Πολιτική Απορρήτου

Περισσότερα ΔΕΧΟΜΑΙ
Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας:
Εγγραφείτε εδώ

τεχνικος - ενεργειακος - συμβουλος

Υπηρεσίες Τεχνικού – Ενεργειακού Συμβούλου Επιχειρήσεων

Υπηρεσίες Τεχνικού – Ενεργειακού Συμβούλου Επιχειρήσεων

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ προσφέρει υπηρεσίες ως Τεχνικός Ενεργειακός Σύμβουλος Επιχειρήσεων και διαθέτοντας πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στους τομείς της Μελέτης και Κατασκευής Ηλεκτρομηχανολογικών και Ενεργειακών Έργων έχει την δυνατότητα να αναλάβει οιανδήποτε έργο εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης είτε αυτό αφορά κτήριο κατοικίας είτε επαγγελματικό κτήριο ( ξενοδοχείο, βιομηχανία, κτήριο γραφείων, κατάστημα κ.λ.π)

Οι παροχή υπηρεσιών Τεχνικού-Ενεργειακού Συμβούλου συνίσταται από ένα πλέγμα προσφερόμενων υπηρεσιών και μελετών που στόχο έχουν την καθοδήγηση ιδιωτών και επιχειρήσεων προκειμένου να βελτιώσουν και να αναβαθμίσουν ενεργειακά τα κτήρια τους και τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις τους με σκοπό να ελαχιστοποιήσουν το ενεργειακό κόστος λειτουργίας τους.

Το κόστος της ενέργειας αποτελεί από τα πιο βασικά λειτουργικά κόστη κάθε κτηρίου και κάθε βιομηχανικής δραστηριότητας.

Όλα ανεξαιρέτως τα κτήρια καθώς και οι βιομηχανικές δραστηριότητες απαιτούν για την λειτουργία και την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών τους σημαντικά ποσά ενέργειας . Η ενέργεια αυτή λαμβάνεται είτε μέσω της χρήσης του ηλεκτρικού ρεύματος, είτε μέσω της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, στερεά καύσιμα).

Ο σχεδιασμός και η κατασκευή όλων σχεδόν των υφιστάμενων κτηρίων καθώς και των βιομηχανικών δραστηριοτήτων βασίζεται στην λογική της φθηνής ενέργειας. Μιας λογικής που στις σημερινές αλλά και μελλοντικές συνθήκες είναι εντελώς ασύμβατη με την πραγματικότητα καθώς πλέον η ενέργεια, λόγω της συνεχούς μείωσης των φυσικών πόρων είναι πλέον εξαιρετικά ακριβή και θα συνεχίσει να γίνεται όλο και ακριβότερη τα επόμενα χρόνια.

Οιεπενδύσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων και μηχανολογικών εγκαταστάσεων καθώς και οι επενδύσεις ένταξης στα κτήρια Συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας δύναται να συμβάλουν δραστικά στην ελαχιστοποίηση του ενεργειακού κόστους για την λειτουργία οιανδήποτε κτηρίου ή μηχανολογικής εγκατάστασης.

Ο Τεχνικός - Ενεργειακός Σύμβουλος είναι ο εξειδικευμένος στα Ενεργειακά Συστήματα Μηχανικός ο οποίος :

 • Προσφέρει υπηρεσίες εκπόνησης Ενεργειακών Μελετών με ειδικά λογισμικά προσομοίωσης, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την πλήρη και αναλυτική καταγραφή του ενεργειακού προφίλ των υφιστάμενων κτηρίων ή εγκαταστάσεων , την ενεργειακή κατάταξη αυτών καθώς και την ανάδειξη του ενεργειακού προφίλ των σεναρίων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω τεχνικοοικονομικών λύσεων και προτάσεων ενεργειακής αναβάθμισης .
 • Προτείνει τρόπους χρηματοδότησης και ενημερώνει για τυχόν χρηματοδοτικά προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης μέσω ΕΣΠΑ
 • Αναλαμβάνει ως ς σύμβουλος έργου τυχόν ένταξη του εκάστοτε πελάτη σε χρηματοδοτικά προγράμματα ΕΣΠΑ που αφορούν την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων και εγκαταστάσεων όπως το πρόγραμμα ‘’ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ’’ η άλλα χρηματοδοτικά σχήματα που αφορούν επιχειρήσεις ή βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Τι είναι η Ενεργειακή Μελέτη

Η Ενεργειακή Μελέτη μια σύνθετη τεχνική μελέτη η οποία έχει ως αντικείμενο την πλήρη και αναλυτική καταγραφή του ενεργειακού προφίλ των υφιστάμενων κτηρίων ή εγκαταστάσεων, την ενεργειακή κατάταξη αυτών καθώς και την ανάδειξη του ενεργειακού προφίλ των σεναρίων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω τεχνικοοικονομικών λύσεων και προτάσεων ενεργειακής αναβάθμισης .

