Εταιρία
Υπηρεσίες
Προϊόντα
Πελάτες
Έργα
Συνεργάτες
Πληροφορίες
Επικοινωνία
Σύνδεσμοι
Sitemap
 

Δ.Παπανικολάου 12

19400 ΚΟΡΩΠΙ, ΑΤΤΙΚΗ

ΤΗΛ & ΦΑΞ: 210 6020152

GSM: 693 6020152

Email:

Αλεξικέραυνα - Αντικεραυνική Προστασία

αντικεραυνικη προσταστασια εταιρειες

H ΑΝΑΔΡΑΣΗ έχοντας υλοποιήσει ένα σημαντικό αριθμό εγκαταστάσεων και διαθέτοντας μια εξειδικευμένη ομάδα από Μηχανικούς και τεχνικούς με πολυετή εμπειρία από το 1985 σε εφαμογές συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας, αναλαμβάνει με υπευθυνότητα μελέτες και εγκαταστάσεις αντικεραυνικών συστημάτων καθώς και την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού και υλικών για αντικεραυνικά συστήματα (αλεξικέραυνα, ακίδες, καθοδικούς αγωγούς, ταινίες γείωσης, ηλεκτρόδια γείωσης, λάμα και εξαρτήματα θεμελιακής γείωσης και περιμετρικής γείωσης, απαγωγούς κρουστικών υπερτάσεων κ.λ.π). Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ προσφέρει την πλήρη κατασκευή αντικεραυνικών εγκαταστάσεων σε πάσης φύσεως νέα ή υφιστάμενα κτίρια (κατοικίες, κτίρια γραφείων, τράπεζες, ξενοδοχεία, βιομηχανίες, επαγγελματικούς χώρους), παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις αξιόπιστων συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας που αφορούν τόσο την προστασία κατασκευών από άμεσο κεραυνικό πλήγμα όσο και την προστασία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων από κρουστικές υπερτάσεις προερχόμενες από πτώση κεραυνού.

 

Αξίζει να επισημάνουμε ότι η ΑΝΑΔΡΑΣΗ είναι από τις πρώτες εταιρείες Ηλεκτρομηχανολογικών Εφαρμογών που εδώ και 30 περίπου χρόνια έδωσε μεγάλη έμφαση στην εξειδίκευση και στην απόκτηση τεχνογνωσίας στον τομέα της αντικεραυνικής προστασίας, σε ένα τομέα πραγματικά πολύ σημαντικό για την προστασία των κτηρίων, των εγκαταστάσεων τους, του εξοπλισμού και των μηχανημάτων που διαθέτουν καθώς και την προστασία της ίδιας της ζωής των ανθρώπων.

 

Αυτή την συσσωρευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία η ΑΝΑΔΡΑΣΗ την παράχει προς όλους τους πελάτες της, διαφαλίζοντάς τους από τους σοβαρούς κινδύνους που διατρέχουν τα περιουσιακά τους στοιχεία αλλά ακόμα και η ίδια τους η ζωή καθώς και η ζωή των προσφιλών τους προσώπων ή των εργαζομένων στην επιχείρησή τους από μια πιθανή πτώση κεραυνού .

 

Αντικεραυνική προστασία, αλεξικέραυνα και εγκατάσταση αλεξικέραυνου.

 

