Πολιτική Απορρήτου

Περισσότερα ΔΕΧΟΜΑΙ
Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας:
Εγγραφείτε εδώ

συντηρησεις ηλεκτρομηχανολογικων εγκαταστασεων

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτηρίων - Βιομηχανιών

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτηρίων & Βιομηχανιών

H ΑΝΑΔΡΑΣΗ αναλαμβάνει την Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων σε επαγγελματικά κτήρια και βιομηχανίες, ξενοδοχεία, κτήρια γραφείων κ.λ.π και αποτελεί μια από τις πλέον αξιόπιστες και έμπειρες τεχνικές εταιρείες συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, διαθέτοντας ένα πλήρως οργανωμένο και άριστα καταρτισμένο Τμήμα Συντήρησης αποτελούμενο από Μηχανικούς με πολυετή εμπειρία (Μηχανολόγοι - Ηλεκτρολόγοι) καθώς και έμπειρα και άριστα καταρτισμένα και οργανωμένα συνεργεία όλων των ειδικοτήτων (ηλεκτρολόγοι, ψυκτικοί, υδραυλικοί, καναλάδες, ηλεκτρονικοί, καυστηρατζήδες, τεχνικοί αυτοματισμού εγκαταστάσεων κλιματισμού) τα οποία διαθέτουν ότι πιο σύγχρονο υπάρχει από πλευράς μηχανικού εξοπλισμού και εργαλείων.

Ειδικότερα η ΑΝΑΔΡΑΣΗ προσφέρει υπηρεσίες συντήρησης που αφορούν τους παρακάτω τομείς:

Συντήρηση Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

συντηρησεις ηλεκτρικων εγκαταστασεων
Συντήρηση Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων: Click this image to zoom

Συντήρηση Εγκαταστάσεων Κλιματισμού

συντηρησεις εγκαταστασεων κλιματισμου
Συντήρηση Εγκαταστάσεων Κλιματισμού: Click this image to zoom

Συντήρηση Εγκαταστάσεων Εξαερισμού - Αερισμού

συντηρησεις εγκαταστασεων εξαερισμου
Συντήρηση Εγκαταστάσεων Εξαερισμού - Αερισμού: Click this image to zoom

Συντηρήσεις Ψυκτικών Εγκαταστάσεων

συντηρησεις ψυκτικων εγκαταστασεων
Συντήρηση Ψυκτικών Εγκαταστάσεων: Click this image to zoom

Συντηρήσεις Εγκαταστάσεων Πυρασφάλειας (Πυρόσβεσης - Πυρανίχνευσης)

συντηρησεις εγκαταστασεων πυρασφαλειας
Συντήρηση Εγκαταστάσεων Πυρασφάλειας: Click this image to zoom

Συντηρήσεις Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

Βιομηχανικά & Κτιριακά Υδραυλικά Δίκτυα, Δίκτυα Φυσικού Αερίου & Υγραερίου, Δίκτυα Ατμού - Ατμολεβήτων

συντηρησεις υδραυλικων εγκαταστασεων
Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων - Νερό - Ατμός - Φυσικό Αέριο - Υγραέριο - Βιομηχανικά Αέρια: Click this image to zoom

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ για την υλοποίηση των συντηρήσεων διαθέτει πλήρως οργανωμένα συνεργεία όλων των απαιτούμενων ειδικοτήτων (υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, ψυκτικούς, καναλάδες, ηλεκτρονικούς κ.λ.π) τα οποίοι έχουν επιλεγεί με αυστηρά κριτήρια και αποτελούν μόνιμους συνεργάτες της ΑΝΑΔΡΑΣΗ εδώ και πολλά χρόνια.

Οι υπηρεσίες συντήρησης παρέχονται από την ΑΝΑΔΡΑΣΗ μέσω ετησίων ή εξαμηνιαίων συμβολαίων συντήρησης που συντάσσονται με βάση το πρόγραμμα συντήρησης του εκάστοτε κτηρίου ή εγκατάστασης.

Οι εργασίες συντήρησης που γίνονται σε κάθε κτήριο ή βιομηχανία προσδιορίζονται από το πρόγραμμα συντήρησης του εκάστοτε κτηρίου ή βιομηχανικής εγκατάστασης, το οποίο συντάσσεται από την ΑΝΑΔΡΑΣΗ μια φορά (άπαξ).

Το πρόγραμμα συντήρησης είναι ένας αναλυτικός κατάλογος εργασιών όπου καθορίζονται με ακρίβεια όλες οι απαιτούμενες εργασίες συντήρησης που οφείλεται να γίνονται σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα, προκειμένου οι εγκαταστάσεις να λειτουργούν απρόσκοπτα, χωρίς βλάβες και λειτουργικά προβλήματα. Το εκάστοτε πρόγραμμα είναι ξεχωριστό για την κάθε εγκατάσταση ή κτήριο και είναι προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες και τα τεχνικά του χαρακτηριστικά.

Η μακροχρόνια εμπειρία της ΑΝΑΔΡΑΣΗ, στον τομέα των ηλεκτρομηχανολογικών, ενεργειακών και βιομηχανικών εφαρμογών καθώς και η δυνατότητα που της παρέχει η οργανωτική της δομή για πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων συντήρησης του συνόλου των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ενός κτηρίου ή μιας βιομηχανικής εγκατάστασης, την καθιστά προνομιακό συνεργάτη οιανδήποτε επιχείρησης.