Πολιτική Απορρήτου

Περισσότερα ΔΕΧΟΜΑΙ
Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας:
Εγγραφείτε εδώ

σχεδιασμος διαγραμματων διαφυγης κτηριων

Σχεδιασμός Διάγγράματων Διαφυγής Κτηρίων

Σχεδιασμός Διαγράμματων Διαφυγής Κτηρίων

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ εκπονεί Μελέτες -Σχεδιασμός Διαγραμμάτων Διαφυγής Πυρκαγιάς Κτηρίων για κτήρια πάσης φύσεως (κατοικίες, πολυκατοικίες, επαγγελματικά κτήρια, βιομηχανίες , αποθήκες, ξενοδοχεία, καταστήματα , κτήρια γραφείων, σχολεία και γενικότερα κτήρια εκπαίδευσης, κτήρια αθλητικών εγκαταστάσεων κ.λ.π) όπου σύμφωνα με τον νόμο απαιτείται να διαθέτουν αναρτημένα σε επίκαιρα σημεία εντός του κτηρίου τέτοια διαγράμματα .

Σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (Κανονισμός Πυροπροστασίας και Πυροσβεστικές Διατάξεις για κτήρια ειδικών χρήσεων κατασκευασμένα προ της ισχύος του νέου Κανονισμού ) απαιτείται η εκπόνηση Μελέτης Διαγράμματος Διαφυγής Πυρκαγιάς Κτηρίου και ανάρτηση του σε επίκαιρα σημεία εντός του κτηρίου στις εξής περιπτώσεις.

 • Σε νέα υπό ανέγερση καθώς και σε υφιστάμενα κτήρια εκπαίδευσης όπου η κύρια χρήση τους αναπτύσσεται σε τρεις (3) ή περισσότερους ορόφους ή επίπεδα.
 • Σε νέα υπό ανέγερση καθώς και σε υφιστάμενα κτήρια υγείας και πρόνοιας κατηγορίας Ε3 (κτίρια υγείας που διαθέτουν νοσηλευτικές μονάδες ή περιλαμβάνουν χειρουργεία, χώρους ανάνηψης, όπως δημόσια νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές, κέντρα υγείας με παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης-φροντίδας, μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης, κέντρα ψυχικής υγείας, μονάδες ημερήσιας νοσηλείας κ.λπ).
 • Σε νέα υπό ανέγερση καθώς και σε υφιστάμενα κτήρια υγείας και πρόνοιας κατηγοριών Ε1 (κτήρια προνοιακού χαρακτήρα, κοινωνικής πρόνοιας, όπως οίκοι ευγηρίας, βρεφονηπιακοί σταθμοί, παιδικοί σταθμοί, οικοτροφεία παιδιών, ορφανοτροφεία, ανοικτά κέντρα ημέρας και υπνωτήρια αστέγων, κέντρα απασχόλησης ηλικιωμένων ατόμων ή παιδιών κάτω των 5 ετών κ.λπ. που η κύρια χρήση τους αναπτύσσεται σε τρεις (3) ή περισσότερους ορόφους καθώς και όπου ο θεωρητικός πληθυσμός είναι πάνω από διακόσια (200) άτομα.
 • Σε νέα υπό ανέγερση καθώς και σε υφιστάμενα εμπορικά καταστήματα και εμπορικά κέντρα που η κύρια χρήση τους αναπτύσσεται σε τρεις (3) ή περισσότερους ορόφους, συμπεριλαμβανομένου του υπογείου και με συνολικό θεωρητικό πληθυσμό πάνω από τριακόσια (300) άτομα για τα υφιστάμενα κτήρια και που η κύρια χρήση τους αναπτύσσεται σε τρεις (3) ή περισσότερους ορόφους, ή έχουν θεωρητικό πληθυσμό πάνω από τριακόσια (300) άτομα για νέα υπό κατασκευή κτήρια.
 • Σε νέα υπό ανέγερση καθώς και σε υφιστάμενα βιομηχανικά κτήρια που η κύρια χρήση τους αναπτύσσεται σε τρεις (3) ή περισσότερους ορόφους, συμπεριλαμβανομένου του υπογείου και με συνολικό θεωρητικό πληθυσμό πάνω από πενήντα (50 ) άτομα για τα υφιστάμενα κτήρια με τρεις (3) ή περισσότερους ορόφους ή με συνολικό θεωρητικό πληθυσμό πάνω από 50 άτομα.
 • Σε νέες υπό ανέγερση καθώς και σε υφιστάμενες αίθουσες συνάθροισης κοινού που η κύρια χρήση τους αναπτύσσεται σε 4 ή περισσότερους ορόφους ή επίπεδα.
 • Σε νέα υπό ανέγερση καθώς και σε υφιστάμενα κτήρια γραφείων που η κύρια χρήση τους αναπτύσσεται σε τρεις (3) ή περισσότερους ορόφους ή επίπεδα, καθώς και στα γραφεία με συνολικό θεωρητικό πληθυσμό πάνω από διακόσια (200) άτομα.
 • Σε νέα υπό ανέγερση κτήρια αποθηκών με τρεις (3) ή περισσότερους ορόφους, καθώς και στις αποθήκες με συνολικό θεωρητικό πληθυσμό πάνω από 50 άτομα.
 • Σε νέα υπό ανέγερση κτήρια σταθμών αυτοκινήτων Επιβάλλεται η ανάρτηση σχεδιαγραμμάτων διαφυγής στους χώρους στάθμευσης με τρείς τ (3) ή περισσότερους ορόφων, καθώς και σε χώρους στάθμευσης συνολικού εμβαδού άνω των 1.000 τ.μ.
 • Σε νέα υπό ανέγερση κτήρια σταθμών αυτοκινήτων Επιβάλλεται η ανάρτηση σχεδιαγραμμάτων διαφυγής στους χώρους στάθμευσης με τρείς τ (3) ή περισσότερους ορόφων, καθώς και σε χώρους στάθμευσης συνολικού εμβαδού άνω των 1.000 τ.μ.
 • Σε όλα τα νέα υπό ανέγερση καθώς και στα υφιστάμενα ξενοδοχεία καθώς και γενικότερα σε όλα τα κτήρια προσωρινής διαμονής με αριθμό κλινών μεγαλύτερο από 20.

Τα σχεδιαγράμματα και σύμβολα διαφυγής με τις αντίστοιχες πινακίδες πρέπει να είναι σύμφωνα με το πρότυπο ISO 23601: «Safety Identification - Escape and evacuation plan signs», όπως κάθε φορά ισχύει.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ έχει να επιδείξει σημαντικό αριθμό Μελετών Διαγράμματος Διαφυγής Πυρκαγιάς Κτηρίων για κάθε τύπο κτηρίου και εγκατάστασης.

Πελάτες της ΑΝΑΔΡΑΣΗ είναι ιδιώτες καθώς και επιχειρήσεις κάθε είδους ( βιομηχανικές, εμπορικές, τουριστικές, παροχής υπηρεσιών, τεχνικές και κατασκευαστικές οικοδομικών έργων, επαγγελματίες) καθώς και τεχνικά γραφεία Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών, που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστεύτηκαν την ΑΝΑΔΡΑΣΗ και με τους οποίος έχουν οικοδομηθεί μακροχρόνιες και σταθερές σχέσεις εμπιστοσύνης .