Πολιτική Απορρήτου

Περισσότερα ΔΕΧΟΜΑΙ
Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας:
Εγγραφείτε εδώ

συστηματα αντικεραυνικης προστασιας

Εγκαταστάσεις
Αντικεραυνικής Προστασίας

Εγκαταστάσεις Αντικεραυνικής Προστασίας

H ΑΝΑΔΡΑΣΗ αναλαμβάνει Εγκαταστάσεις Αντικεραυνικής Προστασίας - Αλεξικέραυνων για πάσης φύσεως κτήρια και εγκαταστάσεις (επαγγελματικά κτήρια, βιομηχανίες , βιοτεχνίες, αποθήκες, ξενοδοχεία, κατασκηνώσεις, στρατόπεδα, κτήρια εκπαίδευσης, σχολεία υπαίθριες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολαταϊκά πάρκα, κεραίες κινητής τηλεφωνίας, δεξαμενές καυσίμων, αθλητικές εγκαταστάσεις και γήπεδα κάθε είδους κ.λ.π.) , και αποτελεί μια από τις πλέον αξιόπιστες και έμπειρες τεχνικές εταιρείες στην κατασκευή Εγκαταστάσεων Αντικεραυνικής Προστασίας και Αλεξικέραυνων από το 1986, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες , μελέτη , κατασκευή, προμήθεια εξοπλισμού (αλεξικέραυνα, ακίδες, καθοδικούς αγωγούς, ταινίες γείωσης, ηλεκτρόδια γείωσης, λάμα και εξαρτήματα θεμελιακής γείωσης και περιμετρικής γείωσης, απαγωγούς κρουστικών υπερτάσεων κ.λ.π), τεχνική υποστήριξη για λύσεις αξιόπιστων συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας που αφορούν τόσο την προστασία των κτηρίων από άμεσο κεραυνικό πλήγμα όσο και την προστασία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων από κρουστικές υπερτάσεις προερχόμενες από πτώση κεραυνού.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ διαθέτει ένα πλήρως οργανωμένο και άριστα καταρτισμένο Τμήμα Κατασκευής Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων το οποίο αποτελούν Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί με πολυετή εμπειρία καθώς και έμπειρα και άριστα καταρτισμένα και οργανωμένα συνεργεία (αδειούχοι ηλεκτρολόγοι) τα οποία διαθέτουν ότι πιο σύγχρονο υπάρχει από πλευράς μηχανικού εξοπλισμού και εργαλείων.

Αξίζει να επισημάνουμε ότι η ΑΝΑΔΡΑΣΗ είναι από τις πρώτες εταιρείες Ηλεκτρομηχανολογικών Εφαρμογών που εδώ και 35 περίπου χρόνια έδωσε μεγάλη έμφαση στην εξειδίκευση και στην απόκτηση τεχνογνωσίας στον τομέα της αντικεραυνικής προστασίας, σε ένα τομέα πραγματικά πολύ σημαντικό για την προστασία των κτηρίων, των εγκαταστάσεων τους, του εξοπλισμού και των μηχανημάτων που διαθέτουν καθώς και την προστασία της ίδιας της ζωής των ανθρώπων.

Αυτή την συσσωρευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία η ΑΝΑΔΡΑΣΗ την παρέχει προς όλους τους πελάτες της, διασφαλίζοντας τους από τους σοβαρούς κινδύνους που διατρέχουν τα περιουσιακά τους στοιχεία αλλά ακόμα και η ίδια τους η ζωή καθώς και η ζωή των προσφιλών τους προσώπων ή των εργαζομένων στην επιχείρησή τους από μια πιθανή πτώση κεραυνού.

Όταν ξεκινήσαμε πριν από 35 περίπου χρόνια περίπου να ενημερώνουμε τους πελάτες μας σχετικά με τα οφέλη από την αντικεραυνική προστασία το ενδιαφέρον τους ήταν πολύ μικρό, καθώς δύσκολα πέρναγε από το μυαλό τους ότι υπάρχει πιθανότητα πτώσης κεραυνού μέσα σε κατοικημένες περιοχές.

Η πρόβλεψη λοιπόν για αντικεραυνική προστασία δεν ήταν και τόσο διαδεδομένη. Με την πάροδο όμως των ετών τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν καθώς χρόνο με το χρόνο η αύξηση των πτώσεων κεραυνών σε κτήρια , ακόμα και εντός κατοικημένων περιοχών, ήταν σημαντική και οι συνέπειες τραγικές .

