Πολιτική Απορρήτου

Περισσότερα ΔΕΧΟΜΑΙ
Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας:
Εγγραφείτε εδώ

μελετες βιομηχανικων υδραυλικων

Μελέτες
ΒιομηχανικώνΥδραυλικών Εγκαταστάσεων

.

Μελέτες Βιομηχανικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ εκπονεί εδώ και πάνω από 35 χρόνια Μελέτες Βιομηχανικών Υδραυλικών Έργων & Εγκαταστάσεων για πάσης φύσεως και μεγέθους βιομηχανικές δραστηριότητες , διαθέτοντας ένα πλήρως οργανωμένο και άριστα καταρτισμένο Τεχνικό Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών.

Ειδικότερα η ΑΝΑΔΡΑΣΗ εκπονεί :

 • Μελέτες υδραυλικών εγκαταστάσεων υπό πίεση για την εξυπηρέτηση βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων καθώς και δραστηριοτήτων τομέων της πρωτογενούς παραγωγής (εγκαταστάσεις ύδρευσης, μεταφοράς βιομηχανικών υγρών, αντλιοστάσια, πιεστικά συγκροτήματα κ.λ.π.).
 • Μελέτες παραγωγής και διανομής ζεστού νερού για βιομηχανική χρήση τόσο μέσω συμβατικών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού ( λέβητες υγρών και αερίων καυσίμων ) όσο και μέσω συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενεργειας (ηλιακά-ηλιοθερμικά συστήματα, αντλίες θερμότητας, γεωθερμία ,ανάκτηση θερμότητας από εγκαταστάσεις βιομηχανικής ψύξης κ.λ.π)
 • Μελέτες βιομηχανικών υδραυλικών εγκαταστάσεων μεταφοράς βιομηχανικών υγρών για την εξυπηρέτηση βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων).
 • Μελέτες βιολογικού καθαρισμού και διαχείρισης υγρών βιομηχανικών αποβλήτων για διάφορες βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
 • Μελέτες υδραυλικών εγκαταστάσεων ανάκτησης βρόχινου νερού για σε βιομηχανικά κτήρια .

Οι σκοποί της Μελέτης Βιομηχανικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων είναι :

 • Ο σωστός υπολογισμός των σωληνώσεων των δικτύων διανομής
 • Η σωστή επιλογή του κατάλληλου βασικού αλλά και βοηθητικού εξοπλισμού έτσι ώστε η εκάστοτε εγκατάσταση ατμού αφενός να καλύπτει τις απαιτήσεις σε αέριο και αφετέρου να λειτουργεί με τον μέγιστο βαθμό απόδοσης.
 • Η πλήρης κάλυψη των απαιτήσεων ασφαλείας τόσο για τις εγκαταστάσεις όσο και για το ανθρώπινο δυναμικό με τη πρόβλεψη και τον σχεδιασμό αξιόπιστων συστημάτων ασφαλείας.
 • Η πρόβλεψη και ο σχεδιασμός συστημάτων που θα διευκολύνουν την συντήρηση των εγκαταστάσεων και θα μειώνουν αντίστοιχα το κόστος συντήρησης.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ διαθέτει αποδεδειγμένα την τεχνογνωσία των Βιομηχανικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων , η οποία πηγάζει από την πολύχρονη εμπειρία της καθώς δραστηριοποιείται στον τομέα αυτό εδώ και πάνω από 35 χρόνια έχοντας να επιδείξει σημαντικό αριθμό από Μελέτες σε βιομηχανίες πάσης φύσεων , γεγονός που της προσδίδει την δυνατότητα να μπορεί εγγυηθεί ανεπιφύλακτα για την εκπόνηση μιας επιστημονικά και τεχνικά άρτιας, πλήρους και εμπεριστατωμένης μελέτης μέσω της οποίας θα διασφαλίζονται απόλυτα οι αυξημένες απαιτήσεις αυτού του είδους εγκαταστάσεων.

