Εταιρία
Υπηρεσίες
Προϊόντα
Πελάτες
Έργα
Συνεργάτες
Πληροφορίες
Επικοινωνία
Σύνδεσμοι
Sitemap
 

Δ.Παπανικολάου 12

19400 ΚΟΡΩΠΙ, ΑΤΤΙΚΗ

ΤΗΛ & ΦΑΞ: 210 6020152

GSM: 693 6020152

Email:

Μελέτες Κλιματισμού

μελετες κλιματισμου

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ διαθέτοντας πάνω από 30 χρόνια εμπειρία στον τομέα του σχεδιασμού κεντρικών, ημικεντρικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων κλιματισμού καθώς και ένα πλήρως οργανωμένο και άριστα καταρτισμένο τμήμα εκπόνησης ηλεκτρομηχανολογικών μελετών, εκπονεί μελέτες κεντρικού, ημικεντρικού και βιομηχανικού κλιματισμού καθώς και κλιματισμού με συστήματα vrv - vrf και κανάλια για πάσης φύσεως και μεγέθους κτήρια (επαγγελματικά κτήρια, βιομηχανίες, ξενοδοχεία, εμπορικά καταστήματα και καταστήματα μαζικής εστίασης, κτήρια γραφείων, πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα, κτήρια συνάθροισης κοινού, κτήρια εκπαίδευσης, κτήρια αθλητικών εγκαταστάσεων, βιοτεχνίες και επαγγελματικά εργαστήρια, σούπερ μάρκετ, δημόσια κτήρια, νοσοκομεία, κλινικές,πολυϊατρεία, κέντρα διασκέδασης, καφετέριες, μπαρ, μεγάλες κατοικίες - βίλες κ.λ.π).

 

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ δύναται να ανταποκριθεί σε οιανδήποτε ζήτηση μελέτης κλιματισμού από την πιό απλή έως και την πλέον σύνθετη και απαιτητική εφαρμογή εκπονόντας μελέτες κλιματισμού που αφορούν όλους τους γνωστούς τύπους εγκαταστάσεων και ειδικότερα:

 • Μελέτες για μεσαία συστήματα κεντρικού κλιματισμού με κλιματιστικά μηχανήματα νερού (ψύξη – θέρμανση ή ψύξη – θέρμανση – εξαερισμός – αερισμός) με μέσο μεταφοράς θερμότητας το νερό σε συνδυασμό με κεντρικούς υδρόψυκτους ή αερόψυκτους ψύκτες νερού ή κεντρικές αντλίες θερμότητας αέρα – νερού, fan coils και τοπικές εσωτερικές καναλάτες κλιματιστικές μονάδες νερού, διασυνδεδεμένες στο κεντρικό σύστημα και ενδεχομένως τοπικές μονάδες αερισμού – εξαερισμού με ανάκτηση θερμότητας κ.λ.π.Τα συστήματα αυτά είναι κατάλληλα για επαγγελματικά κτήρια, μεσαία και μεγάλα καταστήματα, κτήρια γραφείων, πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία, κτήρια συνάθροισης κοινού, κτήρια εκπαίδευσης, βιομηχανίες, βιοτεχνίες , σούπερ μάρκετ, δημόσια κτήρια, νοσοκομεία, κέντρα διασκέδασης, καφετέριες, μπαρ, κατοικίες, βίλες κ.λ.π.
 • Μελέτες για μεγάλα συστήματα κεντρικού κλιματισμού με κλιματιστικά μηχανήματα νερού (ψύξη – θέρμανση ή ψύξη – θέρμανση – εξαερισμός – αερισμός) με μέσο μεταφοράς θερμότητας το νερό σε συνδυασμό κεντρικούς υδρόψυκτους ή αερόψυκτους ψύκτες νερού ή κεντρικές αντλίες θερμότητας αέρα – νερού, διασυνδεδεμένες στο σύστημα κεντρικές κλιματιστικές μονάδες διαχείρισης φορτίων και αερισμού - εξαερισμού με ανάκτηση θερμότητας, fan coils , τοπικές εσωτερικές κλιματιστικές μονάδες κ.λ.π. Τα συστήματα αυτά είναι κατάλληλα για μεγάλα επαγγελματικά κτήρια, μεγάλα καταστήματα και κτήρια γραφείων, πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα, μεγάλα ξενοδοχεία, κτήρια συνάθροισης κοινού, κτήρια εκπαίδευσης, κτήρια αθλητικών εγκαταστάσεων, βιομηχανίες, βιοτεχνίες, σούπερ μάρκετ, δημόσια κτήρια, νοσοκομεία, κ.λ.π.
 • Μελέτες για ειδικές εφαρμογές κλιματισμού (συστήματα βιομηχανικού κεντρικού κλιματισμού ) με κλιματιστικά μηχανήματα νερού (ψύξη – θέρμανση ή ψύξη – θέρμανση – εξαερισμός – αερισμός) με μέσο μεταφοράς θερμότητας το νερό ή διαλύματα γλυκόλης-νερού σε συνδυασμό με κεντρικούς υδρόψυκτους ή αερόψυκτους ψύκτες νερού, κεντρικές αντλίες θερμότητας αέρα – νερού, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας (ψυχρές – θερμές αποθήκες ή παγολεκάνες), διασυνδεδεμένες στο κεντρικό σύστημα κεντρικές κλιματιστικές μονάδες διαχείρισης φορτίων και αερισμού - εξαερισμού με ανάκτηση θερμότητας, ειδικά φίλτρα καθαρισμού του αέρα, συστήματα ύγρανσης ή αφύγρανσης, fan coils , τοπικές εσωτερικές κλιματιστικές μονάδες. Τα συστήματα αυτά είναι κατάλληλα για εφαρμογές κλιματισμού με ειδικές απαιτήσεις σε βιομηχανίες τροφίμων, φαρμάκων, καλλυντικών κ.λ.π.
 • Μελέτες για ειδικές εφαρμογές κλιματισμού (συστήματα βιομηχανικής ψύξης - βιομηχανικού κλιματισμού ) με αερόψυκτα ή υδρόψυκτα ψυκτικά μηχανήματα με μέσο μεταφοράς θερμότητας ψυκτικά υγρά και μονάδες αεροψυκτήρων απευθείας εκτόνωσης, ή κεντρικές κλιματιστικές μονάδες απευθείας εκτόνωσης διαχείρισης φορτίων και αερισμού - εξαερισμού με ανάκτηση θερμότητας, ειδικά φίλτρα καθαρισμού του αέρα, συστήματα ύγρανσης ή αφύγρανσης κ.λ.π. Τα συστήματα αυτά είναι κατάλληλα για εφαρμογές κλιματισμού με ειδικές απαιτήσεις κυρίως σε βιομηχανίες τροφίμων.
 • Μελέτες για συστήματα κεντρικού κλιματισμού με κλιματιστικά μηχανήματα τύπου VRV – VRF (ψύξη – θέρμανση ή ψύξη – θέρμανση – εξαερισμός – αερισμός) με μέσο μεταφοράς θερμότητας ψυκτικά υγρά (φρέον) σε συνδυασμό με κεντρικές αντλίες θερμότητας αέρα – αέρα τύπου VRV – VRF, με πλήρη δυνατότητα αυτορρύθμισης της ισχύος (full inverter), διασυνδεδεμένες στο κεντρικό σύστημα, εσωτερικές κλιματιστικές μονάδες κάθε τύπου (καναλάτες, κασέτες οροφής και ψευδοροφής, δαπέδου, τοίχου, ντουλάπες), κεντρικές κλιματιστικές μονάδες διαχείρισης αέρα με ανάκτηση θερμότητας ή τοπικές μονάδες αερισμού – εξαερισμού με ανάκτηση θερμότητας. Τα συστήματα αυτά είναι κατάλληλα για μεσαία επαγγελματικά κτήρια, καταστήματα, κτήρια γραφείων, πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία, κτήρια συνάθροισης κοινού, κτήρια εκπαίδευσης, σούπερ μάρκετ, δημόσια κτήρια, μεγάλες κατοικίες και βίλες κ.λ.π.
 • Μελέτες για συστήματα ημικεντρικού κλιματισμού με καναλάτα κλιματιστικά μηχανήματα (ψύξη – θέρμανση ή ψύξη – θέρμανση – εξαερισμός – αερισμός) με μέσο μεταφοράς θερμότητας ψυκτικά υγρά σε συνδυασμό με αυτόνομες αντλίες θερμότητας αέρα – αέρα τύπου split ή package (rooftop), αυτόνομες εσωτερικές τοπικές κλιματιστικές μονάδες κάθε τύπου (καναλάτες, κασέτες οροφής και ψευδοροφής, δαπέδου, τοίχου, ντουλάπες) διασυνδεδεμένες η κάθε μία χωριστά με την αντίστοιχη εξωτερική αντλία θερμότητας και ενδεχομένως τοπικές μονάδες αερισμού – εξαερισμού με ανάκτηση θερμότητας, κατάλληλα για μικρά και μεσαία επαγγελματικά κτήρια, καταστήματα, κτήρια γραφείων, πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία, κτήρια συνάθροισης κοινού, κτήρια εκπαίδευσης, σούπερ μάρκετ, δημόσια κτήρια κ.λ.π.
 • Μελέτες για συστήματα ημικεντρικού κλιματισμού με κλιματιστικά μηχανήματα τύπου MULTI (ψύξη – θέρμανση ή ψύξη – θέρμανση – εξαερισμός – αερισμός) με μέσο μeταφοράς θερμότητας ψυκτικά υγρά, σε συνδυασμό με αντλίες θερμότητας αέρα – αέρα τύπου MULTI, με πλήρη δυνατότητα αυτορρύθμισης της ισχύος (full inverter), τοπικές κλιματιστικές μονάδες κάθε τύπου (καναλάτες, κασέτες οροφής και ψευδοροφής, δαπέδου, τοίχου, ντουλάπες) και ενδεχομένως τοπικές μονάδες αερισμού – εξαερισμού με ανάκτηση θερμότητας, κατάλληλα για κατοικίες, διαμερίσματα και μικρά επαγγελματικά κτήρια (μικρά καταστήματα, γραφεία και ξενοδοχεία κ.λ.π.)

