Εταιρία
Υπηρεσίες
Προϊόντα
Πελάτες
Έργα
Συνεργάτες
Πληροφορίες
Επικοινωνία
Σύνδεσμοι
Sitemap
 

Δ.Παπανικολάου 12

19400 ΚΟΡΩΠΙ, ΑΤΤΙΚΗ

ΤΗΛ & ΦΑΞ: 210 6020152

GSM: 693 6020152

Email:

Υδραυλικά Έργα - Υδραυλικές Εγκαταστάσεις

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ παρέχει από το 1985 ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που αφορά την κατασκευή Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Υδραυλικών Έργων, έχοντας να επιδείξει ένα σημαντικό αριθμό απο πάσης φύσεως κατασκευές.

Διαθέτοντας πολυετή εμπειρία στην κατασκευή Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Υδραυλικών Έργων, καθώς και πλήρως οργανωμένα συνεργεία αδειούχων υδραυλικών, σωληνάδων, συγκολλητών κ.λ.π ειδικών τεχνιτών, συνεχίζει να προσφέρει ολοκληρωμένα και αξιόπιστα υδραυλικά έργα και εγκαταστάσεις.

 

Ειδικότερα η ΑΝΑΔΡΑΣΗ δύναται να προσφέρει την κατασκευή και την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού για :

 • Κτηριακές υδραυλικές εγκαταστάσεις ύδρευσης κρύου και ζεστού νερού χρήσης για νέα καθώς και υφιστάμενα κτίρια, με σύγχρονα συστήματα ύδρευσης (τοπικοί συλλέκτες, δίκτυα με χαλκοσωλήνες ή πολυστρωματικούς σωλήνες, αντλίες, πιεστικά συγκροτήματα και αντλιοστάσια ύδρευσης, ηλιακοί θερμοσίφωνες, boiler, κεντρικά ηλιακά συστήματα κ.λ.π)..
 • Κτηριακές υδραυλικές εγκαταστάσεις αποχέτευσης ακαθάρτων, για νέα καθώς και υφιστάμενα κτίρια, (δίκτυα με σωλήνες pvc η πολυπροπυλενίου πλήρως ηχομονωτικούς, φρεάτια κλειστού τύπου, υποβρύχιες αντλίες ακαθάρτων και λυμάτων, λιποσυλλέκτες, είδη υγιεινής κ.λ.π.).
 • Κτηριακές υδραυλικές εγκαταστάσεις αποχέτευσης ομβρίων (βρόχινων) νερών σε κτίρια, (δίκτυα και υδρορροές από σωλήνες pvc, μαντεμένιες, χάλκινες, ανοξείδωτες, γαλβανιζέ σιδηροσωλήνα, απορροές δωμάτων και μπαλκονιών από pvc, πολυπροπυλένιο ή ανοξείδωτο, αυλάκια και σχάρες απορροής σε υπόγεια, υποβρύχιες αντλίες ομβρίων, διαχείριση υδάτων υδροφόρου ορίζοντα, ντρενάζ-απομάστευση σε υπόγεια κτιρίων).
 • Υδραυλικές εγκαταστάσεις νερού υπό πίεση, για την εξυπηρέτηση βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων.
 • Υδραυλικές εγκαταστάσεις νερού υπό πίεση, για περιβάλλοντες χώρους κτιρίων καθώς και υποστήριξης επαγγελματικών αγροτικών δραστηριοτήτων (υποβρύχιες αντλίες γεωτρήσεων, δεξαμενές νερού, εγκαταστάσεις αντλιοστασίων για αυτόματη άρδευση, αυτόματο προγραμματιζόμενο πότισμα).
 • Εγκαταστάσεις μικρών και μεσαίων συστημάτων βιολογικού καθαρισμού, για κτήρια και διάφορες βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
 • Υδραυλικές εγκαταστάσεις ανακύκλωσης και διαχείρισης βρόχινου νερού, για κτήρια και διάφορες βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
 • Bιομηχανικές υδραυλικές εγκαταστάσεις (δίκτυα πεπιεσμένου αέρα, δίκτυα μεταφοράς βιομηχανικών υγρών, δίκτυα μεταφοράς ατμού για την εξυπηρέτηση βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων).
 • Yδραυλικές εγκαταστάσεις διανομής ιατρικών αερίων (δίκτυα διανομής οξυγόνου, αζώτου, πρωτοξειδίου του αζώτου, διοξειδίου του άνθρακα κ.λ.π., για ιατρικές χρήσεις σε νοσοκομεία, ιατρεία και εργαστήρια)