Η εκπόνηση των μελετών βιομηχανικών υδραυλικών εγκαταστάσεων από την ΑΝΑΔΡΑΣΗ γίνεται πάντα με την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και την υποστήριξη σύγχρονου σχεδιαστικού και υπολογιστικού λογισμικού (4M FLOW, 4M AUTOFINE) καθώς και άλλων ειδικών προγραμμάτων επιλογής εξοπλισμού των κατασκευαστικών οίκων. Τα σχέδια των μελετών παράγονται ηλεκτρονικά μέσω του 4M AUTOFINE και εκτυπώνονται στα ψηφιακά plotter μας.

Σε κάθε μελέτη βιομηχανικών υδραυλικών εγκαταστάσεων που εκπονείται από την ΑΝΑΔΡΑΣΗ περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Αναλυτικό τεύχος υπολογισμού των δικτύων σωληνώσεων διανομής που αφορά την επιλογή του είδους των σωλήνων με βάση την πίεση λειτουργίας και τον υπολογισμό της διατομής των σωληνώσεων με βάση την επιτρεπτή πτώση πίεσης έτσι ώστε να διασφαλίζεται τόσο η οικονομική κατασκευή όσο και η εύρυθμη και οικονομική λειτουργία τους.
 • Αναλυτικό τεύχος επιλογής του απαιτούμενου μηχανολογικού εξοπλισμού• Αναλυτικό τεύχος τεχνικής περιγραφής και τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευής και του απαιτούμενου εξοπλισμού.
 • Πλήρες τεύχος με τον απαιτούμενο εξοπλισμό και υλικά.
 • Τεύχος προσφοράς κατασκευής - προμετρήσεις.
 • Πλήρη και αναλυτικά σχέδια των εγκαταστάσεων (πλήρης αποτύπωση των σωληνοδικτύων διανομής καθώς και του προβλεπόμενου μηχανολογικού εξοπλισμού σε κατόψεις, κατακόρυφα διαγράμματα σωληνώσεων, κατασκευαστικά σχέδια αντλιοστασίου, σχέδια κίνησης και αυτοματισμού ηλεκτρικών πινάκων, σχέδια κατασκευαστικών λεπτομερειών κ.λ.π.).

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ εκτός από την εκπόνηση της Μελέτης Βιομηχανικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων μπορεί να αναλάβει είτε την πλήρη κατασκευή βιομηχανικών υδραυλικών εγκαταστάσεων προσφέροντας παράλληλα το σύνολο του απαιτούμενου εξοπλισμού (αντλίες νερού, εξοπλισμός βιομηχανικής αποχέτευσης), είτε την επίβλεψη της κατασκευής των εγκαταστάσεων, αν ο πελάτης επιθυμεί να προμηθευτεί από κάπου αλλού τον εξοπλισμό ή να αναθέσει τις εργασίες κατασκευής σε δικό του εργολάβο.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ έχει να επιδείξει ένα πολύ σημαντικό αριθμό Μελετών Βιομηχανικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων .

Το πελατολόγιο της ΑΝΑΔΡΑΣΗ στον τομέα εκπόνησης μελετών εγκαταστάσεων βιομηχανικών υδραυλικών εγκαταστάσεων αποτελείται κυρίως από βιομηχανικές που εμπιστεύτηκαν την εμπειρία, την γνώση και την εξειδίκευση της ΑΝΑΔΡΑΣΗ και μας ανέθεσαν την εκπόνηση της μελέτης των εγκαταστάσεων τους.

Σε όλους αυτούς που επέλεξαν να συνεργαστούν μαζί μας τους έχουμε ανταποδώσει την εμπιστοσύνη τους, παρέχοντας τους μελέτες που διακρίνονται για την τεχνική και επιστημονική τους αρτιότητα καθώς και για την πλήρη κατασκευαστική τους υφή, με αποτέλεσμα την κατασκευή σύγχρονων βιομηχανικών υδραυλικών εγκαταστάσεων υψηλής ασφάλειας , οικονομικής λειτουργίας, ποιότητας και τεχνολογικής υπεροχής.