Πολιτική Απορρήτου

Περισσότερα ΔΕΧΟΜΑΙ
Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας:
Εγγραφείτε εδώ

μελετες εξαερισμου φουσκας

Μελέτες Εξαερισμού
Φούσκας Επαγγελματικής Κουζίνας

Μελέτες Εξαερισμού Φούσκας Επαγγελματικής Κουζίνας

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ εκπονεί εδώ και πάνω από 35 χρόνια Μελέτες Εξαερισμού Απαγωγής Καπναερίων Φούσκας Επαγγελματικής Κουζίνας για πάσης φύσεως και μεγέθους επαγγελματικές δραστηριότητες που απαιτείται η απαγωγή καπναεριών από επαγγελματικές κουζίνες, μαγειρεία και ψησταριές (κουζίνες ξενοδοχείων , εστιατορίων , παρασκευής έτοιμου φαγητού, ζαχαροπλαστείων , ψητοπωλεία, ταβέρνες, σουβλατζίδικα κ.λ.π) , διαθέτοντας ένα πλήρως οργανωμένο και άριστα καταρτισμένο Τεχνικό Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών.

Τα συστήματα απαγωγής αποτελούν μια εξαιρετικά σημαντική λειτουργία για τις επαγγελματικές κουζίνες, τα μαγειρεία και τις ψησταριές καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και των ξενοδοχείων.

Η εργασία μέσα στους χώρους αυτούς είναι αρκετά επιβαρυμένη από τις εκλυόμενες οσμές, την κάπνα, την υψηλή θερμοκρασία και την υψηλή υγρασία.

Βασικό ζητούμενο σε αυτού του τύπου τις εγκαταστάσεις είναι η ο πλήρης απαλλαγή των χώρων αυτών από οσμές και κάπνα και η μείωση σε ανεκτά όρια της θερμοκρασίας και της σχετικής υγρασίας εντός των χώρων αυτών, αλλά παράλληλα και η αποφυγή διάδοσης των οσμών, της κάπνας , της υψηλής θερμοκρασίας αλλά και της σχετικής υγρασίας στους άλλους χώρους του εκάστοτε επαγγελματικού κτηρίου.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών απαιτείται ο σχεδιασμός και η εγκατάσταση ενός αξιόπιστου και αποδοτικού συστήματος εξαερισμού – αερισμού για τους συγκεκριμένους χώρους.

Υπάρχουν διάφορες τεχνικές και συστήματα εξαερισμού – αερισμού τέτοιων χώρων. Ο περισσότερο συνήθης είναι η χρήση ενός τοπικού συστήματος απαγωγής πάνω από συσκευές της κουζίνας , του μαγειρείου ή της ψησταριάς .Τα συστήματα αυτά στην τεχνική ορολογία λέγονται υπερτιθέμενα καλύμματα αλλά η συνήθης εμπορική τους ονομασία είναι φούσκες απαγωγής καπναερίων κατασκευασμένες υπό την μορφή χοάνης, από ανοξείδωτο χάλυβα και διαστάσεων ανάλογα με την επιφάνεια των συσκευών που θα πρέπει να καλύψουν. Οι φούσκες αυτές συνδέονται μέσω ενός δικτύου αεραγωγών με ένα φυγοκεντρικό ανεμιστήρα απαγωγής ο οποίος τοποθετείται είτε έξω από το κτήριο είτε εντός του κτηρίου

Εδώ οφείλουμε να επισημάνουμε ότι τα συστήματα αυτά για να λειτουργήσουν σωστά θα πρέπει να υπάρχει παράλληλα και προσαγωγή αέρα στους χώρους αυτούς με κάποιο σύστημα αερισμού. Σύμφωνα με το πρότυπο VDI 2052 η ποσότητα του προσαγόμενου μέσω του αερισμού αέρα πρέπει να υπολείπεται από αυτή του απαγόμενου σε ποσοστό περίπου 5% για συσκευές που δουλεύουν με κάρβουνο ή αέριο (φυσικό αέριο ή υγραέριο) και κατά 10% για συσκευές που δουλεύουν με ηλεκτρικό ρεύμα.

Για τον προσδιορισμό της απαιτούμενης ποσότητας του απαγώμενου αέρα και κατά συνέπεια και του απαιτούμενου προσαγώμενου αέρα χρειάζεται να γίνουν ειδικοί υπολογισμοί που βασίζονται στο μέγεθος της εκάστοτε φούσκας( επιφάνεια, μήκος, πλάτος, περίμετρος) στη κατακόρυφη απόσταση του ανοίγματος της φούσκας από την επιφάνεια που βρίσκεται το πάνω μέρος των μαγειρικών συσκευών και την ταχύτητα του αέρα κατά την είσοδο στην διατομή συλλήψεως των καπναεριών των συσκευών (ταχύτητα συλλήψεως όπως ονομάζεται στην τεχνική ορολογία).

