Πολιτική Απορρήτου

Περισσότερα ΔΕΧΟΜΑΙ
Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας:
Εγγραφείτε εδώ

αναδραση - νομοθεσια πυρασφαλειας

Νομοθεσία Πυρασφάλειας

Νομοθεσία Πυρασφάλειας

Για τα νέα κτίρια που πρόκειται να κατασκευαστούν καθώς και τις ανεξάρτητες προσθήκες σε υφιστάμενα κτήρια οι μελέτες παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας τους καθώς και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν και οι εγκαταστάσεις που απαιτείται να κατασκευαστούν προσδιορίζονται από το Νέο Κανονισμό Πυροπροστασίας.

Νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων

Για εξαρτημένες προσθήκες σε υφιστάμενα κτήρια που έχουν κατασκευαστεί μεταξύ του 1988, όπου και ξεκίνησε η ισχύς που Παλαιού Κανονισμού Πυροπροστασίας και μέχρι του 2018 που τελείωσε η ισχύς του και ξεκίνησε ή ισχύς του Νέου Κανονισμού Πυροπροστασίαςοι μελέτες παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας τους καθώς και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν και οι εγκαταστάσεις που απαιτείται να κατασκευαστούν προσδιορίζονται από το Παλαιό Κανονισμό Πυροπροστασίας σε συνδυασμό με τις ισχύουσες σήμερα Πυροσβεστικές Διατάξεις ανάλογα με το είδος του εκάστοτε κτηρίου.

Παλαιός Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτηρίων

Για όλα τα υπόλοιπα παλαιά κτήρια κατασκευασμένα προ της ισχύος του Παλαιού Κανονισμού Πυροπροστασίας, δηλαδή προ του έτους 1988 οι μελέτες παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας τους καθώς και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν και οι εγκαταστάσεις που απαιτείται να κατασκευαστούν προσδιορίζονται από τις παρακάτω Πυροσβεστικές Διατάξεις ανάλογα με την χρήση του εκάστοτε κτηρίου :

Βιομηχανίες - Βιοτεχνίες - Επαγγελματικά Εργαστήρια
Αποθήκες Χονδρικής - Logistics
Αίθουσες Συνάθροισης Κοινού - Καταστήματα Μαζικής Εστίασης με Τραπεζοκαθίσματα
Εμπορικά Καταστήματα
Γραφεία & Κτήρια Γραφείων
Κτήρια Υγείας & Πρόνοιας
Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
Συνεργεία Αυτοκινήτων - Μοτοσυκλετών & Εγκαταστάσεις ΚΤΕΟ
Εκπαιδευτήρια - Σχολεία - Σχολές - Φροντιστήρια
Σταθμοί Αυτοκινήτων - Πάρκινγκ
Θέατρα - Κινηματογράφοι
Πρατήρια Υγρών Καυσίμων - 1
Πρατήρια Υγρών Καυσίμων - 2
Εγκαταστάσεις Υγραερίου σε Βιομηχανίες - Βιοτεχνίες - Επαγγελματικά Εργαστήρια
Εγκαταστάσεις Υγραερίου σε Επαγγελματικά Κτήρια & Κτήρια Κατοικίας (εκτός Βιομηχανιών)
Εγκαταστάσεις Υγρών Καυσίμων σε Βιομηχανίες - Βιοτεχνίες - Επαγγελματικά Εργαστήρια

Χρήσιμες Διευκρινιστικές Εγκύκλιοι :

Εγκύκλιος Εφαρμογής Νέου Κανονισμού Πυροπροστασίας
Απαλαγή Δραστηριοτήτων απο έκδοση Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας

Προσοχή ... Καμία επαγγελματική δραστηριότητα που σύμφωνα με τον νόμο, απαλλάσσεται από την έκδοση Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας, δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση εκπονήσης Μελέτης Πυρασφάλειας καθώς και την λήψη των απαιτούμενων μέτρων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η μελέτη και τα σχέδια κατατίθενται κανονικά στη αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία η οποία ανά πάσα στιγμή μπορεί να κάνει δειγματοληπτικούς ελέγχους σύμφωνα με την υποβληθείσα Μελέτη Πυρασφάλειας για το αν εφαρμόζονται τα μέτρα που πυροπροστασίας που προβλέπονται από το νόμο και την Μελέτη Πυρασφάλειας.

Εγκύκλιος για τις Εγκαταστάσεις Υγραερίου σε Κτήρια

Άλλες Χρήσιμες Διατάξεις :

Πυροσβεστική Διάταξη 14
Πυροσβεστική Διαταξη 15
Οικόπεδα & Ακάλυπτοι Χώροι