Πολιτική Απορρήτου

Περισσότερα ΔΕΧΟΜΑΙ
Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας:
Εγγραφείτε εδώ

ηλεκτρομηχανολογικες μελετες

Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες

Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ εκπονεί από το 1986 Ηλεκτρομηχανολογικές - Μηχανολογικές – Ενεργειακές Μελέτες διαθέτοντας ένα πλήρως οργανωμένο και άριστα καταρτισμένο τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών το οποίο συγκροτείται από έμπειρους Μηχανικούς (Μηχανολόγοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί)

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ αναλαμβάνει την υλοποίηση Ηλεκτρομηχανολογικών και Ενεργειακών Μελετών :

 • Για ιδιωτικά κτήρια (Κατοικίες, Πολυκατοικίες, Βιομηχανίες, Βιοτεχνίες, Επαγγελματικά Κτήρια, Κτήρια Γραφείων, Εμπορικά Καταστήματα και Εμπορικά Κέντρα, Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Αποθήκες, Ξενοδοχεία, Σούπερ Μάρκετ, Συνεργεία Αυτοκινήτων , Παρκινγκ Αυτοκινήτων, Κτήρια Εκπαίδευσης , Σχολεία, Φροντιστήρια, Κτήρια Αθλητικών Εγκαταστάσεων, Γυμναστήρια, Κλειστά και Ανοιχτά Γήπεδα, Κολυμβήτρια κ.λ.π )
 • Για εγκαταστάσεις Συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Φωτοβολκταϊκά σε Κτήρια, Φωτοβολταϊκά Πάρκα, Μικρά Συστήματα Ανεμογεννητριών σε Κτήρια)

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ εκπονεί Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες Πολεοδομίας για την έκδοση Αδειών Δόμησης καθώς και Πλήρως Κατασκευαστικές Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες Εφαρμογής

Αναλυτικά η ΑΝΑΔΡΑΣΗ προσφέρει τα παρακάτω είδη Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών :

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία η εκπόνηση Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών είναι υποχρεωτική στα πλαίσια της έκδοσης της οικοδομικής αδείας για όλα τα νέα αλλά και ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια πάνω από 50 τ.μ, για την εγκατάσταση και λειτουργία οιασδήποτε εγκατάστασης συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και εγκαταστάσεων φυσικού αερίου και υγραερίου σε υφιστάμενα κτήρια πάσης φύσεως.

Επίσης είναι απαραίτητο να εκπονηθεί η αντίστοιχη Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη προ της κατασκευής οιανδήποτε Ηλεκτρομηχανολογικής Εγκατάστασης ακόμα και αν δεν απαιτείται η εκπόνηση της από την κείμενη νομοθεσία (ανακαινίσεις σε υφιστάμενα κτήρια που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των ριζικά ανακαινιζόμενων) καθώς μόνο μέσω αυτής διασφαλίζεται η κατασκευή Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων :

 • Που θα καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες και απαιτήσεις.
 • Που θα είναι ενεργειακά αποδοτικές και θα διακρίνονται για το χαμηλό λειτουργικό τους κόστος.
 • Που θα τηρούν συγκριμένες και απόλυτα προσδιορισμένες προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας.
 • Που θα διαθέτουν υλικά υψηλής ποιότητας τα οποία δεν θα παρουσιάζουν τεχνικά προβλήματα και βλάβες.
 • Που θα είναι αξιόπιστες και ασφαλείς .
 • Που θα έχουν βέλτιστο κόστος κατασκευής ( valueformoney) , χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα, την ασφάλεια και την αισθητική λόγω την δυνατότητας που παρέχεται στον εκάστοτε κύριο του έργου να πάρει προσφορές για την κατασκευή οι οποίες μπορεί να είναι απόλυτα συγκρίσιμες μεταξύ τους καθώς το αντικείμενο των εργασιών θα είναι προσδιορισμένο και δεν θα μπορεί ο εκάστοτε εγκαταστάτης εργολάβος να προτείνει διαφορετικά πράγματα, κατά το δοκούν, δημιουργώντας σύγχυση, ανασφάλεια και κρυφά κόστη.

Οι Ηλεκτρομηχανολογικές και Ενεργειακές Εγκαταστάσεις είτε αυτές εξυπηρετούν την λειτουργία κάποιου κτηρίου είτε αποτελούν τον βασικό μοχλό λειτουργίας βιομηχανικού ή επαγγελματικού εξοπλισμού σε επαγγελματικές ή βιομηχανικές η ενεργειακές εγκαταστάσεις, είναι πλέον ιδιαίτερα απαιτητικές.

