Πολιτική Απορρήτου

Περισσότερα ΔΕΧΟΜΑΙ
Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας:
Εγγραφείτε εδώ

μελετες εγκαταστασεων ατμου

Μελέτες Εγκαταστάσεων Ατμού

Μελέτες Εγκαταστάσεων Ατμού

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ εκπονεί εδώ και πάνω από 35 χρόνια Μελέτες Εγκαταστάσεων Ατμού, Ατμολεβήτων και Ατμογεννητριών για πάσης φύσεως και μεγέθους βιομηχανικές δραστηριότητες , διαθέτοντας ένα πλήρως οργανωμένο και άριστα καταρτισμένο Τεχνικό Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών

Ειδικότερα η ΑΝΑΔΡΑΣΗ εκπονεί Μελέτες Εγκαταστάσεων Ατμού Ατμολεβήτων και Ανεμογεννητριών για:

 • Εγκαταστάσεις ατμού σε βιομηχανίες τροφίμων και ποτών οι οποίες χρησιμοποιούν εγκαταστάσεις ατμού για συγκεκριμένες λειτουργικές ανάγκες της παραγωγικής τους διαδικασίας (παστερίωση γάλατος ή παγωτού ή τυριού, λειτουργία βραστήρων πάσης φύσεως, αποφλοίωση πατάτας, παραγωγή μπύρας κ.λ.π ) καθώς και για την εξυπηρέτηση άλλων εγκαταστάσεων του κτηρίου (θέρμανση, παραγωγή θερμού νερού χρήσης).
 • Εγκαταστάσεις ατμού σε μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων για ξήρανση της λυματολάσπης και παραγωγή βιοαερίου.
 • Εγκαταστάσεις ατμού σε μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας (ΣΗΘ).
 • Εγκαταστάσεις ατμού σε βιομηχανικά πλυντήρια κλινοσκεπασμάτων, ρούχων και υφασμάτων γενικότερα.
 • Εγκαταστάσεις ατμού σε νοσοκομεία και κλινικές για την λειτουργία των συστημάτων αποστείρωσης.
 • Εγκαταστάσεις ατμού σε επαγγελματικά πλυντήρια ρούχων.

Οι σκοποί της μελέτης εγκατάστασης ατμού είναι :

 • Ο σωστός υπολογισμός των σωληνώσεων των δικτύων διανομής ατμού καθώς και των σωληνώσεων συλλογής συμπυκνωμάτων ώστε αφενός να αποφευχθεί η υπερδιαστασιολόγηση που οδηγεί σε υψηλό κόστος κατασκευής και αφετέρου σε μεγάλες πτώσεις πίεσης, δυσλειτουργίες και υψηλό λειτουργικό κόστος.
 • Η σωστή επιλογή του κατάλληλου βασικού αλλά και βοηθητικού εξοπλισμού έτσι ώστε η εκάστοτε εγκατάσταση ατμού αφενός να καλύπτει τις απαιτήσεις σε ατμό και αφετέρου να λειτουργεί οικονομικά με τον μέγιστο βαθμό απόδοσης.
 • Η πλήρης κάλυψη των απαιτήσεων ασφαλείας τόσο για τις εγκαταστάσεις όσο και για το ανθρώπινο δυναμικό με τη πρόβλεψη και τον σχεδιασμό αξιόπιστων συστημάτων ασφαλείας.
 • Η πρόβλεψη και ο σχεδιασμός συστημάτων που θα διευκολύνουν την συντήρηση των εγκαταστάσεων και θα μειώνουν αντίστοιχα το κόστος συντήρησης.
 • Η πρόβλεψη και ο σχεδιασμός συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας που θα μειώνουν περαιτέρω το λειτουργικό κόστος.

Οι εγκαταστάσεις Ατμού, Ατμολεβήτων και Ατμογεννητριών αποτελούν σοβαρές μηχανολογικές εφαρμογές που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και μεγάλη εμπειρία .

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ διαθέτει αποδεδειγμένα την τεχνογνωσία των Εγκαταστάσεων Ατμού, Ατμολεβήτων και Ατμογεννητριών , η οποία πηγάζει από την πολύχρονη εμπειρία της καθώς δραστηριοποιείται στον τομέα αυτό εδώ και πάνω από 35 χρόνια έχοντας να επιδείξει σημαντικό αριθμό από Μελέτες και Εγκαταστάσεις σε βιομηχανίες και επαγγελματικές δραστηριότητες , γεγονός που της προσδίδει την δυνατότητα να μπορεί εγγυηθεί ανεπιφύλακτα για την εκπόνηση μιας επιστημονικά και τεχνικά άρτιας, πλήρους και εμπεριστατωμένης Μελέτης Ατμού, Ατμολεβήτων και Ατμογεννητριών μέσω της οποίας θα διασφαλίζονται απόλυτα οι αυξημένες απαιτήσεις αυτού του είδους εγκαταστάσεων .

Η εκπόνηση των μελετών εγκαταστάσεων ατμού από την ΑΝΑΔΡΑΣΗ γίνεται πάντα με την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και την υποστήριξη σύγχρονου σχεδιαστικού και υπολογιστικού λογισμικού (4M FLOW, 4M AUTOFINE) καθώς και άλλων ειδικών προγραμμάτων επιλογής εξοπλισμού των κατασκευαστικών οίκων. Τα σχέδια των μελετών παράγονται ηλεκτρονικά μέσω του 4M AUTOFINE και εκτυπώνονται στα ψηφιακά plotter μας.

