Πολιτική Απορρήτου

Περισσότερα ΔΕΧΟΜΑΙ
Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας:
Εγγραφείτε εδώ

εγκαταστασεις φωτοβολταικων πριζας

Εγκαταστάσεις Μικρών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Δικτύου - Πρίζας

Εγκαταστάσεις Μικρών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Δικτύου- Πρίζας

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ είναι μια από τις πλέον εξειδικευμένες και αξιόπιστες Τεχνικές Εταιρείες Φωτοβολταϊκών Συστημάτων δραστηριοποιούμενη στον τομέα αυτόν από το 2010 προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Δικτύου – Πρίζας (μελέτη, προμήθεια εξοπλισμού, εγκατάσταση) .

Ο τομέας της υλοποίησης έργων και εγκαταστάσεων Φωτοβολταϊκών Συστημάτων αποτέλεσε τα τελευταία χρόνια έναν από τους δυναμικότερα αναπτυσσόμενους τομείς των δραστηριοτήτων της ΑΝΑΔΡΑΣΗ

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ διαθέτει ένα πλήρως οργανωμένο και άριστα καταρτισμένο Τμήμα Μελετών Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων αποτελούμενο από έμπειρους και εξειδικευμένους στο αντικείμενο των φωτοβολταϊκών συστημάτων Μηχανικούς ( μηχανολόγους-ηλεκτρολόγους μηχανικούς, πολιτικούς μηχανικούς κ.λ.π.) καθώς και οργανωμένο τμήμα κατασκευών που απαρτίζεται από έμπειρα και άριστα καταρτισμένα συνεργεία όλων των ειδικοτήτων (ηλεκτρολόγους, συνεργεία οικοδομικών εργασιών πάσης φύσεως , κατασκευαστές μεταλλικών κατασκευών κ.λ.π.) τα οποία διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στον τομέα των φωτοβολταϊκών έργων καθώς και ότι πιο σύγχρονο υπάρχει από πλευράς μηχανικού εξοπλισμού και εργαλείων.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ παρακολουθώντας ανελλιπώς όλες τις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα των φωτοβολταϊκών συστημάτων τα τελευταία χρόνια, επένδυσε στο πρόσφατο παρελθόν τόσο στην εξειδίκευση στον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενεργειακών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα όσο και στον τομέα της εμπορίας εξοπλισμών για φωτοβολταϊκά συστήματα και φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις (φωτοβολταϊκά πάνελ, βάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων, inverters, συστήματα τηλεμετρίας, ηλεκτρικοί πίνακες, αλεξικέραυνα, συστήματα αντικεραυνικής προστασίας, συστήματα ασφαλείας και παρακολούθησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων κ.λ.π).

Κύριος στόχος της ΑΝΑΔΡΑΣΗ είναι, αξιοποιώντας την εξειδίκευση, την υλικοτεχνική της υποδομή καθώς και την πείρα δεκαετιών ενασχόλησης στα ηλεκτρομηχανολογικά και ενεργειακά έργα, να προσφέρει σε αυτούς που θα συνεργαστούν μαζί της υψηλής ποιότητας, εγγυημένης απόδοσης και μακροχρόνιας απροβλημάτιστης λειτουργίας φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις.

Για την επίτευξη του στόχου της ΑΝΑΔΡΑΣΗ βασίζεται :

 • Στο ανθρώπινο δυναμικό της που αποτελείται από μηχανικούς καθώς και τεχνικούς με πλούσια μελετητική και κατασκευαστική στον τομέα των φωτοβολταϊκών.
 • Στην συνεργασία της με τους σημαντικότερους κατασκευαστικούς οίκους εξοπλισμού φωτοβολταϊκών συστημάτων (φωτοβολταικά πάνελ, inverters, βάσεις, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, συστήματα γειώσεων και αντικεραυνικής προστασίας, συστήματα ασφαλείας συναγερμού και παρακολούθησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων κ.λ.π)
 • Στην δυνατότητα της για πλήρη και αυτοδύναμη διεκπεραίωση όλων των φάσεων της εγκατάστασης οιανδήποτε φωτοβολταϊκού συστήματος, χωρίς άλλους ενδιάμεσους, από την φάση της προμελέτης, της χρηματοδότησης, της άδειας και της κατασκευαστικής μελέτης μέχρι το στάδιο της κατασκευής.

