σε σχέση συστήματα θέρμανσης που λειτουργούν μόνο με συμβατικά καύσιμα (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, πέλλετ κ.λ.π)

Βασική αρχή του σχεδιασμού τέτοιων συστημάτων είναι ο προσδιορισμός του ποσοστού συμμετοχής τους στην παραγωγή ενέργειας με σκοπό την θέρμανση ενός κτηρίου.

Το ποσοστό αυτό καθορίζεται από πολλούς παράγοντες όπως :

 • Από την γεωγραφική θέση του κτηρίου.
 • Από τον αν είναι νέο υπό ανέγερση κτήριο η υφιστάμενο κτήριο
 • Από το σύστημα θέρμανσης που θα εφαρμοστεί ( θέρμανση με θερμαντικά σώματα, ενδοδαπέδια θέρμανση, θέρμανση – ψύξη με Fancoils) .
 • Από το είδος του κύριου συστήματος παραγωγής θερμικής ενέργειας (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, πέλλετ κ.λ.π)
 • Από τις απαιτήσεις σε ζεστό νερό του κτηρίου τόσο κατά τους θερινούς όσο και τους χειμερινούς μήνες .
 • Την ύπαρξη άλλων εγκαταστάσεων στο κτήριο που θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν έσω του ηλιακού – ηλιοθερμικού συστήματος ( π.χ πισίνες εξωτερικού ή εσωτερικού χώρου ).
 • Την εμπειρία και τις γνώσεις του μελετητή μηχανικού του συστήματος.
 • Τις απαιτήσεις του πελάτη για το επιθυμητό ποσοστό εξοικονόμησης στο λειτουργικό κόστος των εγκαταστάσεων θέρμανσης σε σχέση πάντα με το κόστος επένδυσης, την διάρκεια ζωής του συστήματος και την απόσβεση της επένδυσης.
Όλα τα παραπάνω προκειμένου να προσδιοριστούν απαιτείται πριν από την εκπόνηση της κατασκευαστικής Μελέτης Θέρμανσης με Ηλιακά - Ηλιοθερμικά Συστήματα να προηγηθεί μια σοβαρή και αξιόπιστη Ενεργειακή Μελέτη που θα οδηγήσει σε σωστά οικονομοτεχνικά συμπεράσματα που θα αποτελέσουν τα βασικά κριτήρια του σχεδιασμού και της Μελέτης των Ηλιακών - Ηλιοθερμικών Συστημάτων.

Τα συστήματα θέρμανσης με ηλιακά-ηλιοθερμικά συστήματα εκτός από την δυνατότητα παροχής οικονομικής θέρμανσης παρέχουν και την δυνατότητα εξαιρετικά οικονομικής παραγωγής ζεστού νερού χρήσης και είναι δυνατόν να συνδυαστούν σε όλους τους τύπους συστημάτων θέρμανσης (θέρμανση με θερμαντικά σώματα, ενδοδαπέδια θέρμανση), καθώς επίσης και με συστήματα ψύξης - θέρμανσης με τερματικές μονάδες νερού (Fan Coils, κλιματιστικές μονάδες νερού κ.λ.π.)

Ο υψηλότερος βαθμός απόδοσης και η μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας και κατά συνέπεια το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος εμφανίζεται σε συστήματα που συνδυάζουν την λειτουργία των συστημάτων ηλιακών – ηλιοθερμικών συστημάτων με συστήματα θέρμανσης χαμηλής θερμοκρασίας όπως είναι η ενδοδαπέδια θέρμανση ή οι εγκαταστάσεις ψύξης - θέρμανσης με Fan Coils. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα συστήματα αυτά λειτουργούν με νερό πολύ χαμηλότερης θερμοκρασίας από αυτή που απαιτούν τα συστήματα θέρμανσης με θερμαντικά σώματα . Αυτό συνεπάγεται λειτουργία των ηλιακών – ηλιοθερμικών συστημάτων με πολύ υψηλότερο βαθμό απόδοσης.