Τα σύγχρονα επιτεύγματα της τεχνολογίας, η ανάγκη για υψηλή ενεργειακή απόδοση, εξοικονόμηση ενέργειας και χαμηλό λειτουργικό κόστος, η ζήτηση ειδικών εξυπηρετήσεων μέσω σύγχρονων, εξελιγμένων και αξιόπιστων αυτοματισμών καθώς και οι πάγιες απαιτήσεις για εγκαταστάσεις ασφαλείς και ποιοτικές που δεν παρουσιάζουν δυσλειτουργίες και φαινόμενα ανάγκης συνεχών συντηρήσεων, απαιτούν ένα σοβαρό και αξιόπιστο σχεδιασμό από μελετητή μηχανικό που διαθέτει τα εχέγγυα της εμπειρίας, της αξιοπιστίας και της βαθιάς γνώσης του αντικειμένου.

Αυτά ακριβώς τα εχέγγυα της πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας, της αξιοπιστίας και της βαθιάς γνώσης του αντικειμένου είναι που προσφέρει η ΑΝΑΔΡΑΣΗ και είναι αυτά που σε συνδυασμό με την δυνατότητα της να εκπονεί όλο το εύρος Ηλεκτρομηχανολογικών και Ενεργειακών μελετών, ακόμα και πολύ εξειδικευμένων, την διαφοροποιούν και την καθιστούν προνομιακό συνεργάτη σε κάθε εγχείρημα υλοποίησης οιασδήποτε Ηλεκτρομηχανολογικής και Ενεργειακής Εγκατάστασης .Επίσης ένα ακόμα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα της ΑΝΑΔΡΑΣΗ στον τομέα των μελετών και του σχεδιασμού Ηλεκτρομηχανολογικών και Ενεργειακών Εγκαταστάσεων είναι και η παράλληλη κατασκευαστική της εμπειρία, καθώς η ΑΝΑΔΡΑΣΗ εκτός από την εκπόνηση Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών δραστηριοποιείται και στον τομέα της κατασκευής Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων με δεκάδες έργα στο ενεργητικό της.

Η παράλληλη μακροχρόνια εμπειρία τόσο στην Μελέτη όσο και στην Κατασκευή Ηλεκτρομηχανολογικών και Ενεργειακών Εγκαταστάσεων, σε συνδυασμό με την οργάνωση και την συνεχή εκπαίδευση του τμήματος Μελετών της ΑΝΑΔΡΑΣΗ σε θέματα νέων τεχνολογιών, υλικών και εξοπλισμών, ασφάλειας των εγκαταστάσεων καθώς και εξοικονόμησης ενέργειας καθιστούν τις μελέτες που εκπονούμε απόλυτα εφαρμόσιμες και πρωτοποριακές εις τρόπο ώστε να επιταχύνονται 100% οι στόχοι της εκάστοτε μελέτης καθώς και να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των πελατών σε θέματα αξιοπιστίας των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων, αισθητικής, επιλογής υλικών υψηλής ποιότητας, ευκολίας στην συντήρηση, εξοικονόμησης ενέργειας, αυτοματισμού, ασφάλειας των εγκαταστάσεων και των ανθρώπων καθώς και επιλογής συστημάτων φιλικών προς το περιβάλλον.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ έχει να επιδείξει ένα πολύ σημαντικό αριθμό Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών που έχει εκπονήσει από το 1986 μέχρι και σήμερα.

Στόχος μας πάντα ο σχεδιασμός και η Μελέτη εγκαταστάσεων που θα διασφαλίζουν :

 • Κάλυψη των αναγκών και των απαιτήσεων του πελάτη.
 • Ποιοτική και οικονομική κατασκευή (value for money).
 • Υψηλή τεχνολογική στάθμη που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις.
 • Εξοικονόμηση ενέργειας και χαμηλό λειτουργικό κόστος.
 • Πλήρης εναρμόνιση στις πιο σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις.
 • Βέλτιστη αισθητική προσαρμογή στις κτιριακές εγκαταστάσεις.
 • Επιλογή αξιόπιστου εξοπλισμού και υλικών.
 • Ευκολία στην λειτουργία, στην χρήση και στην συντήρηση.
 • Πλήρη ασφάλεια για τους χρήστες με απόλυτο σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή.
 • Φιλικότητα προς το περιβάλλον.

Πελάτες της ΑΝΑΔΡΑΣΗ είναι ιδιώτες καθώς και επιχειρήσεις κάθε είδους ( βιομηχανικές, εμπορικές, τουριστικές, παροχής υπηρεσιών, τεχνικές και κατασκευαστικές οικοδομικών έργων, επαγγελματίες ) καθώς και τεχνικά γραφεία Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών, που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστεύτηκαν την ΑΝΑΔΡΑΣΗ και με τους οποίος έχουν οικοδομηθεί μακροχρόνιες και σταθερές σχέσεις εμπιστοσύνης.