Πολιτική Απορρήτου

Περισσότερα ΔΕΧΟΜΑΙ
Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας:
Εγγραφείτε εδώ

πιστοποιητικο ηλεκτρολογου

Επανέλεγχος Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

Έκδοση ΥΔΕ - Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου

Επανέλεγχος Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων – Έκδοση ΥΔΕ - Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ αναλαμβάνει τον έλεγχο ή των επανέλεγχο ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων καθώς και Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου ΔΕΗ - Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) για πάσης φύσεως κτήρια (κατοικία, κατάστημα, επαγγελματικό κτήριο, βιομηχανία, βιοτεχνία, ξενοδοχείο, κτήριο γραφείων κ.λ.π), ακολουθώντας με συνέπεια και αξιοπιστία το σύνολο των προβλεπόμενων από την νομοθεσία ελέγχων και διαδικασιών για την έγκυρη και νόμιμη έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη.

Με την Υπουργική Απόφαση Υ.Α 210/ ΦΕΚ 844-Β/16-5-2011 καθιερώθηκε από τον Αύγουστο του 2011 νέα διαδικασία σχετικά με τους ελέγχους και επανελέγχους που απαιτούνται για την σύνδεση ή την επανασύνδεση οιανδήποτε κτηρίου με το ηλεκτρικό δίκτυο καθώς και ΝΕΟΣ ΤΥΠΟΣ Υπεύθυνης Δήλωσης Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη.

Με βάση την νέα νομοθεσία για κάθε νέα σύνδεση ή επανασύνδεση οιανδήποτε κτηρίου με το ηλεκτρικό δίκτυο καθώς και σε καθορισμένα από τον νόμο χρονικά διαστήματα, απαιτείται να γίνεται έλεγχος ή επανέλεγχος της εκάστοτε ηλεκτρικής εγκατάστασης και να συντάσσεται ο ΝΕΟΣ ΤΥΠΟΣ Υπεύθυνης Δήλωσης Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη.

Κριτήριο για την επιλογή του Τεχνικού που θα κάνει τον έλεγχο ή τον επανέλεγχο μιας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και θα εκδώσει την απαιτούμενη Υ.Δ.Ε οφείλει να είναι η εξειδίκευση και η πιστοποιημένη γνώση των διαδικασιών ελέγχου των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Η εργασία αυτή μπορεί να γίνει αξιόπιστα μόνο από πιστοποιημένους τεχνικούς που έχουν παρακολουθήσει τα απαιτούμενα σεμινάρια και έχουν πιστοποιηθεί προκειμένου να μπορούν να κάνουν ελέγχους και επανελέγχους ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου, εις τρόπον ώστε θα διασφαλιστεί αφενός ανθρώπινη υγεία από τον κίνδυνο μιας πιθανής ηλεκτροπληξίας και αφετέρου το κτήριο από το κίνδυνο σοβαρών βλαβών και πυρκαγιάς.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ διαθέτοντας πολυετή εμπειρία στον τομέα των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων από το 1986 καθώς και Πιστοποιημένη Εξειδίκευση για τον έλεγχο ή επανέλεγχο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, εγγυάται πλήρως την τήρηση της διαδικασίας για την έκδοση ενός απολύτως νόμιμου και γνήσιου Πιστοποιητικού Ηλεκτρολόγου το οποίο θα διασφαλίζει τόσο νομικά όσο και ουσιαστικά τον κύριο του εκάστοτε ακινήτου, παρέχοντας πλήρη προστασία από θανατηφόρες ηλεκτροπληξίες καθώς και πυρκαγιές ή σοβαρές δυσλειτουργίες προερχόμενες από τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

πιστοποιητικα ηλεκτρολογου αναδραση
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης Επανελέγχου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων: Click this image to zoom
επανελεγχος ηλεκτρικης εγκαταστασης
Επανέλεγχος Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων - Ειδικά Όργανα Μετρήσεων : Click this image to zoom
ηλεκτρολογικα σχεδια πιστοποιητικου ηλεκτρολογου
Ηλεκτρολογικά Σχέδια Υ.Δ.Ε : Click this image to zoom
πιστοποιητικο δεη σχεδια
Ηλεκτρολογικά Σχέδια Υ.Δ.Ε: Click this image to zoom

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ παρέχει εντελώς δωρεάν το Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου - Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη για κάθε κτίριο που έχει υλοποιήσει οιανδήποτε μορφής νέα ηλεκτρολογική εγκατάσταση ή σοβαρή επέκταση, ανακαίνιση ή διαρρύθμιση των ηλεκτρικών του εγκαταστάσεων.

Για το επανέλεγχο και την έκδοση Πιστοποιητικού σε υφιστάμενο κτήριο η αμοιβή προσδιορίζεται ανάλογα με το είδος, την χρήση και το μέγεθός του κτηρίου καθώς και το είδος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ( οικιακή, επαγγελματική, βιομηχανική κ.λ.π). Περισσότερα για το κόστος του επανελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και την έκδοση Πιστοποιητικού Ηλεκτρολόγου θα βρείτε παρακάτω στις Χρήσιμες Πληροφορίες...

Όταν εκτός από το Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου απαιτείται για το ακίνητο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης τότε η ΑΝΑΔΡΑΣΗ, σε περίπτωση που η αυτοψία γίνει την ίδια ημέρα παρέχει έκπτωση 25% επί της αμοιβής και για τα δύο Πιστοποιητικά.
Χρήσιμες Πληροφορίες