Πολιτική Απορρήτου

Περισσότερα ΔΕΧΟΜΑΙ
Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας:
Εγγραφείτε εδώ

βιομηχανικος εξαερισμος

Βιομηχανικός Εξαερισμός

Βιομηχανικός Εξαερισμός

Ο Βιομηχανικός Εξαερισμός αποτελεί από το 1986 μια από τις βασικές δραστηριότητες της ΑΝΑΔΡΑΣΗ.

H ΑΝΑΔΡΑΣΗ αναλαμβάνει Εγκαταστάσεις Βιομηχανικού Εξαερισμού και αποτελεί μια από τις πλέον αξιόπιστες και έμπειρες τεχνικές εταιρείες στην κατασκευή Εγκαταστάσεων Βιομηχανικού Εξαερισμού – Αερισμού από το 1986, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες (μελέτη , κατασκευή, προμήθεια εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη, συντήρηση) για εγκαταστάσεις Εξαερισμού – Αερισμού πάσης φύσεως σε κάθε είδους βιομηχανικά κτήρια στα οποία απαιτείται εξαερισμός και αερισμός (βιομηχανίες τροφίμων, φαρμακοβιομηχανίες , χημικές βιομηχανίες , βιομηχανίες πλαστικών, εργοστάσια και εργαστήρια μεταλλικών κατασκευών, ναυπηγεία σκαφών αναψυχής , βιομηχανίες χρωμάτων και γενικότερα σε βιομηχανίες όπου υπάρχει έντονη παραγωγή αέριων ρύπων είτε αυτοί αποτελούνται από σκόνες είτε από επικίνδυνες αέριες πτητικές ενώσεις κ.λ.π), διαθέτοντας ένα πλήρως οργανωμένο και άριστα καταρτισμένο Τμήμα Κατασκευής Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων αποτελούμενο από Μηχανολόγους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς με πολυετή εμπειρία καθώς και έμπειρα και άριστα καταρτισμένα και οργανωμένα συνεργεία (καναλάδες, ηλεκτρολόγοι, τεχνικοί αυτοματισμού εγκαταστάσεων εξαερισμού - αερισμού κ.λ.π ) τα οποία διαθέτουν ότι πιο σύγχρονο υπάρχει από πλευράς μηχανικού εξοπλισμού και εργαλείων

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ με βασικό εφόδιο την πολυετή εμπειρία της από το 1986 στον τομέα του εξαερισμού – αερισμού και σε συνδυασμό με την συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση των Μηχανικών της και των Τεχνικών της σε νέες σύγχρονες και εξελιγμένες τεχνικές και μεθόδους καθώς και με σημαντικές επενδύσεις που γίνονται συνεχώς σε μηχανικό εξοπλισμό και εργαλεία δύναται να προσφέρει Εγκαταστάσεις Βιομηχανικού Εξαερισμού -Αερισμού που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις και ανάγκες κάθε έργου εξαερισμού – αερισμού σε βιομηχανία και πραγματικά μπορούν να κάνουν την διαφορά επιτυγχάνοντας :

 • Βέλτιστες συνθήκες καθαρότητας του αέρα στους εσωτερικούς χώρους κάθε κτηρίου
 • Προστασία του περιβάλλοντος από την ρύπανση από αέριους ρύπους.
 • Πλήρη συμμόρφωση με τους Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία και κανονισμούς για τους εσωτερικούς χώρους και το περιβάλλον.
 • Μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και χαμηλό λειτουργικό κόστος.
 • Υψηλά επίπεδα αυτοματισμού τόσο για την ευκολία χειρισμών και εξυπηρετήσεων όσο και για την καταγραφή και τον έλεγχος των ενεργειακών καταναλώσεων.
 • Βέλτιστη λειτουργικότητα.
 • Υψηλή αισθητική.
 • Ποιοτική και οικονομική κατασκευή (value for money).
 • Υψηλή τεχνολογική στάθμη που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις.
 • Πλήρης εναρμόνιση στις πιο σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις.
 • Επιλογή αξιόπιστου εξοπλισμού.
 • Ευκολία στην λειτουργία, στην χρήση και στην συντήρησηΒέλτιστες συνθήκες θερμικής άνεσης.

