Πολιτική Απορρήτου

Περισσότερα ΔΕΧΟΜΑΙ
Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας:
Εγγραφείτε εδώ

μελετες ενδοδαπεδιας θερμανσης

Μελέτες Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης

Μελέτες Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ εκπονεί εδώ και πάνω από 35 χρόνια Μελέτες Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης για πάσης φύσεως και μεγέθους κτήρια (κατοικίες, πολυκατοικίες, επαγγελματικά κτήρια, , σχολεία και γενικότερα κτήρια εκπαίδευσης κ.λ.π) διαθέτοντας ένα πλήρως οργανωμένο και άριστα καταρτισμένο Τεχνικό Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών

H ενδοδαπέδια θέρμανση αποτελεί μια από τις πλέον βέλτιστες και ενδεδειγμένες λύσεις για εγκαταστάσεις θέρμανσης κυρίως για κτήρια κατοικίας καθώς διασφαλίζει αφενός τις καλύτερες συνθήκες άνεσης από κάθε άλλο σύστημα θέρμανσης και αφετέρου την οικονομικότερη λειτουργία, ειδικά όταν συνδυάζεται με συστήματα χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης (αντλίες θερμότητας, γεωθερμία, υποβοήθηση από ηλιοθερμικό σύστημα κ.λ.π.).

H ενδοδαπέδια θέρμανση αποτελεί μια από τις πλέον βέλτιστες και ενδεδειγμένες λύσεις για εγκαταστάσεις θέρμανσης κυρίως για κτήρια κατοικίας καθώς διασφαλίζει αφενός τις καλύτερες συνθήκες άνεσης από κάθε άλλο σύστημα θέρμανσης και αφετέρου την οικονομικότερη λειτουργία, ειδικά όταν συνδυάζεται με συστήματα χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης (αντλίες θερμότητας, γεωθερμία, υποβοήθηση από ηλιοθερμικό σύστημα κ.λ.π.).

Η λύση της ενδοδαπέδιας θέρμανσης ενδείκνυται κυρίως σε κτίρια κατοικίας και ειδικότερα σε μονοκατοικίες χωρίς να αποκλείεται και η χρήση της σε κτίρια με περισσότερες ιδιοκτησίες, αρκεί η εγκατάσταση να δουλεύει με την λογική της λειτουργίας της ενδοδαπέδιας θέρμανσης και όχι με την λογική της κλασσικής θέρμανσης καλοριφέρ σε ότι αφορά την αυτονομία για την κάθε ιδιοκτησία.

Η σωστή λογική της ενδοδαπέδιας θέρμανσης από πλευράς λειτουργίας, ώστε αυτή να είναι αποδοτική και παράλληλα να επιτυγχάνεται το χαμηλότερο δυνατόν λειτουργικό κόστος, είναι η εγκατάσταση να λειτουργεί μόνιμα από την έναρξη της περιόδου θέρμανσης μέχρι και την λήξη και να ελέγχεται συνεχώς από ένα αξιόπιστο σύστημα αντιστάθμισης με αισθητήριο εξωτερικού περιβάλλοντος υποχρεωτικά και με εσωτερικό θερμοστάτη δυνητικά. Η αυτονομία σε εδοδαπέδια θέρμανση με σκοπό να κλείνει τελείως η θέρμανση για κάποιες ώρες ή μέρες και μπορεί να οδηγήσει σε φαινόμενα ανεπαρκούς κάλυψης των θερμικών αναγκών και αντιοικονομικής λειτουργίας. Για τον πάρα πάνω λόγο η εγκατάσταση ενδοδαπέδιας θέρμανσης δεν συνηθίζεται σε πολυκατοικίες με πολλές ιδιοκτησίες όπου υπάρχει συνήθως απαίτηση πλήρους αυτονομίας, αλλά δεν μπορεί να αποκλειστεί η εφαρμογή της σε μικρές πολυκατοικίες με λίγες ιδιοκτησίες υπό την προαναφερόμενη αίρεση

