Πολιτική Απορρήτου

Περισσότερα ΔΕΧΟΜΑΙ
Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας:
Εγγραφείτε εδώ

μελετες παθητικης πυροπροστασιας

Μελέτες Παθητικής Πυροπροστασίας

Μελέτες Παθητικής Πυροπροστασίας

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ εκπονεί Μελέτες Παθητικής Πυροπροστασίας για πάσης φύσεως και μεγέθους κτήρια (κατοικίες, πολυκατοικίες, επαγγελματικά κτήρια, βιομηχανίες , αποθήκες, ξενοδοχεία, καταστήματα , κτήρια γραφείων, σχολεία και γενικότερα κτήρια εκπαίδευσης, κτήρια αθλητικών εγκαταστάσεων κ.λ.π) διαθέτοντας ένα πλήρως οργανωμένο και άριστα καταρτισμένο Τεχνικό Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών.

Η Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας έχει ως σκοπό τον σχεδιασμό του συνόλου των κατασκευών και των μέτρων που πρέπει να υλοποιηθούν κατά την κατασκευή ενός κτηρίου για την εξασφάλιση της έγκαιρης και ασφαλούς διαφυγής του κοινού από το κτήριο σε περίπτωση πυρκαγιάς, την αποφυγή κατάρρευσής του καθώς και την αποφυγή μετάδοσης αυτής σε άλλους χώρους ή άλλα κτίρια.

Η εκπόνηση Μελέτης Παθητικής Πυροπροστασίας είναι υποχρεωτική για όλα τα είδη κτηρίων κατά την φάση της έκδοσης της οικοδομικής τους άδειας είτε αυτή αφορά νέο κτήριο είτε υφιστάμενο κτήριο στο οποίο γίνεται προσθήκη, επέκταση, εσωτερική διαρρύθμιση ή αλλαγή χρήσης.

Η μελέτη παθητικής Πυροπροστασίας εκπονείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας ΠΔ 41/2018 (ΦΕΚ 80Α 7-5-2018)

  • Για όλα τα νέα κτήρια
  • Στην περίπτωση ανέγερσης ανεξάρτητων λειτουργικά προσθηκών σε υφιστάμενα κτήρια.
  • Στην περίπτωση αλλαγής χρήσης
  • Στις περιπτώσεις λειτουργικά εξαρτημένων προσθηκών με κύρια χρήση, σε κτίρια ανεγερθέντα πριν την ισχύ του παλαιού Κανονισμού Πυροπροστασίας ΠΔ 71/1988, εφ’ όσον υπερβαίνουν το 50% της συνολικής επιφάνειας χώρων κύριας χρήσης του υπάρχοντος κτιρίου και συγχρόνως έχουν επιφάνεια άνω των 300 τ.μ.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι για την αδειοδότηση ειδικών χρήσεων ή για τη χορήγηση πιστοποιητικού πυροπροστασίας σε κτήρια που υφίστανται αυθαίρετες κατασκευές που έχουν υπαχθεί σε διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων, η μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας συντάσσεται σύμφωνα με τον κανονισμό πυροπροστασίας που ίσχυε κατά τον χρόνο ανέγερσης της αυθαίρετης κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης και αναρτάται στο σχετικό πληροφοριακό σύστημα αυθαιρέτων. Σε περίπτωση αλλαγής χρήσης μετά την 7-8-2018 κτηρίου ή τμήματος αυτού που έχει υπαχθεί σε διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων, η μελέτη πυροπροστασίας συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου Κανονισμού Πυροπροστασίας ΠΔ 41/2018.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ αναλαμβάνει την υλοποίηση Μελετών Παθητικής Πυροπροστασίας για κτήρια πάσης φύσεως (Κατοικίες, Πολυκατοικίες, Επαγγελματικά Κτήρια, Βιομηχανίες, Βιοτεχνίες, Κτήρια Γραφείων, Εμπορικά Καταστήματα και Εμπορικά Κέντρα, Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Αποθήκες, Ξενοδοχεία, Σούπερ Μάρκετ, Συνεργεία Αυτοκινήτων , Παρκινγκ Αυτοκινήτων, Κτήρια Εκπαίδευσης , Σχολεία, Φροντιστήρια, Κτήρια Αθλητικών Εγκαταστάσεων, Γυμναστήρια, Κλειστά και Ανοιχτά Γήπεδα, Κολυμβήτρια κ.λ.π )

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ έχει να επιδείξει ένα πολύ σημαντικό αριθμό Μελετών Παθητικής Πυροπροστασίας που έχει εκπονήσει από το 1986 μέχρι και σήμερα για κάθε τύπο κτηρίου και εγκατάστασης.

Πελάτες της ΑΝΑΔΡΑΣΗ είναι ιδιώτες καθώς και επιχειρήσεις κάθε είδους ( βιομηχανικές εμπορικές, τουριστικές, παροχής υπηρεσιών, τεχνικές και κατασκευαστικές οικοδομικών έργων, επαγγελματίες) καθώς και τεχνικά γραφεία Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών, που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστεύτηκαν την ΑΝΑΔΡΑΣΗ και με τους οποίος έχουν οικοδομηθεί μακροχρόνιες και σταθερές σχέσεις εμπιστοσύνης .