Πολιτική Απορρήτου

Περισσότερα ΔΕΧΟΜΑΙ
Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας:
Εγγραφείτε εδώ

μελετες εγκαταστασεων υγραεριου

Μελέτες Εγκαταστάσεων Υγραερίου

Μελέτες Εγκαταστάσεων Υγραερίου

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ εκπονεί εδώ και πάνω από 35 χρόνια Μελέτες Εγκαταστάσεων Υγραερίου για πάσης φύσεως και μεγέθους κτήρια (κατοικίες, πολυκατοικίες, επαγγελματικά κτήρια, βιομηχανίες, ξενοδοχεία, καταστήματα μαζικής εστίασης, κτήρια αθλητικών εγκαταστάσεων, βιοτεχνίες και επαγγελματικά εργαστήρια, , κέντρα διασκέδασης, καφετέριες, μπαρ αρτοποιεία κ.λ.π) διαθέτοντας ένα πλήρως οργανωμένο και άριστα καταρτισμένο Τεχνικό Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών.

Το υγραέριο ή LPG όπως διεθνώς ονομάζεται, είναι ένα καθαρό καύσιμο που αποτελείται κυρίως από κλάσματα κεκορεσμένων υδρογονανθράκων όπως το προπάνιο, το βουτάνιο ή μίγμα 80% βουτανίου και 20% προπανίου . Οι υδρογονάνθρακες αυτοί είναι, σε κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας περιβάλλοντος, αέρια, τα οποία συνήθως υγροποιούνται υπό πίεση για τη μεταφορά και αποθήκευση τους.Τα αέρια αυτά κλάσματα υδρογονανθράκων διαχωρίζονται από τα υγρά κλάσματα κατά τη διύλιση που γίνεται στο αργό πετρέλαιο και οδεύουν προς δεξαμενές αποθήκευσης για άλλες χρήσεις, ενώ τα υγρά κλάσματα χρησιμοποιούνται για την παρασκευή υγρών καυσίμων (ντίζελ, βενζίνη κ.λ.π)Είναι δηλαδή τεχνητό καύσιμο που προέρχεται από το πετρέλαιο και δεν πρέπει να συγχέεται με το φυσικό αέριο που είναι φυσικό καύσιμο.

Το υγραέριο αποθηκεύεται είτε σε ειδικές δεξαμενές υγραερίου είτε σε φιάλες υγραερίου το 10 Kg και των 25 Kg υγροποιημένο κάτω από υψηλή πίεση .

To υγραέριο είναι άχρωμο σε υγρή φάση και σε αέρια φάση είναι βαρύτερο του αέραΑναμεμιγμένο με τον αέρα υπό ορισμένες συνθήκες ( 2% έως 10% κατ όγκο) σχηματίζει αναφλέξιμο μείγμα αν έρθει σε επαφή με φωτιά . Η ανάφλεξη του μίγματος αυτού παρουσιάζει ενδιαφέρον μόνο αν γίνει σε κλειστό χώρο αν αυτό έρθει σε επαφή με φωτιά όποτε και δημιουργούνται συνθήκες έκρηξης. Σε εξωτερικό χώρο ο κίνδυνος αυτός είναι εντελώς μηδαμινός.