προστασια απο κεραυνο

Όταν ξεκινήσαμε πριν απο 30 χρόνια περίπου να ενημερώνουμε τους πελάτες μας σχετικά με τα οφέλη από την αντικεραυνική προστασία το ενδιαφέρον τους ήταν πολύ μικρό, καθώς δύσκολα πέρναγε από το μυαλό τους ότι υπάρχει πιθανότητα πτώσης κεραυνού μέσα σε κατοικημένες περιοχές. Η πρόβλεψη λοιπόν για αντικεραυνική προστασία δεν ήταν και τόσο διαδεδομένη. Με την πάροδο όμως των ετών τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν καθώς χρόνο με το χρόνο η αύξηση των πτώσεων κεραυνών σε κτήρια , ακόμα και εντός κατοικημένων περιοχών, ήταν σημαντική και οι συνέπειες τραγικές . Έτσι όλο και περισσότεροι ιδιώτες και επιχειρήσεις, αντιλαμβανόμενοι το σοβαρό κίνδυνο που διατρέχουν τα κτήρια τους, οι εγκαταστάσεις τους, ο εξοπλισμός τους αλλά η προσωπική ασφάλεια όσων βρίσκονται εντός αυτών αποφάσιζαν να τα προστατέψουν αναθέτοντας στην ΑΝΑΔΡΑΣΗ την μελέτη και την κατασκευή ενός πραγματικά αξιόπιστου συστήματος αντικεραυνικής προστασίας.

 

Την τελευταία οκταετία έχει καταγραφεί μια αύξηση κατά 20% του φαινομένου της πτώσης κεραυνών πάνω σε διάφορα κτήρια ή κατασκευές. Λόγω της κλιματικής αλλαγής, οι προβλέψεις της επιστημονικής κοινότητας σχετικά με την αύξηση των ακραίων καιρικών φαινομένων είναι δυσοίωνες, με τα έντονα καιρικά φαινόμενα να είναι όλο και πιο συχνά και όλο και πιο ακραία. Αξίζει να αναφέρουμε ότι το έτος 1999 είχαμε στην Ελλάδα το φαινόμενο της ηλεκτρικής βροχής όπου σε διάστημα μιας ώρας καταγράφηκαν 147 πτώσεις κεραυνών πάνω σε κτήρια μόνο στην περιοχή της Αττικής. Τα κτήρια αυτά δεν διέθεταν σύστημα αντικερυανικής προστασίας και τα αποτελέσματα ήταν καταστροφικά.

 

ζημιες απο κεραυνο ζημια απο κεραυνο προβλημα με κεραυνους

 

Από κεραυνό μπορεί να πληγεί οιανδήποτε κτήριο ή εξωτερική κατασκευή (δεξαμενές, φωτοβολταικά, ικριώματα εργοταξίου κ.λπ) είτε αυτά βρίσκονται εντός του αστικού ιστού είτε σε πιο απομονωμένες περιοχές. Οι παράγοντες που καθιστούν ένα κτήριο ή μια κατασκευή ευάλωτη σε προσβολή από κεραυνούς καθορίζονται από διεθνή πρότυπα (στην Ελλάδα έχει υιοθετηθεί το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 63305-2:2006) και ο υπολογισμός, για απαίτηση ή μη κάλυψης της εκάστοτε κατασκευής με σύστημα αντικεραυνικής προστασίας βασίζεται στο εν λόγω πρότυπο και αποτελεί αντικείμενο ειδικής μελέτης από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο μηχανικό.

 

Η γενική αντίληψη ότι κινδυνεύουν μόνο τα πολύ υψηλά κτήρια και κατασκευές, τα κτήρια που βρίσκονται σε μεγάλα υψόμετρα, τα μεμονωμένα καθώς και αυτά που βρίσκονται πλησίον της θάλασσας, είναι ξεπερασμένη και άκρως επικίνδυνη.

 

Αυτοί που πραγματικά ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν με ασφάλεια αν πραγματικά το κτήριο ή η κατασκευή τους είναι ευάλωτη σε κεραυνικά πλήγματα, δεν έχουν παρά να αναθέσουν σε ένα ειδικό μηχανικό την εκπόνηση της ειδικής μελέτης για τον εντοπισμό της αναγκαιότητας κάλυψης της κατασκευής τους με σύστημα αντικεραυνικής προστασίας. Το κόστος μιας τέτοιας μελέτης είναι πολύ μικρό σε σχέση με την χρησιμότητα των αποτελεσμάτων της, που πραγματικά μπορούν να σώσουν κυριολεκτικά περιουσίες ή ακόμα και ζωές. Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ αναλαμβάνει την συγκεκριμένη εργασία η οποία περιλαμβάνει αυτοψία στο υπο προστασία χώρο, καταγραφή των τεχικών του χαρακτηριστικών και των περιβαλλοντικών δεδομένων και σύνταξη της μελέτης

