Εταιρία
Υπηρεσίες
Προϊόντα
Πελάτες
Έργα
Συνεργάτες
Πληροφορίες
Επικοινωνία
Σύνδεσμοι
Sitemap
 

Δ.Παπανικολάου 12

19400 ΚΟΡΩΠΙ, ΑΤΤΙΚΗ

ΤΗΛ & ΦΑΞ: 210 6020152

GSM: 693 6020152

Email:

Mελέτες Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

μελετες φωτοβολταικων συστηματων

Η εκπόνηση μιας αξιόπιστης μελέτης για την κατασκευή οιανδήποτε φωτοβολταικού συστήματος αποτελεί την βασικότερη προϋπόθεση για μια ποιοτικά άρτια εγκατάσταση, υψηλής ενεργειακής απόδοσης και χωρίς λειτουργικά προβλήματα και συχνές βλάβες.

Πέραν αυτών μια σωστή κατασκευαστική μελέτη μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην μείωση του κατασκευαστικού κόστους καθώς και στην μείωση του κόστους συντήρσης χωρίς όμως αυτό να επηρεάζει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά καθώς και την σε βάθος χρόνου ενεργειακή απόδοση του φωτοβολταϊκού συστήματος.

 

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ, διαθέτοντας 30 χρόνια εμπειρία στον τομέα της εκπόνησης ηλεκτρομηχανολογικών και ενεργειακών μελετών καθώς ένα πλήρως οργανωμένο και άριστα καταρτισμένο τμήμα μελετών, εκπονεί μελέτες φωτοβολταικών συστημάτων και και δύναται να καλύψει τις απαιτήσεις σχεδιασμού, χωροθέτησης, μελέτης αδειοδότησης, κατασκευαστικής μελέτης και επίβλεψης της κατασκευής για οιοανδήποτε τύπο και μέγεθος φωτοβολταικής εγκατάστασης (διασυνδεδεμένα φωτοβολταικά - net matering, αυτόνομα καθώς και υβριδικά φωτοβολταικά συστήματα κ.λ.π.).

 

Η εκπόνηση των μελετών των φωτοβολταικών συστημάτων από την ΑΝΑΔΡΑΣΗ γίνεται με την βοήθεια και την υποστήριξη ειδικών, σύγχρονων υπολογιστικών λογισμικών μέσω των οποίων και σε συνδυασμό με την εμπειρία μας διασφαλίζεται πλήρως η αρτιότητα της μελέτης και κατά συνέπεια η ποιότητα και η υψηλή ενεργειακή απόδοση της εκάστοτε φωτοβολταϊκής εγκατάστασης.

 

Σε κάθε μελέτη φωτοβολταικου συστήματος που εκπονούμε περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Αναλυτικό τεύχος υπολογισμών εγκαταστάσεων (διαστασιολόγηση φωτοβολταικών συστοιχιών, επιλογή φωτοβολταικών πάνελ, υπολογισμός και επιλογή inverter, υπολογισμός και επιλογή διατομών καλωδίων και ασφαλιστικών διατάξεων ηλεκτρικών πινάκων, υπολογισμός και επιλογή στοιχείων και εξοπλισμού υποσταθμών μέσης τασης αν πρόκειται για μεγάλες φωτοβολταικές εγκαταστάσεις, ισολογισμός ισχύος και επιλογή ρυθμιστή φορτισης, converter και μπαταριών αν πρόκειται για αυτόνομα φωτοβολταικά συστήματα κ.λ.π.
 • Αναλυτικό τεύχος τεχνικής περιγραφής και τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευής.
 • Πλήρες τεύχος με τον απαιτούμενο εξοπλισμό και υλικά.
 • Τεύχος προσφοράς συνεργείου.
 • Πλήρη και αναλυτικά σχέδια των φωτοβολταικών εγκαταστάσεων (κατόψεις χωροθέτησης, κατόψεις με πλήρη αποτύπωση των ηλεκτρικών δικτύων DC και AC, μονογραμμικά σχέδια ηλεκτρικών πινάκων, λειτουργικά σχέδια ηλεκτρικών πινάκων, σχέδια κατασκευής γειώσεων, σχέδια συστημάτων τηλεμετρίας και συστημάτων ασφαλείας - συναγερμού και παρακολούθησης - κάμερες - CCTV ).