Έτσι όλο και περισσότεροι ιδιώτες και επιχειρήσεις, αντιλαμβανόμενοι το σοβαρό κίνδυνο που διατρέχουν τα κτήρια τους, οι εγκαταστάσεις τους, ο εξοπλισμός τους αλλά η προσωπική ασφάλεια όσων βρίσκονται εντός αυτών αποφάσιζαν να τα προστατέψουν

Την τελευταία δεκαπενταετία έχει καταγραφεί μια αύξηση κατά 30% του φαινομένου της πτώσης κεραυνών πάνω σε διάφορα κτήρια ή κατασκευές.

Λόγω της κλιματικής αλλαγής, οι προβλέψεις της επιστημονικής κοινότητας σχετικά με την αύξηση των ακραίων καιρικών φαινομένων είναι δυσοίωνες, με τα έντονα καιρικά φαινόμενα να είναι όλο και πιο συχνά και όλο και πιο ακραία.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι το έτος 1999 είχαμε στην Ελλάδα το φαινόμενο της ηλεκτρικής βροχής όπου σε διάστημα μιας ώρας καταγράφηκαν 147 πτώσεις κεραυνών πάνω σε κτήρια μόνο στην περιοχή της Αττικής. Τα κτήρια αυτά δεν διέθεταν σύστημα αντικεραυνικής προστασίας και τα αποτελέσματα ήταν καταστροφικά.

Από κεραυνό μπορεί να πληγεί οιανδήποτε κτήριο ή εξωτερική κατασκευή (δεξαμενές, φωτοβολταϊκά, κατασκηνώσεις, στρατόπεδα, δεξαμενές καυσίμων, ικριώματα εργοταξίου κ.λ.π) είτε αυτά βρίσκονται εντός του αστικού ιστού είτε σε πιο απομονωμένες περιοχές.

Οι παράγοντες που καθιστούν ένα κτήριο ή μια κατασκευή ευάλωτη σε προσβολή από κεραυνούς καθορίζονται από διεθνή πρότυπα (στην Ελλάδα έχει υιοθετηθεί το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 63305-2:2006) και ο υπολογισμός, για απαίτηση ή μη κάλυψης της εκάστοτε κατασκευής με σύστημα αντικεραυνικής προστασίας βασίζεται στο εν λόγω πρότυπο και αποτελεί αντικείμενο ειδικής μελέτης από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο μηχανικό.

Η γενική αντίληψη ότι κινδυνεύουν μόνο τα πολύ υψηλά κτήρια και κατασκευές, τα κτήρια που βρίσκονται σε μεγάλα υψόμετρα, τα μεμονωμένα καθώς και αυτά που βρίσκονται πλησίον της θάλασσας, είναι ξεπερασμένη και άκρως επικίνδυνη.

Αυτοί που πραγματικά ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν με ασφάλεια αν πραγματικά το κτήριο ή η κατασκευή τους είναι ευάλωτη σε κεραυνικά πλήγματα, δεν έχουν παρά να αναθέσουν σε ένα ειδικό μηχανικό την εκπόνηση της ειδικής μελέτης για τον εντοπισμό της αναγκαιότητας κάλυψης της κατασκευής τους με σύστημα αντικεραυνικής προστασίας.

Το κόστος μιας τέτοιας μελέτης είναι πολύ μικρό σε σχέση με την χρησιμότητα των αποτελεσμάτων της, που πραγματικά μπορούν να σώσουν κυριολεκτικά περιουσίες ή ακόμα και ζωές.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ αναλαμβάνει την συγκεκριμένη εργασία η οποία περιλαμβάνει αυτοψία στο υπό προστασία χώρο, καταγραφή των τεχνικών του χαρακτηριστικών και των περιβαλλοντικών δεδομένων και σύνταξη της μελέτης.

Από τα αποτελέσματα της μελέτης προκύπτει αν το υπό εξέταση κτήριο ή κατασκευή επιβάλλεται να προστατευθεί με σύστημα αντικεραυνικής προστασίας ή όχι και σε περίπτωση που διαπιστωθεί η αναγκαιότητα κατασκευής συστήματος αντικεραυνικής προστασίας προσδιορίζεται και η απαιτούμενη κλάση προστασίας που προκύπτει από τα ιδιαίτερα τεχνικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της εκάστοτε κατασκευής.

Χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τους κεραυνούς και τα κεραυνικά πλήγματα

Είδη κεραυνικών πληγμάτων

Πολλοί πιστεύουν ότι ο κίνδυνος από κεραυνό είναι μόνο άμεσος. Δηλαδή κινδυνεύουμε μόνο αν ο κεραυνός πέσει πάνω στο δικό μας κτήριο ή κατασκευή. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό λάθος και απέχει πολύ από την πραγματικότητα.

