Εταιρία
Υπηρεσίες
Προϊόντα
Πελάτες
Έργα
Συνεργάτες
Πληροφορίες
Επικοινωνία
Σύνδεσμοι
Sitemap
 

Δ.Παπανικολάου 12

19400 ΚΟΡΩΠΙ, ΑΤΤΙΚΗ

ΤΗΛ & ΦΑΞ: 210 6020152

GSM: 693 6020152

Email:

Μελέτες Εγκαταστάσεων Ατμού

μελετες κλιματισμου

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ διαθέτοντας από 1985 ένα πλήρως οργανωμένο και άριστα καταρτισμένο τμήμα εκπόνησης ηλεκτρομηχανολογικών μελετών, παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες σχεδιασμού και μελέτης εγκαταστάσεων ατμού.

Οι μελέτες εγκαταστάσεων ατμού που εκπονεί ή ΑΝΑΔΡΑΣΗ αφορούν όλο το φάσμα των βιομηχανικών δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούν ατμό για διάφορες βιομηχανικές τους διεργασίες.

 

Ειδικότερα η ΑΝΑΔΡΑΣΗ εκπονεί μηχανολογικές μελέτες εγκαταστάσεων ατμού για:

 • Εγκαταστάσεις ατμού σε βιομηχανίες τροφίμων και ποτών οι οποίες χρησιμοποιούν εγκαταστάσεις ατμού για συγκεριμένες λειτουργικές ανάγκες της παραγωγικής τους διαδικασίας(παστερίωση γάλατος ή παγωτού ή τυριού, λειτουργία βραστήρων πάσης φύσεως, αποφλοίωση πατάτας, παραγωγή μπύρας κ.λ.π ) καθώς και για την εξυπηρέτηση άλλων εγκαταστάσεων του κτηρίου (θέρμανση, παραγωγή θερμού νερού χρήσης).
 • Εγκαταστάσεις ατμού σε μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων για ξήρανση της λυματολάσπης και παραγωγή βιοαερίου.
 • Εγκαταστάσεις ατμού σε μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας (Σ.Η.Θ).
 • Εγκαταστάσεις ατμού σε βιομηχανικά πλυντήρια κλινοσκεπασμάτων, ρούχων και υφασμάτων γενικότερα.
 • Εγκαταστάσεις ατμού σε νοσοκομεία και κλινικές για την λειτουργία των συστημάτων αποστείρωσης.
 • Εγκαταστάσεις ατμού σε επαγγελματικά πλυντήρια ρούχων.

Οι μελέτη και ο σχεδιασμός εγκαταστάσεων ατμού, αποτελεί απόλυτα εξειδικευμένη επιστημονική και τεχνική εργασία που απαιτεί ειδικές γνώσεις και εμπειρία τα οποία αποδεδειγμένα διαθέτει η ΑΝΑΔΡΑΣΗ.

 

Οι σκοποί της μελέτης εγκατάστασης ατμού είναι :

 • Ο σωστός υπολογισμός των σωληνώσεων των δικτύων διανομής ατμού καθώς και των σωληνώσεων συλλογής συμπυκνωμάτων ώστε αφενός να αποφευχθεί η υπερδιαστασιολόγηση που οδηγεί σε υψηλό κόστος κατασκευής και αφετέρου η υποδιαστασιολόγηση που οδηγεί σε μεγάλες πτώσεις πίεσης, δυσλειτουργίες και υψηλό λειτουργικό κόστος.
 • Η σωστή επιλογή του κατάλληλου βασικού αλλά και βοηθητικού εξοπλισμού έτσι ώστε η εκάστοτε εγκατάσταση ατμού αφενός να καλύπτει τις απαιτήσεις σε ατμό και αφετέρου να λειτουργεί οικονομικά με τον μέγιστο βαθμό απόδωσης.
 • Η πλήρης κάλυψη των απαιτήσεων ασφαλείας τόσο για τις εγκαταστάσεις όσο και για το ανθρώπινο δυναμικό με τη πρόβλεψη και τον σχεδιασμό αξιόπιστων συστημάτων ασφαλείας.
 • Η πρόβλεψη και ο σχεδιασμός συστημάτων που θα διευκολύνουν την συντήρηση των εγκαταστάσεων και θα μειώνουν αντίστοιχα το κόστος συντήρησης.
 • Η πρόβλεψη και ο σχεδιασμός συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας που θα μειώνουν περεταίρω το λειτουργικό κόστος.
μελετες κλιματισμου

Η εκπόνηση των μελετών εγκαταστάσεων ατμού από την ΑΝΑΔΡΑΣΗ γίνεται πάντα με την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και την υποστήριξη σύγχρονου σχεδιαστικού και υπολογιστικού λογισμικού (4M FLOW, 4M AUTOFINE) καθώς και άλλων ειδικών προγραμμάτων επιλογής εξοπλισμού των κατασκευαστικών οίκων. Τα σχέδια των μελετών παράγονται ηλεκτρονικά μέσω του 4M AUTOFINE και εκτυπώνονται στα ψηφιακά plotter μας.

