Πολιτική Απορρήτου

Περισσότερα ΔΕΧΟΜΑΙ
Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας:
Εγγραφείτε εδώ

μελετες θερμανσης - αντλιες θερμοτητας

Μελέτες Θέρμανσης
Αντλία Θερμότητας

Μελέτες Θέρμανσης - Αντλία Θερμότητας

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ εκπονεί εδώ και πάνω από 35 χρόνια Μελέτες Θέρμανσης με Αντλία Θερμότητας για πάσης φύσεως και μεγέθους κτήρια (κατοικίες, πολυκατοικίες, κτήρια γραφείων, τράπεζες, παιδικούς σταθμούς, καταστήματα, επαγγελματικά κτήρια, , σχολεία και γενικότερα κτήρια εκπαίδευσης κ.λ.π) διαθέτοντας ένα πλήρως οργανωμένο και άριστα καταρτισμένο τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών.

H εγκατάσταση αερόψυκτης αντλίας θερμότητας για την θέρμανση τόσο σε νέα όσο και σε υφιστάμενα κτήρια αποτελεί κορυφαία επιλογή, η οποία διασφαλίζει το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος σε σχέση με όλα τα άλλα συστήματα θέρμανσης που χρησιμοποιούν συμβατικά καύσιμα (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, πέλλετ κ.λ.π)

H εγκατάσταση αερόψυκτης αντλίας θερμότητας για την θέρμανση τόσο σε νέα όσο και σε υφιστάμενα κτήρια αποτελεί κορυφαία επιλογή, η οποία διασφαλίζει το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος σε σχέση με όλα τα άλλα συστήματα θέρμανσης που χρησιμοποιούν συμβατικά καύσιμα (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, πέλλετ κ.λ.π)

H εγκατάσταση αερόψυκτης αντλίας θερμότητας για την θέρμανση τόσο σε νέα όσο και σε υφιστάμενα κτήρια αποτελεί κορυφαία επιλογή, η οποία διασφαλίζει το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος σε σχέση με όλα τα άλλα συστήματα θέρμανσης που χρησιμοποιούν συμβατικά καύσιμα (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, πέλλετ κ.λ.π)

Τα συστήματα θέρμανσης με αντλίες θερμότητας συνίστανται επί το πλείστον για μονοκατοικίες, διαμερίσματα όπου υπάρχει απαίτηση για αυτόνομη θέρμανση καθώς και σε επαγγελματικούς χώρους (ξενοδοχεία, καταστήματα, γραφεία, παιδικούς σταθμούς κ.λ.π)

Τα συστήματα θέρμανσης με αντλίες θερμότητας συνίστανται επί το πλείστον για μονοκατοικίες, διαμερίσματα όπου υπάρχει απαίτηση για αυτόνομη θέρμανση καθώς και σε επαγγελματικούς χώρους (ξενοδοχεία, καταστήματα, γραφεία, παιδικούς σταθμούς κ.λ.π)

Για την εφαρμογή των αντλιών θερμότητας σε συστήματα θέρμανσης, προκειμένου αυτά αφενός να είναι αξιόπιστα και αφετέρου να είναι ενεργειακά αποδοτικά, είναι αναγκαία η εκπόνηση ειδικής μηχανολογικής Μελέτης Θέρμανσης με Αντλία Θερμότητας η οποία απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις καθώς και εμπειρία, αφού οι αντλίες θερμότητας δεν είναι απλές συσκευές που μπαίνουν στην πρίζα και παράγουν θέρμανση ή ψύξη.

Η σωστή και οικονομική τους λειτουργία εξαρτάται την σωστή επιλογή με βάση τα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά της εκάστοτε εγκατάστασης που θα συνδεθούν, το σωστό σχεδιασμό της εγκατάστασης, την σωστή επιλογή του υπόλοιπου βοηθητικού εξοπλισμού, το ταίριασμα με τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, όταν πρόκειται για υπάρχον κτήριο, καθώς και την άρτια τεχνικά εγκατάσταση και ρύθμιση από έμπειρο και εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ με βασικό εφόδιο την πολυετή εμπειρία της από το 1986 στον τομέα της θέρμανσης τόσο σε επίπεδο μελέτης όσο και σε επίπεδο κατασκευής και σε συνδυασμό με την συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση σε νέες σύγχρονες και εξελιγμένες τεχνικές και μεθόδους καθώς και με σημαντικές επενδύσεις που γίνονται συνεχώς σε προηγμένα λογισμικά σχεδιασμού σύγχρονων συστημάτων μπορεί να εγγυηθεί την εκπόνηση μιας αξιόπιστης Μελέτης Θέρμανσης με Αντλία Θερμότητας εις τρόπο ώστε να διασφαλίζονται:

 • Βέλτιστες συνθήκες θερμικής άνεσης.
 • Μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και χαμηλό λειτουργικό κόστος.
 • Αυτονομία ανά ιδιοκτησία ή ανά χώρο με αντίστοιχη περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους.
 • Υψηλά επίπεδα αυτοματισμού τόσο για την ευκολία χειρισμών και εξυπηρετήσεων όσο και για την καταγραφή και τον έλεγχος των ενεργειακών καταναλώσεων.
 • Βέλτιστη λειτουργικότητα.
 • Υψηλή αισθητική.
 • Ποιοτική και οικονομική κατασκευή (value for money).
 • Υψηλή τεχνολογική στάθμη που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις.
 • Πλήρης εναρμόνιση στις πιο σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις
 • Επιλογή αξιόπιστου εξοπλισμού.
 • Ευκολία στην λειτουργία, στην χρήση και στην συντήρηση.
 • Προστασία του περιβάλλοντος και πράσινο οικολογικό αποτύπωμα .

