Πολιτική Απορρήτου

Περισσότερα ΔΕΧΟΜΑΙ
Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας:
Εγγραφείτε εδώ

επαγγελματικες ηλεκτρικες εγκαταστασεις

Επαγγελματικές
Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Επαγγελματικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ αναλαμβάνει Επαγγελματικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Επαγγελματικών Χώρων για πάσης φύσεως νέα επαγγελματικά κτήρια (καταστήματα, ξενοδοχεία, γραφεία, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και μαζικής εστίασης, τράπεζες, αποθήκες, κτήρια υγείας και πρόνοιας, νοσοκομεία, παιδικοί σταθμοί, ιατρεία και πολυιατρεία, σούπερ μάρκετ, γυμναστήρια κ.λ.π) καθώς και ηλεκτρολογικές εργασίες για ανακαίνιση, ανακατασκευή, εκσυγχρονισμό ή ενεργειακή αναβάθμιση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων υφιστάμενων επαγγελματικών κτηρίων και αποτελεί μια από τις πλέον αξιόπιστες και έμπειρες τεχνικές εταιρείες στην κατασκευή Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Χώρων από το 1986, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες, μελέτη, κατασκευή, προμήθεια εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη, συντήρηση για κάθε είδους Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις ( φωτισμός, αυτοματισμός, συμβατικές και έξυπνες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ασθενή ρεύματα, δομημένη καλωδίωση, θεμελιακή γείωση, αντικεραυνική προστασία, κ,λ.π) διαθέτοντας ένα πλήρως οργανωμένο και άριστα καταρτισμένο Τμήμα Κατασκευής Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων που το αποτελούν Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί με πολυετή εμπειρία καθώς και έμπειρα και άριστα καταρτισμένα και οργανωμένα συνεργεία (αδειούχοι ηλεκτρολόγοι) τα οποία διαθέτουν ότι πιο σύγχρονο υπάρχει από πλευράς μηχανικού εξοπλισμού και εργαλείων.

Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε επαγγελματικούς χώρους διαφέρουν σε σχέση με τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων κατοικίας καθότι υπάρχουν αυξημένες απαιτήσεις για την ηλεκτρολογική υποστήριξη ειδικών εγκαταστάσεων (επαγγελματικός φωτισμός, ημικεντρικός ή κεντρικός κλιματισμός, συστήματα εξαερισμού και αερισμού, συστήματα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης, ψυγεία και ψυκτικοί θάλαμοι, διάφορες επαγγελματικές συσκευές, ειδικά συστήματα ασφαλείας και συναγερμού, ειδικά τηλεφωνικά δίκτυα - δίκτυα μεταφοράς φωνής και δεδομένων (δίκτυα data δομημένης καλωδίωσης) κ.λ.π. Πέραν τούτου οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε επαγγελματικούς χώρους πρέπει να διασφαλίζουν την ελάχιστη δυνατή ενεργειακή κατανάλωση και την μέγιστη ασφάλεια τόσο για την προστασία του κτιρίου και των άλλων εξοπλισμών που εξυπηρετούν την λειτουργία του όσο και των εργαζομένων και συναλλασσομένων σε αυτούς.

Οι αυξημένες ανάγκες και απαιτήσεις των σύγχρονων επαγγελματικών κτηρίων τα τελευταία χρόνια σε ότι αφορά την ηλεκτρολογική τους υποστήριξη σε συνδυασμό με τα σημαντικά επιτεύγματα στην ηλεκτρολογική και ηλεκτρονική τεχνολογία έχουν καταστήσει αυτές πραγματικά την καρδιά της λειτουργίας του κάθε σύγχρονου επαγγελματικού κτηρίου. Αρχιτεκτονικός φωτισμός, αυτόματος έλεγχος φωτισμού και ντιμάρισμα, αυξημένες θέσεις ρευματοληψίας, υπολογιστές και τηλεπικοινωνίες , εξυπηρετήσεις αυτοματισμού, συστήματα ασφαλείας και παρακολούθησης, απαιτήσεις έξυπνων λειτουργιών, οπτικοακουστικά μέσα και συστήματα ήχου και εικόνας , προστασία από πυρκαγιά, από κεραυνούς και υπερτάσεις που μπορούν να καταστρέψουν εκτός από το κτήριο τις ηλεκτρολογικές υποδομές του αλλά και την πληθώρα ευαίσθητων ηλεκτρονικών συσκευών που διαθέτουν τα σύγχρονα επαγγελματικά κτήρια , απαιτήσεις για υποστήριξη νέων σύγχρονων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων που ενσωματώνονται στα σύγχρονα επαγγελματικά κτήρια (θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, φωτοβολταϊκά, αντλίες θερμότητας), εξοικονόμηση ενέργειας και χαμηλό λειτουργικό κόστος, συμμόρφωση με νέους πολύ αυστηρότερους κανονισμούς που ισχύουν, είναι πλέον αυτονόητα για κάθε νέα ηλεκτρολογική εγκατάσταση αλλά και για κάθε ριζική ανακαίνιση της.

