Εταιρία
Υπηρεσίες
Προϊόντα
Πελάτες
Έργα
Συνεργάτες
Πληροφορίες
Επικοινωνία
Σύνδεσμοι
Sitemap
 

Δ.Παπανικολάου 12

19400 ΚΟΡΩΠΙ, ΑΤΤΙΚΗ

ΤΗΛ & ΦΑΞ: 210 6020152

GSM: 693 6020152

Email:

Ηλεκτρολογικές μελέτες

ηλεκτρολογικες μελετες

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ διαθέτοντας πάνω από 30 χρόνια εμπειρία στον τομέα του σχεδιασμού και της μελέτης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων αναλαμβάνει ηλεκτρολογικές μελέτες για κάθε είδους και μεγέθους κτηριακό, βιομηχανικό ή ενεργειακό έργο (βιομηχανία, σούπερ μάρκετ, ξενοδοχείο, κτήριο γραφείων, εμπορικό κατάστημα καθώς και κατάστημα εστίασης, πολυκατάστημα, εμπορικό κέντρο, κτήριο συνάθροισης κοινού, σχολείο, κτήριο εκπαίδευσης, κτήριο αθλητικών εγκαταστάσεων, βιοτεχνία και επαγγελματικό εργαστήριο, νοσοκομείο, κλινική,πολυϊατρείο, κέντρο διασκέδασης, καφετέρια, μπαρ, μονοκατοικία, διαμέρισμα, πολυκατοικία, βίλα, φωτοβολταϊκό ή αιολικό σύστημα, κ.λ.π.).

 

Ειδικότερα η ΑΝΑΔΡΑΣΗ δύναται να ανταποκριθεί σε οιανδήποτε ζήτηση μελέτης ηλεκτρικής εγκατάστασης από την πιό απλή έως και την πιο σύνθετη και απαιτητική εφαρμογή εκπονώντας ηλεκτρολογικές μελέτες που αφορούν όλους τους γνωστούς τύπους ηλεκτρικών εγκαταστάσεων όπως :

 • Συμβατικές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης κτιριακών έργων (φωτισμός - κίνηση – συμβατικός αυτοματισμός).
 • Βιομηχανικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (κίνηση και εφαρμογές συμβατικού αυτοματισμού καθώς και αυτοματισμού με PLC).
 • Εγκαταστάσεις συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας - αλεξικέραυνα - συστήματα προστασίας από υπερτάσεις.
 • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υποσταθμών μέσης τάσης.
 • Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων (δίκτυα υπολογιστών, δομημένη καλωδίωση, οπτικές ίνες, τηλεφωνικά κέντρα, συστήματα ασφαλείας και συναγερμού, κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης, κάμερες, CCTV, συστήματα ήχου μονοφωνικά P.A ανακοινώσεων και στερεοφωνικά, θυροτηλέφωνα, θυροτηλεόραση, κεντρική και δορυφορική κεραία, συστήματα ελέγχου εισόδου, access control κ.λ.π).
 • Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις τύπου bus - έξυπνο σπίτι τεχνικής EIB/KNX .
 • Ειδικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις για την σύνδεση εξοπλισμού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αυτόνομα και διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά συστήματα, ανεμογεννήτριες κ.λ.π.)
 • Εγκαταστάσεις συστημάτων γείωσης (θεμελιακή γείωση, περιμετρική γείωση, τριγωνικές γειώσεις, γειώσεις τύπου X με πλάκες κ.λ.π).

Η μελέτη και ο σχεδιασμός των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων οιανδήποτε έργου έχει ως βασικούς σκοπούς :

 • Την πλήρη αποτύπωση σε σχέδια των σημείων όλων των ηλεκτρικών καταναλώσεων και παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (φωτιστικά, ρευματοδότες, ηλεκτρικοί πίνακες, ηλεκτρικές συσκευές και κινητήρες, μετρητές, μετασχηματιστές, εξοπλισμός συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κ.λ.π) καθώς και των σημείων των συσκευών ασφαλείας (εξοπλισμός συστημάτων γείωσης και αντικεραυνικής προστασίας, εξοπλισμός συστημάτων πυρασφαλείας και συστημάτων ασφαλείας, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός, εξοπλισμός δομημένης καλωδιώσης κ.λ.π.).
 • Τον υπολογισμό και την επιλογή των απαιτούμενων ηλεκτρολογικών καλωδιώσεων για την διασύνδεση του παραπάνω αναφερόμενου εξοπλισμού.
 • Την πλήρη αποτύπωση σε σχέδια των διαδρομών των ηλεκτρικών καλωδιώσεων καθώς και του τρόπου κατασκευής και προστασίας των ηλεκτρικών δικτύων.
 • Τον υπολογισμό και την επιλογή του απαιτούμενου εξοπλισμού προστασίας, ασφαλείας και αυτοματισμού και τον σχεδιασμό των ηλεκτρικών πινάκων διανομής φορτίων, κίνησης και αυτοματισμού.
 • Τον σαφή προσδιορισμό και τις τεχνικές προδιαγραφές του απαιτούμενου εξοπλισμού καιι υλικών.
 • Την περιγραφή του απαιτούμενου τρόπου κατασκευής των εγκαταστάσεων.