 

Σε κάθε μελέτη εγκαταστάσεων ατμού που εκπονείται από την ΑΝΑΔΡΑΣΗ περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Αναλυτικό τεύχος υπολογισμού των δικτύων σωληνώσεων διανομής ατμού και συμπυκνωμάτων επιστροφών, που αφορά την επιλογή του είδους των σωλήνων με βάση την πίεση λειτουργίας και τον υπολογισμό της διατομής των σωληνώσεων με βάση την επιτρεπτή πτώση πίεσης έτσι ώστε να διαφαλίζεται τόσο η οικονομική κατασκευή όσο και η εύρυθμη λειτουργία αλλά και η μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας.
 • Αναλυτικό τεύχος υπολογισμού της μόνωσης των δικτύων σωληνώσεων διανομής ατμού και συμπυκνωμάτων επιστροφών έτσι ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία σε συνδυασμό με την μέγιστη δυνατή οικονομική λειτουργία.
 • Αναλυτικό τεύχος υπολογισμών των συστολών - διαστολών των δικτύων διανομής ατμού καθώς και επιλογή του κατάλληλου αντιδιαστολικού εξοπλισμού και του εξοπλισμού στήριξης των σωληνώσεων, ώστε να αποφευχθούν υπερβολικές συστολές - διαστολές κατά την λειτουργία οι οποίες είναι δυνατόν αφενός να προξενήσουν ανεπανόρθωτες ζημιές στα δίκτυα και αφετέρου να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της εγκατάστασης.
 • Αναλυτικό τεύχος επιλογής του απαιτούμενου εξοπλισμού (ατμολέβητας ή ατμογεννήτρια, καυστήρας, θερμοδοχεία - απαεριωτές, αντλίες, economisers, συλλέκτες ατμού, δοχεία στρατσώνας, σταθμοί μείωσης πίεσης, αντλίες, προθερμαντήρες, εναλλάκτες θερμότητας, ασφαλιστικές διατάξεις, καπνοδόχος, εγκαταστάσεις καυσίμου αερίου ή υγραερίου η πετρελαίου ή βιοκαυσίμων ανάλογα με την περίπτωση) καθώς και κάθε άλλου κύριου η βοηθητικού εξοπλισμού ανάλογα με την εκάστοτε εφαρμογή.
 • Αναλυτικό τεύχος τεχνικής περιγραφής και τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευής και του απαιτούμενου εξοπλισμού.
 • Πλήρες τεύχος με τον απαιτούμενο εξοπλισμό και υλικά.
 • Τεύχος προσφοράς κατασκευής - προμετρήσεις.
 • Πλήρη και αναλυτικά σχέδια των εγκαταστάσεων (πλήρης αποτύπωση των σωληνοδικτύων διανομής ατμού και συμπυκνωμάτων καθώς και του προβλεπόμενου μηχανολογικού εξοπλισμού σε κατόψεις, κατακόρυφα διαγράμματα σωληνώσεων, κατασκευαστικά σχέδια λεβητοστασίου και αντλιοστασίου, σχέδια κίνησης και αυτοματισμού ηλεκτρικών πινάκων λεβητοστασίου ατμού, σχέδια κατασκευαστικών λεπτομερειών κ.λ.π.).
μελετες ατμου

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ εκτός από την εκπόνηση της μελέτης των εγκαταστάσεων ατμού μπορεί να αναλάβει σε δεύτερη φάση είτε την πλήρη κατασκευή του εκάστοτε έργου εγκαταστάσεων ατμού με τον κλειδί στο χέρι, προσφέροντας το σύνολο του απαιτούμενου εξοπλισμού καθώς και όλες τις εργασίες για την πλήρη εγκατάσταση είτε την επίβλεψη της κατασκευής των εγκαταστάσεων, αν ο πελάτης επιθυμεί να προμηθευτεί από κάπου αλλού τον εξοπλισμό ή να αναθέσει τις εργασίες κατασκευής σε δικό του εργολάβο.