Με την 49731/2010 Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 498 ΑΑΠ/23.11.2010) με την οποία τροποποιείται το άρθρο 25 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 380/Δ/1997) η εκπόνηση μελέτης θέρμανσης είναι υποχρεωτική στα πλαίσια της έκδοσης της οικοδομικής αδείας για όλα τα νέα αλλά και ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια πάνω από 50 τ.μ.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ με βασικό εφόδιο την πολυετή εμπειρία της από το 1986 στον τομέα της θέρμανσης τόσο σε επίπεδο μελέτης όσο και σε επίπεδο κατασκευής και σε συνδυασμό με την συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση σε νέες σύγχρονες και εξελιγμένες τεχνικές και μεθόδους καθώς και με σημαντικές επενδύσεις που γίνονται συνεχώς σε προηγμένα λογισμικά σχεδιασμού σύγχρονων συστημάτων μπορεί να εγγυηθεί την εκπόνηση μιας αξιόπιστης Μελέτης Θέρμανσης με Αντλία Θερμότητας εις τρόπο ώστε να διασφαλίζονται:

 • Που να είναι ενεργειακά αποδοτική και θα διακρίνεται για το χαμηλό λειτουργικό της κόστος.
 • Που να τηρεί συγκεριμένες και απόλυτα προσδιορισμένες προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας.
 • Που να διαθέτει υλικά υψηλής ποιότητας τα οποία δεν θα παρουσιάζουν τεχνικά προβλήματα και βλάβες.
 • Που να είναι αξιόπιστη και ασφαλής.
 • Που να έχει το βέλτιστο τεχνικοοικονομικά κόστος κατασκευής, χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα, την ασφάλεια και την αισθητική.

Η εκπόνηση των Μελετών Θέρμανσης με Αντλία Θερμότητας από την ΑΝΑΔΡΑΣΗ γίνεται αποκλειστικά με την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και την υποστήριξη σύγχρονου σχεδιαστικού και υπολογιστικού λογισμικού (INTELICAD,4M ADAPT, 4M AUTOFINE) καθώς και άλλων ειδικών πιστοποιημένων εξειδικευμένων λογισμικών κατάλληλων για τον σχεδιασμό πράσινων οικολογικών συστημάτων θέρμανσης με την χρήση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Σε κάθε μελέτη θέρμανσης με αντλία θερμότητας που εκπονείται από την ΑΝΑΔΡΑΣΗ περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Αναλυτικό τεύχος υπολογισμών συντελεστών θερμοπερατότητας των δομικών στοιχείων.
 • Αναλυτικό τεύχος υπολογισμών θερμικών φορτίων και θερμικής ενεργειακής κατανάλωσης.
 • Αναλυτικό τεύχος υπολογισμών των εγκαταστάσεων θέρμανσης και συγκεκριμένα επιλογή θερμαντικών σωμάτων ή FanCoil η δικτύων σωληνώσεων ενδοδαπέδιας θέρμανσης , υπολογισμός σωληνώσεων τροφοδοσίας κυκλωμάτων, υπολογισμός και επιλογή του απαιτούμενου εξοπλισμού ( αντλία θερμότητας, δοχείο αδρανείας, κυκλοφορητές, συστήματα ελέγχου και αυτοματισμού κ.λ.π (ανάλογα με τον τύπο της κάθε εγκατάστασης θέρμανσης).
 • Αναλυτικό τεύχος τεχνικής περιγραφής και τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευής.• Πλήρες τεύχος με τον απαιτούμενο εξοπλισμό.
 • Τεύχος προσφοράς συνεργείου.
 • Πλήρη κατασκευαστικά σχέδια των εγκαταστάσεων ( κατόψεις εγκαταστάσεων, κατακόρυφο διάγραμμα εγκατάστασης, ηλεκτρολογικά σχέδια αυτοματισμών, κατασκευαστικές λεπτομέρειες κ.λ.π).

  Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ εκτός από την εκπόνηση της Μελέτης Θέρμανσης με Αντλία Θερμότητας για οιανδήποτε είδος κτηρίου μπορεί να αναλάβει είτε την πλήρη κατασκευή των εγκαταστάσεων θέρμανσης με αντλία θερμότητας προσφέροντας παράλληλα και το σύνολο του απαιτούμενου εξοπλισμού θέρμανσης, είτε την επίβλεψη της κατασκευής, αν ο εκάστοτε πελάτης επιθυμεί να αναθέσει το έργο σε άλλο εργολάβο.

  Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ έχει να επιδείξει ένα πολύ σημαντικό αριθμό Μελετών Θέρμανσης με Αντλία Θερμότητας που έχει εκπονήσει από το 1986 μέχρι και σήμερα.

  Πελάτες της ΑΝΑΔΡΑΣΗ είναι ιδιώτες καθώς και επιχειρήσεις κάθε είδους (βιομηχανικές, εμπορικές, τουριστικές, παροχής υπηρεσιών, τεχνικές και κατασκευαστικές οικοδομικών έργων, επαγγελματίες) καθώς και τεχνικά γραφεία Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών, που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστεύτηκαν την ΑΝΑΔΡΑΣΗ και με τους οποίος έχουν οικοδομηθεί μακροχρόνιες και σταθερές σχέσεις εμπιστοσύνης .