Εταιρία
Υπηρεσίες
Προϊόντα
Πελάτες
Έργα
Συνεργάτες
Πληροφορίες
Επικοινωνία
Σύνδεσμοι
Sitemap
 

Δ.Παπανικολάου 12

19400 ΚΟΡΩΠΙ, ΑΤΤΙΚΗ

ΤΗΛ & ΦΑΞ: 210 6020152

GSM: 693 6020152

Email:

Μελέτες Εξαερισμού - Αερισμού

μελετες εξαερισμου

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ εκπονεί μελέτες εγκαταστάσεων εξαερισμού - αερισμού για πάσης φύσεως και μεγέθους κτήρια (επαγγελματικά κτήρια, βιομηχανίες, βιοτεχνίες, καταστήματα μαζικής εστίασης, σούπερ μάρκετ, κτήρια γραφείων, μπάρ και κέντρα διασκέδασης, πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία, κτήρια συνάθροισης κοινού, κτήρια εκπαίδευσης, κτήρια αθλητικών εγκαταστάσεων, δημόσια κτήρια, νοσοσκομεία κ.λ.π.).

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ διαθέτει άριστα οργανωμένο τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών καθώς και πάνω απο 30 χρόνια εμπειρία στην μελέτη και τον σχεδιασμό εγκαταστάσεων εξαερισμού - αερισμού και μπορεί να ανταποκριθεί από τις πιο απλές έως και τις πλέον σύνθετες και απαιτητικές εφαρμογές .

 

Ειδικότερα η ΑΝΑΔΡΑΣΗ εκπονεί μελέτες εξαερισμού - αερισμού που αφορούν όλους τους γνωστούς τύπους εγκαταστάσεων όπως:

 • Απλά συστήματα κεντρικού εξαερισμού - αερισμού τα οποία περιλαμβάνουν φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες (fan section) απαγωγής του εσωτερικού αέρα και προσαγωγής νωπού εξωτερικού αέρα μέσω μεταλλικών αεραγωγών (κανάλια) και στομίων (περσίδες) απαγωγής και προσαγωγής αέρα.
 • Συστήματα κεντρικού εξαερισμού - αερισμού με φιλτράρισμα του αέρα περιλαμβάνουν φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες (fan section) απαγωγής του εσωτερικού αέρα και προσαγωγής νωπού εξωτερικού αέρα, μονάδες φίλτρων για το φιλτράρισμα είτε του προσαγόμενου νωπού αέρα είτε και του απαγόμενου από τον εσωτερικό χώρο αέρα, μεταλλικούς αεραγωγούς (κανάλια) και στόμια απαγωγής και προσαγωγής αέρα καθώς και διάφορα χειριστήρια ή αισθητήρες ρύπανσης για τον έλεγχο της λειτουργίας της εγκατάστασης.
 • Συστήματα απαγωγής καπναερίων από φούσκα επαγγελματικής κουζίνας εστιατορίου, κουζίνας ξενοδοχείου, ταβέρνας, ψητοπωλείου, πιτσαρίας κ.λ.π. οι οποίες περιλαμβάνουν ανοξείδωτα υπερτιθέμενα καλύμματα (φούσκα) μονού ή διπλού ρεύματος αέρα, ειδικό φυγοκεντρικό ανεμιστήρα με οπισθοκλινή πτερύγια (κουταλοειδής ανεμιστήρας) κατάλληλο για απαγωγή από χοάνες επαγγελματικής κουζίνας, μεταλλικούς αεραγωγούς καθώς και ειδικά χειριστήρια πολλαπλών ταχυτήτων ή inverter για τον έλεγχο της λειτουργίας τους.
 • Συστήματα κεντρικού εξαερισμού - αερισμού με πλήρη διαχείριση και επεξεργασία του αέρα ανάλογα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε εγκατάστασης (θέρμανση , κλιματισμός, πρόψυξη ή προθέρμανση, free cooling, εναλλαγή θερμότητας προσαγόμενου - απαγόμενου αέρα, ύγρανση ή αφύγρανση, φιλτράρισμα κ.λ.π.).
 • Συστήματα εξαερισμού - αερισμού βιομηχανικών εγκαταστάσεων - βιομηχανικός εξαερισμός - αερισμός (συστήματα αποκονίωσης και εξαερισμού με βιομηχανικά φίλτρα, συστήματα αποκονίωσης με διαχωρισμό (φιλτροκυκλώνες/αεροφράκτες), συστήματα διαχείρισης βιομηχανικών αερίων ρύπων.