Η εκπόνηση ηλεκτρολογικής μελέτης σύμφωνα με την 49731/2010 Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 498 ΑΑΠ/23.11.2010) με την οποία τροποποιείται το άρθρο 25 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 380/Δ/1997) είναι υποχρεωτική στα πλαίσια της έκδοσης της οικοδομικής αδείας για όλα τα νέα αλλά και ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια πάνω από 50 τ.μ. Είναι όμως επίσης απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή κάθε σοβαρού ηλεκτρολογικού έργου, ανεξάρτητα αν για αυτό απαιτείται έκδοση οικοδομικής αδείας ή όχι καθώς μόνο μέσω μιας αξιόπιστης ηλεκτρολογικής μελέτης είναι δυνατόν να κατασκευαστούν ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ....

 

μελετη ηλεκτρικων εγκαταστασεων

H ΑΝΑΔΡΑΣΗ στον τομέα της μελέτης και του σχεδιασμού ηλεκτρικών εγκαταστάσεων έχει να επιδείξει από το 1985 ένα σημαντικό αριθμό ηλεκτρολογικών μελετών για πάσης φύσεως έργα (κτηριακά, υποδομών, ενεργειακά κ.λ.π) γεγονός που της δίνει την δυναντότητα να μπορεί εγγυηθεί ανεπιφύλακτα για την εκπόνηση επιστημονικά και τεχνικά πλήρων και εμπεριστατωμένων ηλεκτρολογιικών μελετών. Σε όλες τις ηλεκτρολογικές μελέτες που εκπονούνται από την ΑΝΑΔΡΑΣΗ πρωταρχικό μέλημα είναι η χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση. Επίσης δίνεται πάντοτε ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα αξιοπιστίας και ασφάλειας των εγκαταστάσεων, αισθητικής, άνεσης, αυτοματισμού λειτουργίας, επιλογής υλικών υψηλής ποιότητας καθώς και ευκολίας στην συντήρηση.

 

Η εκπόνηση των ηλεκτρολογικών μελετών από την ΑΝΑΔΡΑΣΗ γίνεται αποκλειστικά με την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και την υποστήριξη σύγχρονου σχεδιαστικού και υπολογιστικού λογισμικού (INTELICAD, 4M ADAPT, 4M AUTOFINE). Τα σχέδια των μελετών παράγονται ηλεκτρονικά μέσω του σχεδιαστικού λογισμικού 4M AUTOFINE και εκτυπώνονται στα ψηφιακά plotter μας.

Για την ορθή εκπόνηση της εκάστοτε ηλεκτρολογικής μελέτης θα πρέπει να παραδοθούν στην ΑΝΑΔΡΑΣΗ τελικά κατασκευαστικά σρχιτεκτονικά σχέδια (κατόψεις και τομές) σε ηλεκτροκική μορφή (αρχεία .dwg ή .dxf Autocad). Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κατασκευαστικά αρχιτεκτονικά σχέδια ή αυτά δεν είναι σε ηλεκτρονική μορφή υπάρχει η δυνατότητα αυτά να κατασκευαστούν και από την ΑΝΑΔΡΑΣΗ.

 

Όλες οι μελέτες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που εκπονούνται από την ΑΝΑΔΡΑΣΗ περιλαμβάνουν κατ'ελάχιστο τα εξής:

 • Αναλυτικό τεύχος υπολογισμών εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων και επιλογής διατομών καλωδίων και ασφαλιστικών διατάξεων ηλεκτρικών πινάκων.
 • Αναλυτικό τεύχος τεχνικής περιγραφής και τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευής.
 • Πλήρες τεύχος με τον απαιτούμενο εξοπλισμό και υλικά.
 • Τεύχος προσφοράς συνεργείου.
 • Πλήρη και αναλυτικά σχέδια των εγκαταστάσεων (κατόψεις εγκαταστάσεων, μονογραμμικά σχέδια ηλεκτρικών πινάκων, λειτουργικά σχέδια ηλεκτρικών πινάκων σε περιπτώσεις κίνησης και αυτοματισμού, κατασκευαστικές λεπτομέρειες).