Οι υπολογισμοί αυτοί αποτελούν μέρος της Μελέτης Εξαερισμού Απαγωγής Καπναεριών Φούσκας.

Πέραν του προσδιορισμού των απαιτούμενων ποσοτήτων αέρα απαιτείται και ο σχεδιασμός και υπολογισμός των αεραγωγών του συστήματος σύμφωνα με τις ποσότητες αέρα που έχουν προκύψει ώστε να προσδιοριστεί η πτώση πίεσης εντός αυτών.

Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη αν το σύστημα θα διαθέτει φίλτρα οιασδήποτε μορφής (φίλτρα λαδιού ή ακόμα και άλλα ειδικά φίλτρα όπως πρόφιλτρα, σκόνης ενεργού άνθρακα ή ιονισμού) και να γίνει ο σχεδιασμός τους και υπολογισμός σε περιπτώσεις που απαιτείται η εγκατάσταση τους για λόγους μη οχλήσεως των άλλων ενοίκων του κτηρίου και των περιοίκων ή για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος.

Τέλος θα πρέπει να εξεταστούν ενδεχομένως και να υπολογιστούν συστήματα ηχοαπόσβεσης – ηχομόνωσης της λειτουργίας των συστημάτων των σε περιπτώσεις που υπάρχει κίνδυνος οχλήσεως από το εκλυόμενο θόρυβο.Με βάση τα παραπάνω στοιχεία που θα προκύψουν από τους υπολογισμούς και τον σχεδιασμό θα γίνει η επιλογή του απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού ( ανεμιστήρες, κινητήρες, φιλτρομονάδες, ηχοαποσβεστήρες, αεραγωγοί κ.λ.π)

Όπως φαίνεται και από τα παραπάνω η κατασκευή ενός αξιόπιστου και αποδοτικού συστήματος εξαερισμού απαγωγής καπναερίων φούσκας επαγγελματικής κουζίνας προϋποθέτει την εκπόνηση μιας σύνθετης μηχανολογικής μελέτης εξαερισμού αερισμού η οποία λαμβάνοντας υπόψη όλες αυτές της παραμέτρους θα καταλήξει στον σχεδιασμό του κατάλληλου συστήματος για την κάθε περίπτωση .

Η εμπειρική επιλογή και αγορά τέτοιων συστημάτων χωρίς να προηγηθεί η απαιτούμενη μελέτη συνήθως οδηγεί σε ανεπαρκείς και ακατάλληλες εγκαταστάσεις με απρόβλεπτες συνέπειες για την εύρυθμη λειτουργίας τους.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ με βασικό εφόδιο την πολυετή εμπειρία της από το 1986 στον τομέα του Εξαερισμού Απαγωγής Καπναερίων Φούσκας Επαγγελματικής Κουζίνας τόσο σε επίπεδο μελέτης όσο και σε επίπεδο κατασκευής και σε συνδυασμό με την συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση σε νέες σύγχρονες και εξελιγμένες τεχνικές και μεθόδους καθώς και με σημαντικές επενδύσεις που γίνονται συνεχώς σε προηγμένα λογισμικά σχεδιασμού σύγχρονων συστημάτων εξαερισμού δύναται να προσφέρει μελέτες που καλύπτουν απόλυτα τις παραπάνω απαιτήσεις και ανάγκες και πραγματικά μπορούν να κάνουν την διαφορά βάζοντας τις βάσεις για τη κατασκευή ενός συστήματος εξαερισμού που θα επιτυγχάνει :

 • Βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας των συστημάτων.
 • Πλήρη προστασία και καθαρότητα και απαλλαγή από οσμές, αναθυμιάσεις και κάπνα τόσο του χώρου της επαγγελματικής κουζίνας όσο και όλων των γειτονικών χώρων.
 • Βέλτιστες συνθήκες θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας στους χώρους της επαγγελματικής κουζίνας ή του μαγειρείου εις τρόπον ώστε να επικρατούν εντός αυτών κατάλληλες συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους εντός αυτών.
 • Προστασία του περιβάλλοντος από την ρύπανση από αέριους ρύπους και οσμές.
 • Προστασία από ενοχλητικούς θορύβους τόσο προς το περιβάλλον όσο και εντός του χώρου εργασίας και των γειτονικών με αυτόν χώρων.
 • Πλήρη συμμόρφωση με τους Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία και κανονισμούς για τους εσωτερικούς χώρους και το περιβάλλον.
 • Μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και χαμηλό λειτουργικό κόστος.
 • Υψηλά επίπεδα αυτοματισμού τόσο για την ευκολία χειρισμών και εξυπηρετήσεων όσο και για την καταγραφή και τον έλεγχο των ενεργειακών καταναλώσεων.
 • Υψηλή αισθητική
 • Ποιοτική και οικονομική κατασκευή (value for money)• Υψηλή τεχνολογική στάθμη που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις.
 • Πλήρης εναρμόνιση στις πιο σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις

Η εκπόνηση της Μελέτης Εξαερισμού Απαγωγής Καπναερίων Φούσκας Επαγγελματικής Κουζίνας είναι υποχρεωτική για όλα τα καταστήματα ή χώρους που διαθέτουν επαγγελματική κουζίνα ή μαγειρεία και αποτελεί ένα από τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας λειτουργίας τους. Πέραν αυτού σε περιπτώσεις που υπάρχει ανάγκη για κατασκευή εκτεταμένου συστήματος αεραγωγών απαγωγής των καπναερίων σε σε κτήρια με μεγάλο ύψος ή απαιτείται η κατασκευή αεραγωγών απαγωγής μεγάλου ύψους ώστε τα καπναέρια να απάγονται στο περιβάλλον σε κατάλληλο ύψος σε σχέση με τα γειτονικά κτήρια όπως ορίζει ή κείμενη νομοθεσία, η Μελέτη Εξαερισμού Απαγωγής Καπναερίων Φούσκας Επαγγελματικής Κουζίνας είναι υποχρεωτική στα πλαίσια της έκδοσης της άδειας δόμησης που απαιτείται σε τέτοιες περιπτώσεις να εκδοθεί.

Η εκπόνηση των Μελετών Εξαερισμού Απαγωγής Καπναερίων Φούσκας Επαγγελματικής Κουζίνας από την ΑΝΑΔΡΑΣΗ γίνεται αποκλειστικά με την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και την υποστήριξη σύγχρονου σχεδιαστικού και υπολογιστικού λογισμικού (INTELICAD,4M ADAPT, 4M AUTOFINE) καθώς και άλλων ειδικών πιστοποιημένων εξειδικευμένων λογισμικών μελέτης εγκαταστάσεων εξαερισμού-αερισμού.

Σε κάθε Μελέτη Εξαερισμού Απαγωγής Καπναερίων Φούσκας Επαγγελματικής Κουζίνας που εκπονείται από την ΑΝΑΔΡΑΣΗ περιλαμβάνονται τα εξής::

 • Αναλυτικό τεύχος με τους υπολογισμούς των απαιτήσεων σε εξαερισμό - αερισμό του χώρου της επαγγελματικής κουζίνας ή μαγειρείου.
 • Αναλυτικό τεύχος υπολογισμού των δικτύων αεραγωγών και επιλογής του απαιτούμενου εξοπλισμού (μονάδες αερισμού - εξαερισμού, ανεμιστήρες προσαγωγής και απαγωγής και συστήματα φίλτρων , συστήματα ηχοαπόσβεσης – ηχομόνωσης κ.λ.π.).
 • Αναλυτικό τεύχος τεχνικής περιγραφής και τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευής.
 • Πλήρες τεύχος με τον απαιτούμενο εξοπλισμό.
 • Τεύχος προσφοράς συνεργείου.
 • Πλήρη και αναλυτικά σχέδια των εγκαταστάσεων (κατόψεις εγκαταστάσεων, ηλεκτρολογικά σχέδια κίνησης και αυτοματισμού των συστημάτων εξαερισμού - αερισμού, κατασκευαστικές λεπτομέρειες).

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ εκτός από την εκπόνηση της Μελέτης Εξαερισμού Απαγωγής Καπναερίων Φούσκας Επαγγελματικής Κουζίνας μπορεί να αναλάβει είτε την πλήρη κατασκευή των εγκαταστάσεων εξαερισμού απαγωγής καπναερίων φούσκας επαγγελματικής κουζίνας, προσφέροντας παράλληλα και το σύνολο του απαιτούμενου εξοπλισμού εξαερισμού, είτε την επίβλεψη της κατασκευής, αν ο εκάστοτε πελάτης επιθυμεί να αναθέσει το έργο σε άλλο εργολάβο.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ έχει να επιδείξει ένα πολύ σημαντικό αριθμό Μελετών Εξαερισμού Απαγωγής Καπναερίων Φούσκας Επαγγελματικής Κουζίνας που έχει εκπονήσει από το 1986 μέχρι και σήμερα.

Πελάτες της ΑΝΑΔΡΑΣΗ είναι επιχειρήσεις κάθε είδους (τουριστικές, μαζικής εστίασης, τεχνικές και κατασκευαστικές οικοδομικών έργων, επαγγελματίες) καθώς και τεχνικά γραφεία Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών, που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστεύτηκαν την ΑΝΑΔΡΑΣΗ και με τους οποίος έχουν οικοδομηθεί μακροχρόνιες και σταθερές σχέσεις εμπιστοσύνης.