Πολιτική Απορρήτου

Περισσότερα ΔΕΧΟΜΑΙ
Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας:
Εγγραφείτε εδώ

εγκαταστασεις αυτονομων φωτοβολταικων

Εγκαταστάσεις Αυτόνομων Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Εγκαταστάσεις Αυτόνομων Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ είναι μια από τις πλέον εξειδικευμένες και αξιόπιστες Τεχνικές Εταιρείες Αυτόνομων Φωτοβολταϊκών Συστημάτων δραστηριοποιούμενη στον τομέα αυτόν από το 2010 προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις (μελέτη, προμήθεια εξοπλισμού, εγκατάσταση) .

Ο τομέας της υλοποίησης έργων και εγκαταστάσεων Αυτόνομων Φωτοβολταϊκών Συστημάτων αποτέλεσε τα τελευταία χρόνια έναν από τους δυναμικότερα αναπτυσσόμενους τομείς των δραστηριοτήτων της ΑΝΑΔΡΑΣΗ

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ διαθέτει ένα πλήρως οργανωμένο και άριστα καταρτισμένο Τμήμα Μελετών Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων αποτελούμενο από έμπειρους και εξειδικευμένους στο αντικείμενο των φωτοβολταϊκών συστημάτων Μηχανικούς ( μηχανολόγους-ηλεκτρολόγους μηχανικούς, πολιτικούς μηχανικούς κ.λ.π.) καθώς και οργανωμένο τμήμα κατασκευών που απαρτίζεται από έμπειρα και άριστα καταρτισμένα συνεργεία όλων των ειδικοτήτων (ηλεκτρολόγους, συνεργεία οικοδομικών εργασιών πάσης φύσεως , κατασκευαστές μεταλλικών κατασκευών κ.λ.π.) τα οποία διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στον τομέα των φωτοβολταϊκών έργων καθώς και ότι πιο σύγχρονο υπάρχει από πλευράς μηχανικού εξοπλισμού και εργαλείων.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ παρακολουθώντας ανελλιπώς όλες τις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα των φωτοβολταϊκών συστημάτων τα τελευταία χρόνια, επένδυσε στο πρόσφατο παρελθόν τόσο στην εξειδίκευση στον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενεργειακών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα όσο και στον τομέα της εμπορίας εξοπλισμών για φωτοβολταϊκά συστήματα και φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις (φωτοβολταϊκά πάνελ, βάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων, inverters, συστήματα τηλεμετρίας, ηλεκτρικοί πίνακες, αλεξικέραυνα, συστήματα αντικεραυνικής προστασίας, συστήματα ασφαλείας και παρακολούθησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων κ.λ.π).

Κύριος στόχος της ΑΝΑΔΡΑΣΗ είναι, αξιοποιώντας την εξειδίκευση, την υλικοτεχνική της υποδομή καθώς και την πείρα δεκαετιών ενασχόλησης στα ηλεκτρομηχανολογικά και ενεργειακά έργα, να προσφέρει σε αυτούς που θα συνεργαστούν μαζί της υψηλής ποιότητας, εγγυημένης απόδοσης και μακροχρόνιας απροβλημάτιστης λειτουργίας φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις.

Για την επίτευξη του στόχου της ΑΝΑΔΡΑΣΗ βασίζεται :

 • Στο ανθρώπινο δυναμικό της που αποτελείται από μηχανικούς καθώς και τεχνικούς με πλούσια μελετητική και κατασκευαστική στον τομέα των φωτοβολταϊκών.
 • Στην συνεργασία της με τους σημαντικότερους κατασκευαστικούς οίκους εξοπλισμού φωτοβολταϊκών συστημάτων (φωτοβολταικά πάνελ, inverters, βάσεις, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, συστήματα γειώσεων και αντικεραυνικής προστασίας, συστήματα ασφαλείας συναγερμού και παρακολούθησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων κ.λ.π)
 • Στην δυνατότητα της για πλήρη και αυτοδύναμη διεκπεραίωση όλων των φάσεων της εγκατάστασης οιανδήποτε φωτοβολταϊκού συστήματος, χωρίς άλλους ενδιάμεσους, από την φάση της προμελέτης, της χρηματοδότησης, της άδειας και της κατασκευαστικής μελέτης μέχρι το στάδιο της κατασκευής.

Τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα μπορούν να παρέχουν εντελώς δωρεάν ηλεκτρική ενέργεια από τον ήλιο σε εγκαταστάσεις όπου είτε υπάρχει αδυναμία τροφοδοσίας από το ηλεκτρικό δίκτυο της ΔΕΗ (απομακρυσμένες κατοικίες και αγροτικές εγκαταστάσεις) είτε υπάρχει απαίτηση για πλήρη απεξάρτηση μιας εγκατάστασης από τους λογαριασμούς ρεύματος της ΔΕΗ.

Η εγκατάσταση Αυτόνομων Φωτοβολταικών Συστημάτων εφαρμόζεται κατά βάση σε κτήρια (σπίτια, επαγγελματικά κτήρια πάσης) τα οποία είτε δεν έχουν την δυνατότητα σύνδεσης με το δημόσιο ηλεκτρικό σύστημα είτε οι ιδιοκτήτες τους απαιτούν την πλήρη αυτονομία τους από αυτό.

Προκειμένου να επιλεγεί το κατάλληλο αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα απαιτείται υποχρεωτικά να εκπονηθεί μια μελέτη σχετικά με τις ανάγκες που επιθυμεί κάποιος να καλύψει με αυτό, ώστε με βάση αυτές να υπολογισθεί η κατάλληλη ισχύς του συστήματος και των inverters, η χωρητικότητα των μπαταριών καθώς και πιθανόν άλλες βοηθητικές πηγές για την διεύρυνση της αυτονομίας της εγκατάστασης (π.χ ανεμογεννήτρια) ή την κάλυψη των αναγκών σε έκτακτες περιπτώσεις (ηλεκτρογεννήτρια).

Στα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα το παραγόμενο από τα φωτοβολταΙκά πάνελ ηλεκτρικό ρεύμα αποθηκεύεται σε ηλεκτρικούς συσσωρευτές (μπαταρίες) και κατόπιν παρέχεται στις διάφορες καταναλώσεις αφού πρώτα μετασχηματιστεί σε εναλλασσόμενο ρεύμα μέσω του inverter. Η ύπαρξη μπαταριών είναι απαραίτητη, προκειμένου η παραγόμενη από τα φωτοβολταϊκά πάνελ ενέργεια να αποθηκεύεται και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την διάρκεια της νύχτας ή κατά την διάρκεια ημερών με μικρή ή καθόλου ηλιοφάνεια. Τα συστήματα αυτά εκτός από τα φωτοβολταϊκά πάνελ τον inverter και τις μπαταρίες περιλαμβάνουν υποχρεωτικά και ένα σύστημα ελέγχου της φόρτισης των μπαταριών

Μια εκδοχή των αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων είναι και τα υβριδικά φωτοβολταϊκά συστήματα.

Ένα υβριδικό αυτόνομο φωτοβολταικό σύστημα περιλαμβάνει:
 • Τα φωτοβολταϊκά πάνελ.
 • Τις μπαταρίες για αποθήκευση τις ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Τον ελεγκτή φόρτισης των μπαταριών.• Τον μετατροπέα της τάσης από συνεχές ρεύμα σε εναλλασσόμενο.
 • Πιθανόν μια συμπληρωματική εναλλακτική πηγή ανανεώσιμης ενέργειας (π.χ μια ανεμογεννήτρια)
 • Μια μικρή συμβατική και καθαρά υποστηρικτική μονάδα συμβατικής ενέργειας (γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος)
 • Αυτόματο μεταγωγέα για την δυνατότητα αυτόματης μετάβασης από το ένα σύστημα στο άλλο ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η ενεργειακή επάρκεια της εγκατάστασης.