 

Από τα αποτελέσματα της μελέτης προκύπτει αν το υπο εξέταση κτήριο ή κατασκευή επιβάλλεται να προστατευθεί με σύστημα αντικεραυνικής προστασίας ή όχι και σε περίπτωση που διαπιστωθεί η αναγκαιότητα κατασκευής συστήματος αντικεραυνικής προστασίας προσδιορίζεται και η απαιτούμενη κλάση προστασίας που προκύπτει απο τα ιδιαίτερα τεχνικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της εκάστοτε κατασκευής.

 

Είδη κεραυνικών πληγμάτων

 

Πολλοί πιστεύουν ότι ο κίνδυνος από κεραυνό είναι μόνο άμεσος. Δηλαδή κινδυνεύουμε μόνο αν ο κεραυνός πέσει πάνω στο δικό μας κτήριο ή κατασκευή. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό λάθος και απέχει παρασάγγας από την πραγματικότητα .

 

Δυστυχώς ο κεραυνός μπορεί να πλήξει και με έμμεσο τρόπο το κτήριο ή την κατασκευή μας, δηλαδή χωρίς να πέσει ακριβώς πάνω σε αυτό αλλά σε ένα γειτονικό κτήριο ή στο περιβάλλον πλησίον του κτήριου μας (π.χ σε ένα ψηλό γειτονικό δέντρο) ή ακόμα χειρότερα να πλήξει ένα κοντινό στήλο της ΔΕΗ ή μια ενάερια γραμμή της έστω και σε μεσαία απόσταση από μας. Στις περιπτώσεις αυτές δεν θα έχουμε βέβαια τις συνέπειες, κυρίως στο κτιριακό κέλυφος, που θα είχαμε σε περίπτωση άμεσης πρόσπτωσης (γκρέμισμα στέγης, τοίχων κ.λ.π) αλλά όλες οι υπόλοιπες καταστροφικές συνέπειες (καταστροφή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και συσκευών, σοβαρός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κ.λ.π) θα είναι οι ίδιες, ανάλογα φυσικά με την ένταση του κεραυνικού πλήγματος αλλά και την απόσταση που θα εκδηλωθεί η άμεση πρόσπτωση από το κτήριο ή την κατασκευή μας. Το έμμεσο πλήγμα από κεραυνό μεταφέρεται στην δική μας κατασκευή είτε μέσω του εδάφους αλλά το κυριότερο μέσα από το ηλεκτρικό δίκτυο της ΔΕΗ και είναι το πιο ύπουλο αλλά και τι πιο σύνηθες από όλα τα άλλα πλήγματα, καθώς ελάχιστοι το γνωρίζουν και ακόμα πιο ελάχιστοι ξέρουν για τις καταστροφικές συνέπειες του.

 

Oι ζημιές και οι κίνδυνοι από την άμεση ή την έμμεση πρόσπτωση κεραυνού σε ένα κτήριο ή μια κατασκευή.

 

Οι συνέπειες απο την άμεση ή την έμμεση πρόσπτωση κεραυνού σε ένα κτήριο ή μια κατασκευή δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν με απολύτη ακρίβεια καθώς εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες με βασικότερους την ένταση του κεραυνού, την απόσταση από την κατασκευή, το είδος της κατασκευής κ.λ.π. Στατιστικά η άμεση ή έμμεση προσβολή μιας κατασκευής από κεραυνό μπορεί να έχει τις παρακάτω συνέπειες ανάλογα με την περίπτωση :

 

Πιθανές ζημιές από άμεση πρόσπτωση κεραυνού.