Βασικός στόχος των συστημάτων βιομηχανικού εξαερισμού – αερισμού είναι η απαλλαγή των εσωτερικών χώρων παραγωγής μιας βιομηχανικής μονάδας από επικίνδυνους για την υγεία των εργαζομένων ρύπους που εκλύονται εντός αυτών των χώρων από διάφορες βιομηχανικές δραστηριότητες ,είτε αυτοί αφορούν σκόνες, κάπνα, οσμές ή αναθυμιάσεις επικίνδυνων πτητικών χημικών ουσιών (VOCS) καθώς και η απόρριψη των ρύπων στο περιβάλλον με ασφαλή τρόπο έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι όποιες επιβαρύνσεις σε αυτό.

Ο σχεδιασμός και η κατασκευή των συστημάτων βιομηχανικού εξαερισμού δεν βασίζεται σε ένα συνιστώμενο από κάποια πρότυπα οι προδιαγραφές αριθμό ανανεώσεων του αέρα των χώρων αυτών, όπως γίνεται στα άλλα συστήματα εξαερισμού- αερισμού για επαγγελματικά κτήρια ή κτήρια κατοικίας . Ο σχεδιασμός και η κατασκευή των συστημάτων βιομηχανικού εξαερισμού αερισμού είναι εξαιρετικά πιο περίπλοκος και βασίζεται αφενός στις οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης των εργαζόμενων σε διάφορους χημικούς παράγοντες, το μέγιστο αναπνεύσιμο επιτρεπτό κλάσμα αιωρουμένων σωματιδίων από τους εργαζόμενους εντός των χώρων του εργοστασίου καθώς και τις οριακές τιμές απαερίων και διάχυτων εκπομπών προς το περιβάλλον όπως αυτές προσδιορίζονται από την κείμενη Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία.

Πέραν αυτών όταν παράλληλα απαιτούνται για τους χώρους αυτούς και συγκεκριμένες συνθήκες θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας και κατά συνέπεια παράλληλα με τα συστήματα εξαερισμού – αερισμού, συστήματα κλιματισμού ( ψύξη – θέρμανση) ο σχεδιασμός και η κατασκευή τους καθίσταται ακόμα πιο απαιτητική και περίπλοκη.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ κατασκευάζει Εγκαταστάσεις Βιομηχανικού Εξαερισμού - Αερισμού που αφορούν όλους τους γνωστούς τύπους εγκαταστάσεων Εξαερισμού – Αερισμού και συγκεκριμένα :

Απλός Κεντρικός Εξαερισμός - Αερισμός


Απλά συστήματα κεντρικού εξαερισμού - αερισμού τα οποία περιλαμβάνουν φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες (fan section) απαγωγής του εσωτερικού αέρα και προσαγωγής νωπού εξωτερικού αέρα μέσω μεταλλικών αεραγωγών (κανάλια) και στομίων (περσίδες) απαγωγής και προσαγωγής αέρα.

Τέτοιου τύπου εγκαταστάσεις εφαρμόζονται σε χώρους χωρίς ειδικές απαιτήσεις, πέραν της απαίτησης για μια απλή ανανέωση του αέρα. Βρίσκουν εφαρμογή συνήθως σε βιομηχανικούς ή βιοτεχνικούς χώρους και γενικές αποθήκες χωρίς ιδιαίτερη παραγωγή ρύπων και στους οποίους δεν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις για την καθαρότητα και την θερμοκρασία του προσαγώμενου αέρα αερισμού.

Σε αυτού του είδους τις εγκαταστάσεις δεν υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου της θερμοκρασίας του αέρα που προσάγεται μέσα στον εκάστοτε χώρο για την λειτουργία του αερισμού. Στην περίπτωση αυτή η θερμοκρασία του προσαγώμενου αέρα θα είναι αυτή του περιβάλλοντος χώρου. Για τον λόγο αυτό οι εγκαταστάσεις αυτού του είδους συνίστανται κυρίως για χώρους χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις σε ότι αφορά την θερμοκρασία του χώρου στον οποίο πρόκειται να εφαρμοστεί το σύστημα εξαερισμού - αερισμού.