Όλα αυτά καθιστούν επιτακτική ανάγκη της κατασκευής μιας αξιόπιστης και τεχνολογικά προηγμένης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, που μπορεί να προσφέρει μόνο μια έμπειρη και αξιόπιστη εταιρεία ηλεκτρολογικών έργων που διαθέτει εκτός από έμπειρο και καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό από αδειούχους και μόνο τεχνίτες Ηλεκτρολόγους και τους κατάλληλους Τεχνικούς Επιστήμονες (Μηχανολόγους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς) που θα σχεδιάσουν , θα οργανώσουν και θα επιβλέψουν την κατασκευή του κάθε ηλεκτρολογικού έργου σύμφωνα με τις δυνατότητες που τους δίνουν οι εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους που σε συνδυασμό με την εμπειρία δύναται να συμβάλουν σε μέγιστο βαθμό στην ικανοποίηση των αυξημένων αναγκών και απαιτήσεων των σύγχρονων επαγγελματικών χώρων τα τελευταία χρόνια, σε ότι αφορά την ηλεκτρολογική τους υποστήριξη.

Σε αυτές τις απαιτήσεις και τις ανάγκες δύναται να ανταποκριθεί με απόλυτη αξιοπιστία η ΑΝΑΔΡΑΣΗ η οποία έχοντας ως βασικά εφόδια την πολυετή εμπειρία της από το 1986 στον τομέα των Επαγγελματικών Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων και σε συνδυασμό με την συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση σε νέες σύγχρονες και εξελιγμένες τεχνικές και μεθόδους καθώς και με σημαντικές επενδύσεις που γίνονται συνεχώς σε μηχανικό εξοπλισμό και εργαλεία, δύναται να προσφέρει Επαγγελματικές Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις που καλύπτουν απόλυτα τις παραπάνω απαιτήσεις και ανάγκες και πραγματικά μπορούν να κάνουν την διαφορά βάζοντας τις βάσεις για τη κατασκευή μιας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που θα :

 • Ανταποκρίνεται πλήρως στις σύγχρονες απαιτήσεις ανάγκες ηλεκτρολογικής υποστήριξης των κτηρίων.
 • Θα διασφαλίζει βέλτιστες συνθήκες ασφάλειας σύμφωνα με τα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά στάνταρ και κανονισμούς.
 • Είναι ενεργειακά αποδοτική και θα διακρίνεται για το χαμηλό λειτουργικό της κόστος.
 • Είναι πλήρως εναρμονισμένη στις πιο σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις,
 • Τηρεί συγκεκριμένες και απόλυτα προσδιορισμένες προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας.
 • Διαθέτει ηλεκτρολογικό εξοπλισμό υψηλής ποιότητας και βέλτιστης ενεργειακής στάθμης ο οποίος δεν θα παρουσιάζει τεχνικά προβλήματα και βλάβες και θα λειτουργεί αποδοτικά και οικονομικά,
 • Είναι αξιόπιστη και ασφαλής.
 • Έχει το βέλτιστο τεχνικοοικονομικά κόστος κατασκευής, χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα, την ασφάλεια και την αισθητική (value for money).

