Πολιτική Απορρήτου

Περισσότερα ΔΕΧΟΜΑΙ
Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας:
Εγγραφείτε εδώ

μελετες εκδοσης αδειων

Μελέτες Έκδοσης Αδειών

Μελέτες Έκδοσης Αδειών

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ υλοποιεί από το 1986 Μηχανολογικές Μελέτες καθώς και κάθε είδους άλλη απαραίτητη Τεχνική Μελέτη και αναλαμβάνει με πλήρη υπευθυνότητα το σύνολο των διαδικασιών και των διεκπεραιώσεων που απαιτούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες (Περιφέρειες, Πολεοδομίες, Δήμους, Πυροσβεστική Υπηρεσία , Υπουργεία κ.λ.π) για την έκδοση πάσης φύσεως αδειών κτηρίων και επιχειρήσεων (ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας, δόμησης κτηρίων ) διαθέτοντας ένα πλήρως οργανωμένο και άριστα καταρτισμένο τμήμα Μελετών το οποίο συγκροτείται από έμπειρους Μηχανικούς (Μηχανολόγοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί) και το οποίο αποτελεί ένα από τα πλέον εξειδικευμένα και αξιόπιστα τεχνικά γραφεία μελετών για την έκδοση αδειών.

Ειδικότερα η ΑΝΑΔΡΑΣΗ προσφέρει :

αδειες επιχειρησεων
Άδειες Επιχειρήσεων: Click this image to zoom

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ έχει να επιδείξει ένα πολύ σημαντικό αριθμό Μελετών για αδειοδοτήσεις από το 1986 μέχρι και σήμερα.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ με την πάνω από 35 χρόνια εμπειρία στον τομέα της έκδοσης αδειών και σε συνδυασμό με την οργάνωση της , την βαθειά γνώση των διαδικασιών και την διαπιστωμένη αξιοπιστία της διασφαλίζει στους πελάτες της έγκαιρη και έγκυρη αδειοδότηση χωρίς καθυστερήσεις, γραφειοκρατικά και νομικά κωλύματα και το βασικότερο χωρίς απρόβλεπτα ή κρυφά κόστη.

Στόχος μας πάντα η εκπόνηση αξιόπιστων μελετών και η υλοποίηση των βέλτιστων διαδικασιών και ενεργειών που θα διασφαλίζουν :

  • Άμεση και χωρίς προσκόμματα αδειοδότηση κάθε τύπου επιχείρησης ή κτιρίου.
  • Πλήρη νομιμότητα χωρίς κινδύνους καθυστερήσεων και προστίμων.
  • Πλήρη ολοκλήρωση των διαδικασιών χωρίς κρυφά ή κόστη.
  • Πλήρη συμμόρφωση με την κείμενη πολεοδομική, περιβαλλοντική, βιομηχανική, υγειονομική, επαγγελματική νομοθεσία και τις διατάξεις πυρασφάλειας, φυσικού αερίου, υγραερίου χωρίς κινδύνους ανακλήσεων των αδειών, προστίμων και κοστοβόρων αυθαιρεσιών.
  • Ασφάλεια των επιχειρήσεων, των κτηρίων, των εγκαταστάσεων και της ανθρώπινης ζωής.Εξοικονόμηση ενέργειας και χαμηλό λειτουργικό κόστος.

Πελάτες της ΑΝΑΔΡΑΣΗ είναι επιχειρήσεις κάθε είδους (βιομηχανικές, εμπορικές, μαζικής εστίασης, παροχής υπηρεσιών , επαγγελματίες κ.λπ ). που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστεύτηκαν την ΑΝΑΔΡΑΣΗ και με τους οποίος έχουν οικοδομηθεί μακροχρόνιες και σταθερές σχέσεις εμπιστοσύνης.