Τα Συστήματα Ηλιοθερμίας συνίστανται από τα εξής :

Τα συστήματα με θέρμανσης με τη υποβοήθηση ηλιακών – ηλιοθερμικών συστημάτων επί το πλείστον είναι αποδοτικά για :

 • Την θέρμανση σε μονοκατοικίες που διαθέτουν παράλληλα είτε εσωτερική πισίνα είτε εξωτερική πισίνα και βρίσκονται σε περιοχές με ψυχρό κλίμα γενικά (μεγάλη περίοδο του χειμώνα) όπου κατά τις ενδιάμεσες εποχές (φθινόπωρο – άνοιξη) καθώς και κατά τους θερινούς μήνες τα ηλιακά-ηλιοθερμικά συστήματα θα χρησιμοποιηθούν για την θέρμανση της πισίνας και την επέκταση της κολυμβητικής περιόδου χωρίς την ανάγκη σημαντικής χρήσης των κύριων συστημάτων θέρμανσης που λειτουργούν είτε με είτε συμβατικά καύσιμα (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, πέλλετ) είτε μέσω άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αντλία θερμότητας).
 • Για την θέρμανση σε ξενοδοχεία που έχουν σημαντικές απαιτήσεις παραγωγής ζεστού νερού χρήσης για τις λειτουργικές τους ανάγκες και παράλληλα διαθέτουν είτε εσωτερική πισίνα είτε εξωτερική πισίνα όπου κατά τις ενδιάμεσες εποχές (φθινόπωρο – άνοιξη) καθώς και κατά τους θερινούς μήνες τα ηλιακά-ηλιοθερμικά συστήματα θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ζεστού νερού και για την θέρμανση της πισίνας και την επέκταση της κολυμβητικής περιόδου χωρίς την ανάγκη σημαντικής χρήσης των κύριων συστημάτων θέρμανσης που λειτουργούν είτε με είτε συμβατικά καύσιμα (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, πέλλετ) είτε μέσω άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αντλία θερμότητας).
 • Για την θέρμανση σε κτήρια και εγκαταστάσεις ανοιχτών ή κλειστών κολυμβητηρίων για τα οποία είναι και η ιδανικότερη λύση τόσο για την θέρμανση τόσο των χώρων τους όσο και της πισίνας).
 • Για την θέρμανση σε βιομηχανικούς χώρους που περιλαμβάνουν παράλληλα βιομηχανικές εγκαταστάσεις που απαιτούν μεγάλες ποσότητες ζεστού νερού για την λειτουργία τους ( εργοστάσια τυποποίησης και συσκευασία γάλατος, και γαλακτοκομικών προϊόντων, εργοστάσια παραγωγής τυροκομικών προϊόντων και παγωτών που διαθέτουν εγκαταστάσεις παστερίωσης).
 • Για θέρμανση σε νοσηλευτικά ιδρύματα, κλινικές και σωφρονιστικά ιδρύματα όπου υπάρχουν παράλληλα σημαντικές απαιτήσεις παραγωγής ζεστού νερού χρήσης για τις λειτουργικές τους ανάγκες .

Ένα ηλιακό – ηλιοθερμικό σύστημα υποβοήθησης θέρμανσης αποτελείται από :

 • Μια συστοιχία ηλιακών συλλεκτών (πολλοί ηλιακοί συλλέκτες συνδεδεμένοι μεταξύ τους) οι οποίοι απορροφούν την ηλιακή ακτινοβολία και παράγουν θερμική ενέργεια που την διοχετεύουν μέσω δικτύου σωληνώσεων εντός των οποίων κυκλοφορεί διάλυμα νερού με αντιψυκτικό σε ένα μεγάλο δοχείο (μπόιλερ) αποθήκευσης ζεστού νερού.
 • Ένα δεύτερο κύκλωμα παραγωγής ενέργειας που είναι συνήθως είτε ένας λέβητας είτε μία αντλία θερμότητας λειτουργεί παράλληλα για την θέρμανση του νερού του δοχείου σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει ηλιοφάνεια. Έτσι το δοχείο διαθέτει πάντα ζεστό νερό. Το νερό του δοχείου προσφέρει θερμική ενέργεια σε κατάλληλους εναλλάκτες που είναι προσαρμοσμένοι πάνω σε αυτό και αυτοί με την σειρά τους τροφοδοτούν είτε τις εγκαταστάσεις ζεστού νερού χρήσης είτε τις εγκαταστάσεις θέρμανσης η ακόμα και τις δύο μαζί.

Υπάρχουν δεκάδες παραλλαγές ηλιακών – ηλιοθερμικών συστημάτων που μπορούν να σχεδιαστούν και να κατασκευαστούν ανάλογα με τις ανάγκες αλλά και τις απαιτήσεις ενός οικιακού ή επαγγελματικού κτηρίου αλλά και τις κατασκευαστικές του ιδιαιτερότητες και τους διατιθέμενους χώρους. Το τι ακριβώς θα εφαρμοστεί αποτελεί αντικείμενο της Μελέτης Θέρμανσης με Ηλιακά – Ηλιοθερμικά Συστήματα .

