Πολιτική Απορρήτου

Περισσότερα ΔΕΧΟΜΑΙ
Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας:
Εγγραφείτε εδώ

μελετες εξοικονομησης ενεργειας

Μελέτες
Εξοικονόμησης Ενέργειας Κτηρίων

Μελέτες Εξοικονόμησης Ενέργειας Κτηρίων

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ εκπονεί μελέτες εξοικονόμησης ενέργειας για βιομηχανίες, επαγγελματικά κτήρια (ξενοδοχείο, κτήριο γραφείων, σούπερ μάρκετ, εμπορικά καταστήματα και πολυκαταστήματα , κατάστημα εστίασης, κολυμβητήρια, κλειστά γήπεδο μπάσκετ ή βόλεϊ κ.λ.π) καθώς και κτήρια κατοικίας (μονοκατοικία, διαμέρισμα ή ακόμα και πολυκατοικία) ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας σε συνδυασμό με τον μέγιστο δυνατό βαθμό της σχέσης κόστους - απόσβεσης.

μελετη ενεργειακης αναβαθμισης ξενοδοχειου
Μελέτη Ενεργειακής Αναβάθμισης Ξενοδοχείου: Click this image to zoom

Το κόστος της ενέργειας για την λειτουργία οιασδήποτε εγκατάστασης είτε αυτή αφορά επαγγελματικό κτήριο ή βιομηχανία είτε αφορά κτήριο κατοικίας αποτελεί ένα από τα βασικότερα έξοδα τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα νοικοκυριά. Για την λειτουργία των εγκαταστάσεων θέρμανσης, κλιματισμού, παραγωγής ζεστού νερού, εξαερισμού, αερισμού και φωτισμού για όλα τα είδη κτηρίων και επιπροσθέτως του παραγωγικού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για την βιομηχανία, απαιτούνται σημαντικά ποσά ενέργειας το κόστος της οποίας είναι ήδη πολύ υψηλό για τα Ελληνικά οικονομικά δεδομένα και δυστυχώς γίνεται χρόνο με το χρόνο ακόμα υψηλότερο.Επομένως ο στόχος κάθε επιχείρησης που θέλει να έχει μια βιώσιμη ανάπτυξη καθώς και κάθε νοικοκυριού είναι να περιορίσει όσο το δυνατόν περισσότερο το ενεργειακό κόστος. Προκείμενου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός θα πρέπει ο κάθε ενδιαφερόμενος να εστιάσει με οργανωμένο και επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο στην εφαρμογή συστημάτων που θα διασφαλίσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.

Η σύγχρονη τεχνολογία και τεχνογνωσία στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας παρέχει πολλαπλές δυνατότητες και τεχνικές λύσεις για την δραστική μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και τον σημαντικό περιορισμό των ενεργειακών λειτουργικών εξόδων.

Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικές από αυτές τις λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν σε μια εγκατάσταση ή ένα κτήριο μειώνοντας δραστικά το ενεργειακό κόστος λειτουργίας.

 • Αντλίες θερμότητας για την παραγωγή θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης.
 • Ηλιακά-Ηλιοθερμικά συστήματα για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και την υποβοήθηση θέρμανσης χώρων ή ακόμα και πισίνας ή κολυμβητηρίου.
 • Συστήματα γεωθερμίας για θέρμανση, κλιματισμό και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.
 • Φωτιστικά τεχνολογίας led υψηλής απόδοσης και χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.
 • Συστήματα αυτόματης διαχείρισης του φωτισμού (αισθητήρες φωτός, αυτόματη ρύθμιση της έναυσης - σβέσης αλλά και της ρύθμισης έντασης του φωτισμού, χρονοδιακόπτες, ολοκληρωμένα έξυπνα συστήματα διαχείρισης φωτισμού, σενάρια φωτισμού) .
 • Φωτοβολταϊκά συστήματα (διασυνδεδεμένα φωτοβολαϊκά συστήματα net metering ή δικτύου για σύνδεση σε ένα απλό ρευματοδότη ή αυτόνομα με μπαταρίες ή υβριδικά).
 • Μικρές ανεμογεννήτριες.
 • Συστήματα διαχείρισης θέρμανσης (συστήματα αντιστάθμισης, συστήματα θερμιδομέτησης και αυτονομίας).
 • Ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης κεντρικών εγκαταστάσεων κλιματισμού και θέρμανσης (BMS).
 • Ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης και μέτρησης - καταγραφής ενέργειας- BEMS (ηλεκτρική ενέργεια, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο κ.λ.π) .
 • Συστήματα ανάκτησης θερμότητας σε εγκαταστάσεις εξαερισμού - αερισμού.
 • Συστήματα κλιματισμού με ανάκτηση θερμότητας (HeatRecovery).
 • Συστήματα ανάκτησης θερμότητας (HeatRecovery)από εγκαταστάσεις βιομηχανικής ή εμπορικής ψύξης, ψυκτικών θαλάμων ή επαγγελματικών ψυγείων για παραγωγή θερμού νερού για υποβοήθηση θέρμανσης χώρων ή παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.
 • Συστήματα αποθήκευσης ενέργειας για κεντρικές εγκαταστάσεις κλιματισμού ή βιομηχανικής ψύξης (παγολεκάνες, δεξαμενές αποθήκευσης ψυχρού νερού).
 • Ηλεκτροκινητήρες inverter σε κάθε είδους μηχανολογικό εξοπλισμό (αντλίες νερού, ανεμιστήρες, πιεστικά νερού, ανυψωτικά μηχανήματα, παραγωγικά μηχανήματα κ.λ.π).
 • Συστήματα διόρθωσης συντελεστή ισχύος.