  • Καταστροφές σε δομικά στοιχεία που ξεκινούν από φθορές σε στέγες, τοιχοποιίες και κυρίως προεξοχές, μπαλκόνια κ.λ.π και μπορούν να φτάσουν, ανάλογα με την ένταση του κεραυνού, ακόμα και σε πλήρη καταστροφή και κατάρρευση της κατασκευής .
  • Καταστροφή μηχανολογικών εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού που βρίσκονται σε στέγες ή δώματα (κλιματιστικά μηχανήματα, ηλικοί θερμοσίφωνες, φωτοβολταϊκά συστήματα, ψυκτικά μηχανήματα, αερόψυκτους συμπυκνωτές, πύργους ψύξης, κεραίες κ.λ.π).
  • Πρόκληση πυρκαγιάς είτε από την πτώση του ίδιου του κεραυνού, είτε απο βραχυκύκλωμα είτε από δεξαμενή πετρελαίου ή υγραερίου ή εγκατάταση φυσικού αερίου που βρίσκονται εντός της πληγείσας περιοχής.
  • Απώλεια ζωής είτε άμεσα από την πτώση του κεραυνού είτε έμμεσα από ηλεκτροπληξία ή από την εκδήλωση πιθανής πυρκαγιάς.

Πιθανές ζημιές από έμμεση πρόσπτωση κεραυνού.

  • Καταστροφή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (τηλεοράσεις, υπολογιστές, printer, στερεοφωνικά, συνσγερμός, πυρανίχνευση, ψυγεία, κουζίνες, φούρνοι και άλλες ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές σε επαγγελματικούς χώρους ή βιομηχανικές εγκαταστάσεις).
  • Καταστροφή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (ηλεκτρικοί πίνακες, διακόπτες, ρευματοδότες, καλώδια, φωτιστικά κ.λ.π).
  • Καταστροφή μηχανολογικού εξοπλισμού (κλιματιστικά μηχανήματα, ηλικοί θερμοσίφωνες, φωτοβολταϊκά συστήματα, ψυκτικά μηχανήματα, αερόψυκτους συμπυκνωτές, πύργους ψύξης, κεραίες κ.λ.π).
  • Πρόκληση πυρκαγιάς είτε από βραχυκύκλωμα είτε εξαιτίας ηλεκτροστατικού φαινομένου σε δεξαμενή πετρελαίου ή υγραερίου που πιθανόν βρίσκονται εντός της πληγείσας περιοχής.
  • Απώλεια ζωής είτε από ηλεκτροπληξία ή από την εκδήλωση πιθανής πυρκαγιάς.

Τι είναι τα αλεξικεραυνα και ποιός ο σκοπός τους

 

αντικερυανικα συστηματα

Τα αλεξικέραυνα πολύ απλοϊκά και εκλαϊκευμένα είναι ένα σύστημα αγωγών του ηλεκτρισμού που ξεκινούν απο τα υψηλότερα σημεία μιας κατασκευής και στην άλλη άκρη τους καταλήγουν στην γη. Ο σκοπός του αλεξικέραυνου είναι να παρέχει εύκολη δίοδο μέσα από την οποία θα περάσει ο κεραυνός και η οποία αν δεν υπάρχει, τότε αυτός θα βρεί την ευκολότερη (με τη μικρότερη αντίσταση) και ενδεχομένως και τη συντομότερη οδό για φτάσει στην γη). Μια τέτοια διαδρομή μπορεί να είναι το κτήριο μας, μια κεραία, μια κολώνα, ένα δέντρο ή ακόμη και το σώμα ενός ανθρώπου με ότι όλα τα παραπάνω συνεπάγονται.

