Πολιτική Απορρήτου

Περισσότερα ΔΕΧΟΜΑΙ
Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας:
Εγγραφείτε εδώ

συντηρησεις ηλεκτρικων εγκαταστασεων

Συντηρήσεις
Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

Συντηρήσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ αναλαμβάνει την προληπτική συντήρηση (service) ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κάθε είδους βιομηχανίας, βιοτεχνίας, ξενοδοχείου, επαγγελματικού κτηρίου όπως κτηρίου γραφείων και καταστημάτων, σούπερ μάρκετ, πολυκαταστημάτων, καταστημάτων συνάθροισης κοινού (καφετέρια, εστιατόριο, μπαρ, κέντρο διασκέδασης, θέατρο, κινηματογράφος κ.λ.π), γήπεδα πάσης φύσεως (μπάσκετ, ποδοσφαίρου κ.λ.π) καθώς και μεγάλων κτηρίων κατοικίας (βίλες) που διαθέτουν εκτεταμένες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και αποτελεί μια από τις πλέον αξιόπιστες και έμπειρες τεχνικές εταιρείες συντήρησης Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, διαθέτοντας ένα πλήρως οργανωμένο και άριστα καταρτισμένο Τμήμα Συντήρησης αποτελούμενο από έμπειρους Μηχανικούς ( Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί), καθώς και έμπειρα και άριστα καταρτισμένα και οργανωμένα συνεργεία (αδειούχοι ηλεκτρολόγοι ) τα οποία διαθέτουν ότι πιο σύγχρονο υπάρχει από πλευράς μηχανικού εξοπλισμού και εργαλείων.

Ειδικότερα η ΑΝΑΔΡΑΣΗ αναλαμβάνει την προληπτική συντήρηση των εξής τύπων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων:

 • Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κίνησης και αυτοματισμού που διαθέτουν ηλεκτροκινητήρες και αυτοματισμούς πάσης φύσεως ( συμβατικούς, plc κ.λ.π).
 • Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις επαγγελματικού φωτισμού σε μεγάλους χώρους (βιομηχανίες, αποθήκες, γήπεδα κ.λ.π).
 • Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις υποσταθμών μέσης τάσης.
 • Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις συστημάτων πυρανίχνευσης.
 • Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας (συναγερμοί) και παρακολούθησης (κάμερες access control).
 • Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις δομημένης καλωδίωσης (τηλεφωνία data).
 • Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις EIB-Instabus - Έξυπνο Σπίτι.

Οι εργασίες συντήρησης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων γίνονται από τους έμπειρους αδειούχους ηλεκτρολόγους της ΑΝΑΔΡΑΣΗ και πάντα με την εποπτεία και την επιστασία Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.

Οι υπηρεσίες συντήρησης παρέχονται από την ΑΝΑΔΡΑΣΗ μέσω ετησίων ή εξαμηνιαίων συμβολαίων συντήρησης που συντάσσονται με βάση το πρόγραμμα συντήρησης του εκάστοτε κτηρίου ή εγκατάστασης.

Το πρόγραμμα συντήρησης είναι ένας αναλυτικός κατάλογος εργασιών όπου καθορίζονται με ακρίβεια όλες οι απαιτούμενες εργασίες συντήρησης που οφείλεται να γίνονται σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ώστε αυτές να μπορούν να λειτουργούν χωρίς βλάβες, λειτουργικά προβλήματα και συνεχή απαίτηση επισκευών. Τα προγράμματα συντήρησης είναι διαφορετικά για την κάθε εγκατάσταση, είναι προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες και τα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά της και συντάσσονται μια φορά (άπαξ) από την ΑΝΑΔΡΑΣΗ.

Επισημαίνεται ότι η ΑΝΑΔΡΑΣΗ στις επιχειρήσεις στις οποίες παρέχει υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης των ηλεκτρικών τους εγκαταστάσεων με ετήσιο ή εξαμηνιαίο συμβόλαιο προσφέρει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ τον επανέλεγχο των εγκαταστάσεων τους καθώς και την έκδοση του απαιτούμενου πιστοποιητικού επανελέγχου.

Οφείλουμε εδώ να υπενθυμίσουμε ότι ο επανέλεγχος και η έκδοση Πιστοποιητικού Ηλεκτρολόγου - Υπεύθυνης Δήλωσης Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ και θα πρέπει να γίνεται ως εξής:

 • Για τους επαγγελματικούς χώρους που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά κάθε 7 χρόνια.
 • Για τους επαγγελματικούς χώρους που έχουν εύφλεκτα υλικά κάθε 2 χρόνια.
 • Για τους χώρους συνάθροισης κοινού (εστιατόρια, καφενεία, καφετέριες, ταβέρνες, κέντρα διασκέδασης, πιτσαρίες, θέατρα, κινηματογράφους, χώρους αθλητικών εκδηλώσεων, αίθουσας εκδηλώσεων, catering κ.λ.π) κάθε 1 χρόνο.
 • Για επαγγελματικές εγκαταστάσεις στην ύπαιθρο (μαρίνες, πισίνες, κάμπινγκ κ.λ.π) κάθε 1 χρόνο.
 • Για όλες της παραπάνω χρήσεις εφόσον γίνεται αλλαγή χρήσης της εγκατάστασης.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ αποτελεί μια από τις πλέον οργανωμένες εταιρίες συντήρησης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Το συγκριτικό της πλεονέκτημα πέραν από την βαθιά γνώση του αντικειμένου, την πολυετή εμπειρία και την αποδεδειγμένη αξιοπιστία, είναι η δυνατότητα πλήρους και καθολικής τεχνικής υποστήριξης των πελατών της με εξοπλισμούς, ανταλλακτικά, υλικά κ.λ.π αλλά και η παροχή άλλων τεχνικών υπηρεσιών ( όπως π.χ μελέτη και κατασκευή πάσης φύσεως ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για τυχόν επεκτάσεις, μετατροπές, ανακαινίσεις ή και νέες εγκαταστάσεις καθώς και μελέτη, κατασκευή και συντήρηση κάθε είδους ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων γενικότερα).