Πολιτική Απορρήτου

Περισσότερα ΔΕΧΟΜΑΙ
Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας:
Εγγραφείτε εδώ

εγκαταστασεις συστηματων παρακολουθησης

Εγκαταστάσεις
Συστημάτων Παρακολούθησης

Εγκαταστάσεις Συστημάτων Παρακολούθησης

H ΑΝΑΔΡΑΣΗ αναλαμβάνει Εγκαταστάσεις Συστημάτων Παρακολούθησης –CCTV, (συστήματα παρακολούθησης με κάμερες ασφαλείας, κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης, CCTV κ.λ.π) σε σπίτια, καταστήματα και επαγγελματικούς χώρους, διαθέτοντας πάνω από 35 χρόνια εμπειρία και μάλιστα σε ιδιαίτερα απαιτητικές εφαρμογές όπως είναι ο σχεδιασμός και η εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης σε τραπεζικά καταστήματα, κοσμηματοπωλεία, μεγάλες κατοικίες- βίλες κ.λ.π )

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ μπορεί να σχεδιάσει και να εγκαταστήσει συστήματα παρακολούθησης προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε χώρου έτσι ώστε αυτά να διασφαλίζουν με την μέγιστη δυνατή αξιοπιστία την προστασία της ζωής και της περιουσίας.

Τα συχνά κρούσματα εγκληματικότητας (κλοπές, διαρρήξεις, επιθέσεις, κακοποίηση) σε σπίτια και καταστήματα καθιστούν απαραίτητη την εγκατάσταση σύγχρονων, εξελιγμένων και αξιόπιστων συστημάτων παρακολούθησης ικανών να προστατεύσουν αποτελεσματικά τον εκάστοτε χώρο αλλά και τους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα σε αυτόν.

H ΑΝΑΔΡΑΣΗ προκείμενου να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για σύγχρονα και εξελιγμένα συστήματα παρακολούθησης σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους (συστήματα παρακολούθησης με κάμερες ασφαλείας, κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης, CCTV κ.λ.π) τα οποία παρέχουν απρόσκοπτη προστασία σε οιανδήποτε χώρο κατοικίας ή επαγγελματικής δραστηριότητας και διασφαλίζουν με αξιοπιστία την ζωή και την περιουσία ακολουθεί την πλέον ενδεδειγμένη διαδικασία προκειμένου να επιτευχθούν οι προαναφερόμενοι στόχοι και συγκεκριμένα :

Γίνεται αυτοψία στον χώρο κατά την οποία:

  • Εξετάζονται με μεγάλη προσοχή όλες αυτές οι παράμετροι και τα χαρακτηριστικά του χώρου που μπορούν να τον καταστήσουν ευάλωτο σε μια πιθανή προσπάθεια παραβίασης με στόχο την κλοπή.
  • Ελέγχεται η ορθότητα και η επάρκεια των καλωδιώσεων (εφόσον υφίστανται καλωδιώσεις) που απαιτούνται για την σύνδεση του εκάστοτε συστήματος.
  • Σε περίπτωση μη ύπαρξης καλωδιώσεων καταγράφονται λεπτομερώς όλες οι τεχνικές δυσκολίες, που πιθανόν υπάρχουν, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο είναι τεχνικά εφικτό αλλά και οικονομικά συμφέρον να γίνει εγκατάσταση καλωδιώσεων ή να επιλεγεί ένα ασύρματο σύστημα ασφαλείας.

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της αυτοψίας :

  • Συντάσσεται υποχρεωτικά μελέτη τους συστήματος μέσω της οποία εκπονείται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ασφάλειας και προστασίας που θα προβλέπει όσο το δυνατόν καλύτερα όλους τους πιθανούς τρόπους πρόσβασης ή εξουδετέρωσης του συστήματος ασφαλείας, θα διασφαλίζει την μέγιστη δυνατή προστασία αλλά και λειτουργικότητα ώστε να αποφεύγονται δυσλειτουργίες, ταλαιπωρίες από άσκοπους χειρισμούς και θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ασφαλείας του εκάστοτε χώρου.
  • Γίνεται η επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού ώστε να αυτός να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του σχεδίου ασφαλείας.
  • Γίνεται η εγκατάσταση, η σύνδεση, η ρύθμιση, ο προγραμματισμός, η θέση σε λειτουργία και η εκπαίδευση των ιδιοκτητών στον χειρισμό του συστήματος από τους εξειδικευμένους και έμπειρους τεχνικούς μας.

Ο βασικός λόγος που η ΑΝΑΔΡΑΣΗ ακολουθεί την παραπάνω διαδικασία η οποία και στην ουσία την διαφοροποιεί σχέση με τον ανταγωνισμό, είναι ότι δεν αντιμετωπίζουμε επιπόλαια τα συστήματα παρακολούθησης ως απλές συσκευές που μπαίνουν στην πρίζα και μας προστατεύουν από μόνες τους, αλλά η επιλογή γίνεται με βάση μια ολοκληρωμένη ανάλυση των ενδεχόμενων κινδύνων, των τεχνικών χαρακτηριστικών των υπό προστασία χώρων, του βαθμού προστασίας που επιθυμεί ο εκάστοτε πελάτης μας καθώς και των τεχνικών δυνατοτήτων ενός εκάστου συστήματος παρακολούθησης έτσι ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα που δεν είναι άλλο από την αξιόπιστη προστασία της ζωής και της περιουσίας.