Η μελέτη εξαερισμού - αερισμού για την κατασκευή οιανδήποτε συστήματος κεντρικού εξαερισμού και αερισμού σε επαγγελματικό χώρο η βιομηχανία, αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή αυτού του είδους των εγκαταστάσεων. Μέσω της μελέτης εξαερισμού - αερισμού είναι δυνατόν να επιτευχθούν οι βασικοί στόχοι κάθε τέτοιας εγκατάστασης που είναι η μέγιστη καθαρότητα του αέρα, η σωστή κίνηση του αέρα στον χώρο χωρίς ενοχλητικά ρεύματα, ανεκτές από το άνθρωπο συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας, όσο το δυνατόν μικρότερη εκπομπή θορύβου, ορθή κατασκευή, χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση και κατά συνέπεια οικονομική λειτουργία, πρόληψη λειτουργικών προβλημάτων και βλαβών καθώς και βέλτιστο τεχνικοοικονομικά κόστος κατασκευής.

Εκτός από τα παραπάνω η χρησιμότητα της μελέτης εξαερισμού - αερισμού έγκειται και στο γεγονός ότι μέσω αυτής προσδιορίζονται με ακρίβεια οι τεχνικές απαιτήσεις και τα τεχνικά χαρακτηρηστικά του εκάστοτε έργου εξαερισμού - αερισμού εις τρόπο ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση των προσφορών προμήθειας εξοπλισμού και κατασκευής.

 

Η μελέτη εξαερισμού - αερισμού σύμφωνα με την 49731/2010 Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 498 ΑΑΠ/23.11.2010) με την οποία τροποποιείται το άρθρο 25 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 380/Δ/1997) είναι υποχρεωτική στα πλαίσια της έκδοσης της οικοδομικής αδείας για όλα τα νέα αλλά και ριζικά ανακαινιζόμενα κτήρια του τριτογενούς τομέα με επιφάνεια πάνω από 50 τ.μ.(επαγγελματικά κτήρια, καταστήματα, κτήρια γραφείων, πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία, κτήρια συνάθροισης κοινού, κτήρια εκπαίδευσης, κτήρια αθλητικών εγκαταστάσεων, σούπερ μάρκετ, δημόσια κτήρια, νοσοσκομεία κ.λ.π.).

 

Η εκπόνηση των μελετών εξαερισμού - αερισμού από την ΑΝΑΔΡΑΣΗ γίνεται αποκλειστικά με την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και την υποστήριξη σύγχρονου σχεδιαστικού και υπολογιστικού λογισμικού (INTELICAD,4M ADAPT, 4M AUTOFINE) καθώς και άλλων ειδικών προγραμμάτων. Τα σχέδια των μελετών παράγονται ηλεκτρονικά μέσω του σχεδιαστικού λογισμικού 4M AUTOFINE και εκτυπώνονται στα ψηφιακά plotter μας.

 

Σε κάθε μελέτη εξαερισμού - αερισμού που εκπονούμε περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Αναλυτικό τεύχος με τους υπολογισμούς των απαιτήσεων σε εξαερισμό - αερισμό του κάθε χώρου ή της εκάστοτε επαγγελματικής ή βιομηχανικής εγκατάστασης.
 • Αναλυτικό τεύχος υπολογισμού των δικτύων αεραγωγών και επιλογής του απαιτούμενου εξοπλισμού (μονάδες αερισμού - εξαερισμού, ανεμιστήρες, στόμια προσαγωγής, απαγωγής και ανακυκλοφορίας αέρα, μονάδες ανάκτησης θερμότητας, φίλτρα αέρα κ.λ.π.)
 • Αναλυτικό τεύχος τεχνικής περιγραφής και τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευής.
 • Πλήρες τεύχος με τον απαιτούμενο εξοπλισμό.
 • Τεύχος προσφοράς συνεργείου.
 • Πλήρη και αναλυτικά σχέδια των εγκαταστάσεων (κατόψεις εγκαταστάσεων, ηλεκτρολογικά σχέδια κίνησης και αυτοματισμού των συστημάτων εξαερισμού - αερισμού, κατασκευαστικές λεπτομέρειες).

