Πολιτική Απορρήτου

Περισσότερα ΔΕΧΟΜΑΙ
Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας:
Εγγραφείτε εδώ

βιομηχανικες εγκαταστασεις φυσικου αεριου

Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις
Φυσικού Αερίου

Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου

H ΑΝΑΔΡΑΣΗ αναλαμβάνει Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου σε βιομηχανίες , βιοτεχνίες και επαγγελματικά εργαστήρια πάσης φύσεως και αποτελεί μια από τις πλέον αξιόπιστες και έμπειρες τεχνικές εταιρείες στην κατασκευή Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου από το 1986, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες (μελέτη , κατασκευή, προμήθεια εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη, συντήρηση) για Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου πάσης φύσεως διαθέτοντας ένα πλήρως οργανωμένο και άριστα καταρτισμένο Τμήμα Κατασκευής Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων αποτελούμενο από Μηχανολόγους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς με πολυετή εμπειρία καθώς και έμπειρα και άριστα καταρτισμένα και οργανωμένα συνεργεία ( τεχνικοί καυσίμων αερίων, υδραυλικοί, σωληνάδες κ.λ.π ) τα οποία διαθέτουν ότι πιο σύγχρονο υπάρχει από πλευράς μηχανικού εξοπλισμού και εργαλείων.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ με βασικό εφόδιο την πολυετή εμπειρία της από το 1986 στον τομέα του Φυσικού Αερίου και σε συνδυασμό με την συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση των Μηχανικών της και των Τεχνικών της σε νέες σύγχρονες και εξελιγμένες τεχνικές και μεθόδους καθώς και με σημαντικές επενδύσεις που γίνονται συνεχώς σε μηχανικό εξοπλισμό και εργαλεία δύναται να προσφέρει Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου που καλύπτουν απόλυτα τις παραπάνω απαιτήσεις και τις ανάγκες κάθε έργου εγκατάστασης φυσικού αερίου και πραγματικά μπορούν να κάνουν την διαφορά επιτυγχάνοντας να διασφαλίζονται απόλυτα οι αυξημένες απαιτήσεις αυτού του είδους εγκαταστάσεων (ασφάλεια, εύρυθμη λειτουργία χωρίς βλάβες, εξοικονόμηση ενέργειας και χαμηλό λειτουργικό κόστος, διάρκειας ζωής, ευκολία στην συντήρηση κ.λ.π.).

Οι Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου αποτελούν σοβαρές μηχανολογικές εφαρμογές που διέπονται από αυστηρή νομοθεσία και κανονισμούς και η κατασκευή τους απαιτεί ειδικές γνώσεις και μεγάλη εμπειρία.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ διαθέτει αποδεδειγμένα την τεχνογνωσία των βιομηχανικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου η οποία πηγάζει από την πολύχρονη εμπειρία της καθώς δραστηριοποιείται στον τομέα αυτό εδώ και πάνω από 35 χρόνια έχοντας να επιδείξει σημαντικό αριθμό από Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου σε πάσης φύσεως βιομηχανικούς χώρους (λέβητες παραγωγής ζεστού νερού, ατμολέβητες, ατμογεννήτριες, κλίβανοι, στεγνωτήρια, πλυντήρια, βραστήρες, φούρνοι, ξηραντήρια, αερόθερμα, παστεριωτές, μονάδες συμπαραγωγής θέρμανσης ηλεκτρισμού κ.λ.π.), γεγονός που της προσδίδει την δυνατότητα να μπορεί εγγυηθεί ανεπιφύλακτα για την κατασκευή μιας τεχνικά άρτιας βιομηχανικής εγκατάστασης φυσικού αερίου.

Το φυσικό αέριο είναι ένα καθαρό καύσιμο αέριο που εξάγεται από γεωλογικούς σχηματισμούς και αποτελείται κυρίως από μεθάνιο (τουλάχιστον 75% σε αναλογία γραμμομορίων) και από υδρογονάνθρακες υψηλότερου μοριακού βάρους και ενδεχομένως από μικρές ποσότητες αζώτου, διοξειδίου του άνθρακα, οξυγόνου και ίχνη άλλων ενώσεων και στοιχείων, στο οποίο μπορεί να έχουν προστεθεί και οσμητικές ουσίες.

Το φυσικό αέριο μεταφέρεται και διανέμεται προς του καταναλωτές μέσω των συστημάτων μεταφοράς και διανομής τα οποία περιλαμβάνουν τα εξής :

• Tα δίκτυα σωληνώσεων μεταφοράς.
• Τα δίκτυα σωληνώσεων διανομής.
• Τα δίκτυα σωληνώσεων σύνδεσης με τον καταναλωτή (service lines) .
• Τα εσωτερικά δίκτυα σωληνώσεων των καταναλωτών.

Το φυσικό αέριο είναι άχρωμο και άοσμο. Η χαρακτηριστική του οσμή δίνεται τεχνητά ώστε να γίνεται αντιληπτό σε τυχόν διαρροές. Ανήκει στη δεύτερη οικογένεια των αέριων καυσίμων και είναι ελαφρύτερο από τον αέρα. Αναμεμιγμένο με τον αέρα υπό ορισμένες συνθήκες ( 5% έως 10% κατ όγκο) σχηματίζει αναφλέξιμο μίγμα αν έρθει σε επαφή με φωτιά . Η ανάφλεξη του μίγματος αυτού παρουσιάζει ενδιαφέρον μόνο αν γίνει σε κλειστό χώρο αν αυτό έρθει σε επαφή με φωτιά όποτε και δημιουργούνται συνθήκες έκρηξης. Σε εξωτερικό χώρο ο κίνδυνος αυτός είναι εντελώς μηδαμινός.