Δυστυχώς ο κεραυνός μπορεί να πλήξει και με έμμεσο τρόπο το κτήριο ή την κατασκευή μας, δηλαδή χωρίς να πέσει ακριβώς πάνω σε αυτό αλλά σε ένα γειτονικό κτήριο ή στο περιβάλλον πλησίον του κτηρίου μας (π.χ σε ένα ψηλό γειτονικό δέντρο) ή ακόμα χειρότερα να πλήξει ένα κοντινό στύλο της ΔΕΗ ή μια εναέρια γραμμή της έστω και σε μεσαία απόσταση από μας.

Στις περιπτώσεις αυτές δεν θα έχουμε βέβαια τις συνέπειες, κυρίως στο κτιριακό κέλυφος, που θα είχαμε σε περίπτωση άμεσης πρόσπτωσης (γκρέμισμα στέγης, τοίχων κ.λ.π) αλλά όλες οι υπόλοιπες καταστροφικές συνέπειες (καταστροφή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και συσκευών, σοβαρός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κ.λ.π) θα είναι οι ίδιες, ανάλογα φυσικά με την ένταση του κεραυνικού πλήγματος αλλά και την απόσταση που θα εκδηλωθεί η άμεση πρόσπτωση από το κτήριο ή την κατασκευή μας.

Το έμμεσο πλήγμα από κεραυνό μεταφέρεται στην δική μας κατασκευή είτε μέσω του εδάφους αλλά το κυριότερο μέσα από το ηλεκτρικό δίκτυο της ΔΕΗ και είναι το πιο ύπουλο αλλά και τι πιο σύνηθες από όλα τα άλλα πλήγματα, καθώς ελάχιστοι το γνωρίζουν και ακόμα πιο ελάχιστοι ξέρουν για τις καταστροφικές συνέπειες του.

Οι ζημιές και οι κίνδυνοι από την άμεση ή την έμμεση πρόσπτωση κεραυνού σε ένα κτήριο ή μια κατασκευή

Οι συνέπειες από την άμεση ή την έμμεση πρόσπτωση κεραυνού σε ένα κτήριο ή μια κατασκευή δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν με απολυτή ακρίβεια καθώς εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες με βασικότερους την ένταση του κεραυνού, την απόσταση από την κατασκευή, το είδος της κατασκευής κ.λ.π. Στατιστικά η άμεση ή έμμεση προσβολή μιας κατασκευής από κεραυνό μπορεί να έχει τις έξεις συνέπειες ανάλογα με την περίπτωση :

Πιθανές ζημιές από άμεση πρόσπτωση κεραυνού

 • Καταστροφές σε δομικά στοιχεία που ξεκινούν από φθορές σε στέγες, τοιχοποιίες και κυρίως προεξοχές, μπαλκόνια κ.λ.π και μπορούν να φτάσουν, ανάλογα με την ένταση του κεραυνού, ακόμα και σε πλήρη καταστροφή και κατάρρευση της κατασκευής .
 • Καταστροφή μηχανολογικών εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού που βρίσκονται σε στέγες ή δώματα (κλιματιστικά μηχανήματα, ηλιακοί θερμοσίφωνες, φωτοβολταϊκά συστήματα, ψυκτικά μηχανήματα, αερόψυκτους συμπυκνωτές, πύργους ψύξης, κεραίες κ.λ.π).
 • Πρόκληση πυρκαγιάς είτε από την πτώση του ίδιου του κεραυνού, είτε από βραχυκύκλωμα είτε από δεξαμενή πετρελαίου ή υγραερίου ή εγκατάσταση φυσικού αερίου που βρίσκονται εντός της πληγείσας περιοχής.
 • Απώλεια ζωής είτε άμεσα από την πτώση του κεραυνού είτε έμμεσα από ηλεκτροπληξία ή από την εκδήλωση πιθανής πυρκαγιάς.

Πιθανές ζημιές από έμμεση πρόσπτωση κεραυνού

 • Καταστροφή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (τηλεοράσεις, υπολογιστές, printer, στερεοφωνικά, συναγερμούς, πυρανίχνευση, ψυγεία, κουζίνες, φούρνοι και άλλες ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές σε επαγγελματικούς χώρους ή βιομηχανικές εγκαταστάσεις).
 • Καταστροφή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (ηλεκτρικοί πίνακες, διακόπτες, ρευματοδότες, καλώδια, φωτιστικά κ.λ.π).
 • Καταστροφή μηχανολογικού εξοπλισμού (κλιματιστικά μηχανήματα, ηλικοί θερμοσίφωνες, φωτοβολταϊκά συστήματα, ψυκτικά μηχανήματα, αερόψυκτους συμπυκνωτές, πύργους ψύξης, κεραίες κ.λ.π).
 • Πρόκληση πυρκαγιάς είτε από βραχυκύκλωμα είτε εξαιτίας ηλεκτροστατικού φαινομένου σε δεξαμενή πετρελαίου ή υγραερίου που πιθανόν βρίσκονται εντός της πληγείσας περιοχής.
 • Απώλεια ζωής είτε από ηλεκτροπληξία ή από την εκδήλωση πιθανής πυρκαγιάς.