Οι Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις τα τελευταία χρόνια με την αλματώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας και της ηλεκτρολογικής και ηλεκτρονικής επιστήμης και τέχνης αποτελούν σοβαρές ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές που διέπονται από αυστηρή νομοθεσία και η κατασκευή τους απαιτεί ειδικές γνώσεις και μεγάλη εμπειρία.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ διαθέτει αποδεδειγμένα την τεχνογνωσία των σύγχρονων εξελίξεων στον τομέα των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Επαγγελματικών Κτηρίων, η οποία πηγάζει αφενός από την πολύχρονη εμπειρία της, καθώς δραστηριοποιείται στον τομέα αυτό εδώ και πάνω από 35 χρόνια, έχοντας να επιδείξει σημαντικό αριθμό από Επαγγελματικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις σε πάσης φύσεως επαγγελματικά κτήρια, όσο από την συνεχή δια βίου εκπαίδευση του τεχνικού και επιστημονικού της προσωπικού στις σύγχρονες τεχνολογίες, γεγονός που της προσδίδει την δυνατότητα να μπορεί εγγυηθεί ανεπιφύλακτα για την κατασκευή μιας τεχνικά άρτιας, σύγχρονης, λειτουργικής, χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και ασφαλούς επαγγελματικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης .

Ειδικότερα η ΑΝΑΔΡΑΣΗ προσφέρει:
 • Κατασκευή ασφαλών επαγγελματικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σύγχρονης ηλεκτρολογικής αντίληψης και χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.
 • Ποιοτική εργασία σε συνδυασμό με ταχύτητα στην παράδοση οιανδήποτε ηλεκτρολογικού έργου για επαγγελματικό κτίριο.
 • Ποιοτικά και εγγυημένα υλικά και εξοπλισμούς σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πρότυπου ΕΛΟΤ HD 384.• Παροχή γραπτής εγγύησης υλικών και εργασίας.
 • Πλήρη τεχνική υποστήριξη προς τους πελάτες της για οποιαδήποτε εργασία επισκευής, βλάβης, επέκτασης και έκδοσης πιστοποιητικού επανελέγχου της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης καθώς και πλήρης και άμεση τεχνική υποστήριξη και με άλλες ειδικότητες τεχνικών που πιθανόν απαιτηθούν (υδραυλικούς, ψυκτικούς, ηλεκτρονικούς κ.λ.π).
 • Δυνατότητα προσφοράς ολοκληρωμένων λύσεων κατασκευής εγκαταστάσεων επαγγελματικών χώρων που εκτός της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης μπορεί να περιλαμβάνουν και όλες τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις που απαιτούνται όπως π.χ πυρανίχνευση, πυρόσβεση, εγκαταστάσεις υγραερίου και φυσικού αερίου, εγκαταστάσεις εξαερισμού καθώς και ημικεντρικού και κεντρικού κλιματισμού, εγκαταστάσεις παραγωγής ζεστού νερού, ψυκτικά, και ψυκτικοί θάλαμοι, υδραυλικά, εγκαταστάσεις συστημάτων συναγερμού και παρακολούθησης κ.λ.π.
 • Μεγάλη γκάμα ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για επαγγελματικούς χώρους σε ανταγωνιστικές τιμές όπως, επαγγελματικά φωτιστικά, κλιματιστικά μηχανήματα, εξοπλισμός για συστήματα εξαερισμού και αερισμού, εξοπλισμός για συστήματα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης, εξοπλισμός εγκαταστάσεων υγραερίου και φυσικού αερίου, εξοπλισμός παραγωγής ζεστού νερού, ψυκτικά μηχανήματα για ψυκτικούς θαλάμους και επαγγελματικά ψυγεία, εξειδικευμένος υδραυλικός εξοπλισμός για επαγγελματικούς χώρους, συστήματα συναγερμού και παρακολούθησης κ.λ.π).

Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις επαγγελματικών χώρων που σχεδιάζουμε και υλοποιούμε περιλαμβάνουν όλα εκείνα τα επιμέρους συστήματα που τις καθιστούν ασφαλείς, σύγχρονες, λειτουργικές και ενεργειακά αποδοτικές όπως :

Θεμελιακή Γείωση

εγκαταστασεις θεμελιακης γειωσης
Θεμελιακή Γείωση: Click this image to zoom

Θεμελιακή Γείωση

Η θεμελιακή γείωση η οποία είναι υποχρεωτική για κάθε νέο επαγγελματικό κτίριο ανεξάρτητα αν στην περιοχή που βρίσκεται εφαρμόζεται από τον ΔΕΔΗΕ σύστημα άμεσης γείωσης ή σύστημα προσουδετέρωσης. Η θεμελιακή γείωση κατασκευάζεται από ειδική χαλύβδινη ταινία ορθογωνικής διατομής, θερμά επιψευδαργυρωμένη, η οποία τοποθετείται στα θεμέλια του κτιρίου, συνδέεται μέσω κατάλληλων συνδετήρων στο οπλισμό των περιμετρικών πεδιλοδοκών και μέσω αγωγού με την μπάρα γείωσης του μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας και διασφαλίζει την μέγιστη προστασία από κινδύνους ηλεκτροπληξίας.

