Πολιτική Απορρήτου

Περισσότερα ΔΕΧΟΜΑΙ
Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας:
Εγγραφείτε εδώ

μελετες - βιομηχανικων - ιατρικων - αεριων

Μελέτες
Βιομηχανικών & Ιατρικών Αερίων

T.

Μελέτες εγκαταστάσεων Βιομηχανικών - Ιατρικών Αερίων

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ εκπονεί Μελέτες Εγκαταστάσεων Βιομηχανικών και Ιατρικών Αερίων για πάσης φύσεως και μεγέθους βιομηχανικές δραστηριότητες (βιομηχανίες τροφίμων και ποτών , σιδηρουργίας, χαλυβουργίας. κοπής και συγκόλλησης μετάλλων , διύλισης πετρελαίου, χημικών προϊόντων, υαλουργίας, ηλεκτρονικών ειδών, χαρτοπολτού, θερμοκήπια ) καθώς και για ιατρικές δραστηριότητες (νοσοκομεία, κλινικές, κέντρα υγείας , ιατρεία, κ.λ.π. διαθέτοντας ένα πλήρως οργανωμένο και άριστα καταρτισμένο Τεχνικό Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών

Τα βασικές εγκαταστάσεις βιομηχανικών και ιατρικών αερίων και οι χρήσεις τους περιληπτικά είναι οι εξής:

Εγκαταστάσεις Πεπιεσμένου Αέρα

Χρησιμοποιούνται σχεδόν σε όλο το φάσμα των βιομηχανικών καθώς και ιατρικών δραστηριοτήτων για διάφορους σκοπούς (διάφορα μηχανήματα που για την λειτουργία τους απαιτούν πεπιεσμένο αέρα)

μελετες εγκαταστασεων πεπιεσμενου αερα
Μελέτες Εγκαταστάσεων Πεπιεσμένου Αέρα: Click this image to zoom

Εγκαταστάσεις Οξυγόνου

Χρησιμοποιούνται σχεδόν σε μεγάλο φάσμα των βιομηχανικών δραστηριοτήτων (χαλυβουργία, συγκολλήσεις μετάλλων, πλινθοποιεία, υαλουργία, χαρτοπολτός. Ηλεκτρονικές διατάξεις) καθώς και ιατρικών δραστηριοτήτων κυρίως για την λειτουργία αναπνευστικών μηχανημάτων.

μελετες εγκαταστασεων οξυγονου
Μελέτες Εγκαταστάσεων Οξυγόνου: Click this image to zoom

Εγκαταστάσεις Αζώτου

Χρησιμοποιούνται στην βιομηχανία τροφίμων και ποτών ( τροποποιημένη ατμόσφαιρα, απολύμανση των δημητριακών, δημιουργία αδρανούς ατμόσφαιρας στη συσκευασία τροφίμων όπως λαχανικά, κρέας, πουλερικά , αδρανοποίηση δεξαμενών αποθήκευσης τροφίμων, εμφιάλωση αναψυκτικών και νερού, ψύξη και κατάψυξη τροφίμων, δημιουργία προστατευτικής ατμόσφαιρας, συσκευασία σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα, οινοποιία κ.λ.π) , σε βιομηχανίες σιδηρουργίας, χαλυβουργίας, κοπής και συγκόλλησης μετάλλων , διύλισης πετρελαίου , χημικών προϊόντων, υαλουργίας, ηλεκτρονικών ειδών, χαρτοπολτού καθώς και ιατρικών δραστηριοτήτων (κρυοσυντήρηση - βιοτράπεζα) ,μακροπρόθεσμη συντήρηση των κυτταρικών γραμμών, κυτταρικών δειγμάτων, βλαστοκυττάρων, αίματος, συστατικών αίματος, λοιπών κυττάρων και σωματικών υγρών, κρυοχειρουργική για μικροχειρουργικές διαδικασίες, αποστείρωση, προωθητικό μέσο σε συσκευές αερολύματος υπό πίεση, ψυκτικό μέσο στη χειρουργική με τη χρήση λέιζερ διοξειδίου του άνθρακα.

μελετες εγκαταστασεων αζωτου
Μελέτες Εγκαταστάσεων Αζώτου: Click this image to zoom

Εγκαταστάσεις Διοξειδίου Άνθρακα

Χρησιμοποιούνται στην βιομηχανία τροφίμων και ποτών (εγκαταστάσεις βιομηχανικής ψύξης βαθειάς κατάψυξης, παραγωγή ποτών) , σε βιομηχανίες μεταλλουργίας, κατασκευής πυροσβεστήρων, μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων κ.λ.π) καθώς και ιατρικών δραστηριοτήτων (λαπαροσκόπηση, ενδοσκόπηση, αρθροσκόπηση, διάταση και σταθεροποίηση των σωματικών κοιλοτήτων , δημιουργία θερμοκρασίας έως και -76° C, για την εφαρμογή κρυοθεραπείας ή για τοπική αναισθησία, παροδική διέγερση του αναπνευστικού και την πρόκληση βαθιάς αναπνοής και βήχα για την πρόληψη ή αντιμετώπιση της ατελεκτασίας )

μελετες εγκαταστασεων διοξειδιου ανθρακα
Μελέτες Εγκαταστάσεων Διοξειδίου Άνθρακα: Click this image to zoom

Οι σκοποί της Μελέτης Εγκατάστασης Βιομηχανικών – Ιατρικών Αερίων είναι :