Τι είναι τα αλεξικέραυνα και ποιος ο σκοπός τους

Τα αλεξικέραυνα είναι ένα σύστημα αγωγών του ηλεκτρισμού που ξεκινούν από τα υψηλότερα σημεία μιας κατασκευής και στην άλλη άκρη τους καταλήγουν στην γη.

Ο σκοπός του αλεξικέραυνου είναι να παρέχει εύκολη δίοδο μέσα από την οποία θα περάσει ο κεραυνός και η οποία αν δεν υπάρχει, τότε αυτός θα βρει την ευκολότερη (με τη μικρότερη αντίσταση) και ενδεχομένως και τη συντομότερη οδό για φτάσει στην γη). Μια τέτοια διαδρομή μπορεί να είναι το κτήριο μας, μια κεραία, μια κολόνα, ένα δέντρο ή ακόμη και το σώμα ενός ανθρώπου με ότι όλα τα παραπάνω συνεπάγονται.

Τα αλεξικέραυνα δεν είναι όλα ίδια. Υπάρχουν διάφοροι τύποι αλεξικέραυνων που εφαρμόζονται ανάλογα με την κατασκευή που επιθυμούμε να προστατέψουμε.

Την απόφαση για τον τύπο του αλεξικέραυνου που θα εγκατασταθεί θα την πάρει ο αρμόδιος εξειδικευμένος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός που θα εκπονήσει την μελέτη αντικεραυνικής προστασίας. Αυτός θα πρέπει να διαθέτει την δέουσα εμπειρία και βασιζόμενος σε αυτήν καθώς και στα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά του εκάστοτε κτηρίου καθώς και τους ισχύοντες κανονισμούς να επιλέξει και να σχεδιάσει το κατάλληλο για το συγκεκριμένο κτήριο σύστημα.

Τα παραπάνω επισημαίνονται με έμφαση καθώς είναι τραγικό λάθος η κατασκευή συστήματος αντικεραυνικής προστασίας χωρίς μελέτη ή με βάση μια πρόχειρη μελέτη που θα συντάξει είτε ένας απλός εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος είτε κάποιος άπειρος μηχανικός ή ακόμα χειρότερο κάποιο κατάστημα που πουλά ηλεκτρολογικά υλικά. Αν το αντικεραυνικό σύστημα δεν είναι σωστά σχεδιασμένο, είναι πολύ καλύτερα να μην εγκατασταθεί καθόλου καθώς σε περίπτωση πτώσης κεραυνού θα έχουμε τα εντελώς αντίθετα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Είδη αλεξικέραυνων

Αλεξικέραυνα τύπου Franklin για κατασκευή εξωτερικού Σ.Α.Π

αλεξικεραυνα ακιδας franklin
Αλεξικέραυνα Ακίδας Franklin: Click this image to zoom

Αλεξικέραυνα τύπου Franklin

Τα αλεξικέραυνα τύπου Franklin είναι η πιο απλή μορφή αλεξικέραυνου που υπάρχει. Αποτελείται από μία ή δύο περισσότερες ειδικές ακίδες τύπου Franklin οι οποίες τοποθετούνται στα υψηλότερα σημεία της κατασκευής, ένα καθοδικό αγωγό (αγωγός χαλκού συνήθως) που συνδέει την ακίδα Franklin με την γη, τα ηλεκτρόδια γείωσης και τέλος το τερματικό ελέγχου της γείωσης που από την μια μεριά συνδέεται με τον καθοδικό αγωγό και από την άλλη μεριά με τα ηλεκτρόδια γείωσης

Τo αλεξικέραυνο τύπου Franklin προστατεύει μια περιοχή σε σχήμα ανάποδου κώνου που έχει σας κορυφή την ακίδα και σαν διάμετρο το ύψος της ακίδας από το έδαφος.

Το σύστημα αυτό δεν μπορούμε να πούμε ότι δίνει πάρα πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα

Χρησιμοποιείται κυρίως σε κτήρια με μικρές διαστάσεις, σε καπνοδόχους εργοστασίων και επαγγελματικών εγκαταστάσεων, σε υδατόπυργους καθώς και σε κωδωνοστάσια ναών.

