Πολιτική Απορρήτου

Περισσότερα ΔΕΧΟΜΑΙ
Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας:
Εγγραφείτε εδώ

πιστοποιητικα ενεργειακης αποδοσης

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτηρίων Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτηρίων - Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ είναι Πιστοποιημένος Ενεργειακός Επιθεωρητής εγγεγραμμένος στα μητρώα Ενεργειακών Επιθεωρητών (Α.Μ 376) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αναλαμβάνει να εκδώσει Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) για κάθε είδος κτήριο (μονοκατοικία, διαμέρισμα, πολυκατοικία, κατάστημα, επαγγελματικό κτήριο, κτήριο γραφείων, ξενοδοχείο κ.λ.π) διενεργώντας ενεργειακή επιθεώρηση σύμφωνα με όλες τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος .

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ισχύει για 10 χρόνια και είναι πλέον υποχρεωτικό σε περίπτωση ενοικίασης ή μεταβίβασης (πώληση, δωρεά, γονική παροχή κ.λ.π) για όλα τα υφιστάμενα αλλά και νέα κτήρια ή τμήματα κτηρίων με χρήση κατοικίας ή καταστήματος ή οιανδήποτε επαγγελματικού χώρου (εκτός των κτηρίων με χρήση βιομηχανίας, βιοτεχνίας, αποθήκης, συνεργείου κ.λ.π.)

Στοιχεία που απαιτείται να κοινοποιηθούν στον ενεργειακό επιθεωρητή για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης W

Για παλαιά κτήρια κατασκευασμένα πριν από το έτος 1983

 • Αντίγραφα αρχιτεκτονικών σχεδίων (κάτοψη και τομή αν υπάρχει) ως είναι κατασκευασμένο σήμερα.• Αντίγραφο τοπογραφικού σχεδίου.• Αντίγραφο οικοδομικής άδειας.
 • Τίτλος ιδιοκτησίας (συμβόλαιο).
 • Αντίγραφο αποδεικτικού υποβολής δήλωσης Ν.2308/95 (Δήλωση Κτηματολογίου) .• Αντίγραφο υποβολής δήλωσης αυθαιρέτων αν πρόκειται για κτήριο στο οποίο υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές ή είναι εξολοκλήρου αυθαίρετο.
 • Πρόσφατο φύλλο συντήρησης του λέβητα - καυστήρα αν το κτήριο διαθέτει σύστημα κεντρικής θέρμανσης .

Για νέα κτήρια κατασκευασμένα μετά από το έτος 1983 και μέχρι το έτος το 2010 (έναρξη ισχύος ΚΕΝΑΚ)

 • Αντίγραφα αρχιτεκτονικών σχεδίων (κάτοψη και τομή αν υπάρχει) ως είναι κατασκευασμένο σήμερα.• Αντίγραφο τοπογραφικού σχεδίου.
 • Αντίγραφο οικοδομικής άδειας.
 • Τίτλος ιδιοκτησίας (συμβόλαιο).
 • Αντίγραφο αποδεικτικού υποβολής δήλωσης Ν.2308/95 (Δήλωση Κτηματολογίου)
 • Αντίγραφο υποβολής δήλωσης αυθαιρέτων, αν πρόκειται για κτήριο στο οποίο υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές ή είναι εξολοκλήρου αυθαίρετο .
 • Πρόσφατο φύλλο συντήρησης του λέβητα - καυστήρα αν το κτήριο διαθέτει σύστημα κεντρικής θέρμανσης .
 • Αντίγραφο μελέτης θερμομόνωσης Οικοδομικής Αδείας .
 • Αντίγραφα ηλεκτρομηχανολογικών μελετών Οικοδομικής Αδείας εφόσον είχαν υποβληθεί στην πολεοδομία κατά την έκδοση αυτής.

Για νέα κτήρια κατασκευασμένα μετά το 2010 (έναρξη ισχύος ΚΕΝΑΚ) πέραν των παραπάνω στοιχείων θα πρέπει να υποβληθούν επί πλέον των παραπάνω αναφερομένων τα εξής :

 • Αντίγραφο της μελέτης ενεργειακής απόδοσης της Οικοδομικής Αδείας.
 • Τιμολόγια αγοράς υλικών (μονωτικά, κουφώματα , συστήματα θέρμανσης κ.λ.π) τα οποία θα ανταποκρίνονται στις ποσότητες που αναγράφονται στην μελέτη ενεργειακής απόδοσης .
 • Πιστοποιητικά των υλικών ((μονωτικά, κουφώματα , συστήματα θέρμανσης κ.λ.π) τα οποία θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που έχουν προσδιοριστεί από την μελέτη ενεργειακής απόδοσης .