Η Ενεργειακή Μελέτη συνίσταται από τα εξής :

 • Καταγραφή με ακρίβεια του γεωμετρικού προφίλ του κάθε κτηρίου και των στοιχείων της μηχανολογικής εγκατάστασης είτε χρησιμοποιώντας τα σχέδια του κτηρίου ή των εγκαταστάσεων εφόσον αυτά αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα ή νέα σχέδια που παράγονται για το σκοπό αυτό, κατόπιν επιτόπιας αποτύπωσης , σε περίπτωση που είτε δεν υπάρχουν σχέδια είτε αυτά που υπάρχουν δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική κατάσταση.
 • Καταγραφή με ακρίβεια τα κατασκευαστικού προφίλ του κτηρίου και των εγκαταστάσεων (θέρμανση, κλιματισμός , εξαερισμός, ζεστά νερά, φωτισμός, μηχανολογικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις κ.λ.π ) με επιτόπια αυτοψία.
 • Καταγραφή με ακρίβεια του υφιστάμενο ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και της ενεργειακής του απόδοσης είτε μέσω ειδικών μετρήσεων είτε χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα στάνταρ με βάση την παλαιότητα και την κατάσταση του εξοπλισμού.
 • Εντοπισμός και αναλυτική καταγραφή όλων των προβλημάτων του κτηρίου, των εγκαταστάσεων και του μηχανολογικού εξοπλισμού που έχουν άμεση επίδραση στην κατανάλωση ενέργειας.
 • Συγκέντρωση , εφόσον υπάρχουν, όλων των οικονομικών δεδομένων που αφορούν την αγορά ενέργειας (ηλεκτρική, πετρέλαιο, φυσικό αέριο κ.λ.π).
 • Διενέργεια μετρήσεων θερμικής ή ηλεκτρικής ενέργειας εφόσον κριθεί απαραίτητο.• Εκπόνηση μελέτης με ειδικά λογισμικά προσομοίωσης, μέσω των όποιων αναδεικνύεται το ενεργειακό προφίλ του υφιστάμενου κτηρίου και των εγκαταστάσεων καθώς και το ενεργειακό προφίλ των σεναρίων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω τεχνικοοικονομικών λύσεων και προτάσεων ενεργειακής αναβάθμισης .

Ποιο είναι το κόστος της Ενεργειακής Μελέτης

Το κόστος της ενεργειακής μελέτης προσδιορίζεται με βάση τα τετραγωνικά της επιφάνειας του εκάστοτε κτηρίου από το ηλεκτρονικό σύστημα προσδιορισμού αμοιβών Μηχανικών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ( ΤΕΕ) .Ανάλογα με την ευκολία ή την δυσκολία που παρουσιάζει ένα κτήριο καθώς και από την ύπαρξη ή μη αξιόπιστων αρχιτεκτονικών και ηλεκτρομηχανολογικών σχεδίων και μελετών δύναται να υπάρξει είτε κάποια έκπτωση είτε και προσαύξηση του κόστους της μελέτης.

Η κάθε περίπτωση κτηρίου ή εγκατάστασης είναι διαφορετική και για τον λόγο αυτό πάντα για την εργασία αυτή εκδίδεται συγκεκριμένης προσφορά

Είναι αξιόπιστες οι Ενεργειακές Μελέτες που προσφέρονται ΔΩΡΕΑΝ κυρίως από καθαρά εμπορικές εταιρείες που προωθούν εξοπλισμούς εξοικονόμησης ενέργειας ;

Οι μελέτες αυτές είναι εντελώς αποσπασματικές, δεν υπάρχει ακριβής καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης , δεν εκπονούνται με πιστοποιημένα λογισμικά προσομοίωσης και σκοπό έχουν αποκλειστικά την ανάδειξη του προϊόντος και τη ωφέλεια από αυτό . Δείχνουν κάποια στοιχεία φυσικά αλλά αυτά δεν είναι παρά ενδεικτικά και πολύ γενικά στοιχεία που δεν μπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστα.

Κριτήρια επιλογής Τεχνικού - Ενεργειακού Συμβούλου

Η επιλογή του Τεχνικού Ενεργειακού Συμβούλου θα πρέπει να γίνει έχοντας ως κριτήρια :

 • Την εμπειρία του τόσο στην Μελέτη όσο και στην Κατασκευή Ηλεκτρομηχανολογικών και Ενεργειακών έργων
 • Στην οργάνωση και υποδομή σε ειδικά λογισμικά εκτέλεσης Ενεργειακών Μελετών (θα πρέπει να γνωρίζετε ακριβώς τι λογισμικά θα χρησιμοποιηθούν και αν αυτά είναι πιστοποιημένα)
 • Την αξιοπιστία καθώς και ένα σοβαρό reference list ηλεκτρομηχανολογικών και ενεργειακών έργων που έχει υλοποιήσει

Επ' ουδενί λόγο το κριτήριο επιλογής δεν μπορεί να είναι αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή προσφοράς καθώς πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρή εργασία που απαιτεί εξαιρετική εμπειρία, σοβαρή επένδυση από μέρους του συμβούλου σε αξιόπιστα πιστοποιημένα λογισμικά και βαθειά γνώση των εξοπλισμών και των υλικών.Η επιλογή άπειρου Τεχνικού Ενεργειακού Συμβούλου η Συμβούλου που δεν διαθέτει τα κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία δύναται να οδηγήσει την όλη επένδυση σε αποτυχία και να σπαταληθούν χρήματα χωρίς να επιτευχθούν τα αναμενόμενα αποτελέσματα.