 

Τα αλεξικέραυνα δεν είναι όλα ίδια. Υπάρχουν διάφοροι τύποι αλεξικεραύνων που εφαρμόζονται ανάλογα με την κατασκευή που επιθυμούμε να προστατέψουμε. Την απόφαση για τον τύπο του αλεξιέραυνου που θα εγκατασταθεί θα την πάρει ο αρμόδιος εξειδικευμένος ηλεκτρολόγος μηχανικός που θα εκπονήσει την μελέτη αντικεραυνικής προστασίας. Αυτός θα πρέπει να διαθέτει την δέουσα εμπειρία και βασιζόμενος σε αυτήν καθώς και στα ιδαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά του εκάστοτε κτηρίου καθώς και τους ισχύοντες κανονισμούς να επιλέξει και να σχεδιάσει το κατάλληλο για το συγκεκριμένο κτήριο σύστημα. Τα παραπάνω επισημαίνονται με έμφαση καθώς είναι τραγικό λάθος η κατασκευή συστήματος αντκεραυνικής προστασίας χωρίς μελέτη ή μέ βαση μια πρόχειρη μελέτη που θα συντάξει είτε ένας απλός εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος είτε κάποιος άπειρος μηχανικός ή ακόμα χειρότερο κάποιο κατάστημα που πουλά ηλεκτρολογικά υλικά. Αν το αντικεραυνικό σύυστημα δεν είναι σωστά σχεδιασμένο, είναι πολύ καλύτερα να μην εγκατασταθεί καθόλου καθώς σε περίπτωση πτώσης κεραυνού θα έχουμε τα εντελώς αντίθετα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

 

Είδη αλεξικεραύνων

 

Αλεξικέραυνο τύπου Franklin για κατασκευή εξωτερικού Σ.Α.Π

 

αλεξικεραυνα

Τo αλεξικέραυνo τύπου Franklin είναι η πιο απλή μορφή αλεξικέραυνου που υπάρχει. Αποτελείται απο μία ή δύο ειδικές ακίδες τύπου Franklin οι οποίες τοποθετούνται στα υψηλότερα σημεία της κατασκευής, ένα καθοδικό αγωγό (αγωγός χαλκού συνήθως) που συνδέει την ακίδα Franklin με την γη, τα ηλεκτρόδια γείωσης και τέλος το τερματικό ελέγχου της γείωσης που από την μια μεριά συνδέεται με τον καθοδικό αγωγό και από την άλλη μεριά με τα ηλεκτρόδια γείωσης.

Τo αλεξικέραυνo τύπου Franklin προστατεύει μια περιοχή σε σχήμα ανάποδου κώνου που έχει σας κορυφή την ακίδα και σαν διάμετρο το ύψος της ακίδας από το έδαφος. Το σύστημα αυτό δεν μπορούμε να πούμε ότι δίνει πάρα πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα και χρησιμοποιείται μόνο σε κτήρια με μικρές διαστάσεις , σε καπνοδόχους εργοστασίων και επαγγελματικών εγκαταστάσεων, σε υδατόπυργους κ.λ.π.

 

Αλεξικέραυνο τύπου κλωβού Faraday για κατασκευή εξωτερικού Σ.Α.Π

 

αλεξικεραυνα εγκαταστασεις

Τα αλεξικέραυνα κλωβού Faraday είναι πολύ περισσότερο αποτελεσματικά από τα αλεξικέραυνα τύπου Franklin, καθώς μπορούν να προστατέψουν ολόκληρο το κτήριο. Στο σύστημα αντικεραυνικής προστασίας κλωβού Faraday οι ακίδες είναι μικρότερες αλλά πολύ περισσότερες από το σύστημα τύπου Franklin και κατανέμονται στα υψηλότερα σημεία του κτηρίου σε καθόρισμένες μεταξύ τους αποστάσεις. Στο δώμα ή στην στέγη σχηματίζονται βρόγχοι από αγωγούς χαλκού ή χάλυβα με καθορισμένο κάναβο, ανάλογα με την στάθμη προστασίας που έχει προκύψει με βάση την μελέτη. Οι βρόγχοι των αγωγών και οι ακίδες αποτελούν τον συλλέκτη του συστήματος που συνδέεται με πολλούς καθοδικκούς αγωγούς οι οποίοι τοποθετούνται είτε μέσα στο σκελετό των υποστηλωμάτων του κτιρίου πριν την σκυροδέτηση, όταν πρόκειται για κατασκευή αντικεραυνικής προστασίας σε ένα νέο υπο κατασκεή κτίριο, είτε εξωτερικά αν πρόκειται για κατασκευή αντικεραυνικής προστασία σε ένα υφιστάμενο κτήριο.