Όπως εύκολα μπορεί να αντιληφθεί κάποιος η εγκατάσταση ενός υβριδικού αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος δημιουργεί τις προϋποθέσεις, εφόσον φυσικά μελετηθεί και σχεδιαστεί πολύ καλά και σε συνδυασμό και με άλλες επιλογές εξοικονόμησης ενέργειας (ηλιακό σύστημα ή ηλιακός θερμοσίφωνας για παραγωγή ζεστού νερού, θέρμανση με πέλλετ ή υγραέριο ή ξύλα, μαγείρεμα με υγραέριο ή ξύλα, φωτισμός με λαμπτήρες led, αυτοματισμοί εξοικονόμησης ενέργειας κ.λ.π) για την πλήρη απεξάρτηση από κάθε λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος.

Τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα μπορούν να εγκατασταθούν σε κάθε μορφή κατοικίας (μονοκατοικία, διπλοκατοικία κ.λ.π) ή μικρής επιχείρησης (κατάστημα, μικρή βιοτεχνία κ.λ.π.)

Επισημάνουμε ότι η ΑΝΑΔΡΑΣΗ για το κάθε υπό κατασκευή Αυτόνομο ή Υβριδικό Φωτοβολταϊκό Σύστημα εκπονεί μελέτη ανάλυσης των ενεργειακών απαιτήσεων για τον ακριβή προσδιορισμό του απαιτούμενου εξοπλισμού καθώς και πλήρη κατασκευαστική μελέτη πριν από την έναρξη των εργασιών και χωρίς κανένα επί πλέον κόστος.

Με την εκπόνηση της μελέτης των ενεργειακών αναγκών καθώς και την εκπόνηση της πλήρους κατασκευαστικής μελέτης διασφαλίζουμε:

 • Την επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού που δύναται να καλύψει τις πραγματικές ενεργειακές απαιτήσεις με το βέλτιστο τεχνικοοικονομικά κόστος.
 • Την μεγιστοποίηση του ενεργειακού και κατά συνέπεια οικονομικού οφέλους των πελατών μας.
 • Την κατασκευαστική αρτιότητα του έργου, αφού λαμβάνονται υπόψη οι υφιστάμενες ειδικές συνθήκες και προδιαγράφονται με απόλυτη ακρίβεια όλες οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες και τα χρησιμοποιούμενα υλικά, προκειμένου τα συνεργεία, ακολουθώντας της με ακρίβεια να πετύχουν το καλύτερο δυνατόν κατασκευαστικό αποτέλεσμα ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα της κατασκευής, η ασφάλεια του φωτοβολταικού συστήματος αλλά και η ασφάλεια του κτιρίου πάνω στο οποίο εδράζεται αυτό.

Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει ο καθένας που επιθυμεί να εγκαταστήσει ένα αυτόνομο ή υβριδικό φωτοβολταϊκό σύστημα ότι βασικοί του στόχοι πρέπει να είναι:

 • Η μέγιστη ενεργειακή απόδοση εις τρόπο ώστε να αποφύγει κατά το μέγιστο δυνατόν την χρήση συμβατικών πηγών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας .
 • Η μακροχρόνια και χωρίς προβλήματα και συνεχείς βλάβες και απαίτηση συνεχών συντηρήσεων λειτουργία του.
 • Η μεγάλη διάρκεια ζωής όχι μόνο του εξοπλισμού αλλά και της ίδιας της εγκατάστασης
 • Η ασφάλεια της ίδιας της εγκατάστασης και η προστασία της από βλάβες και φυσικά φαινόμενα.
 • Η δική του ασφάλεια αφού η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων δε παύει να είναι μία ηλεκτρολογική εγκατάσταση υψηλής συνεχούς τάσης.
 • Η ασφάλεια της δομικής κατασκευής (στέγη, ταράτσα του σπιτιού) αφού μία κακότεχνη και χωρίς προσεκτική κατασκευαστική μελέτη εγκατάσταση δύναται να προξενήσει βλάβες και ζημιές πολύ δύσκολα επισκευάσιμες.