εγκαταστασεις βιομηχανικου εξαερισμου
Εξαερισμός Εγκαταστάσεις: Click this image to zoom
μοναδες - ανεμιστηρες - εξαερισμου
Φυγοκεντρικοί Ανεμιστήρες Εξαερισμού: Click this image to zoom
αεραγωγοι - καναλια - βιομηχανικου - εξαερισμου
Αεραγωγοί - Κανάλια Εξαερισμού: Click this image to zoom

Κεντρικός Εξαερισμός - Αερισμός με φιλτράρισμα του προσαγόμενου ή και του απαγόμενου αέρα

Τα συστήματα κεντρικού εξαερισμού - αερισμού με φιλτράρισμα του αέρα περιλαμβάνουν φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες (fan section) απαγωγής του εσωτερικού αέρα και προσαγωγής νωπού εξωτερικού αέρα, μονάδες φίλτρων για το φιλτράρισμα είτε του προσαγόμενου νωπού αέρα είτε και του απαγόμενου από τον εσωτερικό χώρο αέρα, μεταλλικούς αεραγωγούς (κανάλια) και στόμια απαγωγής και προσαγωγής αέρα καθώς και διάφορα χειριστήρια ή αισθητήρες ρύπανσης για τον έλεγχο της λειτουργίας της εγκατάστασης.

Τέτοιου τύπου εγκαταστάσεις εφαρμόζονται σε χώρους με ειδικές απαιτήσεις είτε για την καθαρότητα του προσαγώμενου νωπού αέρα είτε για την συγκράτηση τυχόν επικίνδυνων για το περιβάλλον ρύπων του εσωτερικού αέρα.

Για το φιλτράρισμα του προσαγώμενου νωπού αέρα και ανάλογα με τις απαιτήσεις καθαρότητας, χρησιμοποιούνται είτε απλά πλενόμενα φίλτρα αέρα ή σε συνδυασμό με σακόφιλτρα για την συγκράτηση σκόνης ή ακόμα και απόλυτα φίλτρα για την συγκράτηση μικροσωματιδίων.

Για το φιλτράρισμα του απαγώμενου αέρα του εσωτερικού χώρου χρησιμοποιούνται ανάλογα με το είδος των παραγόμενων ρύπων είτε φίλτρα σκόνης είτε φίλτρα ενεργού άνθρακα αν εντός του χώρου υπάρχει παραγωγή ενοχλητικών οσμών ή ρύπων προερχόμενων από οργανικούς διαλύτες.

Οι εγκαταστάσεις εξαερισμού - αερισμού του συγκεκριμένου τύπου βρίσκουν εφαρμογή σε βιομηχανικούς χώρους (κυρίως βιομηχανίες τροφίμων, φαρμάκων και χημικές κ.λ.π ). Και στα συστήματα αυτά η θερμοκρασία του προσαγώμενου αέρα για τον αερισμό είναι αυτή του περιβάλλοντος. Επειδή τα συστήματα αυτά συνήθως εφαρμόζονται σε εγκαταστάσεις με απαιτήσεις ομαλής διακύμανσης της θερμοκρασίας του αέρα προσαγωγής, λαμβάνονται ειδικά μέτρα όπως η εγκατάσταση εναλλακτών θερμότητας αέρα - αέρα με σκοπό την αποφυγή δυσάρεστων ρευμάτων από τον προσαγώμενο αέρα, την ελαχιστοποίηση των ψυκτικών και θερμικών φορτίων από αυτόν και κατά συνέπεια την εξοικονόμηση ενέργειας.

φιλτρα εξαερισμου
Φίλτρα Εξαερισμού: Click this image to zoom
φιλτρα εξαερισμου ενεργου ανθρακα
Φίλτρα Εξαερισμού Ενεργού Άνθρακα: Click this image to zoom
μοναδες αποσμησης ενεργου ανθρακα
Μηχανήματα Εξαερισμού Απόσμησης Ενεργού Άνθρακα: Click this image to zoom
φιλτρομοναδες βιομηχανικου εξαερισμου
Φιλτρομοναδες Βιομηχανικού Εξαερισμού: Click this image to zoom

Συστήματα Κεντρικού Εξαερισμού - Αερισμού σε συνδυασμό με κλιματισμό και θέρμανση (πλήρης επεξεργασία του αέρα) προκλιματισμός, ύγρανση, αφύγρανση, φιλτράρισμα

Εγκαταστάσεις συστημάτων κεντρικού εξαερισμού - αερισμού με πλήρη διαχείριση και επεξεργασία του αέρα ανάλογα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε εγκατάστασης (θέρμανση , κλιματισμός, πρόψυξη ή προθέρμανση, free cooling, εναλλαγή θερμότητας προσαγόμενου - απαγόμενου αέρα, ύγρανση ή αφύγρανση, φιλτράρισμα κ.λ.π ).