Διαδικασία Ενεργειακής Επιθεώρησης και έκδοσης ΠΕΑ

 • Αυτοψία στο υπό επιθεώρηση κτήριο από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή όπου ελέγχονται και καταγράφονται σε ειδικά έντυπα, η ορθότητα των γεωμετρικών στοιχείων των αρχιτεκτονικών σχεδίων (εμβαδά, διαστάσεις τοιχοποιίας, διαστάσεις κουφωμάτων κ.λ.π), η ύπαρξη ή όχι θερμομόνωσης, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των τοιχωμάτων και των κουφωμάτων, το είδος και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης, κλιματιστικά, εξαερισμός, υδραυλικά, φωτισμός, ανελκυστήρας κ.λ.π) και εφόσον υπάρχουν το είδος και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ηλιακοί θερμοσίφωνες, ηλιακά - ηλιοθερμικά συστήματα για παραγωγή ζεστού νερού ή υποστήριξης θέρμανσης, φωτοβολταϊκά, αερόψυκτες αντλίες θερμότητας, συστήματα γεωθερμίας κ.λ.π) .
 • Με βάση τα στοιχεία της αυτοψίας εκπονείται ενεργειακή μελέτη μέσω ειδικού λογισμικού δια της οποίας γίνεται αυτόματα η ενεργειακή κατηγοριοποίηση του κτηρίου και ο Ενεργειακός Επιθεωρητής προτείνει μέχρι τρείς εναλλακτικές λύσεις ενεργειακής βελτίωσης στις οποίες φαίνεται με σαφήνεια η αναμενόμενη εξοικονόμηση ενέργειας που θα επιτευχθεί καθώς και ο χρόνος απόσβεσης του κόστους της κάθε λύσης, σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης αποφασίσει να υλοποιήσει κάποια από αυτές .
 • Ηλεκτρονική υποβολή της εκπονηθείσας ενεργειακής μελέτης στο αρχείο ενεργειακών επιθεωρήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και έκδοση μέσω του συστήματος του ΠΕΑ.
 • Εκτύπωση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης υπογραφή από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή και παράδοση του στον εκάστοτε ιδιοκτήτη.

Κόστος Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης

Το κόστος του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης αντιστοιχεί στην νόμιμη αμοιβή του Ενεργειακού Επιθεωρητή - Μηχανικού η οποία προσδιορίζεται ηλεκτρονικά από το σύστημα αμοιβών Μηχανικών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ως εξής:

 • Για κτίρια πολλών ιδιοκτησιών (πολυκατοικίες), με χρήση κατοικίας όταν η ενεργειακή επιθεώρηση αφορά στο σύνολο του κτιρίου η αμοιβή για ενεργειακή επιθεώρηση καθορίζεται σε 1,0 ευρώ ανά τ.μ. (ελάχιστη 200 ευρώ).
 • Για κτίρια πολλών ιδιοκτησιών (πολυκατοικίες), όταν η ενεργειακή επιθεώρηση αφορά σε τμήμα του κτιρίου με χρήση κατοικίας (διαμέρισμα πολυκατοικίας) η αμοιβή για ενεργειακή επιθεώρηση καθορίζεται σε 2,0 ευρώ ανά τ.μ. (ελάχιστη 150 ευρώ).
 • Για μονοκατοικία η αμοιβή για ενεργειακή επιθεώρηση καθορίζεται σε 1,5 ευρώ ανά τ.μ. (ελάχιστη 200 ευρώ).
 • Για επαγγελματικά κτίρια πάσης φύσεως (εκτός κατοικίας) και για επιφάνεια έως 1000 τ.μ η αμοιβή για ενεργειακή επιθεώρηση καθορίζεται σε 2,5 ευρώ ανά τ.μ. (ελάχιστη 300 ευρώ) και για κτίρια πάνω από τα 1000 τ.μ 2,5 ευρώ ανά τ.μ. για τα πρώτα 1000 τ.μ. και 1,5 ευρώ ανά τ.μ για τα παραπάνω από αυτά.

Στις παραπάνω αναφερόμενες αμοιβές περιλαμβάνεται το συνολικό κόστος για όλες τις διαδικασίες έκδοσης του ΠΕΑ (αυτοψία, σύνταξη ενεργειακής μελέτης και υποβολή αυτής στο αρχείο ενεργειακών επιθεωρήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ηλεκτρονική έκδοση του ΠΕΑ από το παραπάνω σύστημα ).

Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής δεν είναι υποχρεωμένος βάσει του νόμου να συντάξει κανένα σχέδιο κάτοψης ή τοπογραφικό σχέδιο που απαιτείται για την διενέργεια της ενεργειακής επιθεώρησης. Αυτά θα πρέπει να του κοινοποιηθούν από τον ιδιοκτήτη και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν θα πρέπει να γίνει συνεννόηση με τον Ενεργειακό Επιθεωρητή είτε να γίνουν από αυτόν με μια επιπλέον αμοιβή ή από άλλο αρμόδιο για την σύνταξη αυτών Μηχανικό .