Ο καθοδικοί αγωγοί συνδέονται με την σειρά τους με το σύστημα γειώσεων το οποίο μπορεί να είναι είτε ένα σύστημα θεμελιακής γείωσης, είτε ένα σύστημα περιμετρικής γείωσης είτε πολλά ηλεκτρόδια γείωσης στα οποία καταλήγουν οι καθοδικοί αγωγοί.

Αυτός ο τύπος αντικεραυνικής προστασίας προσφέρεται για προστασία κτηρίων με μεγάλη κάλυψη (εργοστάσια , αποθήκες, μεγάλα κτήρια πάσης φύσεως, ξενοδοχείσ κ.λ.π) καθώς και μεγάλες κατοικίες ή κατοικίες που οι κάτοχοί τους επιθυμούν ένα απόλυτα αξιόπιστο και ασφαλές σύστημα αντικεραυνικής προστασίας.

 

Αλεξικέραυνα ιονισμού για κατασκευή εξωτερικού Σ.Α.Π

 

αντικεραυνικα

Τα σύγχρονα αλεξικέραυνα ιονισμού είναι πλέον μη ραδιενεργά (απαγορεύεται η πώληση και εγκατάσταση ραδιενεργών αλεξικεραύνων ιονισμού)

Η λειτουργία τους βασίζεται στην δυνατότητα να διαχέουν ιόντα μέσα στο κατώτερο στρώμα του διηλεκτρικού της ατμόσφαιρας και να δημιουργούν έναν δίαυλο μειωμένης ηλεκτρικής αντιστάσης δια μέσω του οποίου προσκαλούν τον επερχόμενο κεραυνό. Με αυτό τον τρόπο δημιουργούν μια ομπρελά προστασίας διασφαλίζοντας ότι δεν θα πληγεί κάποιο άλλο σημείο της προστατευμένης περιοχής, εκτός από την κεφαλή του αλεξικέραυνου.

Η χρήση αλεξικεραύνων ιονισμού προβλέπεται από τα Γαλλικά και τα Ισπανικά πρότυπα για την προστασία κατασκευών ύψους μέχρι 60 m καθώς και ανοικτών χώρων (π.χ. περιπάτου, κατασκηνώσεων, αθλητικών εγκαταστάσεων, αποθήκευσης κ.λ.π).

 

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η χρήση των αλεξικέραυνων ιονισμού δεν προβλέπεται από τους Ελληνικούς Κανονισμούς καθώς επίσης και από τους Γερμανικούς και Βρεττανικούς κανονισμούς.

 

Εσωτερικά Συστήματα Αντικεραυνικής Προστασίας - Απαγωγοί Κρουστικών Υπερτάσεων

 

εγκατασταση μελετη αντικεραυνικων

Τα εξωτερικά συστήματα προστασίας που περιγράψαμε παραπάνω έχουν σκοπό την σύλληψη των κεραυνών και την ασφαλή μεταφορά τους στην γη με τρόπο ώστε να μην προξενήσουν ζημιές στο κτήριο. Όμως τα συστήματα αυτά δεν διασφαλίζουν ούτε την προστασία από ζημιές των ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και μηχανολογικών συσκευών και των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, ούτε την προστασία των ανθρώπων από ηλεκτροληξία σε περίπτωση προσβολής μιας κατασκευής από κεραυνό.

