Εταιρία
Υπηρεσίες
Προϊόντα
Πελάτες
Έργα
Συνεργάτες
Πληροφορίες
Επικοινωνία
Σύνδεσμοι
Sitemap
 

Δ.Παπανικολάου 12

19400 ΚΟΡΩΠΙ, ΑΤΤΙΚΗ

ΤΗΛ & ΦΑΞ: 210 6020152

GSM: 693 6020152

Email:

Μελέτες Βιομηχανικής Ψύξης - Ψυκτικών Θαλάμων

μελετες ψυκτικων θαλαμων

Η μελέτη και ο σχεδιασμός εγκαταστάσεων βιομηχανικής ψύξης, ψυκτικών θαλάμων και βιομηχανικού κλιματισμού αποτελούν μια από τις βασικότερες δραστηριότητες της ΑΝΑΔΡΑΣΗ πάνω από 30 χρόνια.

H ΑΝΑΔΡΑΣΗ διαθέτοντας την επιστημονική και τεχνική εξειδίκευση καθώς και πολυετή εμπειρία στον σχεδιασμό και την εκπόνηση μελετών βιομηχανικής ψύξης, ψυκτικών θαλάμων και βιομηχανικού κλιματισμού αναλαμβάνει μελέτες για έργα βιομηχανικής ψύξης, ψυκτικών θαλάμων και βιομηχανικού κλιματισμού που αφορούν μεταποιητικές ή παραγωγικές βιομηχανίες τροφίμων, ψυκτικές αποθήκες τροφίμων, σούπερ μάρκετ, οινοποιεία, βιομηχανίες φαρμάκων και καλλυντικών, φαρμακαποθήκες, βιομηχανίες πλαστικών, φορτηγά πλοία ψυγεία κ.λ.π δραστηριότητες που απαιτούν για την λειτουργία τους οιανδήποτε τύπου εγκατάσταση ψύξης. Οι μελέτες που εκπονούμε αφορούν τόσο την κατασκευή μιας νέας εγκατάστασης ψύξης, όσο και την μετασκευή, ανακαίνιση, εκσυγχρονισμό ή ανακατασκευή οιασδήποτε υφιστάμενης εγκατάστασης βιομηχανικής ψύξης, ψυκτικών θαλάμων και βιομηχανικού κλιματισμού.

 

μελετες βιομηχανικης ψυξης

Η εκπόνηση ειδικής ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση τόσο για την κατασκευή οιασδήποτε νέας κεντρικής εγκατάστασης βιομηχανικής ψύξης, ψυκτικών θαλάμων και βιομηχανικού κλιματισμού όσο και για τις περιπτώσεις ριζικής μετασκευής, ανακαίνισης, εκσυγχρονισμού η ανακατασκευής.

Η μελέτη και ο σχεδιασμός εγκαταστάσεων βιομηχανικής ψύξης, ψυκτικών θαλάμων και βιομηχανικού κλιματισμού, αποτελεί απόλυτα εξειδικευμένη επιστημονική και τεχνική εργασία που απαιτεί ειδικές γνώσεις και έχει σκοπό τον ακριβή προσδιορισμό των απαιτήσεων και των συνθηκών ψύξης, τον υπολογισμό των εκάστοτε ψυκτικών φορτίων, την επιλογή του συστήματος ψύξης που είναι κατάλληλο για την κάθε περίπτωση ανάλογα με τις ανάγκες αλλά και τις απαιτήσεις του κάθε έργου, την επιλογή του κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού, τον σχεδιασμό και τον υπολογισμό των σωληνώσεων των ψυκτικών δικτύων, τον υπολογισμό και τον σχεδιασμό των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κίνησης και αυτοματισμού των εγκαταστάσεων ψύξης καθώς και τον υπολογισμό και τον σχεδιασμό των υπολοίπων βοηθητικών για τις εγκαταστάσεις ψύξης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (υδραυλικά, συστήματα ελέγχου και ασφαλείας).

 

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ εκπονεί μελέτες βιομηχανικής ψύξης, ψυκτικών θαλάμων και βιομηχανικού κλιματισμού για κάθε είδους εφαρμογή και με κάθε τύπου σύστημα ψύξης και ειδικότερα:

 • Εγκαταστάσεις βιομηχανικής ψύξης για ψυκτικούς θαλάμους συντήρησης νωπών η κατεψυγμένων προϊόντων (λαχανικών, φρούτων, κρεάτων και κρεατοσκευασμάτων, αλιευμάτων, αλλαντικών,γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων, παγωτών, προϊόντων ζύμης κ.λ.π) με κεντρικά συστήματα ψύξης οιανδήποτε ψυκτικού μέσου (φρέον, αμμωνία, γλυκόλη, διοξείδιο του άνθρακα) με παραλληλισμένους συμπιεστές (εμβολοφόρους ή screw compressors), μονοβάθμια ή διβάθμια συστήματα, απευθείας εκτόνωσης (direct expansion) ή με αντλίες επανακυκλοφορίας, αεροψυκτήρες ή σωληνωτά στοιχεία, αερόψυκτους ή υδρόψυκτούς ή εξατμιστικούς συμπυκνωτές, πύργους ψύξης κ.λ.π.
 • Εγκαταστάσεις βιομηχανικής ψύξης για ψυκτικούς θαλάμους κατάψυξης (στατικά τούνελ κατάψυξης - θάλαμοι σοκ για τροφοδοσία με καρότσια ή αυτόματα spiral freezer tunnel) για λαχανικά, σφολιατοειδή, παγωτά, κρέατα, αλιεύματα κ.λ.π) με κεντρικά συστήματα ψύξης ή αυτόνομα συστήματα ψύξης οιανδήποτε ψυκτικού μέσου (φρέον, αμμωνία, γλυκόλη, διοξείδιο του άνθρακα) με παραλληλισμένους συμπιεστές (εμβολοφόρους ή screw compress).
 • Ψυκτικοί θάλαμοι ειδικής χρήσης με συστήματα ελεγχόμενης ατμόσφαιρας και ωρίμανσης για ευπαθή προϊόντα.
 • Βιομηχανικές εγκαταστάσεις παρασκευής πάγου (παγολεκάνες) για παραγωγή κρύου νερού προς παστερίωση γάλατος ή παγωτού.
 • Εγκαταστάσεις βιομηχανικού κλιματισμού και αερισμού εξαερισμού για επίτευξη ειδικών συνθηκών σε καθαρούς χώρους (κλιματισμός καθαρών χώρων) για την παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων, καλλυντικών και τροφίμων που απαιτούν αυστηρούς ελέγχους της επιμόλυνσης των συγκεκριμένους χώρους.
 • Βιομηχανικές εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης κρύου νερού για διάφορες βιομηχανικές χρήσεις (βιομηχανίες τροφίμων, πλαστικών, οινοποιεία κ.λ.π).
 • Εγκαταστάσεις εξοικονόμησης και ανάκτησης ενέργειας σε εγκαταστάσεις βιομηχανικής ή εμπορικής ψύξης (εκμετάλλευση της απορριπτόμενης στο περιβάλλον ενέργειας από τα ψυκτικά μηχανήματα σε συνδυασμό με ηλιακά συστήματα για παραγωγή σχεδόν δωρεάν ζεστού νερού χρήσης καθώς και θέρμανσης των χώρων του κτιρίου).
 • Εγκαταστάσεις παραγωγής πάγου (παγομηχανές) για συντήρηση ευπαθών προϊόντων και αλιευμάτων (παγότριμα, παγολέπι, παγοκολόνες).

Η εκπόνηση των μελετών βιομηχανικής ψύξης, ψυκτικών θαλάμων ή βιομηχανικού κλιματισμού γίνεται αποκλειστικά με την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και την υποστήριξη σύγχρονου σχεδιαστικού και υπολογιστικού λογισμικού (INTELICAD, 4M ADAPT, 4M AUTOFINE, ASHRAE ) καθώς και άλλων ειδικών προγραμμάτων επιλογής μηχανολογικού εξοπλισμού των κατασκευαστικών οίκων. Τα σχέδια των μελετών παράγονται ηλεκτρονικά μέσω των 4M AUTOFINE και εκτυπώνονται στα ψηφιακά plotter μας.

 

Σε κάθε μελέτη βιομηχανικής ψύξης, εγκαταστάσεων ψυκτικών θαλάμων ή βιομηχανικού κλιματισμού που εκπονούμε περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Αναλυτικό τεύχος υπολογισμών συντελεστών θερμοπερατότητας των δομικών στοιχείων των ψυκτικών θαλάμων.
 • Αναλυτικό τεύχος υπολογισμών των ψυκτικών φορτίων.
 • Αναλυτικό τεύχος υπολογισμού και επιλογής του μηχανολογικού εξοπλισμού που συγκροτεί την εγκατάσταση (αεροψυκτήρες, συμπιεστές, συμπυκνωτές, ψύκτες νερού, αντλίες νερού, πύργοι ψύξεως εναλλάκτες, δοχεία ψυκτικού μέσου – receivers , διαχωριστές – accumulators, εξοπλισμός ρύθμισης και ελέγχου κ.λ.π ανάλογα με το είδος και τον τύπο της εκάστοτε εγκατάστασης).
 • Αναλυτικό τεύχος υπολογισμού των δικτύων σωληνώσεων ψυκτικού μέσου ή γλυκόλης ή νερού ανάλογα με τον τύπο της εκάστοτε εγκατάστασης.
 • Αναλυτικό τεύχος τεχνικής περιγραφής και τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευής.
 • Πλήρες τεύχος με τον απαιτούμενο εξοπλισμό.
 • Τεύχος προσφοράς συνεργείου.
 • Πλήρη και αναλυτικά σχέδια των εγκαταστάσεων (κατόψεις εγκαταστάσεων, πλήρες και αναλυτικό κατασκευαστικό κατακόρυφο διάγραμμα εγκατάστασης και μηχανοστασίου, ηλεκτρολογικά σχέδια κίνησης και αυτοματισμού, αναλυτικά κατασκευαστικά σχέδια κίνησης και αυτοματισμού του γενικού ηλεκτρικού πίνακα και όλων των επί μέρους ηλεκτρικών υποπινάκων της εγκατάστασης, κ.λ.π).
μελετη ψυκτικων θαλαμων

