Εταιρία
Υπηρεσίες
Προϊόντα
Πελάτες
Έργα
Συνεργάτες
Πληροφορίες
Επικοινωνία
Σύνδεσμοι
Sitemap
 

Δ.Παπανικολάου 12

19400 ΚΟΡΩΠΙ, ΑΤΤΙΚΗ

ΤΗΛ & ΦΑΞ: 210 6020152

GSM: 693 6020152

Email:

Μελέτες Εγκαταστάσεων Υγραερίου

μελετες εγκαταστασεων υγραεριου

Για την κατασκευή εγκαταστάσεων υγραερίου με δεξαμενή αποθήκευσης υγραερίου καθώς και με συστοιχία παραλληλισμένων φιαλών υγραερίου με αριθμό πάνω από τρεις για οικιακή χρήση και πάνω από τέσερεις για επαγγελματική χρήση απαιτείται υποχρεωτικά η εκπόνηση και η υποβολή στις αρμόδιες αρχές ειδικής μηχανολογικής μελέτης υγραερίου προκειμένου να εκδοθεί η απαραίτητη άδεια. Η άδεια αυτή για οικιακή και επαγγελματική χρήση εκδίδεται από την κατά τόπους Πολεοδομία ενώ για βιομηχανική χρήση εκδίδεται από την αρμόδια Δ/νση Ανάπτυξης της εκάστοτε Περιφέρειας.

Για την αδειοδότηση των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων εκτός απο τήν μηχανολογική μελέτη του υγραερίου απαιτείται υποχρεωτικά και η εκπόνηση μελέτης πυρασφάλειας, που υποβάλλεται προς έγκριση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, προκειμένου, μετά τον έλεγχο που γίνεται από αυτήν, να εκδοθεί το απαιτούμενο Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας.

 

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ διαθέτοντας πάνω από 30 χρόνια εμπειρία στις μελέτες εγκαταστάσεων υγραερίου αναλαμβάνει την μελέτη εγκατάστασης υγραερίου για για οιανδήποτε δραστηρηρότητα ή κτήριο (βιομηχανία, βιοτεχνία, επαγγελματικό εργαστήριο, αρτοποιείο, ξενοδοχείο, καταστήματα εστίασης, εστιατόριο, ταβέρνα, πιτσαρία, ψησταριά - ψητοπωλείο, σουβλατζίδικο κ.λ.π.) καθώς και για κτήρια κατοικίας (μονοκατοικία, διαμέρισμα, πολυκατοικία) όταν αυτά πρόκειται να τροφοδοτηθούν με υγραέριο για την λειτουργία εγκαταστάσεων θέρμανσης, ζεστού νερού και μαγειρέματος .

 

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ εκτός από τήν εκπόνηση της μελέτης υγραερίου αναλαμβάνει :

 • Την πλήρη διεκπεραίωση του φακέλου της μελέτης υγραερίου στην Πολεοδομία ή την Δ/νση Ανάπτυξης της Περιφέρειας για περιπτώσεις Βιομηχανιών, Βιοτεχνιών και Αρτοποιείων.
 • Την εκπόνηση της απαραίτητης μελέτης πυρασφάλειας καθώς και την διεκπεραίωση της στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.
 • Την επίβλεψη της κατασκευής της εκάστοτε εγκατάστασης υγραερίου.
μελετη εγκαταστασης υγραεριου

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ διαθέτει πλήρως οργανωμένο και άριστα καταρτισμένο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών καθώς και πολυετή εμπειρία στον τομέα της μελέτης και του σχεδιασμού εγκαταστάσεων υγραερίου έχοντας να επιδείξει σημαντικό αριθμό εγκαταστάσεων υγραερίου για τα οποίες έχει υλοποιήσει την μελέτη και τον σχεδιασμό τους, γεγονός που της δίνει την δυνατότητα να μπορεί εγγυηθεί ανεπιφύλακτα για την εκπόνηση επιστημονικά και τεχνικά πλήρων και εμπεριστατωμένων μελετών που καλύπτουν με αξιοπιστία τις αυξημένες απαιτήσεις αυτού του είδους εγκαταστάσεων (ασφάλεια, εύρυθμη λειτουργία χωρίς βλάβες, εξοικονόμηση ενέργειας και χαμηλό λειτουργικό κόστος, διάρκειας ζωής, ευκολία στην συντήρηση κ.λ.π.).

 

Η εκπόνηση των μελετών εγκαταστάσεων υγραερίου από την ΑΝΑΔΡΑΣΗ γίνεται αποκλειστικά με την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και την υποστήριξη σύγχρονου σχεδιαστικού και υπολογιστικού λογισμικού (INTELICAD, 4M FLOW WIN, 4M AUTOFINE) . Τα σχέδια των μελετών παράγονται ηλεκτρονικά μέσω του σχεδιαστικού λογισμικού 4M AUTOFINE και εκτυπώνονται στα ψηφιακά plotter μας.