Σε κάθε μελέτη εγκαταστάσεων ατμού που εκπονείται από την ΑΝΑΔΡΑΣΗ περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Αναλυτικό τεύχος υπολογισμού των δικτύων σωληνώσεων διανομής ατμού και συμπυκνωμάτων επιστροφών, που αφορά την επιλογή του είδους των σωλήνων με βάση την πίεση λειτουργίας και τον υπολογισμό της διατομής των σωληνώσεων με βάση την επιτρεπτή πτώση πίεσης έτσι ώστε να διασφαλίζεται τόσο η οικονομική κατασκευή όσο και η εύρυθμη λειτουργία αλλά και η μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας.
 • Αναλυτικό τεύχος υπολογισμού της μόνωσης των δικτύων σωληνώσεων διανομής ατμού και συμπυκνωμάτων επιστροφών έτσι ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία σε συνδυασμό με την μέγιστη δυνατή οικονομική λειτουργία.
 • Αναλυτικό τεύχος υπολογισμών των συστολών - διαστολών των δικτύων διανομής ατμού καθώς και επιλογή του κατάλληλου αντιδιαστολικού εξοπλισμού και του εξοπλισμού στήριξης των σωληνώσεων, ώστε να αποφευχθούν υπερβολικές συστολές - διαστολές κατά την λειτουργία οι οποίες είναι δυνατόν αφενός να προξενήσουν ανεπανόρθωτες ζημιές στα δίκτυα και αφετέρου να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της εγκατάστασης.
 • Αναλυτικό τεύχος επιλογής του απαιτούμενου εξοπλισμού (ατμολέβητας ή ατμογεννήτρια, καυστήρας, θερμοδοχεία, απαεριωτές, αντλίες, economisers, συλλέκτες ατμού, δοχεία στρατσώνας, σταθμοί μείωσης πίεσης, αντλίες, προθερμαντήρες, εναλλάκτες θερμότητας, ασφαλιστικές διατάξεις, καπνοδόχος, εγκαταστάσεις καυσίμου αερίου ή υγραερίου η πετρελαίου ή βιοκαυσίμων ανάλογα με την περίπτωση) καθώς και κάθε άλλου κύριου η βοηθητικού εξοπλισμού ανάλογα με την εκάστοτε εφαρμογή.
 • Αναλυτικό τεύχος τεχνικής περιγραφής και τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευής και του απαιτούμενου εξοπλισμού.
 • Πλήρες τεύχος με τον απαιτούμενο εξοπλισμό και υλικά.
 • Τεύχος προσφοράς κατασκευής - προμετρήσεις.
 • Πλήρη και αναλυτικά σχέδια των εγκαταστάσεων (πλήρης αποτύπωση των σωληνοδικτύων διανομής ατμού και συμπυκνωμάτων καθώς και του προβλεπόμενου μηχανολογικού εξοπλισμού σε κατόψεις, κατακόρυφα διαγράμματα σωληνώσεων, κατασκευαστικά σχέδια λεβητοστασίου και αντλιοστασίου, σχέδια κίνησης και αυτοματισμού ηλεκτρικών πινάκων λεβητοστασίου ατμού, σχέδια κατασκευαστικών λεπτομερειών κ.λ.π.).

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ εκτός από την εκπόνηση της Μελέτης Εγκαταστάσεων Ατμού μπορεί να αναλάβει είτε την πλήρη κατασκευή εγκαταστάσεων ατμού και ατμολεβήτων προσφέροντας το σύνολο του απαιτούμενου εξοπλισμού εγκαταστάσεων ατμού, είτε την επίβλεψη της κατασκευής των εγκαταστάσεων, αν ο πελάτης επιθυμεί να προμηθευτεί από κάπου αλλού τον εξοπλισμό ή να αναθέσει τις εργασίες κατασκευής σε δικό του εργολάβο.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ έχει να επιδείξει ένα πολύ σημαντικό αριθμό Μελετών Εγκαταστάσεων Ατμού, Ατμολεβήτων και Ατμογεννητριών .

Το πελατολόγιο της ΑΝΑΔΡΑΣΗ στον τομέα εκπόνησης μελετών εγκαταστάσεων ατμού αποτελείται κυρίως από βιομηχανικές επιχειρήσεις, που εμπιστεύτηκαν την εμπειρία, την γνώση και την εξειδίκευση της ΑΝΑΔΡΑΣΗ και μας ανέθεσαν την εκπόνηση της μελέτης των εγκαταστάσεων τους.

Σε όλους αυτούς που επέλεξαν να συνεργαστούν μαζί μας τους έχουμε ανταποδώσει την εμπιστοσύνη τους, παρέχοντας τους μελέτες που διακρίνονται για την τεχνική και επιστημονική τους αρτιότητα καθώς και για την πλήρη κατασκευαστική τους υφή, με αποτέλεσμα την κατασκευή σύγχρονων εγκαταστάσεων ατμού υψηλής ασφάλειας και ποιότητας, τεχνολογικής υπεροχής, χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και χαμηλού κατασκευαστικού κόστους.

Δείτε εδώ κάποια δείγματα μελετών της Ανάδραση