Πολιτική Απορρήτου

Περισσότερα ΔΕΧΟΜΑΙ
Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας:
Εγγραφείτε εδώ

συντηρησεις εγκαταστασεων εξαερισμου

Συντηρήσεις Εγκαταστάσεων Εξαερισμού - Αερισμού

Συντηρήσεις Εγκαταστάσεων Εξαερισμού-Αερισμού

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ αναλαμβάνει την προληπτική συντήρηση εγκαταστάσεων εξαερισμού – αερισμού κάθε είδους επαγγελματικά κτήρια, ξενοδοχεία, βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εμπορικά κέντρα, σούπερ μάρκετ, πολυκαταστήματα, κτήρια γραφείων, εμπορικά καταστήματα, καταστήματα εστίασης - συνάθροισης κοινού (καφετέρια, εστιατόριο, ταβέρνα, μπαρ, κέντρο διασκέδασης, θέατρο, κινηματογράφος κ.λ.π), γυμναστήρια, αθλητικοί χώροι, κλειστά γήπεδα που διαθέτουν συστήματα επαγγελματικού ή βιομηχανικού εξαερισμού – αερισμού και αποτελεί μια από τις πλέον αξιόπιστες και έμπειρες τεχνικές εταιρείες συντήρησης εγκαταστάσεων εξαερισμού, διαθέτοντας ένα πλήρως οργανωμένο και άριστα καταρτισμένο Τμήμα Συντήρησης αποτελούμενο από έμπειρους Μηχανικούς (Μηχανολόγοι - Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί), καθώς και έμπειρα και άριστα καταρτισμένα και οργανωμένα συνεργεία όλων των ειδικοτήτων (καναλάδες, τεχνικοί αυτοματισμού εγκαταστάσεων εξαερισμού, ηλεκτρολόγοι ) τα οποία διαθέτουν ότι πιο σύγχρονο υπάρχει από πλευράς μηχανικού εξοπλισμού και εργαλείων.

Ειδικότερα η ΑΝΑΔΡΑΣΗ αναλαμβάνει την προληπτική συντήρηση (service) των εξής τύπων εγκαταστάσεων εξαερισμού - αερισμού:

  • Απλά συστήματα κεντρικού εξαερισμού - αερισμού τα οποία περιλαμβάνουν φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες (fan section) απαγωγής του εσωτερικού αέρα και προσαγωγής νωπού εξωτερικού αέρα μέσω μεταλλικών αεραγωγών (κανάλια) και στομίων (περσίδες) απαγωγής και προσαγωγής αέρα.
  • Συστήματα κεντρικού εξαερισμού - αερισμού με φιλτράρισμα του αέρα τα οποία περιλαμβάνουν φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες (fan section) απαγωγής του εσωτερικού αέρα και προσαγωγής νωπού εξωτερικού αέρα, μονάδες φίλτρων για το φιλτράρισμα είτε του προσαγόμενου νωπού αέρα είτε και του απαγόμενου από τον εσωτερικό χώρο αέρα, μεταλλικούς αεραγωγούς (κανάλια) και στόμια απαγωγής και προσαγωγής αέρα καθώς και διάφορα χειριστήρια ή αισθητήρες ρύπανσης για τον έλεγχο της λειτουργίας της εγκατάστασης.
  • Εγκαταστάσεις απαγωγής καπναερίων από φούσκα επαγγελματικής κουζίνας εστιατορίου, κουζίνας ξενοδοχείου, ταβέρνας, ψητοπωλείου, πιτσαρίας κ.λ.π. οι οποίες περιλαμβάνουν ανοξείδωτα υπερτιθέμενα καλύμματα (φούσκα) μονού ή διπλού ρεύματος αέρα, ειδικό φυγοκεντρικό ανεμιστήρα με οπισθοκλινή πτερύγια (κουταλοειδής ανεμιστήρας) κατάλληλο για απαγωγή από χοάνες επαγγελματικής κουζίνας, μεταλλικούς αεραγωγούς καθώς και ειδικά χειριστήρια πολλαπλών ταχυτήτων ή inverter για τον έλεγχο της λειτουργίας τους.
  • Εγκαταστάσεις συστημάτων κεντρικού εξαερισμού - αερισμού με πλήρη διαχείριση και επεξεργασία του αέρα ανάλογα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε εγκατάστασης (θέρμανση , κλιματισμός, πρόψυξη ή προθέρμανση, free cooling, εναλλαγή θερμότητας προσαγώμενου - απαγ΄ψμενου αέρα, ύγρανση ή αφύγρανση, φιλτράρισμα κ.λ.π.).
  • Συστήματα αποκονίωσης και εξαερισμού με βιομηχανικά φίλτρα τα οποία συνήθως περιλαμβάνουν αυτοκαθαριζόμενα φίλτρα με την βοήθεια πεπιεσμένου αέρα, αυτοκαθαριζόμενα φίλτρα με την βοήθεια δονητή, σακόφιλτρα, κασέτες φίλτρων και ειδικούς κλωβούς, δίκτυα εξαερισμού από μεταλλικούς αεραγωγούς και διάφορα εξαρτήματα φίλτρων.
  • Συστήματα αποκονίωσης με διαχωρισμό (φιλτροκυκλώνες/αεροφράκτες) τα οποία συνήθως περιλαμβάνουν φιλτροκυκλώνες με ενσωματωμένα αυτοκαθαριζόμενα φίλτρα, κυκλώνες, αεροφράκτες και οριζόντιους αεροφράκτες με ανάδευση για προϊόντα δυσχερούς ροής.

Οι εργασίες συντήρησης των εγκαταστάσεων εξαερισμού – αερισμού γίνονται από τους έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς της ΑΝΑΔΡΑΣΗ και πάντα με την εποπτεία και την επιστασία Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού με εξειδίκευση στις εγκαταστάσεις εξαερισμού-αερισμού.

Οι υπηρεσίες συντήρησης παρέχονται από την ΑΝΑΔΡΑΣΗ είτε εφάπαξ είτε μέσω ετησίων ή εξαμηνιαίων συμβολαίων συντήρησης που συντάσσονται με βάση το πρόγραμμα συντήρησης του εκάστοτε κτηρίου ή εγκατάστασης.

Το πρόγραμμα συντήρησης είναι ένας αναλυτικός κατάλογος εργασιών όπου καθορίζονται με ακρίβεια όλες οι απαιτούμενες εργασίες συντήρησης που οφείλεται να γίνονται σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα στις εγκαταστάσεις κλιματισμού προκειμένου αυτές να λειτουργούν απρόσκοπτα, χωρίς βλάβες και λειτουργικά προβλήματα. Το προγράμματα συντήρησης είναι διαφορετικό για την κάθε εγκατάσταση κλιματισμού και είναι προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες και τα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά της κάθε εγκατάστασης.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ αποτελεί μια από τις πλέον εξειδικευμένες εταιρείες στον τομέα των εγκαταστάσεων εξαερισμού – αερισμού η οποία διαθέτει αποδεδειγμένα οργάνωση, γνώση, εμπειρία παρέχοντας στους πελάτες της την δυνατότητα πλήρους και καθολικής τεχνικής υποστήριξης με εξοπλισμούς, ανταλλακτικά, υλικά καθώς επίσης και παροχή άλλων τεχνικών υπηρεσιών ( όπως π.χ μελέτη, κατασκευή πάσης φύσεως εγκαταστάσεων εξαερισμού – αερισμού για τυχόν επεκτάσεις, μετατροπές, ανακαινίσεις ή και νέες εγκαταστάσεις).