Εγκαταστάσεις Επαγγελματικού Φωτισμού Χαμηλής Ενεργειακής Κατανάλωσης

επαγγελματικος φωτισμος εγκαταστασεις
Εγκαταστάσεις Επαγγελματικού Φωτισμού: Click this image to zoom

Εγκαταστάσεις Επαγγελματικού Φωτισμού Χαμηλής Ενεργειακής Κατανάλωσης

Με την χρήση σύγχρονων επαγγελματικών φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας LED και σχεδιασμένες με τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας (χειρισμός φωτιστικών ανιχνευτών έντασης φωτισμού (ανιχνευτών φωτεινότητας) ανιχνευτών κίνησης, συστημάτων χρονοπρογραμματισμού λειτουργίας φωτισμού κ.λ.π αυτοματισμών.

Ενισχυμένες Ηλεκτρικές Γραμμές Ρευματοδοτών (Πριζών)

ηλεκτρολογικες εργασιες - συνεργεια
Ενισχυμένες Ηλεκτρικές Γραμμές Ρευματοδοτών: Click this image to zoom

Ενισχυμένες Ηλεκτρικές Γραμμές Ρευματοδοτών (Πριζών)

Ανεξάρτητες από τον φωτισμό, που διασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία όλων των ηλεκτρικών συσκευών, χωρίς να παρουσιάζονται φαινόμενα διακοπής του ρεύματος λόγω υπερφόρτισης και χωρίς κινδύνους φθοράς και πρόωρης γήρανσης των καλωδίων ή ακόμα και πυρκαγιάς.

Ενισχυμένες Ηλεκτρικές Γραμμές Παροχών για Μηχανήματα ( Κλιματισμός - Θέρμανση - Εξαερισμός)

ηλεκτρικες - εγκαταστασεις - επαγγελματικων συσκευων
Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Μηχανημάτων Εξυπηρέτησης Επαγγελματικών Χώρων: Click this image to zoom

Ενισχυμένες Ηλεκτρικές Γραμμές Παροχών για Μηχανήματα ( Κλιματισμός - Θέρμανση - Εξαερισμός)

Προς τις διάφορες συσκευές (κλιματιστικά μηχανήματα, ψυκτικά μηχανήματα, ανεμιστήρες εξαερισμού και αερισμού, επαγγελματικές κουζίνες, φούρνοι, πλυντήρια, κ.λ.π) που θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις λειτουργίας των σύγχρονων ηλεκτρικών συσκευών και ενισχυμένη Γενική Ηλεκτρική Παροχή από τον μετρητή του κτηρίου μέχρι τον Γενικό Ηλεκτρικό Πίνακα του επαγγελματικού χώρου ώστε να είναι δυνατή μελλοντικά η οποιαδήποτε επαύξηση ισχύος χωρίς ιδιαίτερο κόστος.

Αξιόπιστους Επαγγελματικούς Ηλεκτρικούς Πίνακες

ηλεκτρικοι πινακες επαγγελματικοι
Επαγγελματικοί Ηλεκτρικοί Πίνακες - Κατασκευή - Εγκατάσταση: Click this image to zoom

Αξιόπιστους Επαγγελματικούς Ηλεκτρικούς Πίνακες

Σχεδιασμένους και κατασκευασμένους από αξιόπιστο επώνυμο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό σύμφωνα με αυστηρούς κανόνες ασφαλείας που καλύπτουν πλήρως τόσο τις εθνικές προδιαγραφές (ΕΛΟΤ 384 ) όσο και τις διεθνείς προδιαγραφές (VDI CENELEC κ.λ.π) και οι οποίοι διασφαλίζουν ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία

Πλήρης, Σύγχρονη & Ολοκληρωμένη Καλωδιακή Υποδομή Ασθενών Ρευμάτων

Με ειδικά και πιστοποιημένα καλώδια για εγκατάσταση συναγερμού, κάμερες παρακολούθησης, τηλέφωνα και υπολογιστές (δομημένη καλωδίωση) για μεταφορά δεδομένων και σύνδεση με το internet, επίγεια κεραία τηλεόρασης και κεραία δορυφορικής λήψης, συστήματος, συστήματα μεταφοράς ήχου και εικόνας κ.λ.π

καλωδια LiYCY
Καλώδια Ασθενών Ρευμάτων LiYCY - Μπλενταζ : Click this image to zoom
houses air conditioning installations
Καλώδια Τηλεφωνίας - Data UTP 6 : Click this image to zoom
συστηματα συναγερμου καταστηματων - εγκαταστασεις
Συστήματα Συναγερμού : Click this image to zoom
συστηματα παρακολουθησης καταστηματων - εγκατασταση
Συστήματα Παρακολούθησης: Click this image to zoom
συστηματα δομημενης καλωδιωσης
Συστήματα Δομημένης Καλωδίωσης - Τηλεφωνία - Data: Click this image to zoom
εγκαταστασεις κεραιων τηλεορασης
Συστήματα Κεντρικής Κεραίας Τηλεόρασης : Click this image to zoom
εγκαταστασεις δορυφορικων κεραιων
Συστήματα Δορυφορικής Κεραίας Τηλεόρασης: Click this image to zoom

Εγκαταστάσεις Συστημάτων Αντικεραυνικής Προστασίας - Αλεξικέραυνα - Συστήματα Προστασίας από Υπερτάσεις

αλεξικεραυνα - επαγγελματικων - κτηριων - εγκαταστασεις
Εγκαταστάσεις Συστημάτων Αντικεραυνικής Προστασίας - Αλεξικέραυνα: Click this image to zoom
εγκαταστασεις θεμελιακης γειωσης
Θεμελιακή Γείωση: Click this image to zoom

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Φωτοβολταϊκών

Αυτόνομα και διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά συστήματα σε επαγγελματικούς χώρους και κτήρια

εγκαταστασεις - τοποθετησεις - φωτοβολταικων
Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις - Διασυνδεδεμένα Φωτοβολταϊκά : Click this image to zoom
εγκαταστασεις αυτονομων φωτοβολταικων
Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις - Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά: Click this image to zoom

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ για την κατασκευή οιασδήποτε ηλεκτρολογικής εγκατάστασης σε επαγγελματικό κτήριο είτε αφορά νέο έργο είτε πρόκειται για ανακαίνιση, ανακατασκευή ή εκσυγχρονισμό ακολουθεί συγκεκριμένη διαδικασία που στόχο έχει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών μας.

 • Σε πρώτη φάση γίνονται οι απαραίτητες συναντήσεις ώστε να κατανοήσουμε τις πραγματικές ανάγκες και να ενημερώσουμε του πελάτες μας σχετικά με τις προσφερόμενες επιλογές και δυνατότητες.
 • Εν συνεχεία αξιοποιώντας την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τις δυνατότητες που μας παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία υποβάλλουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση με στόχο μια αξιόπιστη, ασφαλή, λειτουργική, χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης ηλεκτρολογική εγκατάσταση.
 • Κατόπιν ακολουθεί το στάδιο της εκπόνησης της ηλεκτρολογικής μελέτης και του πλήρους σχεδιασμού των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων όπου αποτυπώνονται με ακρίβεια όλα τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά τους και προσδιορίζονται με ακρίβεια τα απαιτούμενα ηλεκτρολογικά υλικά και εξοπλισμοί. Η ηλεκτρολογική μελέτη παραδίδεται στον πελάτη και του δίνει την δυνατότητα να γνωρίζει επακριβώς τι, πως και πότε (πλήρες χρονοδιάγραμμα) πρόκειται να κατασκευαστεί, τι θα περιλαμβάνει (εργασίες), ποιες είναι η ποσότητες των υλικών και ποια η ποιότητα τους.• Ακολούθως γίνεται η προμήθεια των απαιτούμενων υλικών και εξοπλισμού.
 • Γίνεται η εγκατάσταση των συνεργείων στο έργο και η κατασκευή των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων πάντα υπό την επίβλεψη υπεύθυνου ηλεκτρολόγου μηχανικού.
 • Τέλος γίνεται ο πλήρης έλεγχος της κατασκευής, γίνονται οι απαιτούμενες από το νόμο μετρήσεις και συντάσσονται τα πρωτόκολλα παράδοσης της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης τα οποία παραδίδονται στο πελάτη και τα οποία αποτελούν την εγγύηση καλής λειτουργίας.
 • Με βάση τα πρωτόκολλα παράδοσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης συντάσσεται η Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε) ή Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου όπως συνήθως αναφέρεται, το οποίο περιλαμβάνει τα πρωτόκολλα παράδοσης, την έκθεση παράδοσης καθώς και τα τελικά κατασκευαστικά σχέδια των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του κτιρίου και των ηλεκτρικών πινάκων (us building). Το Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου παρέχεται από την ΑΝΑΔΡΑΣΗ ΔΩΡΕΑΝ για οιανδήποτε ηλεκτρολογική εγκατάσταση έχει υλοποιηθεί από αυτήν.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ έχει καταξιωθεί στον τομέα της κατασκευής Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Επαγγελματικών Κτηρίων μέσω ενός σημαντικού αριθμού ηλεκτρολογικών έργων σε επαγγελματικούς χώρους και επαγγελματικά κτήρια πάσης φύσεως που έχει να επιδείξει από το 1986 μέχρι και σήμερα.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ δύναται να ανταποκριθεί σε οιανδήποτε ζήτηση Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης Επαγγελματικού Χώρου ή Κτηρίου