Αλεξικέραυνα τύπου κλωβού Faraday για κατασκευή εξωτερικού Σ.Α.Π

αλεξικεραυνα κλωβου faraday
Αλεξικέραυνα Κλωβού Fraaday: Click this image to zoom
μελετη αλεξικεραυνων faraday
Μελέτη Αλεξικέραυνων Faraday: Click this image to zoom
αλεξικεραυνα - Faraday - κλωβου
Αλεξικέραυνα Faraday Κτηρίου: Click this image to zoom
εγκαταστασεις αντικεραυνικης προστασιας
Κατασκευή Εγκατάστασης Αντικεραυνικής Προστασίας Κτηρίου: Click this image to zoom
αντικεραυνικα συστηματα κτηριων
Αντικεραυνικά Συστήματα Προστασίας Κτηρίων Κλωβού Faraday: Click this image to zoom
περιμετρικη γειωση εγκαταστασης αλεξικεραυνων
Περιμετρική Γείωση Εγκατάστασης Αλεξικέραυνων Κλωβού Faraday Κτηρίου: Click this image to zoom

Αλεξικέραυνα τύπου κλωβού Faraday

Τα αλεξικέραυνα κλωβού Faraday είναι πολύ περισσότερο αποτελεσματικά από τα αλεξικέραυνα τύπου Franklin, καθώς μπορούν να προστατέψουν ολόκληρο το κτήριο.

Στο σύστημα αντικεραυνικής προστασίας κλωβού Faraday οι ακίδες είναι μικρότερες αλλά πολύ περισσότερες από το σύστημα τύπου Franklin και κατανέμονται στα υψηλότερα σημεία του κτηρίου σε καθορισμένες μεταξύ τους αποστάσεις.

Στο δώμα ή στην στέγη σχηματίζονται βρόγχοι από αγωγούς χαλκού ή χάλυβα με καθορισμένο κάναβο, ανάλογα με την στάθμη προστασίας που έχει προκύψει με βάση την μελέτη.

Οι βρόγχοι των αγωγών και οι ακίδες αποτελούν τον συλλέκτη του συστήματος που συνδέεται με πολλούς καθοδικούς αγωγούς οι οποίοι τοποθετούνται είτε μέσα στο σκελετό των υποστυλωμάτων του κτιρίου πριν την σκυροδέτηση, όταν πρόκειται για κατασκευή αντικεραυνικής προστασίας σε ένα νέο υπό κατασκευή κτίριο, είτε εξωτερικά αν πρόκειται για κατασκευή αντικεραυνικής προστασία σε ένα υφιστάμενο κτήριο.

Ο καθοδικοί αγωγοί συνδέονται με την σειρά τους με το σύστημα γειώσεων το οποίο μπορεί να είναι είτε ένα σύστημα θεμελιακής γείωσης, είτε ένα σύστημα περιμετρικής γείωσης είτε πολλά ηλεκτρόδια γείωσης στα οποία καταλήγουν οι καθοδικοί αγωγοί.

Για την κατασκευή του συστήματος αντικεραυνικής προστασίας κλωβού Faraday θα πρέπει υποχρεωτικά να εκπονηθεί πρώτα η μελέτη του συστήματος από έμπειρο στο αντικείμενο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό.

Η μελέτη περιλαμβάνει τα εξής :
 • Επιτόπια αυτοψία ώστε να διαπιστωθούν οι πραγματικές επικρατούσες κατασκευαστικές συνθήκες του εκάστοτε κτηρίου, οι δυνατότητες ανάπτυξης των συλλεκτήριων βρόγχων του συστήματος στην στέγη η στο δώμα του κτηρίου καθώς και η καταγραφή σε κάτοψη των θέσεων μηχανημάτων που βρίσκονται στο δώμα (κλιματιστικά μηχανήματα, μηχανήματα εξαερισμού, ηλιακά - ηλιοθερικά συστήματα, φωτοβολταικα κ.λ.π) καθώς και άλλες προεξοχές όπως καπνοδόχοι, πέργκολες, απολήξεις κλιμακοστασίων και φρεατίων ανελκυστήρων κ.λ.π), οι δυνατότητες κατασκευής των απαιτούμενων γειώσεων του συστήματος ( δηλαδή τι σύστημα γειώσεων μπορεί να κατασκευαστεί με βάση τα κατασκευαστικά δεδομένα του κτηρίου και του περιβαλλοντος χώρου αυτού), η καταγραφή του πλήθους και της θέσης όλων των ηλεκτρικών πινάκων της εγκατάστασης, η καταγραφή των ευαίσθητων στα κρουστικά ρεύματα ηλεκτρονικών συσκευών και μηχανημάτων.
 • Υπολογισμός και σχεδιασμός σε κατόψεις τους συστήματος σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 63305-2:2006 ανάλογα με την κλάση επικινδυνότητας με βάση τα γεωγραφικά και κατασκευαστικά δεδομένα του εκάστοτε κτηρίου.
 • Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή τής κατασκευής των εγκαταστάσεων καθώς και του συστήματος γειώσεων.
 • Αναλυτικό τεύχος τεχνικών προδιαγραφών των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και προμέτρηση των απαιτούμενων υλικών