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ εκτός από την εκπόνηση της μελέτης μπορεί να αναλάβει σε δεύτερη φάση είτε την πλήρη κατασκευή του εκάστοτε έργου βιομηχανικής ψύξης, ψυκτικών θαλάμων ή βιομηχανικού κλιματισμού με τον κλειδί στο χέρι, προσφέροντας το σύνολο του απαιτούμενου εξοπλισμού ψύξης καθώς και όλες τις εργασίες για την πλήρη εγκατάσταση είτε την επίβλεψη της κατασκευής των εγκαταστάσεων, αν ο πελάτης επιθυμεί να προμηθευτεί από κάπου αλλού τον εξοπλισμό ή να αναθέσει τις εργασίες κατασκευής σε δικό του εργολάβο.

 

Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι σε περίπτωση ανάθεσης στην ΑΝΑΔΡΑΣΗ της υλοποίησης του έργου στο σύνολο του με το κλειδί στο χέρι, η αμοιβή για την εκπόνηση της μελέτης συμψηφίζεται πλήρως με το κόστος προμηθείας εξοπλισμού και υλικών καθώς και το κόστος κατασκευής εργασιών. Στην ουσία δηλαδή, κατα την περίπτωση αυτή τόσο η μελέτη όσο και η επίβλεψη της κατασκευής παρέχονται εντελώς ΔΩΡΕΑΝ ανεξάρτητα από το είδος και το μέγεθος του έργου.

 

Στα πλαίσια της επίβλεψης της κατασκευής για έργα βιομηχανικής ψύξης, ψυκτικών θαλάμων και βιομηχανικού κλιματισμού η ΑΝΑΔΡΑΣΗ προβαίνει:

 • Στην οργάνωση του εργοταξίου.
 • Στην εγκατάσταση των συνεργείων στο έργο, διευκρινήσεις και επεξηγήσεις για την ορθή εφαρμογή των μελετών.
 • Στην παραλαβή και των ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των υλικών και του εξοπλισμού.
 • Στην καθοδήγηση, παρακολούθηση και τον έλεγχο της εκτέλεσης των εργασιών των συνεργείων.
 • Στην πιστοποίηση των εργασιών των συνεργείων.
 • Στον έλεγχο των δοκιμών λειτουργίας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
 • Στην ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του εκάστοτε έργου.

Το πελατολόγιο της ΑΝΑΔΡΑΣΗ στον τομέα των μελετών βιομηχανικής ψύξης, ψυκτικών θαλάμων και βιομηχανικού κλιματισμού αποτελείται απο ένα σημαντικότατο αριθμό επιχειρήσεων (βιομηχανικές, εμπορικές, αποθήκευσης και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, σούπερ μάρκετ, ξενοδοχεία κ.λ.π.) που εμπιστεύτηκαν την εμπειρία, την γνώση και την εξειδίκευση της ΑΝΑΔΡΑΣΗ και μας ανέθεσαν την εκπόνηση της μελέτης των εγκαταστάσεων τους.

 

Σε όλους αυτούς που επέλεξαν να συνεργαστούν μαζί μας τους έχουμε ανταποδώσει την εμπιστοσύνη τους, παρέχοντας τους μελέτες βιομηχανικής ψύξης, ψυκτικών θαλάμων ή βιομηχανικού κλιματισμού που διακρίνονται για την τεχνική και επιστημονική τους αρτιότητα καθώς και για την πλήρη κατασκευαστική τους υφή, με αποτέλεσμα την κατασκευή σύγχρονων εγκαταστάσεων υψηλής ποιότητας, τεχνολογικής υπεροχής, χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και χαμηλού κατασκευαστικού κόστους.

 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΜΕΡΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΨΥΞΗΣ - ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ και ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΔΡΑΣΗ (Πατήστε στις εικόνες για μεγένθυση)

 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΨΥΞΗΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ

 

Επιστροφή