 • Στο σύνολο των περιοχών της Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής (Κορωπί, Παιανία, Σπάτα, Σταυρός, Γλυκά Νερά, Μαρκόπουλο, Πόρτο Ράφτη, Καλύβια, Λαγονήσι, Κερατέα, Λαύριο, Ανάβυσσος, Σαρωνίδα, Βάρκιζα, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, Παλλήνη, Πικέρμι, Ραφήνα, Νέα Μάκρη, Μαραθώνας, Αχαρνές, Ωρωπός, Καπανδρίτι, Διόνυσος, Γέρακας, Ανθούσα κ.λ.π).
 • Στο σύνολο των περιοχών της Περιφέρειας Αθηνών (Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Νέα Χαλκηδόνα, Παπάγου, Χολαργός, Δάφνη, Υμηττός, Κηφισιά, Νέα Ερυθραία, Εκάλη, Πεντέλη, Μελίσσια, Φιλοθέη, Ψυχικό, Λυκόβρυση, Πεύκη, Ελληνικό, Αργυρούπολη, Νέα Σμύρνη, Ηλιούπολη, Ηράκλειο, Μαρούσι, Άλιμος, Άγιος Δημήτριος, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα, Χαλάνδρι, Παλαιό Φάληρο, Νέα Ιωνία, Μεταμόρφωση κ.λ.π).
 • Στο σύνολο των περιοχών της Περιφέρειας Δυτικής Αττικής και Πειραιώς (Πειραιάς, Ελευσίνα, Ασπρόπυργος, Μάνδρα, Μέγαρα, Μαγούλα κ.λ.π).
 • Στα νησιά των Κυκλάδων (Νάξος, Άνδρος, Πάρος, Τήνος, Μήλος, Τζιά, Αμοργός, Ίος, Κύθνος, Μύκονος, Σύρος, Σαντορίνη, Σέριφος , Σίφνος κ.λ.π.).
 • Σε περιοχές όμορες του νομού Αττικής (Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Πάτρα, Αίγιο, Κόρινθος, Σπάρτη, Τρίπολη, Καλαμάτα, Πύργος, Ναύπλιο, Άργος, Θήβα, Λιβαδειά, Χαλκίδα, Κάρυστος κ.λ.π).

Πελάτες της ΑΝΑΔΡΑΣΗ είναι επιχειρήσεις κάθε είδους επιχειρήσεις (εμπορικές, μαζικής εστίασης, τουριστικές, ξενοδοχεία , παροχής υπηρεσιών κ.λ.π.) καθώς και τεχνικά γραφεία Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών, που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστεύτηκαν την ΑΝΑΔΡΑΣΗ και με τους οποίος έχουν οικοδομηθεί μακροχρόνιες και σταθερές σχέσεις εμπιστοσύνης.