Πολιτική Απορρήτου

Περισσότερα ΔΕΧΟΜΑΙ
Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας:
Εγγραφείτε εδώ

ενεργειακη αναβαθμιση επαγγελματικων κτηριων

Ενεργειακή Αναβάθμιση Επαγγελματικών Κτηρίων

Ενεργειακή Αναβάθμιση Επαγγελματικών Κτηρίων

H ΑΝΑΔΡΑΣΗ προσφέρει εδώ και μερικά χρόνια μια νέα υπηρεσία η οποία αφορά την Ενεργειακή Αναβάθμιση παντός είδους Επαγγελματικών Κτηρίων ( καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εμπορικά καταστήματα, κτήρια υγείας και πρόνοιας, γυμναστήρια, κολυμβητήρια και γενικότερα αθλητικές εγκαταστάσεις, αποθήκες χονδρικής και logistics, κτήρια εκπαίδευσης κ.λπ.) και αποτελεί μια από τις πλέον αξιόπιστες και έμπειρες τεχνικές εταιρείες στον τομέα αυτό, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες (μελέτη , κατασκευή, προμήθεια εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη, συντήρηση), διαθέτοντας ένα πλήρως οργανωμένο και άριστα καταρτισμένο Τμήμα Μελετών και Κατασκευών Ενεργειακών και Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων αποτελούμενο από Μηχανολόγους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς με πολυετή εμπειρία καθώς και έμπειρα και άριστα καταρτισμένα και οργανωμένα συνεργεία όλων των ειδικοτήτων τα οποία διαθέτουν ότι πιο σύγχρονο υπάρχει από πλευράς μηχανικού εξοπλισμού και εργαλείων.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ με βασικό εφόδιο την πολυετή εμπειρία της από το 1986 στον τομέα του των Ενεργειακών και Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και σε συνδυασμό με την συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση των Μηχανικών της και των Τεχνικών της σε νέες σύγχρονες και εξελιγμένες τεχνικές και μεθόδους καθώς και με σημαντικές επενδύσεις που γίνονται συνεχώς σε μηχανικό εξοπλισμό και εργαλεία δύναται να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Επαγγελματικών Κτηρίων οιανδήποτε μεγέθους με στόχο να μειωθούν δραστικά τα λειτουργικά έξοδα από την κατανάλωση ενέργειας του κάθε επαγγελματικού κτηρίου .

Τα σύγχρονα επαγγελματικά κτήρια είναι πλέον αρκετά ενεργοβόρα λόγω των αυξημένων αναγκών εξυπηρέτησης τους (θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός και αερισμός. Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης , φωτισμός κ.λπ.)

Τα τελευταία χρόνια το κόστος της ενέργειας έχει αυξηθεί σημαντικά από διάφορους λόγους και αιτίες και σήμερα αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα του λειτουργικού κόστους για κάθε επαγγελματικό κτήριο. Για τον λόγο αυτό βλέπουμε τα τελευταία κυρίως χρόνια μεγάλα επαγγελματικά κτήρια να εγκαταλείπονται και πολύ δύσκολα μα μισθώνονται εκ νέου . Η αξιοποίηση τους και η ανταγωνιστικότητα τους στην αγορά περνά σήμερα υποχρεωτικά μέσα από την ανάγκη για εξοικονόμηση ενέργειας και δραστική μείωση του λειτουργικού κόστους που προέρχεται από αυτήν.

Οι τρόποι, οι μέθοδοι και ο εξοπλισμός που απαιτούνται για να επιτευχθούν οι στόχοι της ενεργειακής αναβάθμισης και της εξοικονόμησης ενέργειας στα επαγγελματικά κτήρια είναι πολύ διαφορετικοί από κτήριο σε κτήριο και εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες. Το είδος του κτηρίου, η γεωγραφική του θέση, το είδος κατασκευής, η παλαιότητα του, οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις και υποδομές, η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου, πιθανοί πολεοδομικοί περιορισμοί για την ανάπτυξη συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας κ.λ.π είναι μερικοί από αυτούς τους παράγοντες.

Σύμφωνα με όσα παραπάνω αναπτύξαμε, είναι πασιφανές ότι έτοιμες τυποποιημένες λύσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή αναβάθμιση στα επαγγελματικά κτήρια δεν υπάρχουν. Προκειμένου οι λύσεις που θα δοθούν να είναι αξιόπιστες καθώς και επιστημονικά και τεχνικά τεκμηριωμένες , εις τρόπο ώστε να επιτευχθούν στο μέγιστο βαθμό τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, θα πρέπει για την κάθε περίπτωση να εκπονηθεί ξεχωριστή μελέτη που θα λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά του εκάστοτε επαγγελματικού κτηρίου και με βάση την ανάλυση αυτών να προταθούν οι κατάλληλες λύσεις. Για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση πάνω στις λειτουργικές συνθήκες του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αυτού του είδους των εγκαταστάσεων.

