Πολιτική Απορρήτου

Περισσότερα ΔΕΧΟΜΑΙ
Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας:
Εγγραφείτε εδώ

βιομηχανικος φωτισμος

Βιομηχανικός Φωτισμός

Βιομηχανικός Φωτισμός

H ΑΝΑΔΡΑΣΗ αναλαμβάνει Εγκαταστάσεις Βιομηχανικού Φωτισμού για πάσης φύσεως βιομηχανίες, εργοστάσια, βιοτεχνίες , επαγγελματικά εργαστήρια, συνεργεία αυτοκινήτων) και αποτελεί μια από τις πλέον αξιόπιστες και έμπειρες τεχνικές εταιρείες στον τομέα του φωτισμού βιομηχανικών εγκαταστάσεων και κτηρίων από το 1986, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες , μελέτη φωτισμού , εγκαταστάσεις φωτισμού και ηλεκτρολογικών υποδομών , προμήθεια εξοπλισμού (βιομηχανικά επαγγελματικά φωτιστικά πάσης φύσεως, προβολείς led, καμπάνες led , γραμμικά οροφής led, αντιεκρηκτικού τύπου κ.λ.π.) καθώς και τεχνική υποστήριξη για λύσεις αξιόπιστων συστημάτων φωτισμού βιομηχανίας . Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ διαθέτει ένα πλήρως οργανωμένο και άριστα καταρτισμένο Τμήμα Μελετών και Κατασκευής Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων το οποίο αποτελούν Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί με πολυετή εμπειρία καθώς και έμπειρα και άριστα καταρτισμένα και οργανωμένα συνεργεία (αδειούχοι ηλεκτρολόγοι) τα οποία διαθέτουν ότι πιο σύγχρονο υπάρχει από πλευράς μηχανικού εξοπλισμού και εργαλείων.

Ο φωτισμός αποτελεί ένα από τα βασικότερα συστατικά της λειτουργικότητας της εκάστοτε βιομηχανικής εγκατάστασης. Οι λεπτές εργασίες με την χρήση μηχανολογικού εξοπλισμού σε βιομηχανικές μονάδες απαιτούν την ύπαρξη κατάλληλου φωτισμού . Μέσω του σωστού φωτισμού αφενός δημιουργείται το κατάλληλο περιβάλλον λειτουργίας και ασφάλειας ώστε οι εργασίες να γίνονται σωστά και με την μεγίστη δυνατή ασφάλεια για το προσωπικό και αφετέρου δημιουργούνται οι απαραίτητες συνθήκες άνεσης και ευχάριστης αίσθησης στους εργαζόμενους εντός της βιομηχανίας, με αποτέλεσμα την σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας . Η απαιτούμενη ένταση του φωτισμού , η ομοιομορφία, το χρώμα αποτελούν τους βασικούς παράγοντες του φωτισμού για την λειτουργίας της κάθε βιομηχανικής μονάδας .

Ο σωστά σχεδιασμένος και ποιοτικός φωτισμός ενός βιομηχανικού χώρου είναι πρωταρχικής σημασίας. Εκτός όμως από τον σωστό σχεδιασμό και την ποιότητα ενός συστήματος βιομηχανικού φωτισμού θα πρέπει παράλληλα αυτός να είναι χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης , καθώς η ηλεκτρική ενέργεια που απαιτείται για την λειτουργία του είναι ακριβή και επιβαρύνει σημαντικά τον προϋπολογισμό των λειτουργικών εξόδων της εκάστοτε βιομηχανίας .

Αναλυτικότερα οι παράγοντες που διασφαλίζουν την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομική λειτουργία σε ένα σύστημα φωτισμού βιομηχανίας είναι :

  • Ο σωστός σχεδιασμός του ώστε να καλύπτονται οι πραγματικές ανάγκες σε φωτισμό σε σύνδεσμο με το βέλτιστο αισθητικό αποτέλεσμα και την μέγιστη οικονομική λειτουργία.
  • Η ποιότητα και η αξιοπιστία του φωτιστικού εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί (φωτιστικά σώματα).
  • Ο βαθμός απόδοσης των φωτιστικών σωμάτων ώστε με την χαμηλότερη δυνατή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας να έχουμε τα απαιτούμενα κατά τον σχεδιασμό αποτελέσματα.
  • Η τεχνική αρτιότητα και η αξιοπιστία των συστημάτων ελέγχου του φωτισμού τα οποία αποτελούν πλέον πρωταρχικής σημασίας εξοπλισμό τόσο για την επίτευξη των βέλτιστων συνθηκών όσο και για την οικονομική λειτουργία.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ βασιζόμενη στην τεχνογνωσία που διαθέτει στον τομέα του βιομηχανικού φωτισμού καθώς και στην πολυετή εμπειρία της, αφού λάβει υπόψη της τις ιδιαιτερότητες καθώς και τις ειδικότερες απαιτήσεις της κάθε βιομηχανικής εγκατάστασης, μπορεί να προσφέρει στους πελάτες της τις κατάλληλες λύσεις βιομηχανικού φωτισμού που θα ανταποκρίνονται σε αυτά που επιζητούν οι πελάτες μας και τα οποία αποτελούν τους βασικούς παράγοντες μιας επιτυχημένης εγκατάστασης βιομηχανικού φωτισμού .

'ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΑΛΑΙΣΘΗΣΙΑ - ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ'.

φωτισμος βιομηχανικων χωρων
φωτισμος βιομηχανιων - εργοστασιων

Για όλα τα έργα φωτισμού βιομηχανιών που υλοποιούνται από την ΑΝΑΔΡΑΣΗ εκπονούνται πάντα μελέτες φωτισμού μέσω ειδικών λογισμικών προσομοίωσης (Dialux, Adapt - Fine 4M κ.λ.π) προκειμένου να διασφαλίσουμε την καταλληλότερη εξατομικευμένη λύση για τον κάθε χώρο έτσι ώστε να επιτευχθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό η κάλυψη των απαιτήσεων και των αναγκών των πελατών μας τόσο σε ότι αφορά την λειτουργικότητα και την ασφάλεια όσο και την οικονομική λειτουργία

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ στον τομέα του φωτισμού βιομηχανικών εγκαταστάσεων συνεργάζεται απευθείας με ένα πολύ σημαντικό αριθμό εργοστασίων κατασκευής φωτιστικού εξοπλισμού τόσο του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού και διαθέτει μια εξαιρετικά μεγάλη γκάμα από επαγγελματικά φωτιστικά σώματα για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους σε εκατοντάδες τύπους και σχέδια (βιομηχανικά επαγγελματικά φωτιστικά πάσης φύσεως, προβολείς led, καμπάνες led , γραμμικά οροφής led, αντιεκρηκτικού τύπου κ.λ.π).

Πελάτες της ΑΝΑΔΡΑΣΗ είναι βιομηχανίες, βιοτεχνίες και επαγγελματικά εργαστήρια πάσης φύσεως καθώς και τεχνικά γραφεία Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών, που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστεύτηκαν την ΑΝΑΔΡΑΣΗ και με τους οποίος έχουν οικοδομηθεί μακροχρόνιες και σταθερές σχέσεις εμπιστοσύνης.