Εταιρία
Υπηρεσίες
Προϊόντα
Πελάτες
Έργα
Συνεργάτες
Πληροφορίες
Επικοινωνία
Σύνδεσμοι
Sitemap
 

Δ.Παπανικολάου 12

19400 ΚΟΡΩΠΙ, ΑΤΤΙΚΗ

ΤΗΛ & ΦΑΞ: 210 6020152

GSM: 693 6020152

Email:

Ενεργειακή Επιθεώρηση και έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης για πάσης φύσεως ακίνητα. Καλέστε τώρα στα τηλέφωνα 2106020152 - 6936020152 ή συμπληρώστε τώρα με τα στοιχεία σας την φόρμα επικοινωνίας.

 

Ενεργειακοί Επιθεωρητές - Ενεργειακή Επιθεώρηση

ενεργειακοι επιθεωρητες

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ είναι Πιστοποιημένος ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ εγγεγραμμένος στα μητρώα Ενεργειακών Επιθεωρητών (Α.Μ 376) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αναλαμβάνει να εκδώσει Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α) για κάθε είδος κτήριο (μονοκατοικία, διαμέρισμα, πολυκατοικία, κατάστημα, επαγγελματικό κτήριο, κτήριο γραφείων, ξενοδοχείο κ.λ.π) διενεργώντας ενεργειακή επιθεώρηση σύμφωνα με όλες τις διαδικασίες που προβλέπει ο Νόμος .

 

Το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ισχύει για 10 χρόνια και είναι πλέον υποχρεωτικό σε περίπτωση ενοικίασης ή μεταβίβασης (πώληση, δωρεά, γονική παροχή κ.λ.π) για όλα τα υφιστάμενα αλλά και νέα κτήρια ή τμήματα κτηρίων με χρήση κατοικίας ή καταστήματος ή οιανδήποτε επαγγελματικού χώρου (εκτός των κτηρίων με χρήση βιομηχανίας, βιοτεχνίας, αποθήκης, συνεργείου κ.λ.π.)

 

Στοιχεία που απαιτείται να κοινοποιηθούν στον ενεργειακό επιθεωρητή για την έκδοση ΠΙΣΤΟΠΟΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

 

Για παλαιά κτήρια κατασκευασμένα πριν απο το έτος 1983

 • Αντίγραφα αρχιτεκτονικών σχεδίων (κάτοψη και τομή αν υπάρχει) ως είναι κατασκευασμένο σήμερα.
 • Αντίγραφο τοπογραφικού σχεδίου.
 • Αντίγραφο οικοδομικής αδειας.
 • Τίτλος ιδιοκτησίας (συμβόλαιο).
 • Αντίγραφο αποδεικτικού υποβολής δήλωσης Ν.2308/95 (Δήλωση Κτηματολογίου) .
 • Αντίγραφο υποβολής δήλωσης αυθαιρέτων Ν.4178/2013 ή προγενέστερου αν πρόκειται για κτήριο στο οποίο υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές ή είναι εξ'ολοκλήρου αυθαίρετο .
 • Πρόσφατο φύλλο συντήρησης του λέβητα - καυστήρα αν το κτήριο διαθέτει σύστημα κεντρικής θέρμανσης .

Για νέα κτήρια κατασκευασμένα μετά από το έτος 1983 και μέχρι το έτος το 2010 (έναρξη ισχύος ΚΕΝΑΚ)

 • Αντίγραφα αρχιτεκτονικών σχεδίων (κάτοψη και τομή αν υπάρχει) ως είναι κατασκευασμένο σήμερα.
 • Αντίγραφο τοπογραφικού σχεδίου.
 • Αντίγραφο οικοδομικής άδειας.
 • Τίτλος ιδιοκτησίας (συμβόλαιο).
 • Αντίγραφο αποδεικτικού υποβολής δήλωσης Ν.2308/95 (Δήλωση Κτηματολογίου) .
 • Αντίγραφο υποβολής δήλωσης αυθαιρέτων Ν.4178/2013 ή προγενέστερου αν πρόκειται για κτήριο στο οποίο υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές ή είναι εξολοκλήρου αυθαίρετο .
 • Πρόσφατο φύλλο συντήρησης του λέβητα - καυστήρα αν το κτήριο διαθέτει σύστημα κεντρικής θέρμανσης .
 • Αντίγραφο μελέτης θερμομόνωσης Οικοδομικής Αδείας .
 • Αντίγραφα ηλεκτρομηχανολογικών μελετών Οικοδομικής Αδείας εφόσον είχαν υποβληθεί στήν πολεοδομία κατά την έκδοση αυτής.