Αυτή ακριβώς την ανάγκη των επαγγελματικών κτηρίων για εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της ενεργειακής αναβάθμισης και μείωσης του λειτουργικού κόστους από αυτήν έρχεται να καλύψει η ΑΝΑΔΡΑΣΗ με ολοκληρωμένες και αξιόπιστες λύσεις, υπηρεσίες και προϊόντα, θέτοντας στην υπηρεσία των πελατών της την συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία των 35 περίπου χρόνων παρουσίας της στον τομέα των ενεργειακών και ηλεκτρομηχανολογικών εφαρμογών.

Ειδικότερα η ΑΝΑΔΡΑΣΗ στον τομέα που αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση και την εξοικονόμηση ενέργειας επαγγελματικών κτηρίων προσφέρει :

ενεργειακη αναβαθμιση καταστηματος
Ενεργειακή Αναβάθμιση - Εξοικονόμηση Ενέργειας: Click this image to zoom

Ειδικά πακέτα λύσεων ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας για πάσης φύσεως επαγγελματικά κτήρια (καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εμπορικά καταστήματα, κτήρια υγείας και πρόνοιας, γυμναστήρια, κολυμβητήρια και γενικότερα αθλητικές εγκαταστάσεις, αποθήκες χονδρικής και logistics, κτήρια εκπαίδευσης κ.λ.π.) προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του εκάστοτε επαγγελματικού κτηρίου και τα οποία συνήθως περιλαμβάνουν λύσεις για:

 • Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας (εγκατάσταση συστημάτων μέτρησης, ελέγχου, αυτοματισμού και διαχείρισης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από κλιματιστικά, φωτισμό, ζεστό νερό, συστήματα θέρμανσης κ.λ.π).
 • Ενεργειακή αναβάθμιση του φωτισμού με αντικατάσταση των κοινών συμβατικών λαμπτήρων και φωτιστικών με λαμπτήρες και φωτιστικά τεχνολογίας led καθώς και ηλιακά φωτιστικά για τον φωτισμό του περιβάλλοντος χώρου).
 • Εγκατάσταση εξοπλισμού ανάκτησης ενέργειας από την λειτουργία ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (κλιματιστικά, επαγγελματικά ψυγεία, ψυκτικοί θάλαμοι καθώς και άλλων εξοπλισμών).
 • Εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες κ.λ.π).
 • Εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής θερμικής ενέργειας για παραγωγή ζεστού νερού ή και υποβοήθηση θέρμανσης χώρων ή και πισίνας από τον ήλιο (ηλιοθερμία - ηλιοθερμικά ηλιακά συστήματα).
 • Εγκατάσταση αντλιών θερμότητας για παραγωγή ζεστού νερού, θέρμανσης και κλιματισμού καθώς και θέρμανσης πισίνας.
 • Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας (όπως εγκατάσταση συστημάτων διόρθωσης του συντελεστή ισχύος, χρήση inverter και soft starter για τους κινητήρες, αντικατάσταση ιμαντοκίνητων κινητήρων με κινητήρες με κόμπλερ, εγκατάσταση συστημάτων μέτρησης και διαχείρισης της ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού για την ενεργειακή διαχείριση των εγκαταστάσεων.
 • Εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού (λέβητες και boiler αερίου συμπύκνωσης) για την αντικατάσταση ακριβών συμβατικών καυσίμων (πετρέλαιο) με οικονομικότερα συμβατικά καύσιμα (φυσικό αέριο και υγραέριο).
 • Εγκατάσταση μονάδων συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας (Σ.Η.Θ).
 • Ειδικές υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου Έργων Εξοικονόμησης Ενέργειας - Energy Service (εκπόνηση ειδικών οικονομοτεχνικών και τεχνικών μελετών εξοικονόμησης ενέργειας) καθώς και υλοποίηση των παρεμβάσεων, για περιπτώσεις μεγάλων ή πολύ μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων (Δείτε παρακάτω περισσότερες χρήσιμες πληροφορίες).
 • Διαδικασίες για την ενεργειακή αναβάθμιση και την εξοικονόμηση ενέργειας σε επαγγελματικά κτήρια
  • 1η Φάση

   Ενεργειακή επιθεώρηση του κτηριακού κελύφους καθώς και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, φωτισμός, θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός, ύδρευση, ζεστό νερό κ.λ.π ) και σύνταξη ενεργειακής μελέτης για εξοικονόμηση ενέργειας.