Κατά την φάση της κατασκευής θα πρέπει να εφαρμοστούν απαρρέκκλιτα τα σχέδια και οι προδιαγραφές τής μελέτης και μετά την ολοκλήρωση των εργασιών να γίνουν απαραίτητες μετρήσεις συνέχειας των αγωγών των συλλεκτήριων βρόγχων, των καθοδικών αγωγών και κυρίως τής αντίστασης γείωσης που είναι και το πλέον σημαντικό . Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα των μετρήσεων στής αντίστασης γείωσης δεν είναι ικανοποιητικά θα πρέπει ο αρμόδιος μηχανικός να μελετήσει και να προβλέψει πρόσθετα συστήματα γείωσης προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη για την ορθή και ασφαλή λειτουργία τους συστήματος αντίσταση γείωσης.

Αλεξικέραυνα Ιονισμού για κατασκευή εξωτερικού Σ.Α.Π

αλεξικεραυνα ιονισμου εγκαταστασεις
Αλεξικέραυνα Ιονισμού : Click this image to zoom
αντικεραυνικα ιονισμου - εταιρειες
Κεφαλή Αλεξικέραυνου Ιονισμού: Click this image to zoom
συστημα αλεξικεραυνου ιονισμου - εγκατασταση
Εγκαταστάσεις Αντικεραυνικών Συστημάτων Ιονισμού: Click this image to zoom

Αλεξικέραυνα Ιονισμού


Η λειτουργία τους βασίζεται στην δυνατότητα να διαχέουν ιόντα μέσα στο κατώτερο στρώμα του διηλεκτρικού της ατμόσφαιρας και να δημιουργούν έναν δίαυλο μειωμένης ηλεκτρικής αντίστασης δια μέσω του οποίου προσκαλούν τον επερχόμενο κεραυνό. Με αυτό τον τρόπο δημιουργούν μια ομπρελά προστασίας διασφαλίζοντας ότι δεν θα πληγεί κάποιο άλλο σημείο της προστατευμένης περιοχής, εκτός από την κεφαλή του αλεξικέραυνου

Τα αλεξικέραυνα ιονισμού είναι συστήματα που ο βασικός τους εξοπλισμός είναι μια ειδική ακίδα σύλληψης του κεραυνού (κεφαλή ιονισμού), από ειδικό κράμα ορειχάλκου, με διάκενο ασφαλείας η οποία τοποθετείται σε ιστό κατάλληλου ύψους ανάλογα με την απαιτούμενη στάθμη προστασίας και την διάμετρο (ομπρέλα) προστασίας.

Η κεφαλή ιονισμού περιλαμβάνει ειδικό μεταλλάκτη παραγωγής υψηλής τάσης ιονισμού, Στον χώρο γύρω από την ακίδα του αλεξικεραύνου, δημιουργείται ισχυρότατος ιονισμός και λειτουργεί όταν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες κεραυνικού πεδίου. Η κεφαλή ιονισμού φέρει διάταξη ασφαλείας για την προστασία των κυκλωμάτων της, κατά την στιγμή της πτώσης και σύλληψης του κεραυνού. Όλος ο μηχανισμός του διακένου, του εξωτερικού σπινθηριστή και των κυκλωμάτων της κεφαλής, ευρίσκεται εντός υδατοστεγούς περιβλήματος, το οποίο είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να επιτρέπει την ελεύθερη διέλευση του φορτίου προς την κάθοδο του αλεξικεραύνου. Ταυτόχρονα, η διαμόρφωση της βάσης του περιβλήματος (σφαίρα) της κεφαλής, παίζει το ρόλο (εξωτερικού) σπινθηριστή ασφαλείας, μεταξύ κεφαλής και καθόδου

Από την κεφαλή ξεκινά ένας καθοδικός αγωγός που την συνδέει με το σύστημα γείωσης το οποίο είναι συνήθως τριγωνικές γειώσεις ή γειώσεις με πλάκες που τοποθετούνται κατά κύριο λόγο εντός του σκάμματος που κατασκευάζεται για την στήριξη του ιστού.

