Πολιτική Απορρήτου

Περισσότερα ΔΕΧΟΜΑΙ
Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας:
Εγγραφείτε εδώ

ενεργειακη αναβαθμιση κτηριων

Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτηρίων

Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτηρίων

Το κόστος της ενέργειας αποτελεί από τα πιο βασικά λειτουργικά κόστη κάθε κτηρίου είτε αυτό αφορά επαγγελματικό ή βιομηχανικό κτήριο είτε αφορά κτήριο κατοικίας.

Όλα ανεξαιρέτως τα κτήρια καθώς και οι βιομηχανικές δραστηριότητες απαιτούν για την λειτουργία και την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών τους σημαντικά ποσά ενέργειας . Η ενέργεια αυτή λαμβάνεται είτε μέσω της χρήσης του ηλεκτρικού ρεύματος, είτε μέσω της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, στερεά καύσιμα).

Ο σχεδιασμός και η κατασκευή όλων σχεδόν των υφιστάμενων κτηρίων καθώς και των βιομηχανικών δραστηριοτήτων βασίζεται στην λογική της φθηνής ενέργειας. Μιας λογικής που στις σημερινές αλλά και μελλοντικές συνθήκες είναι εντελώς ασύμβατη με την πραγματικότητα καθώς πλέον η ενέργεια, λόγω της συνεχούς μείωσης των φυσικών πόρων είναι πλέον εξαιρετικά ακριβή και θα συνεχίσει να γίνεται όλο και ακριβότερη τα επόμενα χρόνια.

Η επενδύσεις σε συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας δύναται να συμβάλουν μακροπρόθεσμα στην διατήρηση ενός σχετικά ανεκτού ενεργειακού κόστους, αλλά είναι σχεδόν αδύνατον να επιλύσουν από μόνες τους το ζήτημα αυτό καθώς και χαμηλή ενεργειακή και μεταβαλλόμενη απόδοση έχουν και το κόστος των επενδύσεων αυτών είναι αρκετά υψηλό και μακροχρόνιας απόσβεσης.

Κατά συνέπεια η μοναδική εφικτή και λογική λύση για την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους και είναι η δραστική μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων σε κτήρια και βιομηχανικές δραστηριότητες . Αυτό προκειμένου να γίνει, χωρίς να την υποβάθμιση των σύγχρονων αναγκών και απαιτήσεων, είναι η υλοποίηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων και βιομηχανικών παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Η Ενεργειακή Αναβάθμιση οιανδήποτε κτηρίου η μηχανολογικής εγκατάστασης δεν μπορεί να γίνει αποσπασματικά, ούτε εμπειρικά εφαρμόζοντας κατά το δοκούν κάποιες τεχνικές και υλοποιώντας λύσεις που μπορεί να έχουν αμφίβολα αποτελέσματα.

Απαιτεί σε πρώτη φάση την εκπόνηση μιας αξιόπιστης Ενεργειακής Μελέτης με ειδικά λογισμικά, η οποία αφού λάβει υπόψη της τα πραγματικά τεχνικά και ενεργειακά δεδομένα του εκάστοτε κτηρίου ή μηχανολογικής εγκατάστασης και τα αναλύσει διεξοδικά και αφού εξετάσει οικονομοτεχνικά διάφορα σενάρια λύσεων που θα δίνουν ξεκάθαρη εικόνα για τα αποτελέσματα το προτεινόμενων λύσεων, το κόστος των παρεμβάσεων και τον χρόνο απόσβεσης αυτών θα καταλήξει σε μία συνολική και ολοκληρωμένη πρόταση .

Αυτή την ανάγκη για ολοκληρωμένες και αξιόπιστες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κτήρια και βιομηχανικές εγκαταστάσεις έρχεται να καλύψει μέσω της πάνω από 35 χρόνια εμπειρία της, της βαθιάς γνώσης του αντικείμενου και την οργάνωσης της η ΑΝΑΔΡΑΣΗ, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες Μελέτης, Κατασκευής καθώς και προμήθειας του απαιτούμενου εξοπλισμού για την υλοποίηση έργων και εγκαταστάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτηρίων και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Ειδικότερα η ΑΝΑΔΡΑΣΗ προσφέρει υπηρεσίες (Ενεργειακές Μελέτες , Κατασκευαστικές Τεχνικές και Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες καθώς και Κατασκευές για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτηρίων και μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε :

  • Ξενοδοχεία
  • Βιομηχανίες
  • Επαγγελματικά κτήρια τριτογενούς τομέα
  • Κτήρια Γραφείων
  • Μονοκατοικίες και διαμερίσματα πολυκατοικιών

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ διαθέτει την εμπειρία, την γνώση, τις απαραίτητες υποδομές σε εξειδικευμένα λογισμικά για την εκπόνηση των Ενεργειακών και Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών που απαιτούνται καθώς και την δυνατότητα κατασκευαστικής υλοποίησης των προτεινόμενων λύσεων εξοικονόμησης ενέργειας και Ενεργειακής Αναβάθμισης οιανδήποτε κτηρίου ή μηχανολογικής εγκατάστασης. Για τους λόγους αυτούς αποτελεί ένα προνομιακό αξιόπιστο συνεργάτη σε κάθε εγχείρημα Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτηρίου ή βιομηχανικής εγκατάστασης.