Η μελέτη κλιματισμού για ένα κεντρικό, ημικεντρικό ή βιομηχανικό σύστημα κλιματισμού αποτελεί τον βασικότερο παράγοντα για μια αξιόπιστη εγκατάσταση που.......

 • Να καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες και απαιτήσεις ακόμα και κάτω από τις δυσμενέστερες περιβαλλοντικές συνθήκες.
 • Να έχει την μέγιστη δυνατή ενεργειακή απόδοση και να λειτουργεί με το χαμηλότερο δυνατόν ενεργειακό κόστος.
 • Να τηρεί συγκριμένες και απόλυτα προσδιορισμένες προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας.
 • Να διαθέτει εξοπλισμό και υλικά υψηλής ποιότητας, τα οποία δεν θα βγάζουν τεχνικά προβλήματα και γενικότερα δεν θα παρουσιάζουν φαινόμενα δυσλειτουργιών και συχνών βλαβών .
 • Να είναι αξιόπιστη, ασφαλής και εύκολη στην συντήρηση και την επισκευή.
 • Να είναι προσαρμοσμένη έτσι στον εκάστοτε χώρο ώστε να μην δημιουργεί αισθητικά προβλήματα.
 • Να έχει το βέλτιστο τεχνικοοικονομικά κόστος κατασκευής, χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα, την ασφάλεια και την αισθητική.

Η μελέτη και ο σχεδιασμός εγκαταστάσεων κεντρικού και ημικεντρικού κλιματισμού καθώς και βιομηχανικού κλιματισμού αποτελεί εξειδικευμένη επιστημονική και τεχνική εργασία που απαιτεί ειδικές γνώσεις και παράλληλα μεγάλη εμπειρία.

 

μελετες κεντρικου κλιματισμου

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ όπως προαναφέραμε δραστηριοποιείται στον τομέα της μελέτης εγκαταστάσεων κεντρικού, ημικεντρικού και βιομηχανικού κλιματισμού εδώ και πάνω από 30 χρόνια και έχει να επιδείξει ένα αρκετά σημαντικό αριθμό έργων, για τα οποία έχει υλοποιήσει την μελέτη και τον σχεδιασμό των εγκαταστάσεων κλιματιμσού τους, γεγονός που της δίνει την δυνατότητα να μπορεί εγγυηθεί ανεπιφύλακτα για την εκπόνηση άρτιων επιστημονικά και πλήρων τεχνικά μελετών κλιματισμού οιο οποίες καλύπτουν με αξιοπιστία τα παραπάνω κριτήρια.