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ εκτός από την εκπόνηση της ηλεκτρολογικής μελέτης ενός έργου μπορεί να αναλάβει σε δεύτερη φάση είτε την πλήρη κατασκευή των ηλεκτικών εγκαταστάσεων με τον κλειδί στο χέρι, προσφέροντας το σύνολο του απαιτούμενου εξοπλισμού και υλικών καθώς και όλες τις εργασίες κατασκευής είτε την επίβλεψη της κατασκευής των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, αν ο πελάτης επιθυμεί να αναθέσει τις ηλεκτρολογικές εργασίες σε δικό του εργολάβο.

 

Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι σε περίπτωση ανάθεσης στην ΑΝΑΔΡΑΣΗ της υλοποίησης του έργου της κατασκευής των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με το κλειδί στο χέρι, η αμοιβή για την εκπόνηση της ηλεκτρολογικής μελέτης συμψηφίζεται πλήρως με το κόστος προμήθειας του εξοπλισμού και υλικών καθώς και το κόστος κατασκευής εργασιών. Στην ουσία δηλαδή, κατά την περίπτωση αυτή τόσο η μελέτη όσο και η επίβλεψη της κατασκευής παρέχονται εντελώς ΔΩΡΕΑΝ ανεξάρτητα από το είδος και το μέγεθος του έργου.

 

Στα πλαίσια της επίβλεψης της κατασκευής μιας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης η ΑΝΑΔΡΑΣΗ προβαίνει:

 • Στην οργάνωση του εργοταξίου.
 • Στην εγκατάσταση των συνεργείων στο έργο, διευκρινήσεις και επεξηγήσεις για την ορθή εφαρμογή των μελετών.
 • Στην παραλαβή και των ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των υλικών και του εξοπλισμού.
 • Στην καθοδήγηση, παρακολούθηση και τον έλεγχο της εκτέλεσης των εργασιών των συνεργείων.
 • Στην πιστοποίηση των εργασιών των συνεργείων.
 • Στον έλεγχο των δοκιμών λειτουργίας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
 • Στην ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του εκάστοτε έργου.

Το πελατολόγιο της ΑΝΑΔΡΑΣΗ αποτελείται από ένα αρκετά σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων (βιομηχανικές, εμπορικές, καταστήματα, πολυκαταστήματα, σούπερ μάρκετ, ξενοδοχεία, παροχής υπηρεσιών, κατασκευαστικές εταιρείες, τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες, τεχνικά γραφεία αρχιτεκτόνων και πολιτικών μηχανικών κ.λ.π.) καθώς και ιδιωτών που εμπιστεύτηκαν την εμπειρία, την γνώση και την εξειδίκευση της ΑΝΑΔΡΑΣΗ και μας ανέθεσαν την εκπόνηση της μελέτης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του κτιρίου τους.

 

μελετες ηλεκτρολογικων

Σε όλους αυτούς που επέλεξαν να συνεργαστούν μαζί μας τους έχουμε ανταποδώσει την εμπιστοσύνη τους, παρέχοντας τους ηλεκτρολογικές μελέτες που διακρίνονται για την τεχνική και επιστημονική τους αρτιότητα καθώς και για την πλήρη κατασκευαστική τους υφή, με αποτέλεσμα την κατασκευή σύγχρονων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων υψηλής ποιότητας και αισθητικής, τεχνολογικής υπεροχής, χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και χαμηλού κατασκευαστικού κόστους.

 

Αν ενδιαφέρεσθε για την εκπόνηση ηλεκτρολογικής μελέτης για οιανδήποτε έργο (κτηριακό, υποδομών, ενεργειακό κ.λ.π) μπορείτε να επικοινωνήσετε τώρα μαζί μας στα τηλέφωνα 2106020152 καθώς και 6936020152 ή να συμπληρώσετε την φόρμα επικοινωνίας προκειμένου να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας

 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΜΕΡΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΔΡΑΣΗ (Πατήστε στις εικόνες για μεγένθυση)

 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
μελετες ηλεκτρικων εγκαταστασεων
ηλεκτρολογικη μελετη
ηλεκτρολογικα μελετη

 

Επιστροφή