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ εκτός από την εκπόνηση της μελέτης εξαερισμού - αερισμού μπορεί να αναλάβει σε δεύτερη φάση είτε την πλήρη κατασκευή του εκάστοτε συστήματος εξαερισμού - αερισμού με τον κλειδί στο χέρι, προσφέροντας το σύνολο του απαιτούμενου εξοπλισμού καθώς και όλες τις εργασίες για την πλήρη εγκατάσταση είτε την επίβλεψη της κατασκευής των εγκαταστάσεων, αν ο πελάτης επιθυμεί να προμηθευτεί από κάπου αλλού τον εξοπλισμό ή να αναθέσει τις εργασίες κατασκευής σε δικό του εργολάβο.

 

Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι σε περίπτωση ανάθεσης στην ΑΝΑΔΡΑΣΗ της υλοποίησης του έργου στο σύνολο του με το κλειδί στο χέρι, η αμοιβή για την εκπόνηση της μελέτης συμψηφίζεται πλήρως με το κόστος προμηθείας εξοπλισμού και υλικών καθώς και το κόστος κατασκευής εργασιών. Στην ουσία δηλαδή, κατα την περίπτωση αυτή τόσο η μελέτη όσο και η επίβλεψη της κατασκευής παρέχονται εντελώς ΔΩΡΕΑΝ ανεξάρτητα από το είδος και το μέγεθος του έργου.

 

Στα πλαίσια της επίβλεψης της κατασκευής μιας εγκατάστασης εξαερισμού - αερισμού η ΑΝΑΔΡΑΣΗ προβαίνει:

 • Στην οργάνωση του εργοταξίου.
 • Στην εγκατάσταση των συνεργείων στο έργο, διευκρινήσεις και επεξηγήσεις για την ορθή εφαρμογή των μελετών.
 • Στην παραλαβή και των ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των υλικών και του εξοπλισμού.
 • Στην καθοδήγηση, παρακολούθηση και τον έλεγχο της εκτέλεσης των εργασιών των συνεργείων.
 • Στην πιστοποίηση των εργασιών των συνεργείων.
 • Στον έλεγχο των δοκιμών λειτουργίας των εγκαταστάσεων εξαερισμού - αερισμού.
 • Στην ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του εκάστοτε έργου εξαερισμού - αερισμού.

Το πελατολόγιο της ΑΝΑΔΡΑΣΗ στον τομέα των μελετών εξαερισμού αποτελείται από παντός είδους επιχειρήσεις (βιομηχανικές, εμπορικές, καταστήματα, πολυκαταστήματα, σούπερ μάρκετ, ξενοδοχεία, παροχής υπηρεσιών, κατασκευαστικές εταιρείες, τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες, τεχνικά γραφεία αρχιτεκτόνων και πολιτικών μηχανικών κ.λ.π.) που εμπιστεύτηκαν την εμπειρία, την γνώση και την εξειδίκευση της ΑΝΑΔΡΑΣΗ και μας ανέθεσαν την εκπόνηση της μελέτης εξαερισμού - αερισμού του κτηρίου τους ή των εγκαταστάσεων τους.

 

Σε όλους αυτούς που επέλεξαν να συνεργαστούν μαζί μας, τους έχουμε ανταποδώσει την εμπιστοσύνη τους, παρέχοντας τους μελέτες εξαερισμού - αερισμού που διακρίνονται για την τεχνική και επιστημονική τους αρτιότητα καθώς και για την πλήρη κατασκευαστική τους υφή, με αποτέλεσμα την κατασκευή σύγχρονων εγκαταστάσεων εξαερισμού - αερισμού, υψηλής ποιότητας και αισθητικής, τεχνολογικής υπεροχής, χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και χαμηλού κατασκευαστικού κόστους.

 

Αν ενδιαφέρεσθε για την εκπόνηση μελέτης συστήματος εξαερισμού - αερισμού μπορείτε να επικοινωνήσετε τώρα μαζί μας στα τηλέφωνα 2106020152 καθώς και 6936020152 ή να συμπληρώσετε την φόρμα επικοινωνίας προκειμένου να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας

 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΜΕΡΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΔΡΑΣΗ (Πατήστε στις εικόνες για μεγένθυση)

 

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ
μελετες εξαερισμων

 

Επιστροφή