  • Ο σωστός υπολογισμός των σωληνώσεων των δικτύων διανομής
  • Η σωστή επιλογή του κατάλληλου βασικού αλλά και βοηθητικού εξοπλισμού έτσι ώστε η εκάστοτε εγκατάσταση ατμού αφενός να καλύπτει τις απαιτήσεις σε αέριο και αφετέρου να λειτουργεί με τον μέγιστο βαθμό απόδοσης.
  • Η πλήρης κάλυψη των απαιτήσεων ασφαλείας τόσο για τις εγκαταστάσεις όσο και για το ανθρώπινο δυναμικό με τη πρόβλεψη και τον σχεδιασμό αξιόπιστων συστημάτων ασφαλείας.
  • Η πρόβλεψη και ο σχεδιασμός συστημάτων που θα διευκολύνουν την συντήρηση των εγκαταστάσεων και θα μειώνουν αντίστοιχα το κόστος συντήρησης..

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ διαθέτει αποδεδειγμένα την τεχνογνωσία των Εγκαταστάσεων Βιομηχανικών και Ιατρικών Αερίων, η οποία πηγάζει από την πολύχρονη εμπειρία της καθώς δραστηριοποιείται στον τομέα αυτό εδώ και πάνω από 35 χρόνια έχοντας να επιδείξει σημαντικό αριθμό από Μελέτες σε βιομηχανίες και ιατρικά κτήρια , γεγονός που της προσδίδει την δυνατότητα να μπορεί εγγυηθεί ανεπιφύλακτα για την εκπόνηση μιας επιστημονικά και τεχνικά άρτιας, πλήρους και εμπεριστατωμένης μελέτης μέσω της οποίας θα διασφαλίζονται απόλυτα οι αυξημένες απαιτήσεις αυτού του είδους εγκαταστάσεων .

Η εκπόνηση των μελετών εγκαταστάσεων βιομηχανικών – ιατρικών αερίων από την ΑΝΑΔΡΑΣΗ γίνεται πάντα με την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και την υποστήριξη σύγχρονου σχεδιαστικού και υπολογιστικού λογισμικού (4M FLOW, 4M AUTOFINE) καθώς και άλλων ειδικών προγραμμάτων επιλογής εξοπλισμού των κατασκευαστικών οίκων. Τα σχέδια των μελετών παράγονται ηλεκτρονικά μέσω του 4M AUTOFINE και εκτυπώνονται στα ψηφιακά plotter μας.

Σε κάθε μελέτη εγκατάστασης βιομηχανικών ή ιατρικών αερίων που εκπονείται από την ΑΝΑΔΡΑΣΗ περιλαμβάνονται τα εξής:

  • Αναλυτικό τεύχος υπολογισμού των δικτύων σωληνώσεων διανομής που αφορά την επιλογή του είδους των σωλήνων με βάση την πίεση λειτουργίας και τον υπολογισμό της διατομής των σωληνώσεων με βάση την επιτρεπτή πτώση πίεσης έτσι ώστε να διασφαλίζεται τόσο η οικονομική κατασκευή όσο και η εύρυθμη λειτουργία .
  • Αναλυτικό τεύχος επιλογής του απαιτούμενου μηχανολογικού εξοπλισμού• Αναλυτικό τεύχος τεχνικής περιγραφής και τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευής και του απαιτούμενου εξοπλισμού.
  • Πλήρες τεύχος με τον απαιτούμενο εξοπλισμό και υλικά.
  • Τεύχος προσφοράς κατασκευής - προμετρήσεις.
  • Πλήρη και αναλυτικά σχέδια των εγκαταστάσεων (πλήρης αποτύπωση των σωληνοδικτύων διανομής καθώς και του προβλεπόμενου μηχανολογικού εξοπλισμού σε κατόψεις, κατακόρυφα διαγράμματα σωληνώσεων, κατασκευαστικά σχέδια μηχανοστασίου, σχέδια κίνησης και αυτοματισμού ηλεκτρικών πινάκων, σχέδια κατασκευαστικών λεπτομερειών κ.λ.π.).

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ έχει να επιδείξει ένα πολύ σημαντικό αριθμό Μελετών Εγκαταστάσεων Βιομηχανικών – Ιατρικών Αερίων .

Το πελατολόγιο της ΑΝΑΔΡΑΣΗ στον τομέα εκπόνησης μελετών εγκαταστάσεων βιομηχανικών – ιατρικών αερίων αποτελείται κυρίως από βιομηχανικές επιχειρήσεις, νοσηλευτικά ιδρύματα, ιατρικά κέντρα κ.λ.π που εμπιστεύτηκαν την εμπειρία, την γνώση και την εξειδίκευση της ΑΝΑΔΡΑΣΗ και μας ανέθεσαν την εκπόνηση της μελέτης των εγκαταστάσεων τους.

Σε όλους αυτούς που επέλεξαν να συνεργαστούν μαζί μας τους έχουμε ανταποδώσει την εμπιστοσύνη τους, παρέχοντας τους μελέτες που διακρίνονται για την τεχνική και επιστημονική τους αρτιότητα καθώς και για την πλήρη κατασκευαστική τους υφή, με αποτέλεσμα την κατασκευή σύγχρονων εγκαταστάσεων βιομηχανικών – ιατρικών αερίων υψηλής ασφάλειας , ποιότητας και τεχνολογικής υπεροχής.