Για νέα κτήρια κατασκευασμένα μετα το 2010 (έναρξη ισχύος ΚΕΝΑΚ) πέραν των παραπάνω στοιχείων θα πρέπει να υποβληθούν επί πλέον των παραπάνω αναφερομένων τα εξής :

 • Αντίγραφο της μελέτης ενεργειακής απόδοσης της Οικοδομικής Αδείας.
 • Τιμολόγια αγοράς υλικών (μονωτικά, κουφώματα , συστήματα θέρμανσης κ.λ.π) τα οποία θα ανταποκρίνονται στις ποσότητες που αναγράφονται στην μελέτη ενεργειακής απόδοσης .
 • Πιστοποιητικά των υλικών ((μονωτικά, κουφώματα , συστήματα θέρμανσης κ.λ.π) τα οποία θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που έχουν προσδιοριστεί από την μελέτη ενεργειακής απόδοσης .

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ Π.Ε.Α

Η διαδικασία για την διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης καθώς και έκδοσης ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ συνοπτικά έχει ώς εξής:

 • Αυτοψία στο υπο επιθεώρηση κτήριο από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή όπου ελέγχονται και καταγράφονται σε ειδικά έντυπα, η ορθότητα των γεωμετρικών στοιχείων των αρχιτεκτονικών σχεδίων (εμβαδά, διαστάσεις τοιχοποιίας, διαστάσεις κουφωμάτωνα κ.λ.π), η ύπαρξη ή όχι θερμομόνωσης, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των τοιχωμάτων και των κουφωμάτων, το είδος και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάαεων (θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης, κλιματιστικά, εξαερισμός, υδραυλικά, φωτισμός, ανελκυστήρας κ.λ.π). και εφόσον υπάρχουν το είδος και τα τεχνικά τεχνικά χαρακτηριστικά των συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ( ηλιακοί θερμοσίφωνες, ηλιακά - ηλιοθερμικά συστήματα για παραγωγή ζεστού νερού ή υποστήριξης θέρμανσης, φωτοβολταϊκά, αερόψυκτες αντλίες θερμότητας, συστήματα γεωθερμίας κ.λ.π) .
 • Με βάση τα στοιχεία της αυτοψίας εκπονείται ενεργειακή μελέτη μέσω ειδικού λογισμικού δια της οποίας γίνεται αυτόματα η ενεργειακή κατηγοριοποίηση του κτηρίου και ο Ενεργειακός Επιθεωρητής προτείνει μέχρι τρείς εναλλακτικές λύσεις ενεργειακής βελτίωσης στις οποίες φαίνεται με σαφήνεια η αναμενόμενη εξοικονόμηση ενέργειας που θα επιτευχθεί καθώς και ο χρόνος απόσβεσης του κόστους της κάθε λύσης, σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης αποφασίσει να υλοποιήσει κάποια από αυτές .
 • Ηλεκτρονική υποβολή της εκπονηθείσας ενεργειακής μελέτης στο Αρχείο Ενεργειακών Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και έκδοση μέσω του συστήματος του Π.Ε.Α .
 • Εκτύπωση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης υπογραφή από τον Ενεργειακό επιθεωρητή και παράδοση του στον εκάστοτε ιδιοκτήτη .

ΚΟΣΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Το κόστος του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης αντιστοιχεί στην Νόμιμη Αμοιβή του Ενεργειακού Επιθεωρητή - Μηχανικού η οποία προσδιορίζεται ηλεκτρονικά από το σύστημα αμοιβών Μηχανικών του Τεχνικού Επιμελητηρίου ώς εξής:

 • Για κτίρια πολλών ιδιοκτησιών (πολυκατοικίες), με χρήση κατοικίας όταν η ενεργειακή επιθεώρηση αφορά στο σύνολο του κτιρίου η αμοιβή για ενεργειακή επιθεώρηση καθορίζεται σε 1,0 ευρώ ανά τ.μ. (ελάχιστη 200 ευρώ).
 • Για κτίρια πολλών ιδιοκτησιών (πολυκατοικίες), όταν η ενεργειακή επιθεώρηση αφορά σε τμήμα του κτιρίου με χρήση κατοικίας (διαμέρισμα πολυκατοικίας) η αμοιβή για ενεργειακή επιθεώρηση καθορίζεται σε 2,0 ευρώ ανά τ.μ. (ελάχιστη 150 ευρώ).
 • Για μονοκατοικία η αμοιβή για ενεργειακή επιθεώρηση καθορίζεται σε 1,5 ευρώ ανά τ.μ. (ελάχιστη 200 ευρώ).
 • Για επαγγελματικά κτίρια πάσης φύσεως (εκτός κατοικίας) και για επιφάνεια έως 1000 τ.μ η αμοιβή για ενεργειακή επιθεώρηση καθορίζεται σε 2,5 ευρώ ανά τ.μ. (ελάχιστη 300 ευρώ) και για κτίρια πάνω απο τα 1000 τ.μ 2,5 ευρώ ανά τ.μ. για τα πρώτα 1000 τ.μ. και 1,5 ευρώ ανα τ.μ για τα παράπανω από αυτά.

Στις παραπάνω αναφερόμενες αμοιβές περιλαμβάνεται το συνολικό κόστος για όλες τις διαδικασίες έκδοσης του Π.Ε.Α (αυτοψία, σύνταξη ενεργειακής μελέτης και υποβολή αυτής στο αρχείο Ενεργειακών Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ηλεκτρονική έκδοση του Π.Ε.Α από το παραπάνω σύστημα ).

Ο Ενεργειακός Επιθωρητής δεν είναι υποχρεωμένος βάσει του νόμου να συντάξει κανένα σχέδιο κάτοψης ή τοπογραφικό σχέδιο που απαιτείται για την διενέργεια της ενεργειακής επιθεώρησης. Αυτά θα πρέπει να του κοινοποιηθούν από τον ιδιοκτήτη και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν θα πρέπει να γίνει συνεννόηση με τον Ενεργειακό Επιθεωρητή είτε να γίνουν από αυτόν με μια επιπλέον αμοιβή ή από άλλο αρμόδιο για την σύνταξη αυτών Μηχανικό .

 

Επι των παραπάνω αναφερόμενων τιμών ο Νόμος παρέχει την δυνατότητα έκπτωσης με βάση ιδιωτικό συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ του Ενεργειακού Επιθεωρητή και του εκάστοτε ιδιοκτήτη το οποίο υποχρεωτικά θα πρέπει να κοινοποιηθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα αμοιβών του Τεχνικού Επιμελητηρίου ώστε να είναι δυνατόν να ελεγχθούν περιπτώσεις αθέμιτου ανταγωνισμού με υπερβολικές εκπτώσεις .

Ο εκάστοτε ιδιοκτήτης θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός όταν διαπιστώσει σημαντικές αποκλίσεις από τις παραπάνω τιμές καθώς δυστυχώς υπάρχουν περιπτώσεις εξαπάτησης με την έκδοση πλαστών πιστοποιητικών έναντι πολύ χαληλής αμοιβής και χωρίς φυσικά να τηρηθούν οι διαδικασίες που απαιτούνται σύμφωνα με τον νόμο. Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας διενεργεί σε τακτά διαστήματα δειγματοληπτικούς ελέγχους σε κτήρια στα οποία έχει εκδοθεί Π.Ε.Α και σε περίπτωση διαπίστωσης υποβολής πλαστών η λανθασμένων στοιχείων επιβάλει τις δέουσες νομικές και οικονομικές κυρώσεις και παράλληλα ακυρώνει το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης το οποίο θα πρέπει να εκδοθεί εκ νέου και φυσικά να ξαναπληρωθεί από τον εκάστοτε ιδιοκτήτη του ακινήτου.