Η ενδοδαπέδια θέρμανση δύναται να τροφοδοτηθεί από οιανδήποτε συμβατικό σύστημα θέρμανσης (λέβητας πετρελαίου, φυσικού αερίου, υγραερίου κ.λ.π) καθώς και από συστήματα χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (αερόψυκτες αντλίες θερμότητας, γεωθερμία - γεωθερμικές αντλίες θερμότητας, ηλιακά – ηλιοθερμικά συστήματα κ.λ.π), μέσω των οποίων, ειδικά στην περίπτωση της ενδοδαπέδιας θέρμανσης, επιτυγχάνεται εξαιρετικά οικονομική λειτουργία.

Οι σύγχρονες απαιτήσεις των κτηρίων στον τομέα της θέρμανσης τα τελευταία χρόνια, που συνδυάζουν την απαίτηση της θερμικής άνεσης με την ανάγκη για αυτοματισμό, χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση, οικονομική λειτουργία , οικολογικό αποτύπωμα και προστασία του περιβάλλοντος καθώς και χρήση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είτε για την υποβοήθηση είτε για την πλήρη λειτουργία των συστημάτων θέρμανσης των κτηρίων, καθιστά την Μελέτη Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης το βασικό εργαλείο για την ικανοποίηση των παραπάνω απαιτήσεων και αναγκών

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ με βασικό εφόδιο την πολυετή εμπειρία της από το 1986 στον τομέα της θέρμανσης τόσο σε επίπεδο Μελέτης όσο και σε επίπεδο Κατασκευής και σε συνδυασμό με την συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση σε νέες σύγχρονες και εξελιγμένες τεχνικές και μεθόδους καθώς και με σημαντικές επενδύσεις που γίνονται συνεχώς σε προηγμένα λογισμικά σχεδιασμού σύγχρονων συστημάτων θέρμανσης δύναται να προσφέρει Μελέτες Θέρμανσης που καλύπτουν απόλυτα τις παραπάνω απαιτήσεις και ανάγκες και πραγματικά μπορούν να κάνουν την διαφορά βάζοντας τις βάσεις για τη κατασκευή ενός συστήματος θέρμανσης που θα επιτυγχάνει :

 • Βέλτιστες συνθήκες θερμικής άνεσης.
 • Μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και χαμηλό λειτουργικό κόστος.
 • Αυτονομία ανά ιδιοκτησία ή ανά χώρο με αντίστοιχη περεταίρω μείωση του λειτουργικού κόστους.
 • Υψηλά επίπεδα αυτοματισμού τόσο για την ευκολία χειρισμών και εξυπηρετήσεων όσο και για την καταγραφή και τον έλεγχος των ενεργειακών καταναλώσεων.
 • Βέλτιστη λειτουργικότητα.
 • Υψηλή αισθητική.
 • Ποιοτική και οικονομική κατασκευή (value for money).
 • Υψηλή τεχνολογική στάθμη που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις.
 • Πλήρης εναρμόνιση στις πιο σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις.
 • Επιλογή αξιόπιστου εξοπλισμού.
 • Ευκολία στην λειτουργία, στην χρήση και στην συντήρηση.
 • Προστασία του περιβάλλοντος και πράσινο οικολογικό αποτύπωμα .

Με την 49731/2010 Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 498 ΑΑΠ/23.11.2010) με την οποία τροποποιείται το άρθρο 25 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 380/Δ/1997) η εκπόνηση μελέτης θέρμανσης είναι υποχρεωτική στα πλαίσια της έκδοσης της οικοδομικής αδείας για όλα τα νέα αλλά και ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια πάνω από 50 τ.μ.