Στα πλαίσια της επίβλεψης της κατασκευής μιας φωτοβολταικής εγκατάστασης η ΑΝΑΔΡΑΣΗ προβαίνει:

 • Στην οργάνωση του εργοταξίου.
 • Στην εγκατάσταση των συνεργείων στο έργο, διευκρινήσεις και επεξηγήσεις για την ορθή εφαρμογή των μελετών.
 • Στην παραλαβή και των ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των υλικών και του εξοπλισμού.
 • Στην καθοδήγηση, παρακολούθηση και τον έλεγχο της εκτέλεσης των εργασιών των συνεργείων.
 • Στην πιστοποίηση των εργασιών των συνεργείων.
 • Στον έλεγχο των δοκιμών λειτουργίας των εγκαταστάσεων.
 • Στην ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του εκάστοτε έργου.

 

Το πελατολόγιο της ΑΝΑΔΡΑΣΗ αποτελείται απο ένα σημαντικό αριθμό ιδιωτών και επιχειρήσεων που εμπιστεύτηκαν την εμπειρία, την γνώση και την εξειδίκευση της ΑΝΑΔΡΑΣΗ και μας ανέθεσαν την εκπόνηση της μελέτης των φωτοβολταικών τους συστημάτων.

 

Σε όλους αυτούς που επέλεξαν να συνεργαστούν μαζί μας τους έχουμε ανταποδώσει την εμπιστοσύνη τους, παρέχοντας τους μελέτες φωτοβολταικών συστημάτων που διακρίνονται για την τεχνική και επιστημονική τους αρτιότητα καθώς και για την πλήρη κατασκευαστική τους υφή, με αποτέλεσμα την κατασκευή αξιόπιστων φωτοβολταικών εγκαταστάσεων υψηλής ποιότητας, τεχνολογικής υπεροχής, υψηλής ενεργειακής απόδοσης και χαμηλού κατασκευαστικού κόστους.

 

Το να ανταποκριθούμε με αξιοπιστία στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των πελατών μας στον τομέα των μελετών των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, εκτός της πολυετούς εμπειρίας και οργάνωσης του μελετητικού μας τμήματος, σημανντικό ρόλο παίζει και η ταυτόχρονη κατασκευαστική μας εμπειρία ,καθώς η ΑΝΑΔΡΑΣΗ δραστηριοποιείται από το 1985 και στον τομέα της κατασκευής ηλεκτρομηχανολογικών και ενεργειακών έργων με δεκάδες έργα στο ενεργητικό της. Αυτός είναι και ένας από τους βασικότερους λόγους διαφοροποίησης και υπεροχής μας αφού οι μελέτες που εκπονούμε δεν στηρίζονται μόνο σε θεωρητικές και επιστημονικές γνώσεις αλλά και στην αποδεδειγμένη κατασκευαστική μας εμπειρία. Αυτός είναι και ο κυριότερος λόγος για τον οποίο οι μελέτες φωτοβολταϊκών συστημάτων που εκπονούμε είναι πλήρεις, απόλυτα εφαρμόσιμες κατασκευαστικά καθώς και κατανοητές από τα εκάστοτε συνεργεία.

 

Είναι πολύ σημαντικό να επισημάνουμε ότι οι υπηρεσίες μελέτης και επίβλεψης της κατασκευής φωτοβολταικών συστημάτων δύναται να παρασχεθούν από την ΑΝΑΔΡΑΣΗ και εντελώς ΔΩΡΕΑΝ σε περιπτώσεις που ανατεθεί σε εμάς η κατασκευή των εγκαταστάσεων καθώς και η προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού. Οι αμοιβές αυτές συμψηφίζονται πλήρως με τα τελικό κόστος κατασκευής και προμήθειας εξοπλισμού και αφαιρούνται από αυτό.

 

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Πατήστε στις εικόνες για μεγένθυση)

 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΕΛΕΤΕΣ
μελετες φωτοβολταικων
φωτοβολταικα μελετες

 

Επιστροφή