Εταιρία
Υπηρεσίες
Προϊόντα
Πελάτες
Έργα
Συνεργάτες
Πληροφορίες
Επικοινωνία
Σύνδεσμοι
Sitemap
 

Δ.Παπανικολάου 12

19400 ΚΟΡΩΠΙ, ΑΤΤΙΚΗ

ΤΗΛ & ΦΑΞ: 210 6020152

GSM: 693 6020152

Email:

Μελέτες Έκδοσης Αδειών

ΜΕΛΤΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ διαθέτει από το 1985 ένα από τα πλέον εξειδικευμένα τεχνικά γραφεία μελετών για την έκδοση πάσης φύσεως αδειών επιχειρήσεων (ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας) καθώς και την έκδοση οικοδομικών αδειών κτιρίων (ηλεκτρομηχανολογικές και κτιριακές μελέτες).

Το τεχνικό γραφείο της ΑΝΑΔΡΑΣΗ αποτελεί ξεχωριστό ειδικό τμήμα της επιχείρησης και είναι στελεχωμένο με έμπειρους Μηχανικούς και συνεργάτες Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων (Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί Μηχανικοί, Χημικοί Μηχανικοί, Διακοσμητές - Αρχιτέκτονες Εσωτερικών Χώρων και Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου κ.λ.π).

Το τεχνικό γραφείο της ΑΝΑΔΡΑΣΗ προσφέρει εδώ και πάνω από 30 χρόνια ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και διεκπεραίωσης αυτών καθώς και των απαραίτητων δικαιολογητικών για την έκδοση οιασδήποτε άδειας είτε αυτή αφορά την λειτουργία επιχείρησης είτε αφορά την κατασκευή κάποιου κτιριακού ή βιομηχανικού ή ενεργειακού έργου.

 

Ειδικότερα η ΑΝΑΔΡΑΣΗ αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών και την διεκπεραίωση αυτών καθώς και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για :

 

Άδειες Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας - Μελέτες Πυρασφάλειας

Άδειες Συνεργείων Αυτοκινήτων

Άδεια Επαγγελματικού Εργαστηρίου

Άδεια Βιομηχανίας

Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες Οικοδομικών Αδειών

Άδεια Αρτοποιείου

Άδεια Αποθήκης Logistics

Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

 

αδειες επιχειρησεων

Ένας πολύ σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων αλλά και ιδιωτών έχει εμπιστευτεί τις αδειοδτήσεις της λειτουργίας τους ή των έργων τους στην ΑΝΑΔΡΑΣΗ η οποία όλα αυτά τα χρόνια έχει οικοδομήσει βαθειές σχέσεις εμπιστοσύνης μαζί τους προσφέροντας πάντα αξιόπιστες υπηρεσίες και στηρίζοντας τους μέχρι την καθολική ολοκλήρωση του κάθε έργου. Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ έχοντας ώς όπλα την πολύχρονη εμπειρία της, την οργάνωση της, την άριστη γνώση των διαδικασιών καθώς και την τεχνική και επιστημονική εξειδίκευση μπορεί να εγγυηθεί ανεπιφύλακτα για την έγκυρη, έγκαιρη, τεχνικά και επιστημονικά άρτια καθώς και την χωρίς γραφειοκρατικά κωλύματα και κρυφά κόστη έκδοση κάθε άδειας επιχείρησης ή έργου που θα της ανατεθεί .