Μια πολύ χρήσιμη και πολύ οικονομική, σε ότι αφορά το κόστος της, εφαρμογή των φωτοβολταϊκών συστημάτων για εξοικονόμηση ενέργειας είναι η σύνδεση ενός μικρού φωτοβολταϊκού συστήματος από 150 w μέχρι το πολύ 1000 watt στην πρίζα ενός σπιτιού ή μιας μικρής επιχείρησης (κατάστημα, μικρή βιοτεχνία κ.λ.π). Τα συστήματα αυτά είναι γνωστά και ως Small Grid Tie Photovoltaic System και μπορούν να επιτύχουν σημαντική μείωση στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος κατά το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα του έτους.

Η εγκατάσταση των Φωτοβολταικών Συστημάτων Πρίζας εφαρμόζεται κατά βάση σε κτήρια (σπίτια, κατοικίες, διαμερίσματα πολυκατοικίας, μικρά επαγγελματικά κτήρια πάσης φύσεως) τα οποία επιθυμούν την μείωση των λειτουργικών τους εξόδων από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς να επενδύσουν σε μεγάλα χρηματικά ποσά για την εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου διασυνδεδεμένου φωτοβολταικού συστήματος Net Μetering .

Σε μονοκατοικίες και διαμερίσματα με μόνιμα λειτουργούντα ηλεκτρικά φορτία (ψυγείο, κλιματιστικά, μαγείρεμα, σίδερο) καθώς και σε μικρά καταστήματα ή επαγγελματικούς χώρους (γραφεία) που διαθέτουν μόνιμα λειτουργούσες εγκαταστάσεις κατά τις πρωινές ώρες (φωτισμός, επαγγελματικά ψυγεία, κλιματιστικά, υπολογιστές, κ.λ.π) η εξοικονόμηση, ανάλογα φυσικά και με την ισχύ του συστήματος που θα εγκατασταθεί είναι ιδιαίτερα σημαντική .

Τα εν λόγω φωτοβολταϊκά συστήματα περιλαμβάνουν:

 • Φωτοβολταϊκά πάνελ κάθε τύπου με έξοδο 12 v τα οποία ανάλογα με την ισχύ του συστήματος μπορούν να εγκατασταθούν πάνω σε ειδικές βάσεις είτε στην ταράτσα και την στέγη, είτε σε ένα σκίαστρο, είτε σε μια πέργκολα είτε ακόμα και σε κάποιο μπαλκόνι αν υπάρχει ο κατάλληλος χώρος.
 • Ειδικό μετατροπέα δικτύου (inverter πρίζας) του οποίου η είσοδος συνδέεται με τα φωτοβολταϊκά πάνελ και η έξοδος σε μια οιανδήποτε ενισχυμένη πρίζα υπάρχει στον χώρο. Ο inverter αυτός μετατρέπει το συνεχές ρεύμα που παράγουν τα φωτοβολταικά πάνελ σε εναλλασσόμενο ρεύμα με καθαρή ημιτονοειδή κυματομορφή καθώς και συχνότητα και φάση ίδια με το δίκτυο της ΔΕΗ
 • Ο μετατροπέας (inverter) εξάγει την ηλεκτρική ισχύ του στην ηλεκτρική εγκατάσταση του σπιτιού ή του επαγγελματικού χώρου ανά πάσα στιγμή, όταν φυσικά υπάρχει ηλιοφάνεια, και οι συσκευές που λειτουργούν τα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα απορροφούν από εκεί ενέργεια και ο μετρητής της ΔΕΗ παραμένει ακίνητος εφόσον η ισχύς που απορροφάται είναι μικρότερη ή ίση με την ισχύ εξόδου του μετατροπέα.