Ειδικότερα η ΑΝΑΔΡΑΣΗ προσφέρει:

Συστήματα Παρακολούθησης εσωτερικού και εξωτερικού χώρου με κάμερες

Τα συστήματα παρακολούθησης με κάμερες ασφαλείας ή αλλιώς κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης ή CCTV είναι συστήματα που έχουν σκοπό την συνεχή παρακολούθηση εξωτερικών και εσωτερικών χώρων από κάμερες ασφαλείας υψηλής ανάλυσης, εσωτερικές ή εξωτερικές και την συνεχή καταγραφή των σημάτων σε ένα DVR που διαθέτει σκληρό δίσκο. Ένα σύστημα παρακολούθησης με κάμερες έχει επίσης την δυνατότητα να δώσει σήματα συναγερμού, να συνδεθεί μέσω internet ώστε να είναι δυνατή η απομακρυσμένη παρακολούθηση είτε από υπολογιστή που βρίσκεται κάπου αλλού η ακόμα και από κινητό τηλέφωνο καθώς και πολλές άλλες λειτουργίες και εφαρμογές ανάλογα τις απαιτήσεις ασφάλειας και τις δυνατότητες του.

Τα συστήματα παρακολούθησης με κάμερες ασφαλείας μπορούν να τοποθετηθούν είτε σε σπίτι είτε σε επαγγελματικούς χώρους (κατάστημα πάσης φύσεως, γραφεία, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά πάρκα κ.λ.π και σε συνδυασμό με ένα καλοσχεδιασμένο και αξιόπιστο σύστημα συναγερμού να διασφαλίσουν στον μέγιστο δυνατόν βαθμό την προστασία της ζωής και της περιουσίας.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ σχεδιάζει και εγκαθιστά συστήματα παρακολούθησης προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες ασφαλείας του εκάστοτε χώρου καθώς στις απαιτήσεις του κάθε πελάτη μας διασφαλίζοντας την μέγιστη δυνατή προστασία και ευκρίνεια των συστημάτων αλλά και την μεγαλύτερη δυνατή ευκολία στην παρακολούθηση.

συστηματα παρακολουθησης τοποθετησεις
Συστήματα Παρακολούθησης: Click this image to zoom
κλειστα κυκλωματα τηλεορασης
Κλειστά Κυκλώματα Τηλεόρασης CCTV: Click this image to zoom
εγκαταστασεις καμερων ασφαλειας
Κάμερες Ασφαλείας: Click this image to zoom

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ εκτός της Εγκατάστασης Συστημάτων Παρακολούθησης προφέρει και τον απαιτούμενο εξοπλισμό ( κάμερες αναλογικές και IP κάθε τύπου , bullet, οροφής, speeddome, κρυφές, καταγραφικά κάθε τύπου κ.λ.π ) παρέχοντας έτσι μια ολοκληρωμένη λύση συστήματος παρακολούθησης στον εκάστοτε πελάτη με την εγγύηση, την υπευθυνότητα και την αξιοπιστία μιας εταιρείας με πάνω από 35 χρόνια στο τομέα των Συστημάτων Παρακολούθησης .

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ δύναται να ανταποκριθεί σε οιανδήποτε ζήτηση Συστημάτων Παρακολούθησης :

  • Στο σύνολο των περιοχών της Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής (Κορωπί, Παιανία, Σπάτα, Σταυρός, Γλυκά Νερά, Μαρκόπουλο, Πόρτο Ράφτη, Καλύβια, Λαγονήσι, Κερατέα, Λαύριο, Ανάβυσσος, Σαρωνίδα, Βάρκιζα, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, Παλλήνη, Πικέρμι, Ραφήνα, Νέα Μάκρη, Μαραθώνας, Αχαρνές, Ωρωπός, Καπανδρίτι, Διόνυσος, Γέρακας, Ανθούσα κ.λ.π).
  • Στο σύνολο των περιοχών της Περιφέρειας Αθηνών (Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Νέα Χαλκηδόνα, Παπάγου, Χολαργός, Δάφνη, Υμηττός, Κηφισιά, Νέα Ερυθραία, Εκάλη, Πεντέλη, Μελίσσια, Φιλοθέη, Ψυχικό, Λυκόβρυση, Πεύκη, Ελληνικό, Αργυρούπολη, Νέα Σμύρνη, Ηλιούπολη, Ηράκλειο, Μαρούσι, Άλιμος, Άγιος Δημήτριος, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα, Χαλάνδρι, Παλαιό Φάληρο, Νέα Ιωνία, Μεταμόρφωση κ.λ.π).
  • Στο σύνολο των περιοχών της Περιφέρειας Δυτικής Αττικής και Πειραιώς (Πειραιάς, Ελευσίνα, Ασπρόπυργος, Μάνδρα, Μέγαρα, Μαγούλα κ.λ.π).

Πελάτες της ΑΝΑΔΡΑΣΗ είναι ιδιώτες καθώς και επιχειρήσεις κάθε είδους (βιομηχανικές, εμπορικές, τουριστικές, παροχής υπηρεσιών, μαζικής εστίασης, τεχνικές και κατασκευαστικές οικοδομικών έργων, επαγγελματίες) καθώς και τεχνικά γραφεία Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών, που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστεύτηκαν την ΑΝΑΔΡΑΣΗ και με τους οποίος έχουν οικοδομηθεί μακροχρόνιες και σταθερές σχέσεις εμπιστοσύνης.