 

Η εκπόνηση των μελετών κλιματισμού από την ΑΝΑΔΡΑΣΗ γίνεται αποκλειστικά με την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και την υποστήριξη σύγχρονων σχεδιαστικών και υπολογιστικών λογισμικών (INTELICAD, 4M ADAPT, 4M AUTOFINE, ASHRAE, CARRIER) καθώς και άλλων ειδικών προγραμμάτων επιλογής εξοπλισμού του μηχανολογικού εξοπλισμού. Τα σχέδια των μελετών παράγονται ηλεκτρονικά μέσω του σχεδιαστικού λογισμικού 4M AUTOFINE και εκτυπώνονται στα ψηφιακά plotter μας.

Για την ορθή εκπόνηση της εκάστοτε μελέτης κλιματισμού θα πρέπει να παραδοθούν στην ΑΝΑΔΡΑΣΗ τελικά κατασκευαστικά σρχιτεκτονικά σχέδια (κατόψεις και τομές) σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία .dwg ή .dxf Autocad). Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κατασκευαστικά αρχιτεκτονικά σχέδια ή αυτά δεν είναι σε ηλεκτρονική μορφή υπάρχει η δυνατότητα αυτά να κατασκευαστούν από την ΑΝΑΔΡΑΣΗ.

 

Σε κάθε μελέτη κλιματισμού που εκπονούμε περιλαμβάνονται πάντα τα εξής:

 • Αναλυτικό τεύχος υπολογισμών συντελεστών θερμοπερατότητας των δομικών στοιχείων.
 • Αναλυτικό τεύχος υπολογισμών των θερμικών φορτίων για την λειτουργία σε περιόδους θέρμανσης.
 • Αναλυτικό τεύχος υπολογισμών των ψυκτικών φορτίων για την θερινή λειτουργία.
 • Αναλυτικό τεύχος υπολογισμού των δικτύων σωληνώσεων και των αεραγωγών (εφόσον υφίσταται αεραγωγοί ανάλογα με το τύπο της εγκατάστασης) και επιλογής του απαιτούμενου εξοπλισμού (αντλίες θερμότητας, fan coils, κλιματιστικές μονάδες,ανεμιστήρες και μονάδες αερισμού, εξαερισμού και ανάκτησης θερμότητας, κυκλοφορητές, στόμια προσαγωγής, απαγωγής και ανακυκλοφορίας αέρα, συστήματα ελέγχου και αυτοματισμού κ.λ.π.)
 • Αναλυτικό τεύχος τεχνικής περιγραφής και τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευής.
 • Πλήρες τεύχος με τον απαιτούμενο εξοπλισμό.
 • Τεύχος προσφοράς συνεργείου.
 • Πλήρη και αναλυτικά σχέδια των εγκαταστάσεων (κατόψεις εγκαταστάσεων, κατακόρυφο διάγραμμα εγκατάστασης και μηχανοστασίου, σε περιπτώσεις συστημάτων κεντρικού κλιματισμού, ηλεκτρολογικά σχέδια κίνησης και αυτοματισμού, κατασκευαστικές λεπτομέρειες).

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ εκτός από την εκπόνηση της μελέτης κλιματισμού μπορεί να αναλάβει επίσης είτε την πλήρη κατασκευή του εκάστοτε έργου κλιματισμού με τον κλειδί στο χέρι, προσφέροντας το σύνολο του απαιτούμενου εξοπλισμού καθώς και όλες τις εργασίες για την πλήρη εγκατάσταση κλιματισμού είτε την επίβλεψη της κατασκευής των εγκαταστάσεων.

 

Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι σε περίπτωση ανάθεσης στην ΑΝΑΔΡΑΣΗ της υλοποίησης του έργου στο σύνολο του με το κλειδί στο χέρι, η αμοιβή για την εκπόνηση της μελέτης συμψηφίζεται πλήρως με το κόστος προμηθείας εξοπλισμού και υλικών καθώς και το κόστος κατασκευής εργασιών.