Το υγραέριο δεν είναι μεν τοξικό και η εισπνοή μικρής ποσότητας αέριας φάσης δεν προκαλεί κανένα πρόβλημα αλλά ή εισπνοή μέτριας ποσότητας προκαλεί δυσφορία και εισπνοής μεγάλης ποσότητας ζάλη, δυσφορία, μέθη , χάσιμο των αισθήσεων ή ακόμα θάνατο.Για του παραπάνω λόγους , και ενώ το υγραέριο στην ουσία είναι άοσμο , του έχει προσδοθεί τεχνητά μια έντονη οσμή με προσθήκη οσμογόνου ουσίας (αιθυλομερκαπτάνη ή διμεθυλοσουλφίδιο) προκειμένου να είναι εύκολα ανιχνεύσιμο δια της όσφρησης.Πέραν αυτού, για λόγους μέγιστης ασφαλείας και όταν υπάρχει εγκατάσταση συστήματος υγραερίου σε κλειστό χώρο, η εγκατάσταση αυτή εφοδιάζεται με υπερευαίσθητους ηλεκτρονικούς ανιχνευτές που μπορούν να ανιχνεύσουν οιανδήποτε διαρροή υγραερίου, να δώσουν συναγερμό και να διακόψουν αυτόματα την παροχή υγραερίου στον συγκεκριμένο χώρο πριν αυτή γίνει επικίνδυνη για να δημιουργηθεί επικίνδυνο εκρηκτικό μίγμα και φυσικά πριν υπάρξει και η παραμικρή όχληση για την ανθρώπινη υγεία.

Το υγραέριο έχει πολύ υψηλή θερμογόνο δύναμη (12000 Kcal/Kg) αρκετά υψηλότερη από το πετρέλαιο (10000 Kcal/Κg) , πολύ καλύτερο βαθμό απόδοσης λόγω της μη ύπαρξης οξειδίων του θείου στα καυσαέρια του, έτσι ώστε να είναι τεχνικά εύκολη και χωρίς τα απαίτηση ακριβού εξοπλισμού η ανάκτηση θερμότητας από αυτά σε λέβητες και συσκευές συμπύκνωσης , που ανεβάζουν το βαθμό απόδοσης του συστήματος έως και 105% ,εξαιρετικά υψηλότερο από αυτόν των συμβατικών συστημάτων πετρελαίου που στις συνήθεις των περιπτώσεων κυμαίνεται γύρω στο 65-75 % και στην καλύτερη των περιπτώσεων δεν ξεπερνά το 85% .

Τα παραπάνω σοβαρά πλεονεκτήματα και σε συνδυασμό με την αρκετά χαμηλότερη τιμή του συγκριτικά με το πετρέλαιο και την σαφώς καθαρότερη καύση του, που το καθιστά ένα πολύ περισσότερο οικολογικό καύσιμο, το υγραέριο τα τελευταία χρόνια αποτελεί ένα ιδιαίτερα ελκυστικό καύσιμο και για διάφορες δραστηριότητες όπως είναι η θέρμανση χώρων, η παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, το μαγείρεμα σε σπίτια, η θέρμανση χώρων, η παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και το ψήσιμο (φούρνοι μαγειρικές εστίες, κουζίνες, φριτέζες, ψησταριές, γκριλιέρες, κοτοπουλιέρες, γύροι, βραστήρες, στεγνωτήρια κ.λ.π) σε επαγγελματικούς χώρους ( ξενοδοχείο, αρτοποιείο, επαγγελματικό εργαστήριο, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ταβέρνα, ψητοπωλείο, εστιατόριο, πιτσαρία, καθαριστήριο, θερμοκήπιο, πλυντήριο κ.λ.π.) καθώς και σε πολλές βιομηχανικές δραστηριότητες που για την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών απαιτείται χρήση υγραερίου όπως η παραγωγή ζεστού νερού με boiler υγραερίου, η λειτουργία κλασσικών λεβήτων νερού και ατμολεβήτων για βιομηχανικούς σκοπούς, η θέρμανση χώρων (λέβητες και καυστήρες αερίου, αερολέβητες, ατμολέβητες, ατμογεννήτριες ), η λειτουργία συστημάτων συμπαραγωγής θερμότητας ηλεκτρισμού (ΣΗΘ), η λειτουργία αρτοκλιβάνων και φούρνων για την έμψηση προϊόντων αρτοποιίας, η παρασκευή έτοιμου φαγητού μέσω επαγγελματικών μαγειρικών συσκευών που λειτουργούν με υγραέριο .