 

Είναι πολύ σημαντικό να επισημάνουμε ότι σε περίπτωση ανάθεσης στην ΑΝΑΔΡΑΣΗ της υλοποίησης του έργου της κατασκευής των εγκαταστάσεων ατμού με το κλειδί στο χέρι, η αμοιβή για την εκπόνηση της μελέτης συμψηφίζεται πλήρως με το κόστος προμήθειας του εξοπλισμού και υλικών καθώς και το κόστος κατασκευής εργασιών. Στην ουσία δηλαδή, κατά την περίπτωση αυτή τόσο η μελέτη όσο και η επίβλεψη της κατασκευής παρέχονται εντελώς ΔΩΡΕΑΝ ανεξάρτητα από το είδος και το μέγεθος του έργου.

 

Τα έργα εγκαταστάσεων ατμού αποτελούν σύνθετες μηχανολογικές εφαρμογές με πολλαπλές απαιτήσεις και ακριβό μηχανολογικό εξοπλισμό και προκειμένου να γίνει σωστή εφαρμογή των μελετών και να αποφευχθούν λάθη, τεχνικές αστοχίες και κακοτεχνίες απαιτείται η ενιαία διαχείριση και επίβλεψη της κατασκευής τους.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ στα πλαίσια της διαχείρισης και της επίβλεψης έργων εγκαταστάσεων ατμού ακολουθεί τις παρακάτω διαδικασίες.

 • Έρευνα αγοράς για την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού.
 • Αξιολόγηση προσφορών εξοπλισμού και προσφορών κατασκευής του έργου.
 • Κατάρτιση συμβάσεων προμήθειας και εργολαβικών συμβάσεων που αφορούν την κατασκευή.
 • Κατάρτιση χρονοδιαγράμματος μέσω την χρήση προηγμένου λογισμικού (Project).
 • Εγκατάσταση του εργολάβου στο έργο, διευκρινήσεις και επεξηγήσεις για την ορθή εφαρμογή των μελετών.
 • Παρακολούθηση παραγγελιών εξοπλισμού.
 • Παραλαβή καθώς και ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος του εξοπλισμού του έργου.
 • Συντονισμός, παρακολούθηση και καθοδήγηση της εκτέλεσης των εργασιών των συνεργείων.
 • Πιστοποίηση των εργασιών των συνεργείων.
 • Έλεγχος δοκιμών και λειτουργίας των εγκαταστάσεων.
 • Ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του εκάστοτε έργου.
 • Σύνταξη τεχνικού φακέλου λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων, εκπαίδευση προσωπικού για τον χειρισμό, παράδοση του φακέλου λειτουργίας και συντήρησης στην επιχείρηση.

Το πελατολόγιο της ΑΝΑΔΡΑΣΗ στον τομέα εκπόνησης μελετών εγκαταστάσεων ατμού αποτελείται κυρίως απο βιομηχανικές επιχειρήσεις, που εμπιστεύτηκαν την εμπειρία, την γνώση και την εξειδίκευση της ΑΝΑΔΡΑΣΗ και μας ανέθεσαν την εκπόνηση της μελέτης των εγκαταστάσεων τους.

 

Σε όλους αυτούς που επέλεξαν να συνεργαστούν μαζί μας τους έχουμε ανταποδώσει την εμπιστοσύνη τους, παρέχοντας τους μελέτες που διακρίνονται για την τεχνική και επιστημονική τους αρτιότητα καθώς και για την πλήρη κατασκευαστική τους υφή, με αποτέλεσμα την κατασκευή σύγχρονων εγκαταστάσεων ατμού υψηλής ασφάλειας και ποιότητας, τεχνολογικής υπεροχής, χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και χαμηλού κατασκευαστικού κόστους.

 

Αν ενδιαφέρεσθε για την εκπόνηση μελέτης εγκαταστάσεων ατμού για οιανδήποτε έργο μπορείτε να επικοινωνήσετε τώρα μαζί μας στα τηλέφωνα 2106020152 καθώς και 6936020152 ή να συμπληρώσετε την φόρμα επικοινωνίας προκειμένου να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας

 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΜΕΡΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΤΜΟΥ (Πατήστε στις εικόνες για μεγένθυση)

 

μελετες ατμολεβητα
μελετες εγκαταστασεων ατμου

 

Επιστροφή