Για την εφαρμογή θέρμανσης με ηλιακά – ηλιοθερμικά συστήματα , προκειμένου αυτά αφενός να είναι αξιόπιστα και αφετέρου να είναι ενεργειακά αποδοτικά, είναι αναγκαία η εκπόνηση Μελέτης Θέρμανσης σε συνδυασμό με ειδική μηχανολογική Μελέτη Ηλιοθερμίας η οποία απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις καθώς και εμπειρία, αφού τα ηλιακά-ηλιοθερμικά συστήματα αποτελούν εξαιρετικά σύνθετες μηχανολογικές εφαρμογές.

Η σωστή και οικονομική τους λειτουργία εξαρτάται την σωστή επιλογή με βάση τα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά της εκάστοτε εγκατάστασης που θα συνδεθούν, το σωστό σχεδιασμό της εγκατάστασης, την σωστή επιλογή του υπόλοιπου βοηθητικού εξοπλισμού, το ταίριασμα με τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, όταν πρόκειται για υπάρχον κτήριο, καθώς και την άρτια τεχνικά εγκατάσταση και ρύθμιση από έμπειρο και εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ με βασικό εφόδιο την πολυετή εμπειρία της από το 1986 στον τομέα της θέρμανσης τόσο σε επίπεδο Μελέτης όσο και σε επίπεδο Κατασκευής και σε συνδυασμό με την συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση σε νέες σύγχρονες και εξελιγμένες τεχνικές και μεθόδους καθώς και με σημαντικές επενδύσεις που γίνονται συνεχώς σε προηγμένα λογισμικά σχεδιασμού σύγχρονων συστημάτων μπορεί να εγγυηθεί την εκπόνηση μιας αξιόπιστης Μελέτης Θέρμανσης με Ηλιακά-Ηλιοθερμικά Συστήμτα εις τρόπο ώστε να διασφαλίζονται:

 • Βέλτιστες συνθήκες θερμικής άνεσης.
 • Μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και χαμηλό λειτουργικό κόστος.
 • Αυτονομία ανά ιδιοκτησία ή ανά χώρο με αντίστοιχη περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους.
 • Υψηλά επίπεδα αυτοματισμού τόσο για την ευκολία χειρισμών και εξυπηρετήσεων όσο και για την καταγραφή και τον έλεγχος των ενεργειακών καταναλώσεων.
 • Βέλτιστη λειτουργικότητα.
 • Υψηλή αισθητική.
 • Ποιοτική και οικονομική κατασκευή (value for money)
 • Υψηλή τεχνολογική στάθμη που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις
 • Πλήρης εναρμόνιση στις πιο σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις
 • Επιλογή αξιόπιστου εξοπλισμού
 • Ευκολία στην λειτουργία, στην χρήση και στην συντήρηση
 • Προστασία του περιβάλλοντος και πράσινο οικολογικό αποτύπωμα

Με την 49731/2010 Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 498 ΑΑΠ/23.11.2010) με την οποία τροποποιείται το άρθρο 25 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 380/Δ/1997) η εκπόνηση μελέτης θέρμανσης είναι υποχρεωτική στα πλαίσια της έκδοσης της οικοδομικής αδείας για όλα τα νέα αλλά και ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια πάνω από 50 τ.μ.

Για περιπτώσεις ανακατασκευής, εκσυγχρονισμού, ανακαίνισης , ενεργειακής αναβάθμισης θέρμανσης υφιστάμενου κτηρίου η εκπόνηση μιας αξιόπιστης μελέτης αποτελεί την βασική προϋπόθεση για την κατασκευή μιας εγκατάστασης θέρμανσης με ηλιακά – ηλιοθερμικά συστήματα:

 • Που να είναι ενεργειακά αποδοτική και θα διακρίνεται για το χαμηλό λειτουργικό της κόστος.
 • Που να τηρεί συγκεκριμένες και απόλυτα προσδιορισμένες προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας.
 • Που να διαθέτει υλικά υψηλής ποιότητας τα οποία δεν θα παρουσιάζουν τεχνικά προβλήματα και βλάβες.
 • Που να είναι αξιόπιστη και ασφαλής.
 • Που να έχει το βέλτιστο τεχνικοοικονομικά κόστος κατασκευής, χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα, την ασφάλεια και την αισθητική
  Η εκπόνηση των Μελετών Θέρμανσης με Ηλιακά-Ηλιοθερμικά Συστήματα από την ΑΝΑΔΡΑΣΗ γίνεται αποκλειστικά με την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και την υποστήριξη σύγχρονου σχεδιαστικού και υπολογιστικού λογισμικού (INTELICAD,4M ADAPT, 4M AUTOFINE- Τ-SOL ) καθώς και άλλων ειδικών πιστοποιημένων εξειδικευμένων λογισμικών κατάλληλων για τον σχεδιασμό πράσινων οικολογικών συστημάτων θέρμανσης με την χρήση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

  Σε κάθε μελέτη θέρμανσης με Συστήματα Ηλιοθερμίας που εκπονείται από την ΑΝΑΔΡΑΣΗ περιλαμβάνονται τα εξής:

  • Αναλυτικό τεύχος υπολογισμών συντελεστών θερμοπερατότητας των δομικών στοιχείων.
  • Αναλυτικό τεύχος υπολογισμών θερμικών φορτίων και θερμικής ενεργειακής κατανάλωσης για την θέρμανση του κτηρίου, του ζεστού νερού χρήσης και της πισίνας εφόσον υπάρχει.
  • Αναλυτικό τεύχος υπολογισμών των εγκαταστάσεων θέρμανσης και συγκεκριμένα επιλογή θερμαντικών σωμάτων ή FanCoil η δικτύων σωληνώσεων ενδοδαπέδιας θέρμανσης , υπολογισμός σωληνώσεων τροφοδοσίας κυκλωμάτων, υπολογισμός και επιλογή του απαιτούμενου εξοπλισμού ( αντλία θερμότητας, δοχείο αδρανείας, κυκλοφορητές, συστήματα ελέγχου και αυτοματισμού κ.λ.π (ανάλογα με τον τύπο της κάθε εγκατάστασης θέρμανσης).
  • Αναλυτικό τεύχος υπολογισμού των ηλιακών συλλεκτών , των δοχείων αποθήκευσης (boiler) των επί μέρους εναλλακτών θερμότητας του συστήματος των σωληνώσεων τροφοδοσίας των ηλιακών συλλεκτών καθώς και αντλιών – κυκλοφορητών ανακυκλοφορίας μεταξύ ηλιακών συλλεκτών και boiler .
  • Αναλυτικό τεύχος τεχνικής περιγραφής και τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευής.
  • Πλήρες τεύχος με τον απαιτούμενο εξοπλισμό.
  • Τεύχος προσφοράς συνεργείου.
  • Πλήρη κατασκευαστικά σχέδια των εγκαταστάσεων ( κατόψεις εγκαταστάσεων, κατακόρυφο διάγραμμα εγκατάστασης , ηλεκτρολογικά σχέδια αυτοματισμών, κατασκευαστικές λεπτομέρειες κ.λ.π).

  Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ εκτός από την εκπόνηση της Μελέτης Θέρμανσης με Ηλιακά – Ηλιοθερμικά Συστήματα μπορεί να αναλάβει είτε την πλήρη κατασκευή των εγκαταστάσεων ηλιακής θέρμανσης προσφέροντας παράλληλα και το σύνολο του απαιτούμενου εξοπλισμού ( ηλιακά συστήματα και εξοπλισμός θέρμανσης ), είτε την επίβλεψη της κατασκευής, αν ο εκάστοτε πελάτης επιθυμεί να αναθέσει το έργο σε άλλο εργολάβο.

  Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ έχει να επιδείξει ένα σημαντικό αριθμό Μελετών Θέρμανσης με Ηλιακά – Ηλιοθερμικά Συστήματα.

  Πελάτες της ΑΝΑΔΡΑΣΗ είναι ιδιώτες καθώς και επιχειρήσεις κάθε είδους ( τουριστικές, παροχής υπηρεσιών, τεχνικές και κατασκευαστικές οικοδομικών έργων) καθώς και τεχνικά γραφεία Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών, που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστεύτηκαν την ΑΝΑΔΡΑΣΗ και με τους οποίος έχουν οικοδομηθεί μακροχρόνιες και σταθερές σχέσεις εμπιστοσύνης.