Το σύστημα αυτό εφαρμόζεται σε κτήρια που δεν είναι δυνατή απο τεχνικής άποψης η κατασκευή συστήματος κλωβού Faraday καθώς και για την προστασία μεγάλων και εκτεταμένων εγκαταστάσεων όπως μεγάλα εργοστάσια με πολλά κτήρια, στρατόπεδα, κατασκηνώσεις, διυλιστήρια, φωτοβολαικά πάρκα, ανεμογεννήτριες, κεραίες κινητής τηλεφωνίας κ.λ.π

Για την κατασκευή του συστήματος αντικεραυνικής προστασίας με αλεξικέραυνα ιονισμού θα πρέπει υποχρεωτικά να εκπονηθεί πρώτα η μελέτη του συστήματος από έμπειρο στο αντικείμενο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό.

Η μελέτη περιλαμβάνει τα εξής :
 • Επιτόπια αυτοψία ώστε να διαπιστωθούν οι πραγματικές επικρατούσες κατασκευαστικές συνθήκες της εκάστοτε υπό προστασία εγκατάστασης, οι δυνατότητες ανάπτυξης των των ιστών και οι δυνατότητες κατασκευής των απαιτούμενων γειώσεων του συστήματος.
 • Υπολογισμός και σχεδιασμός σε κατόψεις τους συστήματος σύμφωνα με τοδιεθνή πρότυπα ανάλογα με την κλάση επικινδυνότητας με βάση τα γεωγραφικά και κατασκευαστικά δεδομένα της εκάστοτε εγκατάστασης.
 • Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή τής κατασκευής των εγκαταστάσεων καθώς και του συστήματος θεμελίωσης των ιστών και κατασκευής των γειώσεων.
 • Αναλυτικό τεύχος τεχνικών προδιαγραφών των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και προμέτρηση των απαιτούμενων υλικών.

Bατά την φάση της κατασκευής θα πρέπει να εφαρμοστούν απαρρέκκλιτα τα σχέδια και οι προδιαγραφές τής μελέτης και μετά την ολοκλήρωση των εργασιών να γίνουν απαραίτητες μετρήσεις αντίστασης γείωσης. Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα των μετρήσεων της αντίστασης γείωσης δεν είναι ικανοποιητικά θα πρέπει ο αρμόδιος μηχανικός να μελετήσει και να προβλέψει πρόσθετα συστήματα γείωσης προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη για την ορθή και ασφαλή λειτουργία τους συστήματος αντίσταση γείωσης.

Εσωτερικά Συστήματα Αντικεραυνικής Προστασίας - Απαγωγοί Κρουστικών Υπερτάσεων

απαγωγοι κρουστικων υπερτασεων
Απαγωγοί Κρουστικών Υπερτάσεων: Click this image to zoom
αντικεραυνικη προστασια πινακων
Αντικεραυνική Προστασία Ηλεκτρικών Πινάκων - Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων : Click this image to zoom
απαγωγος κρουστικων υπερτασεων συνδεση
Απαγωγός Κρουστικών Υπερτάσεων - Σύνδεση: Click this image to zoom

Εσωτερικά Συστήματα Αντικεραυνικής Προστασίας - Απαγωγοί Κρουστικών Υπερτάσεων

Τα εξωτερικά συστήματα προστασίας που περιγράψαμε παραπάνω έχουν σκοπό την σύλληψη των κεραυνών και την ασφαλή μεταφορά τους στην γη με τρόπο ώστε να μην προξενήσουν ζημιές στο κτήριο. Όμως τα συστήματα αυτά δεν διασφαλίζουν ούτε την προστασία από ζημιές των ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και μηχανολογικών συσκευών και των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, ούτε την προστασία των ανθρώπων από ηλεκτροπληξία σε περίπτωση προσβολής μιας κατασκευής από κεραυνό.