Επί των παραπάνω αναφερόμενων τιμών ο νόμος παρέχει την δυνατότητα έκπτωσης με βάση ιδιωτικό συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ του Ενεργειακού Επιθεωρητή και του εκάστοτε ιδιοκτήτη το οποίο υποχρεωτικά θα πρέπει να κοινοποιηθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα αμοιβών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ώστε να είναι δυνατόν να ελεγχθούν περιπτώσεις αθέμιτου ανταγωνισμού με υπερβολικές εκπτώσεις .

Ο εκάστοτε ιδιοκτήτης θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός όταν διαπιστώσει σημαντικές αποκλίσεις από τις παραπάνω τιμές καθώς δυστυχώς υπάρχουν περιπτώσεις εξαπάτησης με την έκδοση πλαστών πιστοποιητικών έναντι πολύ χαμηλής αμοιβής και χωρίς φυσικά να τηρηθούν οι διαδικασίες που απαιτούνται σύμφωνα με τον νόμο. Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας διενεργεί σε τακτά διαστήματα δειγματοληπτικούς ελέγχους σε κτήρια στα οποία έχει εκδοθεί Π.Ε.Α και σε περίπτωση διαπίστωσης υποβολής πλαστών η λανθασμένων στοιχείων επιβάλει τις δέουσες νομικές και οικονομικές κυρώσεις και παράλληλα ακυρώνει το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης το οποίο θα πρέπει να εκδοθεί εκ νέου και φυσικά να ξαναπληρωθεί από τον εκάστοτε ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ στα πλαίσια παροχής υπηρεσιών Ενεργειακού Επιθεωρητή εγγυάται:

 • Την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών ενεργειακής επιθεώρησης και έκδοσης του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης στο ταχύτερο δυνατόν χρονικό διάστημα.
 • Την απόλυτη τήρηση όλων τον διαδικασιών που προβλέπονται από τον νόμο για την έκδοση ενός γνήσιου και νόμιμου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης.
 • Την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης που θα περιλαμβάνει τεκμηριωμένες προτάσεις ενεργειακής αναβάθμισης του ακινήτου στηριζόμενες στην εξειδίκευση και στην πάνω από 35 χρόνια εμπειρία της ΑΝΑΔΡΑΣΗ, απόλυτα εφαρμόσιμες κατασκευαστικά και συμβατές με το είδος και την μορφή του εκάστοτε κτηρίου και των εγκαταστάσεων του, εις τρόπο ώστε αυτό να αποτελέσει ένα αξιόπιστο οδηγό για οιανδήποτε μελλοντική ενεργειακή αναβάθμιση.

Περιοχές που δύναται η ΑΝΑΔΡΑΣΗ να αναλάβει την ενεργειακή επιθεώρηση και την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ αναλαμβάνει την ενεργειακή επιθεώρηση και την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης παντός είδους κτηρίων

 • Στο σύνολο των περιοχών της Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής (Κορωπί, Παιανία, Σπάτα, Σταυρός, Γλυκά Νερά, Μαρκόπουλο, Πόρτο Ράφτη, Καλύβια, Λαγονήσι, Κερατέα, Λαύριο, Ανάβυσσος, Σαρωνίδα, Βάρκιζα, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, Παλλήνη, Πικέρμι, Ραφήνα, Νέα Μάκρη, Μαραθώνας, Αχαρνές, Ωρωπός, Καπανδρίτι, Διόνυσος, Γέρακας, Ανθούσα κ.λ.π).
 • Στο σύνολο των περιοχών της Περιφέρειας Αθηνών(Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Νέα Χαλκηδόνα, Παπάγου, Χολαργός, Δάφνη, Υμηττός, Κηφισιά, Νέα Ερυθραία, Εκάλη, Πεντέλη, Μελίσσια, Φιλοθέη, Ψυχικό, Λυκόβρυση, Πεύκη, Ελληνικό, Αργυρούπολη, Νέα Σμύρνη, Ηλιούπολη, Ηράκλειο, Μαρούσι, Άλιμος, Άγιος Δημήτριος, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα, Χαλάνδρι, Παλαιό Φάληρο, Νέα Ιωνία, Μεταμόρφωση κ.λ.π).
 • Στο σύνολο των περιοχών της Περιφέρειας Δυτικής Αττικής και Πειραιώς (Πειραιάς, Ελευσίνα, Ασπρόπυργος, Μάνδρα, Μέγαρα, Μαγούλα κ.λ.π