Η καύση του φυσικού αερίου, σε σχέση με αυτή του πετρελαίου , έχει λιγότερο επιβλαβείς συνέπειες για το περιβάλλον. Παράγει δηλαδή μικρότερες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα για κάθε μονάδα παραγόμενης ενέργειας και θεωρείται ένα οικολογικό καύσιμο.

Το φυσικό αέριο έχει πολύ υψηλή θερμογόνο δύναμη (11900 Kcal/Kg) αρκετά υψηλότερη από το πετρέλαιο (10000 Kcal/Κg) , πολύ καλύτερο βαθμό απόδοσης λόγω της μη ύπαρξης οξειδίων του θείου στα καυσαέρια του, έτσι ώστε να είναι τεχνικά εύκολη και χωρίς τα απαίτηση ακριβού εξοπλισμού η ανάκτηση θερμότητας από αυτά σε λέβητες και συσκευές συμπύκνωσης , που ανεβάζουν το βαθμό απόδοσης του συστήματος έως και 105% ,εξαιρετικά υψηλότερο από αυτόν των συμβατικών συστημάτων πετρελαίου που στις συνήθεις των περιπτώσεων κυμαίνεται γύρω στο 65-75 % και στην καλύτερη των περιπτώσεων δεν ξεπερνά το 85% .

Τα παραπάνω σοβαρά πλεονεκτήματα και σε συνδυασμό με την αρκετά χαμηλότερη τιμή του συγκριτικά με άλλα καύσιμα και το ηλεκτρικό ρεύμα και την σαφώς καθαρότερη καύση του, που το καθιστά ένα πολύ περισσότερο οικολογικό καύσιμο, το φυσικό αέριο τα τελευταία χρόνια αποτελεί ένα ιδιαίτερα ελκυστικό καύσιμο σε περιοχές που διαθέτουν δίκτυο φυσικού αερίου και για διάφορες βιομηχανικές δραστηριότητες που για την λειτουργίας τους απαιτείται η λειτουργία καυστήρων, λεβήτων και άλλων συσκευών καύσης (ατμολέβητες, ατμογεννήτριες, κλίβανοι, στεγνωτήρια, πλυντήρια, βραστήρες, φούρνοι, ξηραντήρια, αερόθερμα, παστεριωτές, μονάδες συμπαραγωγής θέρμανσης ηλεκτρισμού κ.λ.π.).

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ εκτός των υπηρεσιών Κατασκευής Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου προφέρει και τον απαιτούμενο εξοπλισμό (βιομηχανικοί λέβητες και καυστήρες φυσικού αερίου , αερολέβητες, ατμολέβητες , μποιλερ φυσικού αερίου, βάνες και εξαρτήματα δικτύων φυσικού αερίου, μετρητές φυσικού αερίου κ.λ.π) παρέχοντας έτσι μια ολοκληρωμένη λύση Εγκατάστασης Φυσικού Αερίου στον εκάστοτε πελάτη με την εγγύηση , την υπευθυνότητα και την αξιοπιστία μιας εταιρείας με πάνω από 35 χρόνια εμπειρία στο τομέα του Φυσικού Αερίου

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ για την κατασκευή των Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου χρησιμοποιεί και προσφέρει μέσω του Εμπορικού Τμήματος της εξοπλισμούς και προϊόντα για Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου των πλέον επώνυμων κατασκευαστικών οίκων τα οποία έχουν επιλεγεί με βάση την πολυετή γνώση και εμπειρία μας, ώστε να ανταποκρίνονται πραγματικά σε αυτό που επιζητούν οι πελάτες μας :

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΕΓΓΥΗΣΗ - ΚΑΛΗ ΤΙΜΗ - AFTER SALES

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ δύναται να ανταποκριθεί σε οιανδήποτε ζήτηση Βιομηχανικής Εγκατάστασης Φυσικού Αερίου :

Στο σύνολο των περιοχών της Περιφέρειας Αττικής που διαθέτουν ενεργό δίκτυο φυσικού αερίου (Αθήνα, Αγία Παρασκευή, Χολαργός, Παπάγου, Χαλάνδρι, Γλυφάδα, Βούλα, Ελληνικό, Αργυρούπολη, Ηλιούπολη, Παλαιό Φάληρο, Ψυχικό, Μαρούσι, Άλιμος, Παλλήνη, Νέα Πεντέλη, Άγιος Δημήτριος, Φιλοθέη, Νέα Ιωνία, Πειραιάς, Νέα Σμύρνη, Ζωγράφου, Άγιοι Ανάργυροι, Ηράκλειο, Νέα Φιλαδέλφεια, Θρακομακεδόνες, Νέα Χαλκηδόνα, Άγιος Στέφανος, Καισαριανή, Βριλήσσια, Κορωπί, Λυκόβρυση, Πεύκη, Κηφησιά, Βύρωνας, Γαλάτσι, Υμηττός, Μελλίσια, Δάφνη, Μεταμόρφωση, Νέα Ερυθραία, Περιστέρι, Αιγάλεω, Πειραιάς, Ελευσίνα, Ασπρόπυργος, Κορωπί, Παλλήνη, Γέρακας, Ανθούσα, Αχαρνές, κ.λ.π.).

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ έχει καταξιωθεί στον τομέα των Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου μέσω ενός σημαντικού αριθμού έργων που έχει να επιδείξει από το 1986 μέχρι και σήμερα.

Πελάτες της ΑΝΑΔΡΑΣΗ είναι βιομηχανικές επιχειρήσεις κάθε είδους καθώς και τεχνικά γραφεία Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών, που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστεύτηκαν την ΑΝΑΔΡΑΣΗ και με τους οποίος έχουν οικοδομηθεί μακροχρόνιες και σταθερές σχέσεις εμπιστοσύνης.

Χρήσιμες Πληροφορίες