Πρόκειται για ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις εξαερισμού - αερισμού που συνήθως είναι τμήμα μιας κεντρικής εγκατάστασης κλιματισμού ενός κτιρίου και αποτελούνται από κεντρικές κλιματιστικές μονάδες διαχείρισης αέρα (air handling unit), δίκτυα αεραγωγών προσαγωγής, αέρα, απαγωγής αέρα, επιστροφής αέρα και απόρριψης αέρα καθώς και στόμια για την προσαγωγή και την απαγωγή του αέρα από τους χώρους του κτιρίου. Το μέγεθος της καθώς και ο εξοπλισμός που περιλαμβάνει μια κεντρική κλιματιστική μονάδα διαχείρισης αέρα ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος και τις απαιτήσεις της εκάστοτε εγκατάστασης, ξεκινώντας από πολύ απλές μονάδες με το βασικό εξοπλισμό (ανεμιστήρες απαγωγής και προσαγωγής, ψυκτικό - θερμαντικό στοιχείο και απλά πλενόμενα φίλτρα) και φτάνοντας σε πλήρως εξοπλισμένες μονάδες με ειδικά φίλτρα, ειδικά ρυθμιστικά ντάμπερ, συστήματα ύγρανσης ή αφύγρανσης με μεταθέρμανση, εναλλάκτες αέρα - αέρα, αυτοματισμούς ελέγχου και διαχείρισης του αέρα κ.λ.π).

Οι ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις εξαερισμού - αερισμού είναι η καταλληλότερη λύση για οιανδήποτε εφαρμογή αφορά βιομηχανικό χώρο. Όμως λόγω του υψηλότερου κόστους σε σχέση με τα άλλα συστήματα εξαερισμού - αερισμού βρίσκουν εφαρμογή συνήθως σε εγκαταστάσεις ειδικών απαιτήσεων όπως βιομηχανίες τροφίμων και φαρμάκων κ.λ.π.

κεντρικες μοναδες εξαερισμου κλιματισμου
Συστήματα Εξαερισμού - Αερισμού - Κλιματισμού: Click this image to zoom
κεντρικες κλιματιαστικες μοναδες εξαερισμου
Εγκαταστάσεις Εξαερισμού - Αερισμού με ΚΚΜ: Click this image to zoom
κλιματιστικες μονάδες - εξαερισμου - αερισμου
Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες Εξαερισμού - Κλιματισμού Προκλιματισμένου Αέρα: Click this image to zoom
μοναδες εξαερισμου - εναλλακτες αερα
Μονάδες Εξαερισμού - Εναλλάκτες Αέρα - Αέρα Ανάκτησης Θερμότητας: Click this image to zoom

Συστήματα Εξαερισμού - Αερισμού - Αποκονίωσης βιομηχανικών εγκαταστάσεων

Εγκαταστάσεις συστημάτων κεντρικού εξαερισμού - αποκονίωσης σε βιομηχανικούς χώρους εκτεθειμένους σε πολύ υψηλούς ρύπους σκόνης.

Τα συστήματα αυτά διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες:

 • Στα συστήματα αποκονίωσης και εξαερισμού με βιομηχανικά φίλτρα τα οποία συνήθως περιλαμβάνουν αυτοκαθαριζόμενα φίλτρα με την βοήθεια πεπιεσμένου αέρα, αυτοκαθαριζόμενα φίλτρα με την βοήθεια δονητή, σακόφιλτρα, κασέτες φίλτρων και ειδικούς κλωβούς, δίκτυα εξαερισμού από μεταλλικούς αεραγωγούς και διάφορα εξαρτήματα φίλτρων.
 • Στα συστήματα αποκονίωσης με διαχωρισμό (φιλτροκυκλώνες/αεροφράκτες) τα οποία συνήθως περιλαμβάνουν φιλτροκυκλώνες με ενσωματωμένα αυτοκαθαριζόμενα φίλτρα, κυκλώνες, αεροφράκτες και οριζόντιους αεροφράκτες με ανάδευση για προϊόντα δυσχερούς ροής.
συστηματα - εξαερισμου - αποκονιασης
Συστήματα Εξαερισμού Αποκονίωσης: Click this image to zoom
συστηματα βιομηχανικου εξαερισμου - φιλτροκυκλωνες
Εγκαταστάσεις Βιομηχανικού Εξαερισμού Φιλτροκυκλώνες: Click this image to zoom