Όλα αυτά μπορούν να τα προσφέρουν με αξιοπιστία μόνο εξειδικευμένες εταιρείες με πολυετή εμπειρία στον τομέα των Ηλεκτρομηχανολογικών και Ενεργειακών Εφαρμογών και η ΑΝΑΔΡΑΣΗ σαφώς αποτελεί μια από τις λιγοστές εταιρείες που διαθέτουν τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.

Πάγιος στόχος της ΑΝΑΔΡΑΣΗ είναι η παράδοση αυτόνομων ή υβριδικών φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων οι οποίες αφενός θα διασφαλίζουν πλήρη απεξάρτηση από κάθε λογαριασμό ρεύματος και αφετέρου θα διαθέτουν υψηλή ποιότητα, εγγυημένη απόδοση και μακροχρόνια απροβλημάτιστη λειτουργία ώστε αυτή να καταστεί πραγματικά σημείο αναφοράς προστιθέμενης αξίας για τον συμπολίτη μας που θα επενδύσει τα χρήματα του σε αυτήν.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ αναλαμβάνει την υλοποίηση της πλήρους κατασκευής και παράδοσης με το κλειδί στο χέρι οιασδήποτε εγκατάστασης αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος βρίσκεται:

 • Στο σύνολο των περιοχών της Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής (Κορωπί, Παιανία, Σπάτα, Σταυρός, Γλυκά Νερά, Μαρκόπουλο, Πόρτο Ράφτη, Καλύβια, Λαγονήσι, Κερατέα, Λαύριο, Ανάβυσσος, Σαρωνίδα, Βάρκιζα, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, Παλλήνη, Πικέρμι, Ραφήνα, Νέα Μάκρη, Μαραθώνας, Αχαρνές, Ωρωπός, Καπανδρίτι, Διόνυσος, Γέρακας, Ανθούσα κ.λ.π).
 • Στο σύνολο των περιοχών της Περιφέρειας Αθηνών (Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Νέα Χαλκηδόνα, Παπάγου, Χολαργός, Δάφνη, Υμηττός, Κηφισιά, Νέα Ερυθραία, Εκάλη, Πεντέλη, Μελίσσια, Φιλοθέη, Ψυχικό, Λυκόβρυση, Πεύκη, Ελληνικό, Αργυρούπολη, Νέα Σμύρνη, Ηλιούπολη, Ηράκλειο, Μαρούσι, Άλιμος, Άγιος Δημήτριος, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα, Χαλάνδρι, Παλαιό Φάληρο, Νέα Ιωνία, Μεταμόρφωση κ.λ.π).
 • Στο σύνολο των περιοχών της Περιφέρειας Δυτικής Αττικής και Πειραιώς (Πειραιάς, Ελευσίνα, Ασπρόπυργος, Μάνδρα, Μέγαρα, Μαγούλα κ.λ.π).
 • Στα νησιά των Κυκλάδων (Νάξος, Άνδρος, Πάρος, Τήνος, Μήλος, Τζιά, Αμοργός, Ίος, Κύθνος, Μύκονος, Σύρος, Σαντορίνη, Σέριφος, Σίφνος κ.λ.π.).
 • Σε περιοχές όμορες του νομού Αττικής (Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Πάτρα, Αίγιο, Κόρινθος, Σπάρτη Τρίπολη, Καλαμάτα, Πύργος, Ναύπλιο, Άργος, Θήβα, Λιβαδειά, Χαλκίδα, Κάρυστος κ.λ.π).

Πελάτες της ΑΝΑΔΡΑΣΗ είναι στο τομέα αυτό είναι κυρίως ιδιώτες καθώς και μικρές επιχειρήσεις παντός είδους, που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστεύτηκαν στην ΑΝΑΔΡΑΣΗ την μελέτη και την κατασκευή των αυτόνομων φωτοβολταϊκών τους συστημάτων και εμείς από την πλευρά μας ανταποδώσαμε την εμπιστοσύνη τους προσφέροντας αξιόπιστα έργα που διακρίνονται για την κατασκευαστική τους αρτιότητα και ποιότητα, την υψηλή ενεργειακή τους απόδοση και την μακροχρόνια απροβλημάτιστη λειτουργία τους.