Οι παραπάνω κίνδυνοι οφείλονται στις κρουστικές υπερτάσεις που δημιουργούνται με την πτώση ενός κεραυνού.Οι κρουστικές υπερτάσεις είναι ρεύματα πολύ μεγάλης έντασης, τέτοιας που μπορεί να καταστρέψει οιανδήποτε ηλεκτρολογική εγκατάσταση ή συσκευή καθώς και να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Τα ρεύματα αυτά φτάνουν στις συσκευές και στον ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό του εκάστοτε κτηρίου διαμέσου των καλωδίων ισχύος, των τηλεφωνικών καλωδίων, των κεραιών, των γειώσεων, των δικτύων ύδρευσης, θέρμανσης, ψύξης, αερισμού κ.λ.π. Ακόμα και αν ο κεραυνός πέσει πολύ μακριά από ένα κτήρο, η υψηλή ιδιοσυχνότητα του παραγόμενου ηλεκτρομαγνητικού πεδίου που δημιοργείται από τον κεραυνό του επιτρέπει να ταξιδεύσει σε μεγάλη απόσταση και πιθανότατα να προσβάλλει ένα κτήριο μέσω κάποιων από τις παραπάνω διαδρομές. Ένας κεραυνός λοιπόν μπορεί να προκαλέσει καταστροφή στα ηλεκτρικά μέρη μιας κατασκευής ακόμα και αν πέσει χίλια μέτρα μακριά, ανάλογα φυσικά και με την ένταση που θα έχει.

 

Συνεπώς για να είναι πλήρες και απόλυτα ασφαλές ένα σύστημα αντικεραυνικής προστασίας πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτ και εσωτερικό Σ.Α.Π.

 

Το εσωτερικό Σ.Α.Π δεν είνα τίποτε άλλλο απο την τοποθέτηση τόσο στην είσοδο του ρεύματος στό κτήριο (στον Γενικό Ηλεκτρικό Πίνακα) όσο και στους υποπίνακες της ηλεκτρικής εγκατάστασης αλλά ακόμα και πλησίον ευαίσθητων στις κρουστικές υπερτάσεις ηλεκτρονικών ή ηλεκτρικών συσκευών απαγωγών κρουστικών υπερτάσων.

Ο απαγωγός κρουστικής υπέρτασης όταν στο ηλεκτρικό δίκτυο που είναι συνδεδεμένος εφαρμοστεί μια κρουστική τάση με τιμή μεγαλύτερη από την τάση διάσπασης του, βραχυκυκλώνει τα άκρα του σε χρόνο της τάξης ns και διακόπτει το ηλεκτρικό κύκλωμα. Όταν η τάση του δικτύου επανέλθει στα φυσιολογικά επίπεδα, ο απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων επανέρχεται αυτόματα στην αρχική φυσιολογική του θέση, χωρίς την ανάγκη διακοπής της παροχής του ηλεκτρικού δικτύου, αντικατάσταση τηκτών, ή επαναοπλισμού αυτόματων διακοπτών. Με το τρόπο αυτό διασφαλίζεται απόλυτα η προστασία όλων των εξοπλισμών και συσκευών της εγκατάστασης και πάνω από όλα τής ίδιας της ανθρώπινης ζωής.

 

Η προστασία των κτηρίων από κεραυνικά πλήγματα υπο τις σημερινές περιβαλλοντικές συνθήκες είναι επιβεβλημένη. Το κόστος για την κατασκευή ενός ασφαλούς αντικεραυνικού συστήματος είναι σχετικά μικρό, αν συγκριθεί με τα οδυνηρά αποτελέσματα, τόσο οικονομικά όσο ακόμα και σε ανθρώπινες ζωές, που μπορεί να προξενήσει η προσβολή ενός κτηρίου από κεραυνό.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή για προσφορά επικοινωνήσε τώρα μαζί μας στα τηλέφωνα 2106020152 και 6936020152 ή συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας με την ζήτηση σας

 

Επιστροφή