Είναι όμως σημαντικό να επισημάνουμε ότι όταν η συνολική ισχύς των ηλεκτρικών συσκευών που χρησιμοποιούνται κατά την διάρκεια της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το φωτοβολταϊκό σύστημα είναι μεγαλύτερη από την ισχύ εξόδου του μεταταροπέα, τότε απορροφάται συμπληρωματικά ηλεκτρική ενέργεια από το δίκτυο της ΔΕΗ, με την σημαντική διαφορά όμως ότι ο μετρητής της ΔΕH επιβραδύνεται σημαντικά με αποτέλεσμα σημαντική εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα συστήματα Small Grid Tie Photovoltaic παρουσιάζουν πολλά πλεονεκτήματα σε σύγκριση με τα παραδοσιακά συστήματα δικτύου ( Net Metering) αφού :

 • Η εγκατάστασή τους είναι αρκετά εύκολη και έχουν χαμηλό κόστος προμήθειας εξοπλισμού, εγκατάστασης και συντήρησης.
 • Είναι εύκολα επεκτάσιμα καθώς κάποιος μπορεί να ξεκινήσει με ένα μικρό πολύ οικονομικό σύστημα και σιγά σιγά να το επεκτείνει προσθέτοντας χωρίς πρόβλημα και άλλα μικρά συστήματα στην εγκατάστασή του .
 • Έχουν συνήθως μεγαλύτερη απόδοση από τα κοινά συστήματα, καθώς λόγω του μικρού μεγέθους των εν λόγω συστημάτων τα φωτοβολταικά πάνελ συνδέονται παράλληλα ή ένα, ένα με αποτέλεσμα ακόμα και σε περίπτωση σκίασης ενός πάνελ να μην επηρεάζεται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τα άλλα φωτοβολταϊκά πάνελ όπως γίνεται στα συμβατικά συστήματα όπου τα πάνελ συνδέονται σε σειρά.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ προσφέρει ολοκληρωμένα και αξιόπιστα συστήματα τύπου Small Grid Tie Photovoltaic (μικρά φωτοβολοταικα συστήματα δικτύου κατάλληλα για σύνδεση σε μια απλή πρίζα) παρέχοντας όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό καθώς και αναλαμβάνοντας την πλήρη εγκατάστασή τους και την παράδοση με το κλειδί στο χέρι.

Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει ο καθένας που επιθυμεί να εγκαταστήσει ένα μικρό φωτοβολταϊκό σύστημα δικτύου ότι βασικοί του στόχοι πρέπει να είναι:

 • Η μέγιστη ενεργειακή απόδοση εις τρόπο ώστε να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας .
 • Η μακροχρόνια και χωρίς προβλήματα λειτουργία του.
 • Η ασφάλεια της ίδιας της εγκατάστασης.
 • Η δική του ασφάλεια αφού η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων δεν παύει να είναι μία ηλεκτρολογική εγκατάσταση υψηλής συνεχούς τάσης.
 • Η ασφάλεια της δομικής κατασκευής (στέγη, ταράτσα του σπιτιού) αφού μια κακότεχνη εγκατάσταση μπορεί να προξενήσει βλάβες και ζημιές σε αυτά.

Όλα αυτά μπορούν να τα προσφέρουν με αξιοπιστία μόνο εξειδικευμένες εταιρείες με πολυετή εμπειρία στον τομέα των Ηλεκτρομηχανολογικών και Ενεργειακών Εφαρμογών και η ΑΝΑΔΡΑΣΗ σαφώς αποτελεί μια από τις λιγοστές εταιρείες που διαθέτουν τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.