Οι εγκαταστάσεις υγραερίου και ειδικότερα αυτές που περιλαμβάνουν δεξαμενή υγραερίου ή ακόμα περισσότερο και εξαεριωτές υγραερίου αποτελούν σοβαρές μηχανολογικές εφαρμογές που διέπονται από αυστηρή νομοθεσία και κανονισμούς (Κανονισμός Εγκαταστάσεων Υγραερίου) . Η μελέτη και η κατασκευή τους απαιτεί ειδικές γνώσεις και μεγάλη εμπειρία..

μελετες εγκαταστασης δεξαμενης υγραεριου
Μελέτες Εγκατάστασης Δεξαμενής Υγραερίου: Click this image to zoom
μελετη εγκαταστασης δεξαμενης υγραεριου
Μελέτη Εγκατάστασης Δεξαμενής Υγραερίου: Click this image to zoom

Για την εγκατάσταση υγραερίου ( δεξαμενή υγραερίου η συστοιχία φιαλών υγραερίου) για θέρμανση, ζεστό νερό, βιομηχανική χρήση σε κάθε είδος κτηρίου και δραστηριότητας καθώς και μαγείρεμα και ψήσιμο σε κτήρια επαγγελματικών δραστηριοτήτων, απαιτείται εκπόνηση ειδικής μηχανολογικής Μελέτης Υγραερίου και έκδοση Άδειας από τις αρμόδιες αρχές (Βιομηχανική Άδεια απ ο την Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας για τις Βιομηχανίες, Άδεια Δόμησης για όλα τα άλλα κτήρια καθώς και ειδική εκπόνηση ειδικής Μελέτη Πυρασφάλειας Υγραερίου και Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας και για τις δύο περιπτώσεις)

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ διαθέτει αποδεδειγμένα την τεχνογνωσία των εγκαταστάσεων υγραερίου, η οποία πηγάζει από την πολύχρονη εμπειρία της καθώς δραστηριοποιείται στον τομέα αυτό εδώ και πάνω από 35 χρόνια έχοντας να επιδείξει σημαντικό αριθμό από Μελέτες και Εγκαταστάσεις Υγραερίου τόσο σε επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους όσο και σε κτήρια κατοικίας, γεγονός που της προσδίδει την δυνατότητα να μπορεί εγγυηθεί ανεπιφύλακτα για την εκπόνηση μιας επιστημονικά και τεχνικά άρτιας, πλήρους και εμπεριστατωμένης Μελέτης Εγκατάστασης Υγραερίου μέσω της οποίας θα διασφαλίζονται απόλυτα οι αυξημένες απαιτήσεις αυτού του είδους εγκαταστάσεων (ασφάλεια, εύρυθμη λειτουργία χωρίς βλάβες, εξοικονόμηση ενέργειας και χαμηλό λειτουργικό κόστος, διάρκειας ζωής, ευκολία στην συντήρηση κ.λ.π.).

Η εκπόνηση των μελετών εγκαταστάσεων υγραερίου από την ΑΝΑΔΡΑΣΗ γίνεται αποκλειστικά με την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και την υποστήριξη σύγχρονου σχεδιαστικού και υπολογιστικού λογισμικού (INTELICAD, 4M FLOW WIN, 4M AUTOFINE) . Τα σχέδια των μελετών παράγονται ηλεκτρονικά μέσω του σχεδιαστικού λογισμικού 4M AUTOFINE και εκτυπώνονται στα ψηφιακά plotter μας.