Οι παραπάνω κίνδυνοι οφείλονται στις κρουστικές υπερτάσεις που δημιουργούνται με την πτώση ενός κεραυνού κρουστικές υπερτάσεις είναι ρεύματα πολύ μεγάλης έντασης, τέτοιας που μπορεί να καταστρέψει οιανδήποτε ηλεκτρολογική εγκατάσταση ή συσκευή καθώς και να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Τα ρεύματα αυτά φτάνουν στις συσκευές και στον ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό του εκάστοτε κτηρίου διαμέσου των καλωδίων ισχύος, των τηλεφωνικών καλωδίων, των κεραιών, των γειώσεων, των δικτύων ύδρευσης, θέρμανσης, ψύξης, αερισμού κ.λ.π. Ακόμα και αν ο κεραυνός πέσει πολύ μακριά από ένα κτήριο, η υψηλή ιδιοσυχνότητα του παραγόμενου ηλεκτρομαγνητικού πεδίου που δημιουργείται από τον κεραυνό του επιτρέπει να ταξιδεύσει σε μεγάλη απόσταση και πιθανότατα να προσβάλλει ένα κτήριο μέσω κάποιων από τις παραπάνω διαδρομές. Ένας κεραυνός λοιπόν μπορεί να προκαλέσει καταστροφή στα ηλεκτρικά μέρη μιας κατασκευής ακόμα και αν πέσει χίλια μέτρα μακριά, ανάλογα φυσικά και με την ένταση που θα έχει.Συνεπώς για να είναι πλήρες και απόλυτα ασφαλές ένα σύστημα αντικεραυνικής προστασίας πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε και εσωτερικό ΣΑΠ.

Το εσωτερικό ΣΑΠ δεν είναι τίποτε άλλο από την τοποθέτηση τόσο στην είσοδο του ρεύματος στο κτήριο (στον Γενικό Ηλεκτρικό Πίνακα) όσο και στους υποπίνακες της ηλεκτρικής εγκατάστασης αλλά ακόμα και πλησίον ευαίσθητων στις κρουστικές υπερτάσεις ηλεκτρονικών ή ηλεκτρικών συσκευών απαγωγών κρουστικών υπερτάσεων.

Ο απαγωγός κρουστικής υπέρτασης όταν στο ηλεκτρικό δίκτυο που είναι συνδεδεμένος εφαρμοστεί μια κρουστική τάση με τιμή μεγαλύτερη από την τάση διάσπασης του, βραχυκυκλώνει τα άκρα του σε χρόνο της τάξης ns και διακόπτει το ηλεκτρικό κύκλωμα. Όταν η τάση του δικτύου επανέλθει στα φυσιολογικά επίπεδα, ο απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων επανέρχεται αυτόματα στην αρχική φυσιολογική του θέση, χωρίς την ανάγκη διακοπής της παροχής του ηλεκτρικού δικτύου, αντικατάσταση τηκτών, ή επαναοπλισμού αυτόματων διακοπτών. Με το τρόπο αυτό διασφαλίζεται απόλυτα η προστασία όλων των εξοπλισμών και συσκευών της εγκατάστασης και πάνω από όλα της ίδιας της ανθρώπινης ζωής.

Η προστασία των κτηρίων από κεραυνικά πλήγματα υπό τις σημερινές περιβαλλοντικές συνθήκες είναι επιβεβλημένη. Το κόστος για την κατασκευή ενός ασφαλούς αντικεραυνικού συστήματος είναι σχετικά μικρό, αν συγκριθεί με τα οδυνηρά αποτελέσματα, τόσο οικονομικά όσο ακόμα και σε ανθρώπινες ζωές, που μπορεί να προξενήσει η προσβολή ενός κτηρίου από κεραυνό.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ έχει υλοποιήσει το σχεδιασμό και την εγκατάσταση για ένα σημαντικό αριθμό Συστημάτων Αντικεραυνικής Προστασίας σε κτήρια και εγκαταστάσεις. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό την εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία των τεχνικών μας, την δυνατότητα του εμπορικού μας τμήματος να προφέρει ποιοτικά και πιστοποιημένα υλικά και εξοπλισμούς Αντικεραυνικής Προστασίας καθώς και η δυνατότητα μας να παρέχουμε στους πελάτες μας πλήρη τεχνική υποστήριξη μας καθιστά προνομιακούς συνεργάτες για αυτούς που απαιτούν την εγκατάσταση αξιόπιστων Συστημάτων Αντικεραυνικής Προστασίας καθώς και σοβαρή τεχνική υποστήριξη.e

Πελάτες της ΑΝΑΔΡΑΣΗ είναι βιομηχανίες, βιοτεχνίες, αποθήκες, ξενοδοχεία, κατασκηνώσεις, στρατόπεδα, κτήρια εκπαίδευσης, σχολεία, φωτοβολαταϊκά πάρκα, αθλητικές εγκαταστάσεις και γήπεδα κάθε είδους, ιδιώτες κ.λ.π.) καθώς και τεχνικά γραφεία Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών, που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστεύτηκαν την ΑΝΑΔΡΑΣΗ και με τους οποίος έχουν οικοδομηθεί μακροχρόνιες και σταθερές σχέσεις εμπιστοσύνης.