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ εκτός των υπηρεσιών Κατασκευής Εγκαταστάσεων Βιομηχανικού Εξαερισμού - Αερισμού προφέρει και τον απαιτούμενο εξοπλισμό (αεραγωγοί - κανάλια εξαερισμού και αερισμού, στόμια εξαερισμού και αερισμού, αεραγωγού κυκλικής διατομής inline, οροφής, ανεμιστήρες αεραγωγών – καναλιών, εναλλάκτες θερμότητας αέρα-αέρα, φίλτρα εξαερισμού – αερισμού, φίλτρα ενεργού άνθρακα, αφυγραντήρες βιομηχανικούς, μονάδες αποκονίωσης, φιλτροκυκλώνες κ.λ.π.) παρέχοντας έτσι μια ολοκληρωμένη λύση βιομηχανικού εξαερισμού - αερισμού στον εκάστοτε πελάτη με την εγγύηση, την υπευθυνότητα και την αξιοπιστία μιας εταιρείας με πάνω από 35 χρόνια στο τομέα του Εξαερισμού - Αερισμού.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ για την κατασκευή των Εγκαταστάσεων Εξαερισμού χρησιμοποιεί και προσφέρει μέσω του Εμπορικού Τμήματος της εξοπλισμούς και προϊόντα για Εγκαταστάσεις Εξαερισμού των πλέον επώνυμων κατασκευαστικών οίκων (Nicotra, S&P κ.λ.π) τα οποία έχουν επιλεγεί με βάση την πολυετή γνώση και εμπειρία μας, ώστε να ανταποκρίνονται πραγματικά σε αυτό που επιζητούν οι πελάτες μας :

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΕΓΓΥΗΣΗ - ΚΑΛΗ ΤΙΜΗ - AFTER SALES

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ δύναται να ανταποκριθεί σε οιανδήποτε ζήτηση Εγκατάστασης Βιομηχανικού Εξαερισμού :

 • Στο σύνολο των περιοχών της Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής (Κορωπί, Παιανία, Σπάτα, Σταυρός, Γλυκά Νερά, Μαρκόπουλο, Πόρτο Ράφτη, Καλύβια, Λαγονήσι, Κερατέα, Λαύριο, Ανάβυσσος, Σαρωνίδα, Βάρκιζα, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, Παλλήνη, Πικέρμι, Ραφήνα, Νέα Μάκρη, Μαραθώνας, Αχαρνές, Ωρωπός, Καπανδρίτι, Διόνυσος, Γέρακας, Ανθούσα κ.λ.π).
 • Στο σύνολο των περιοχών της Περιφέρειας Αθηνών (Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Νέα Χαλκηδόνα, Παπάγου, Χολαργός, Δάφνη, Υμηττός, Κηφισιά, Νέα Ερυθραία, Εκάλη, Πεντέλη, Μελίσσια, Φιλοθέη, Ψυχικό, Λυκόβρυση, Πεύκη, Ελληνικό, Αργυρούπολη, Νέα Σμύρνη, Ηλιούπολη, Ηράκλειο, Μαρούσι, Άλιμος, Άγιος Δημήτριος, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα, Χαλάνδρι, Παλαιό Φάληρο, Νέα Ιωνία, Μεταμόρφωση κ.λ.π).
 • Στο σύνολο των περιοχών της Περιφέρειας Δυτικής Αττικής και Πειραιώς (Πειραιάς, Ελευσίνα, Ασπρόπυργος, Μάνδρα, Μέγαρα, Μαγούλα κ.λ.π).
 • Στα νησιά των Κυκλάδων (Νάξος, Άνδρος, Πάρος, Τήνος, Μήλος,Τζιά, Αμοργός, Ίος, Κύθνος, Μύκονος, Σύρος, Σαντορίνη, Σέριφος, Σίφνος κ.λ.π.).
 • Σε περιοχές όμορες του νομού Αττικής (Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Πάτρα, Αίγιο, Κόρινθος, Σπάρτη Τρίπολη, Καλαμάτα, Πύργος, Ναύπλιο, Άργος, Θήβα, Λιβαδειά, Χαλκίδα, Κάρυστος κ.λ.π).

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ έχει καταξιωθεί στον τομέα των Εγκαταστάσεων Βιομηχανικού Εξαερισμού μέσω ενός σημαντικού αριθμού έργων που έχει να επιδείξει από το 1986 μέχρι και σήμερα.

Πελάτες της ΑΝΑΔΡΑΣΗ είναι βιομηχανικές επιχειρήσεις κάθε είδους, επιχειρήσεις εφοδιαστικής αλυσίδας (αποθήκες χονδρικής και logistics καθώς και τεχνικά γραφεία Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών, που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστεύτηκαν την ΑΝΑΔΡΑΣΗ και με τους οποίος έχουν οικοδομηθεί μακροχρόνιες και σταθερές σχέσεις εμπιστοσύνης.