Κάθε Μελέτη Εγκατάστασης Υγραερίου που εκπονείται από την ΑΝΑΔΡΑΣΗ περιλαμβάνει τα εξής:

  • Αναλυτικό τεύχος υπολογισμού των δικτύων σωληνώσεων της εγκατάστασης υγραερίου καθώς και των συστημάτων απαγωγής καυσαερίων.
  • Αναλυτικό τεύχος επιλογής του απαιτούμενου μηχανολογικού εξοπλισμού.
  • Αναλυτικό τεύχος τεχνικής περιγραφής και τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευής.
  • Πλήρες τεύχος με τον απαιτούμενο εξοπλισμό.
  • Σχέδια κατασκευής (κατόψεις του κτιρίου) στις οποίες θα φαίνονται ανά ιδιοκτησία η όδευση των σωληνώσεων, η διατομή και το είδος του υλικού των σωληνώσεων, η θέση των αποφρακτικών διατάξεων, οι θέσεις των ρυθμιστών πίεσης και των ασφαλιστικών, οι θέσεις, το είδος και η ισχύς των συσκευών υγραερίου και οι θέσεις και οι διαστάσεις των συστημάτων προσαγωγής και απαγωγής αέρα και των συστημάτων απαγωγής καυσαερίων.
  • Τρισδιάστατο αξονομετρικό σχέδιο της εγκατάστασης υγραερίου όπου θα φαίνονται τα μήκη, οι διατομές και το είδος του υλικού των σωληνώσεων, οι αποφρακτικές και λοιπές διατάξεις, οι ρυθμιστές πίεσης, τα ασφαλιστικά και το είδος και η ισχύς των συσκευών υγραερίου.
  • Τεύχος προσφοράς συνεργείου και αναλυτικός πίνακας του απαιτούμενου εξοπλισμού και υλικών.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ εκτός από την εκπόνηση της Μελέτης Εγκατάστασης Υγραερίου για οιανδήποτε είδος κτηρίου μπορεί να αναλάβει είτε την πλήρη κατασκευή των εγκαταστάσεων υγραερίου προσφέροντας παράλληλα και το σύνολο του απαιτούμενου εξοπλισμού υγραερίου, είτε την επίβλεψη της κατασκευής, αν ο εκάστοτε πελάτης επιθυμεί να αναθέσει το έργο σε άλλο εργολάβο.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ έχει να επιδείξει ένα πολύ σημαντικό αριθμό Μελετών Εγκαταστάσεων Υγραερίου που έχει εκπονήσει από το 1986 μέχρι και σήμερα.

Πελάτες της ΑΝΑΔΡΑΣΗ είναι ιδιώτες καθώς και επιχειρήσεις κάθε είδους (βιομηχανικές, μαζικής εστίασης , εμπορικές, τουριστικές, παροχής υπηρεσιών, τεχνικές και κατασκευαστικές οικοδομικών έργων, επαγγελματίες) καθώς και τεχνικά γραφεία Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών, που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστεύτηκαν την ΑΝΑΔΡΑΣΗ και με τους οποίος έχουν οικοδομηθεί μακροχρόνιες και σταθερές σχέσεις εμπιστοσύνης.

Δείτε εδώ κάποια δείγματα μελετών της Ανάδραση

μελετη εγκαταστασης δεξαμενης υγραεριου
Ανάδραση - Μελέτη Εγκατάστασης Δεξαμενής Υγραερίου σε Βιομηχανία: Click this image to zoom
βιομηχανικη μελετη εγκαταστασης υγραεριου
Ανάδραση - Μελέτη Εγκατάστασης Δεξαμενής Υγραερίου με Εξαεριωτή Υγραερίου σε Βιομηχανία: Click this image to zoom
μελετη υγραεριου εγκαταστασης δεξαμενων
Ανάδραση - Μελέτη Εγκατάστασης Δεξαμενών Υγραερίου σε Βιομηχανία: Click this image to zoom
μελετη υγραεριου βιοτεχνιας
Ανάδραση - Μελέτη Εγκατάστασης Δεξαμενής Υγραερίου σε Βιοτεχνία: Click this image to zoom
μελετη εγκαταστασης υγραεριου καταστηματος
Ανάδραση - Μελέτη Εγκατάστασης Υγραερίου σε Κατάστημα Εστίασης: Click this image to zoom