Οι υδραυλικές εγκαταστάσεις που παραδίδουμε στους πελάτες μας κατασκευάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζονται :

 • Απόλυτες συνθήκες υγιεινής, άνεσης, ασφάλειας και εύρυθμης λειτουργίας.
 • Απρόσκοπτη λειτουργία χωρίς θορύβους και επικίνδυνα υδραυλικά πλήγματα που δύναται να προξενήσουν σοβαρές ζημιές. (Οι διάμετροι των σωληνώσεων όλων υδραυλικών εγκαταστάσεων είναι υπολογισμένες με την χρήση υπολογιστή και κατάλληλου λογισμικού και η κατασκευή τους γίνεται με κατάλληλα για την κάθε περίπτωση υλικά).
 • Πλήρη επισκεψότητα με συλλέκτες, δικλείδες, βάνες, διακόπτες, τάπες καθαρισμού, φρεάτια, αντλίες, πιεστικά κ.λ.π ) για εύκολη επέμβαση σε περίπτωση ανάγκης καθώς και εύκολη και οικονομική συντήρηση.
 • Πλήρης δυνατότητα της ελεύθερης συστολής και διαστολής των σωληνώσεων ώστε να αποφεύγεται οιανδήποτε ζημία μπορεί να προκληθεί από αυτές.

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ΑΝΑΔΡΑΣΗ στον τομέα της κατασκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων είναι τα εξής:

 • Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ παρέχει πλήρη τεχνική υποστήριξη (24 ώρες το 24ωρο) και δύναται να καλύψει άμεσα, οικονομικά και χωρίς καμία καθυστέρηση οποιαδήποτε εργασία ανακαίνισης, επισκευής, βλάβης, επέκτασης και διαρρύθμισης υδραυλικής εγκατάστασης απαιτήσει ο εκάτοτε πελάτης μας, αφού διαθέτει πλήρως οργανωμένα συνεργεία έμπειρων και αξιόπιστων υδραυλικών που μπορούν να δώσουν λύση σε οιανδήποτε ζήτημα. Πέραν αυτού η ΑΝΑΔΡΑΣΗ παρέχει πλήρη και άμεση τεχνική υποστήριξη και με άλλες ειδικότητες τεχνικών που πιθανόν απαιτηθούν (ηλεκτρολόγους, ψυκτικούς, ηλεκτρονικούς).
 • Παρέχουμε την δυνατότητα προσφοράς ολοκληρωμένων λύσεων κατασκευής που περιλαμβάνουν εκτός από τις υδραυλικές εγκαταστάσεις και άλλες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις ενός κτιρίου όπως ηλεκτρολογικά, θέρμανση, κλιματισμός, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, εγκαταστάσεις υγραερίου, πισίνες κ.λ.π. Ο εκάστοτε πελάτης μας μπορεί να επωφεληθεί πολλαπλά αφού η ΑΝΑΔΡΑΣΗ θα έχει την πλήρη ευθύνη του συντονισμού και της κατασκευής όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, προλαμβάνοντας λάθη, αστοχίες, κακοτεχνίες και ακριβές απρόβλεπτες εργασίες που δύναται να παρουσιασθούν από την άγνοια ενός απλού υδραυλικού, σχετικά με την διάρθρωση και τις απαιτήσεις των υπολοίπων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Πέραν αυτού το κόστος της κατασκευής των υδραυλικών εγκαταστάσεων θα είναι σαφώς μικρότερο, αφού σε ένα ολοκληρωμένο έργο που περιλαμβάνει το σύνολο των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, έχουμε την δυνατότητα να παρέχουμε στους πελάτες μας πολύ καλύτερες τιμές.
 • Για όλες τις κατασκευές υδραυλικών εγκαταστάσεων, ανεξάρτητα του μεγέθους τους, εκπονείται υποχρεωτικά από το Τμήμα Μελετών της ΑΝΑΔΡΑΣΗ, αναλυτική και πλήρως εμπεριστατωμένη υδραυλική μελέτη όπου αποτυπώνονται με απόλυτη ακρίβεια οι απαιτήσεις των πελατών και οι πραγματικές ανάγκες υδραυλικής υποστήριξης των υπολοίπων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και προσδιορίζονται με ακρίβεια όλα τα τεχνικά και ποιοτικά τους χαρακτηριστικά ώστε αυτές, αφενός να είναι ασφαλείς και να καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις και αφετέρου να ανταποκρίνονται στα σύγχρονα τεχνολογικά δεδομένα και να διασφαλίζουν την δυνατότητα σε μελλοντικές διαρρυθμίσεις, επεκτάσεις και συντηρήσεις, ώστε αυτές να μπορούν να γίνουν στο μέλλον και εφόσον απαιτηθεί με το μικρότερο δυνατόν κόστος.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για οιανδήποτε προσφορά μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα 2106020152 η 6936020152 ή να συμπληρώσετε την φόρμα επικοινωνίας προκειμένου να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας

 

υδραυλικα εργα βιομηχανικες υδραυλικες εγκαταστασεις ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
υδραυλικοι ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...

Περιοχές που δραστηριοποιείται η ΑΝΑΔΡΑΣΗ στον τομέα των Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Υδραυλικων Έργων

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ αναλαμβάνει την κατασκευή πάσης φύσεως υδαραυλικών εγκαταστάσεων και υδραυλικών έργων στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας εφόσον πρόκειται για κάποιο σημαντικό έργο (μεγάλο ξενοδοχείο, βιομηχανία, μεγάλος επαγγελματικός χώρος, μεγάλο αρδευτικό έργο κ.λ.π) :

Για μικρότερα υδραυλικά έργα και υδραυλικές εγκαταστάσεις Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ παρέχει τις υπηρεσίες της:

 • Στο σύνολο των περιοχών της Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής (Κορωπί, Παιανία, Σπάτα, Σταυρός, Γλυκά Νερά, Μαρκόπουλο, Πόρτο Ράφτη, Καλύβια, Λαγονήσι, Κερατέα, Λαύριο, Ανάβυσσος, Σαρωνίδα, Βάρκιζα, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, Παλλήνη, Πικέρμι, Ραφήνα, Νέα Μάκρη, Μαραθώνας, Αχαρνές, Ωρωπός, Καπανδρίτι, Διόνυσος, Γέρακας, Ανθούσα κ.λ.π).
 • Στο σύνολο των περιοχών της Περιφέρειας Αθηνών( Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Νέα Χαλκηδόνα, Παπάγου, Χολαργός, Δάφνη, Υμηττός, Κηφισιά, Νέα Ερυθραία, Εκάλη, Πεντέλη, Μελίσσια, Φιλοθέη, Ψυχικό, Λυκόβρυση, Πεύκη, Ελληνικό, Αργυρούπολη, Νέα Σμύρνη, Ηλιούπολη, Ηράκλειο, Μαρούσι, Άλιμος, Άγιος Δημήτριος, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα, Χαλάνδρι, Παλαιό Φάληρο, Νέα Ιωνία, Μεταμόρφωση κ.λ.π).
 • Στο σύνολο των περιοχών της Περιφέρειας Δυτικής Αττικής και Πειραιώς (Πειραιάς, Ελευσίνα, Ασπρόπυργος, Μάνδρα, Μέγαρα, Μαγούλα κ.λ.π).

 

Επιστροφή