Οι επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, από τις οποίες μπορούμε να αναμένουμε δραστικά αποτελέσματα περιορισμού του ενεργειακού κόστους λειτουργίας των εγκαταστάσεων, δεν μπορούν να γίνονται ανοργάνωτα και αποσπασματικά, καθώς το κεφάλαια που απαιτούνται προκειμένου να υλοποιηθούν τέτοιου είδους επενδύσεις είναι συνήθως σημαντικά. Πάντα θα πρέπει να προηγείται μια αξιόπιστη ενεργειακή οικονομοτεχνική και τεχνική μελέτη εξοικονόμησης ενέργειας μέσω της οποίας θα στοιχειοθετηθούν οι προτεινόμενες τεχνικές λύσεις και τα αναμενόμενα οικονομικά αποτελέσματα.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ διαθέτοντας πάνω από 35 χρόνια εμπειρία στην μελέτη, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ηλεκτρομηχανολογικών και ενεργειακών εγκαταστάσεων σε πάσης φύσεως κτίρια (επαγγελματικά, βιομηχανικά, κατοικίας) την επιστημονική εξειδίκευση, την απαιτούμενη οργανωτική δομή καθώς και τα απαραίτητα επιστημονικά εργαλεία (ειδικά όργανα ελέγχου και μετρήσεων, σύγχρονα πιστοποιημένα λογισμικά κ.λ.π) μπορεί να προσφέρει. μέσω των ενεργειακών Μελετών Εξοικονόμησης Ενέργειας που εκπονεί, αξιόπιστες και ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας.

Το κάθε κτήριο και η κάθε δραστηριότητα έχει το δικό τους ιδιαίτερο ενεργειακό προφίλ. Οι λύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας οφείλουν να είναι προσαρμοσμένες και να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τα ιδιαίτερα ενεργειακά χαρακτηριστικά που εκάστοτε κτηρίου ή δραστηριότητας.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ αναλύοντας διεξοδικά το ενεργειακό προφίλ του κάθε κτηρίου ή της κάθε βιομηχανικής ή βιοτεχνικής δραστηριότητας καταστρώνει ένα ολοκληρωμένο πλάνο από κοστολογημένες και επιστημονικά τεκμηριωμένες προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας μέσω των οποίων ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος μπορεί να διαπιστώσει εύκολα και απόλυτα κατανοητά το πραγματικό όφελος που μπορεί να έχει σε περίπτωση υλοποίησης των λύσεων που προτείνονται στην μελέτη.

Η εκπόνηση των Μελετών Εξοικονόμησης Ενέργειας από την ΑΝΑΔΡΑΣΗ γίνεται αποκλειστικά με την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και την υποστήριξη σύγχρονων πιστοποιημένων λογισμικού (4M FINE- GREEN ,RETSCREEN, T-SOL, PV-SOL, GEOSOL κ.λ.π)

Περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον σχεδιασμό ολοκληρωμένων προτάσεων εξοικονόμησης ενέργειας καθώς και τις διαδικασίες που ακολουθούνται από την ΑΝΑΔΡΑΣΗ μπορείτε να δείτε παρακάτω.
Χρήσιμες Πληροφορίες