Για περιπτώσεις ανακατασκευής, εκσυγχρονισμού, ανακαίνισης ή ενεργειακής αναβάθμισης εγκατάστασης θέρμανσης υφιστάμενου κτηρίου η εκπόνηση μιας αξιόπιστης μελέτης αποτελεί την βασική προϋπόθεση για την κατασκευή μιας εγκατάστασης Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης :

 • Που να είναι ενεργειακά αποδοτική και θα διακρίνεται για το χαμηλό λειτουργικό της κόστος.
 • Που να τηρεί συγκεριμένες και απόλυτα προσδιορισμένες προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας.
 • Που να διαθέτει υλικά υψηλής ποιότητας τα οποία δεν θα παρουσιάζουν τεχνικά προβλήματα και βλάβες.
 • Που να είναι αξιόπιστη και ασφαλής.
 • Που να έχει το βέλτιστο τεχνικοοικονομικά κόστος κατασκευής, χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα, την ασφάλεια και την αισθητική.

Η εκπόνηση των Μελετών Ενδοδάπεδιας Θέρμανσης από την ΑΝΑΔΡΑΣΗ γίνεται αποκλειστικά με την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και την υποστήριξη σύγχρονου σχεδιαστικού και υπολογιστικού λογισμικού (INTELICAD,4M ADAPT, 4M AUTOFINE) καθώς και άλλων ειδικών πιστοποιημένων εξειδικευμένων λογισμικών κατάλληλων για τον σχεδιασμό πράσινων οικολογικών συστημάτων θέρμανσης με την χρήση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αντλίες θερμότητας, γεωθερμία, ηλιακή θέρμανση ).

Σε κάθε μελέτη Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης που εκπονείται από την ΑΝΑΔΡΑΣΗ περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Αναλυτικό τεύχος υπολογισμών συντελεστών θερμοπερατότητας των δομικών στοιχείων.
 • Αναλυτικό τεύχος υπολογισμών θερμικών φορτίων και θερμικής ενεργειακής κατανάλωσης.
 • Αναλυτικό τεύχος υπολογισμού των δικτύων σωληνώσεων της ενδοδαπέδιας θέρμανσης (σωληνώσεις διάστρωσης και σωληνώσεις τροφοδοσίας κυκλωμάτων) καθώς και επιλογής του απαιτούμενου εξοπλισμού ( λέβητες, καυστήρες, κυκλοφορητές, αντλίες θερμότητας, καπνοδόχοι, συστήματα ελέγχου και αυτοματισμού κ.λ.π (ανάλογα με τον τύπο της κάθε εγκατάστασης θέρμανσης).
 • Αναλυτικό τεύχος τεχνικής περιγραφής και τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευής.
 • Πλήρες τεύχος με τον απαιτούμενο εξοπλισμό.
 • Τεύχος προσφοράς συνεργείου.
 • Πλήρη κατασκευαστικά σχέδια των εγκαταστάσεων ( κατόψεις εγκαταστάσεων, κατακόρυφο διάγραμμα εγκατάστασης , ηλεκτρολογικά σχέδια αυτοματισμών, κατασκευαστικές λεπτομέρειες κ.λ.π).

  Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ εκτός από την εκπόνηση της Μελέτης Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης για οιανδήποτε είδος κτηρίου μπορεί να αναλάβει είτε την πλήρη κατασκευή των εγκαταστάσεων ενδοδαπέδιας θέρμανσης προσφέροντας παράλληλα και το σύνολο του απαιτούμενου εξοπλισμού θέρμανσης, είτε την επίβλεψη της κατασκευής, αν ο εκάστοτε πελάτης επιθυμεί να αναθέσει το έργο σε άλλο εργολάβο.

  Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ έχει να επιδείξει ένα πολύ σημαντικό αριθμό Μελετών Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης που έχει εκπονήσει από το 1986 μέχρι και σήμερα.

  Πελάτες της ΑΝΑΔΡΑΣΗ είναι ιδιώτες καθώς και επιχειρήσεις κάθε είδους ( βιομηχανικές, εμπορικές, τουριστικές, παροχής υπηρεσιών, τεχνικές και κατασκευαστικές οικοδομικών έργων, επαγγελματίες) καθώς και τεχνικά γραφεία Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών, που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστεύτηκαν την ΑΝΑΔΡΑΣΗ και με τους οποίος έχουν οικοδομηθεί μακροχρόνιες και σταθερές σχέσεις εμπιστοσύνης .