 

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ σε όσους ιδοκτήτες ακινήτων την επιλέξουν για την ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ του κτηρίου τους και την έκδοση του ΠΙΣΤΟΠΟΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ εγγυάται:

 • Την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών ενεργειακής επιθεώρησης και έκδοσης του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης στο ταχύτερο δυνατόν χρονικό διάστημα.
 • Την σπόλυτη τήρηση όλων τον διαδικασιών που προβλεπονται από τον Νόμο για την έκδοση ενός γνήσιου και νόμιμου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης.
 • Την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεγειακής Απόδοσης που θα περιλαμβάνει τεκμηριωμένες προτάσεις ενεργειακής αναβάθμισης του ακινήτου στηριζόμενες στην εξειδίκευση και στην πάμω απο 30 χρόνια εμπειρία της ΑΝΑΔΡΑΣΗ, απόλυτα εφαρμόσιμες κατασκευαστικά και συμβατές με το είδος και την μορφή του εκάστοτε κτηρίου και των εγκαταστάσεων του, εις τρόπο ώστε αυτό να αποτελέσει ένα αξιόπιστο οδηγό για οιανδήποτε μελλοντική ενεργειακή αναβάθμιση που θα το καθιστά ενεργειακά αυτοδύναμο χωρίς καμία σπατάλη ενέργειας πού τόσο πανάκριβη είναι στις μέρες μας..

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Νομοθεσία -Εγκύκλιοι ΥΠΕΚΑ

 

Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις - ΝΟΜΟΣ 3661/19-5-2008

 

΄Εγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων - ΥΑ Αριθμ. Δ6/Β/οικ. 5825/9-4-2010

 

Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις - ΝΟΜΟΣ 4122/19-2-2013

 

Εγκύκλιος 4-10-2010 - Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

 

Εγκύκλιος 22-12-2010 - Διευκρινίσεις για την Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

 

Εγκύκλιος 5-1-2011 - Διευκρινίσεις επί της εγκυκλίου 2279/22.12.2010 ως προς την υποχρέωση έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε περιπτώσεις αγοροπωλησίας ακινήτων.

 

Εξειδίκευση ρυθμίσεων άρθρου 6 και 11 ν. 3661/08, άρθρων 14 και 15 Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)

 

Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 5219/04 απόφασης Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Υ.Α Αριθμ. οικ. 9584/31-3-2011

 

Χρήσιμες ερωτοαπαντήσεις για το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

 

Χρήσιμες Ερωτοαπαντήσεις ΠΕΑ

 

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ...

Περιοχές που δύναται η ΑΝΑΔΡΑΣΗ να αναλάβει η ΑΝΑΔΡΑΣΗ την ενεργειακή επιθεώρηση και την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ αναλαμβάνει την ενεργειακή επιθεώρηση και την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης παντός είδους κτηρίων

 • Στο σύνολο των περιοχών της Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής (Κορωπί, Παιανία, Σπάτα, Σταυρός, Γλυκά Νερά, Μαρκόπουλο, Πόρτο Ράφτη, Καλύβια, Λαγονήσι, Κερατέα, Λαύριο, Ανάβυσσος, Σαρωνίδα, Βάρκιζα, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, Παλλήνη, Πικέρμι, Ραφήνα, Νέα Μάκρη, Μαραθώνας, Αχαρνές, Ωρωπός, Καπανδρίτι, Διόνυσος, Γέρακας, Ανθούσα κ.λ.π).
 • Στο σύνολο των περιοχών της Περιφέρειας Αθηνών(Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Νέα Χαλκηδόνα, Παπάγου, Χολαργός, Δάφνη, Υμηττός, Κηφισιά, Νέα Ερυθραία, Εκάλη, Πεντέλη, Μελίσσια, Φιλοθέη, Ψυχικό, Λυκόβρυση, Πεύκη, Ελληνικό, Αργυρούπολη, Νέα Σμύρνη, Ηλιούπολη, Ηράκλειο, Μαρούσι, Άλιμος, Άγιος Δημήτριος, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα, Χαλάνδρι, Παλαιό Φάληρο, Νέα Ιωνία, Μεταμόρφωση κ.λ.π).
 • Στο σύνολο των περιοχών της Περιφέρειας Δυτικής Αττικής και Πειραιώς (Πειραιάς, Ελευσίνα, Ασπρόπυργος, Μάνδρα, Μέγαρα, Μαγούλα κ.λ.π).

 

Για την Ενεργειακή Επιθεώρηση του ακινήτου σας και την έκδοση ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο μαζί σας.

Ονοματεπώνυμο:
Τηλέφωνο:
Email:
Ιδιότητα:
Ενδιαφέρομαι για ενεργειακή επιθεώρηση σε
που βρίσκεται στην οδό , του δήμου

Όλα τα πεδία είναι απαραίτητα. Πληκτρολογήστε τον κωδικό (κλικ για ανανέωση)
Code