Πάγιος στόχος της ΑΝΑΔΡΑΣΗ είναι η παράδοση φωτοβολταϊκών συστημάτων, ανεξάρτητα από το μέγεθος τους, οι οποίες αφενός θα διασφαλίζουν την δραστική μείωση των λογαριασμών ρεύματος και αφετέρου θα διαθέτουν υψηλή ποιότητα, εγγυημένη απόδοση και μακροχρόνια απροβλημάτιστη λειτουργία ώστε αυτή να καταστεί πραγματικά σημείο αναφοράς προστιθέμενης αξίας για τον συμπολίτη μας που θα επενδύσει τα χρήματα του σε αυτήν.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ αναλαμβάνει την υλοποίηση της πλήρους κατασκευής και παράδοσης με το κλειδί στο χέρι οιασδήποτε εγκατάστασης μικρού φωτοβολταϊκού συστήματος δικτύου - πρίζας βρίσκεται:

 • Στο σύνολο των περιοχών της Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής (Κορωπί, Παιανία, Σπάτα, Σταυρός, Γλυκά Νερά, Μαρκόπουλο, Πόρτο Ράφτη, Καλύβια, Λαγονήσι, Κερατέα, Λαύριο, Ανάβυσσος, Σαρωνίδα, Βάρκιζα, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, Παλλήνη, Πικέρμι, Ραφήνα, Νέα Μάκρη, Μαραθώνας, Αχαρνές, Ωρωπός, Καπανδρίτι, Διόνυσος, Γέρακας, Ανθούσα κ.λ.π).
 • Στο σύνολο των περιοχών της Περιφέρειας Αθηνών (Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Νέα Χαλκηδόνα, Παπάγου, Χολαργός, Δάφνη, Υμηττός, Κηφισιά, Νέα Ερυθραία, Εκάλη, Πεντέλη, Μελίσσια, Φιλοθέη, Ψυχικό, Λυκόβρυση, Πεύκη, Ελληνικό, Αργυρούπολη, Νέα Σμύρνη, Ηλιούπολη, Ηράκλειο, Μαρούσι, Άλιμος, Άγιος Δημήτριος, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα, Χαλάνδρι, Παλαιό Φάληρο, Νέα Ιωνία, Μεταμόρφωση κ.λ.π).
 • Στο σύνολο των περιοχών της Περιφέρειας Δυτικής Αττικής και Πειραιώς (Πειραιάς, Ελευσίνα, Ασπρόπυργος, Μάνδρα, Μέγαρα, Μαγούλα κ.λ.π).
 • Στα νησιά των Κυκλάδων (Νάξος, Άνδρος, Πάρος, Τήνος, Μήλος, Τζιά, Αμοργός, Ίος, Κύθνος, Μύκονος, Σύρος, Σαντορίνη, Σέριφος, Σίφνος κ.λ.π.).
 • Σε περιοχές όμορες του νομού Αττικής (Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Πάτρα, Αίγιο, Κόρινθος, Σπάρτη Τρίπολη, Καλαμάτα, Πύργος, Ναύπλιο, Άργος, Θήβα, Λιβαδειά, Χαλκίδα, Κάρυστος κ.λ.π).

Επίσης η ΑΝΑΔΡΑΣΗ μπορεί να ετοιμάσει για οιανδήποτε πελάτη της σε όλη την επικράτεια της χώρας ένα πλήρες πακέτο εξοπλισμού για μικρό φωτοβολταϊκό σύστημα δικτύου, μαζί με τις κατάλληλες οδηγίες εγκατάστασης ,το οποίο θα μπορούσε να τοποθετήσει πολύ εύκολα σε οιανδήποτε σπίτι, επαγγελματικό χώρο, κατάστημα ή γραφείο ένας τοπικός αδειούχος ηλεκτρολόγος.

Πελάτες της ΑΝΑΔΡΑΣΗ στο τομέα των μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων δικτύου - πρίζας είναι κυρίως ιδιώτες για τις κατοικίες τους καθώς και μικρές επιχειρήσεις ( καταστήματα, βιοτεχνίες, κ.λ.π.) που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστεύτηκαν στην ΑΝΑΔΡΑΣΗ την μελέτη και κατασκευή του φωτοβολταταϊκού τους συστήματος και εμείς από την πλευρά μας ανταποδώσαμε την εμπιστοσύνη τους προσφέροντας αξιόπιστα έργα που διακρίνονται για την κατασκευαστική τους αρτιότητα και ποιότητα, την υψηλή ενεργειακή τους απόδοση και την μακροχρόνια απροβλημάτιστη λειτουργία τους.