 

Σε κάθε μελέτη εγκατάστασης υγραερίου που εκπονείται από την ΑΝΑΔΡΑΣΗ περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Αναλυτικό τεύχος υπολογισμού των δικτύων σωληνώσεων της εγκατάστασης υγραερίου καθώς και των συστημάτων απαγωγής καπναερίων.
 • Αναλυτικό τεύχος επιλογής του απαιτούμενου μηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Αναλυτικό τεύχος τεχνικής περιγραφής και τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευής.
 • Πλήρες τεύχος με τον απαιτούμενο εξοπλισμό.
 • Σχέδια κατασκευής (κατόψεις του κτιρίου) στις οποίες θα φαίνονται ανά ιδιοκτησία η όδευση των σωληνώσεων, η διατομή και το είδος του υλικού των σωληνώσεων, η θέση των αποφρακτικών διατάξεων, οι θέσεις των ρυθμιστών πίεσης και των ασφαλιστικών, οι θέσεις, το είδος και η ισχύς των συσκευών υγραερίου και οι θέσεις και οι διαστάσεις των συστημάτων προσαγωγής και απαγωγής αέρα και των συστημάτων απαγωγής καυσαερίων.
 • Τρισδιάστατο αξονομετρικό σχέδιο της εγκατάστασης υγραερίου όπου θα φαίνονται τα μήκη, οι διατομές και το είδος του υλικού των σωληνώσεων, οι αποφρακτικές και λοιπές διατάξεις, οι ρυθμιστές πίεσης, τα ασφαλιστικά και το είδος και η ισχύς των συσκευών υγραερίου.
 • Τεύχος προσφοράς συνεργείου και αναλυτικός πίνακας του απαιτούμενου εξοπλισμού και υλικών.

Στα πλαίσια της επίβλεψης της κατασκευής μιας εγκατάστασης υγραερίου η ΑΝΑΔΡΑΣΗ προβαίνει:

 • Εγκατάσταση του εργολάβου στο έργο, διευκρινήσεις και επεξηγήσεις για την ορθή εφαρμογή των μελετών.
 • Παραγγελίες εξολισμού και υλικών και παρακολούθηση της σωστής και έγκαιρης υλοποίησης τους.
 • Παραλαβή καθώς και ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος των υλικών και του εξοπλισμού.
 • Καθοδήγηση, παρακολούθηση και έλεγχος της εκτέλεσης των εργασιών των συνεργείων.
 • Πιστοποίηση των εργασιών των συνεργείων.
 • Έλεγχος των δοκιμών λειτουργίας των εγκαταστάσεων υγραερίου και σύνταξη του Φακέλου Υγραερίου (Φ.Υ) τον οποίο πρέπει να διατηρεί στο αρχείο του ο εκάστοτε ιδιοκτήτης και να το επιδεικνύει σε περιπτώσεις ελέγχου στις αρμόδιες αρχές.
 • Ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του εκάστοτε έργου εγκατάστασης υγραερίου.

Το πελατολόγιο της ΑΝΑΔΡΑΣΗ αποτελείται από ένα αρκετά μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων καθώς και ιδιωτών που εμπιστεύτηκαν την εμπειρία, την γνώση και την εξειδίκευση της ΑΝΑΔΡΑΣΗ και μας ανέθεσαν την εκπόνηση της μελέτης υγραερίου των εγκαταστάσεων τους.

 

Σε όλους αυτούς που επέλεξαν να συνεργαστούν μαζί μας τους έχουμε ανταποδώσει την εμπιστοσύνη τους, παρέχοντας τους μελέτες εγκαταστάσεων υγραερίου που διακρίνονται για την τεχνική και επιστημονική τους αρτιότητα καθώς και για την πλήρη κατασκευαστική τους υφή, με αποτέλεσμα την κατασκευή σύγχρονων και απόλυτα ασφαλών εγκαταστάσεων υγραερίου.

 

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ εκτός από την εκπόνηση της μελέτης υγραερίου μπορεί να αναλάβει την πλήρη κατασκευή εγκαταστάσεων υγραερίου καθώς και να προσφέρει το σύνολο του απαιτούμενου εξοπλισμού είτε πρόκειται για εγκαταστάσεις που αφορούν επαγγελματικούς χώρους και βιομηχανικές δραστηριότητες είτε αφορούν εγκαταστάσεις για θέρμανση, παραγωγή ζεστού νερού και μαγείρεμα σε κτήρια κατοικίας

 

Αν ενδιαφέρεσθε για την εκπόνηση μελέτης υγραερίου μπορείτε να επικοινωνήσετε τώρα μαζί μας στα τηλέφωνα 2106020152 καθώς και 6936020152 ή να συμπληρώσετε την φόρμα επικοινωνίας προκειμένου να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας.

 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΜΕΡΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΔΡΑΣΗ (Πατήστε στις εικόνες για μεγένθυση)

 

μελετη δεξαμενης υγραεριου
ΜΕΛΕΤΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

 

Επιστροφή