   Αυτή η φάση περιλαμβάνει:

   • Αυτοψία στο κτήριο και πλήρη καταγραφή του κτηριακού κελύφους και όλων των αδιαφανών και διαφανών δομικών στοιχείων.
   • Αυτοψία στο κτήριο και πλήρης καταγραφή του συνόλου των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού εξυπηρέτησης (θέρμανση, κλιματισμός, παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, φωτισμός, υδραυλικές εγκαταστάσεις κ.λ.π) καθώς και κάθε άλλου εξοπλισμού που έχει σχέση με την λειτουργία του κτηρίου και καταναλώνει ενέργεια ή φυσικούς πόρους.
   • Συγκέντρωση στοιχείων γενικών καταναλώσεων κτηρίου από λογαριασμούς και τιμολόγια αγοράς, σε βάθος τουλάχιστον τριετίας (ηλεκτρική ενέργεια, καταναλώσεις πετρελαίου, φυσικού αερίου, υγραερίου, νερού κ.λ.π).
   • Σύνταξη ενεργειακής μελέτης με ειδικά λογισμικά όπου εισάγονται όλα τα παραπάνω στοιχεία του εκάστοτε κτηρίου και εξάγονται τα αποτελέσματα της ενεργειακής κατανάλωσης καθώς και της ενεργειακής κατάταξης του υπό εξέταση κτηρίου. Κατόπιν εισαγωγή στο ειδικό λογισμικό τριών τουλάχιστον διαφορετικά σεναρίων με περιληπτικές αλλά κοστολογημένες προτάσεις ενεργειακής αναβάθμισης στις οποίες φαίνεται η τάξη μεγέθους της απαιτούμενης επένδυσης, το ποσοστό της αναμενόμενης εξοικονόμησης ενέργειας και ο χρόνος απόσβεσης του κόστους της επένδυσης για κάθε μία λύση ξεχωριστά.

   Για την υλοποίηση της φάσης αυτής θα πρέπει να διατεθούν στη ΑΝΑΔΡΑΣΗ τα παρακάτω:

   • Τα σχέδια κάτοψης του κτηρίου.
   • Στοιχεία γενικών καταναλώσεων του κτηρίου από λογαριασμούς και τιμολόγια αγοράς, σε βάθος τουλάχιστον τριετίας (ηλεκτρική ενέργεια, καταναλώσεις πετρελαίου, φυσικού αερίου, υγραερίου, νερού κ.λ.π) καθώς και πιθανόν διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν τις επιμέρους καταναλώσεις, αν φυσικά υπάρχουν, (ζεστό νερό , θέρμανση, κλιματισμός,, φωτισμός, μαγείρεμα, θέρμανση πισίνας κ.λ.π).
   • Πιθανές μετρήσεις και φύλλα ελέγχου ή συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων εφόσον υφίστανται.
   • Πληροφορίες σχετικά με τις ιδιαιτερότητες λειτουργίας των εγκαταστάσεων (ωράρια λειτουργίας, συνήθεις πρακτικές διαχείρισης των ενεργειακών πόρων, συνήθειες των χρηστών του μηχανολογικού εξοπλισμού και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κ.λ.π)

   2η Φάση

   Σε αυτή την φάση, εφόσον ο εκάστοτε πελάτης μας λάβει υπόψη την οριστική τεχνική έκθεση με τα αποτελέσματα της ενεργειακής μελέτης και τις προτεινόμενες τσεχικές λύσεις και επιθυμεί να υλοποιήσει κάποια από αυτές για την εξοικονόμηση ενέργειας, τότε ακολουθεί η δεύτερη φάση που περιλαμβάνει βασικά την εκπόνηση των κατασκευαστικών ηλεκτρομηχανολογικών και ενεργειακών μελετών που αφορούν την κατασκευή των εγκαταστάσεων και την επιλογή του απαιτούμενου εξοπλισμού.

   Κατά την φάση αυτή εκπονείται αρχικά προμελέτη με προσχέδια και επιλογή του απαιτούμενου εξοπλισμού και εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις τόσο σε ότι αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του όσο και σε ότι αφορά το κόστος προμήθειας του εξοπλισμού.

   Αφού ο εκάστοτε πελάτης εγκρίνει την προμελέτη και αποφασίσει για τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό που τελικά θα προμηθευτεί ακολουθεί το στάδιο της οριστικής κατασκευαστικής μελέτης εφαρμογής όπου και γίνεται ο πλήρης σχεδιασμός των απαιτούμενων εγκαταστάσεων (υπολογισμοί, αναλυτικά κατασκευαστικά σχέδια κ.λ.π)

   3η Φάση

   Η φάση αυτή περιλαμβάνει την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού και την κατασκευή των εγκαταστάσεων εξοικονόμησης ενέργειας.

   Για την υλοποίηση της φάσης αυτής η ΑΝΑΔΡΑΣΗ δύναται να προσφέρει πολλαπλές επιλογές και εναλλακτικούς τρόπους συνεργασίας με τον εκάστοτε πελάτη και συγκεκριμένα:

   • Δύναται να αναλάβει την υλοποίηση του έργου πακέτο με το κλειδί στο χέρι, προσφέροντας τον σύνολο του απαιτούμενου εξοπλισμού και αναλαμβάνοντας πλήρως την κατασκευή των απαιτούμενων εργασιών με δικά της συνεργεία.
   • Δύναται να προσφέρει μόνο την προμήθεια του απαιτούμενου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και να παρέχει υπηρεσίες επίβλεψης και τεχνικής υποστήριξης στην περίπτωση που ο εκάστοτε πελάτης επιθυμεί να χρησιμοποιήσει δικά του συνεργεία για την κατασκευή του έργου.
   • Δύναται να παράσχει μόνο υπηρεσίες επίβλεψης, τεχνικής υποστήριξης.