Πολιτική Απορρήτου

Περισσότερα ΔΕΧΟΜΑΙ
Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας:
Εγγραφείτε εδώ

μελετες θερμομονωσης

Μελέτες Θερμομόνωσης

Μελέτες Θερμομόνωσης

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ εκπονεί Μελέτες Θερμομόνωσης για πάσης φύσεως και μεγέθους κτήρια διαθέτοντας ένα πλήρως οργανωμένο και άριστα καταρτισμένο Τεχνικό Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών.

Η Μελέτη Θερμομόνωσης είναι μια μελέτη που εκπονείται υποχρεωτικά στα πλαίσια της έκδοσης της οικοδομικής αδείας για όλα τα νέα αλλά και ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια στα οποία δεν εφαρμόζεται στο σύνολο του ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ) και συγκεκριμένα σε :

 • Βιομηχανικές εγκαταστάσεις, βιοτεχνίες, εργαστήρια
 • Προσωρινής χρήσης κτίρια που με βάση το σχεδιασμό τους η διάρκεια χρήσης τους δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη.
 • Αποθήκες, χώροι στάθμευσης οχημάτων, πρατήρια υγρών καυσίμων, κτίρια αγροτικών χρήσεων
 • Μεμονωμένα κτίρια, με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια μικρότερη από πενήντα τετραγωνικά μέτρα (50 τ.μ.) για τα οποία ισχύουν μόνο οι ελάχιστες απαιτήσεις που προβλέπει ο ΚΕΝΑΚ.

Η Μελέτη Θερμομόνωσης έχει τον υπολογισμό και τον σχεδιασμό της εγκατάστασης και της ενσωμάτωσης στο κέλυφος του εκάστοτε κτηρίου θερμομονωτικών υλικών είς τρόπο ώστε να εξασφαλίζονται :

 • Η βέλτιστη ποιότητα διαβίωσης και εργασίας των ενοίκων.
 • Η ορθολογική κατανάλωση ενέργειας και εξοικονόμηση των δαπανών τόσο για θέρμανση όσο και για κλιματισμό .
 • Ο περιορισμός της αναγκαίας αρχικής δαπάνης για την κατασκευή των εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού .
 • Η προστασία των κατασκευών που συγκροτούν το κέλυφος του κτηρίου (τοίχοιμ οροφές, δάπεδα, κουφώματα) από τις αυξομειώσεις της θερμοκρασίας του εξωτερικού περιβάλλοντος.
 • Ο περιορισμός της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τα καυσαέρια με την εύρυθμη αλλά και μειωμένης διάρκειας λειτουργία των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού λόγω της σημαντικής μείωσης των θερμικών απωλειών και των ψυκτικών φορτίων που επιτυγχάνεται μέσω της θερμομόνωσης του κελύφους των κτηρίων.

Οι ελάχιστες απαιτήσεις για το κέλυφος για τις Μελέτες Θερμομόνωσης καθορίζονται από τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ) ως κάτωθι :

 • Μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής θερμοπερατότητας δομικών στοιχείων ανά κλιματική ζώνη σύμφωνα με τον Πίνακα Γ.1 του ΚΕΝΑΚ ΦΕΚ 407/21-12-2010 της για νέα κτήρια και τον Πίνακα Γ.2 του ΚΕΝΑΚ ΦΕΚ 407/21-12-2010 για υφιστάμενα κτήρια του Άρθρου 8 του ΚΕΝΑΚ.
 • Μέγιστος επιτρεπόμενος μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας του κτηρίου ανά κλιματική ζώνη σύμφωνα με τον Πίνακα Γ.3 του ΚΕΝΑΚ ΦΕΚ 407/21-12-2010 για νέα κτήρια και τον Πίνακα Γ.4 του ΚΕΝΑΚ ΦΕΚ 407/21-12-2010 για υφιστάμενα κτήρια του Άρθρου 8 του Κ.Εν.Α.Κ.
 • Υπολογισμός θερμογεφυρών σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-2/2017• Όλα τα υλικά με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ ≤ 0,18W/(m•K) θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE ή πιστοποίηση από διαπιστευμένο φορέα / εργαστήριο.

Η εκπόνηση των Μελετών Θερμομόνωσης από την ΑΝΑΔΡΑΣΗ γίνεται αποκλειστικά με την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και την υποστήριξη σύγχρονου σχεδιαστικού και υπολογιστικού λογισμικού (4M ADAPT ).

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ διαθέτοντας εμπειρία πάνω από 35 χρόνια και έχοντας να επιδείξει ένα σημαντικό αριθμό Μελετών Θερμομόνωσης για κάθε τύπο κτηρίου και εγκατάστασης, δύναται να ανταποκριθεί απόλυτα στην ζήτηση οιασδήποτε τύπου Μελέτης Θερμομόνωσης για κάθε τύπο κτιρίου.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ έχει να επιδείξει από το 1986 ένα πολύ σημαντικό αριθμό Μελετών Θερμομόνωσης ι για πάσης φύσεως και μεγέθους κτήρια (κατοικίες, πολυκατοικίες, επαγγελματικά κτήρια, βιομηχανίες , αποθήκες, ξενοδοχεία, καταστήματα , κτήρια γραφείων, σχολεία και γενικότερα κτήρια εκπαίδευσης, κτήρια αθλητικών εγκαταστάσεων κ.λ.π.)

Πελάτες της ΑΝΑΔΡΑΣΗ είναι ιδιώτες καθώς και επιχειρήσεις κάθε είδους (βιομηχανικές, εμπορικές, τουριστικές, παροχής υπηρεσιών, τεχνικές και κατασκευαστικές οικοδομικών έργων, επαγγελματίες) καθώς και τεχνικά γραφεία Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών, που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστεύτηκαν την ΑΝΑΔΡΑΣΗ και με τους οποίους έχουν οικοδομηθεί μακροχρόνιες και σταθερές σχέσεις εμπιστοσύνης.