 

Στην περίπτωση ανάληψης της επίβλεψης της κατασκευής μιας εγκατάστασης κλιματισμού από την η ΑΝΑΔΡΑΣΗ παρέχονται οι εξής εργασίες.

 • Οργάνωση του εργοταξίου.
 • Εγκατάσταση των συνεργείων στο έργο, διευκρινήσεις και επεξηγήσεις για την ορθή εφαρμογή των μελετών.
 • Παραλαβή, ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχο των υλικών και του εξοπλισμού.
 • Καθοδήγηση, παρακολούθηση και έλεγχο; της εκτέλεσης των εργασιών των συνεργείων.
 • Πιστοποίηση των εργασιών των συνεργείων.
 • Έλεγχος των δοκιμών λειτουργίας των εγκαταστάσεων κλιματισμού.
 • Ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του εκάστοτε έργου κλιματισμού.
μελετη κεντρικου κλιματισμου

Σύμφωνα με την 49731/2010 Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 498 ΑΑΠ/23.11.2010) με την οποία τροποποιείται το άρθρο 25 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 380/Δ/1997) η εκπόνηση μελέτης κλιματισμού είναι υποχρεωτική στα πλαίσια της έκδοσης της οικοδομικής αδείας για όλα τα νέα αλλά και ριζικά ανακαινιζόμενα κτήρια του τριτογενούς τομέα με επιφάνεια πάνω από 50 τ.μ.(επαγγελματικά κτήρια, καταστήματα, κτήρια γραφείων, πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία, κτήρια συνάθροισης κοινού, κτήρια εκπαίδευσης, κτήρια αθλητικών εγκαταστάσεων, σούπερ μάρκετ, δημόσια κτήρια, νοσοσκομεία κ.λ.π.). Είναι επίσης υποχρεωτική και για κτίρια κατοικίας που πρόκειται να διαθέτουν κεντρικά συστήματα κλιματισμού. Σε κτίρια κατοικίας που δεν προβλέπεται η κατασκευή κεντρικών συστημάτων κλιματισμού είναι υποχρεωτικός μόνο ο υπολογισμός των θερμικών και ψυκτικών φορτίων.

 

Το πελατολόγιο της ΑΝΑΔΡΑΣΗ αποτελείται από παντός είδους επιχειρήσεις (βιομηχανικές, εμπορικές, καταστήματα, πολυκαταστήματα, σούπερ μάρκετ, ξενοδοχεία, παροχής υπηρεσιών, κατασκευαστικές εταιρείες, τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες, τεχνικά γραφεία αρχιτεκτόνων και πολιτικών μηχανικών κ.λ.π.) που εμπιστεύτηκαν την εμπειρία, την γνώση και την εξειδίκευση της ΑΝΑΔΡΑΣΗ και μας ανέθεσαν την εκπόνηση της μελέτης κλιματισμού του κτιρίου τους.

 

Σε όλους αυτούς που επέλεξαν να συνεργαστούν μαζί μας, τους έχουμε ανταποδώσει την εμπιστοσύνη τους, παρέχοντας τους μελέτες κλιματισμού που διακρίνονται για την τεχνική και επιστημονική τους αρτιότητα καθώς και για την πλήρη κατασκευαστική τους υφή, με αποτέλεσμα την κατασκευή σύγχρονων εγκαταστάσεων κλιματισμού, υψηλής ποιότητας και αισθητικής, τεχνολογικής υπεροχής, χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και χαμηλού κατασκευαστικού κόστους.

 

Για οιανδήποτε ζήτηση αφορά την εκπόνηση μελέτης συστήματος κεντρικού ή ημικεντρικού ή βιομηχανικού κλιματισμού μπορείτε να επικοινωνήσετε τώρα μαζί μας στα τηλέφωνα 2106020152 καθώς και 6936020152 ή να συμπληρώσετε την φόρμα επικοινωνίας προκειμένου να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας.

 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΜΕΡΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΔΡΑΣΗ (Πατήστε στις εικόνες για μεγένθυση)

 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
μελετη ημικεντρικου κλιματισμου
ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
μελετες κλιματισμου vrv

 

Επιστροφή