Πολιτική Απορρήτου

Περισσότερα ΔΕΧΟΜΑΙ
Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας:
Εγγραφείτε εδώ

μελετες βιομηχανικου εξαερισμου

Μελέτες Βιομηχανικού Εξαερισμού

Μελέτες Βιομηχανικού Εξαερισμού

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ εκπονεί εδώ και πάνω από 35 χρόνια Μελέτες Βιομηχανικού Εξαερισμού- Αερισμού για πάσης φύσεως και μεγέθους βιομηχανικά κτήρια, στα οποία απαιτείται να διαθέτουν εξαερισμό και αερισμό (βιομηχανίες τροφίμων, φαρμακοβιομηχανίες , χημικές βιομηχανίες , βιομηχανίες πλαστικών, εργοστάσια και εργαστήρια μεταλλικών κατασκευών, ναυπηγεία σκαφών αναψυχής , βιομηχανίες χρωμάτων και γενικότερα σε βιομηχανίες όπου υπάρχει έντονη παραγωγή αέριων ρύπων είτε αυτοί αποτελούνται από σκόνες είτε από επικίνδυνες αέριες πτητικές ενώσεις κ.λ.π) , διαθέτοντας ένα πλήρως οργανωμένο και άριστα καταρτισμένο Τεχνικό Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών.

Βασικός στόχος των συστημάτων βιομηχανικού εξαερισμού – αερισμού είναι η απαλλαγή των εσωτερικών χώρων παραγωγής μιας βιομηχανικής μονάδας από επικίνδυνους για την υγεία των εργαζομένων ρύπους που εκλύονται εντός αυτών των χώρων από διάφορες βιομηχανικές δραστηριότητες ,είτε αυτοί αφορούν σκόνες, κάπνα, οσμές ή αναθυμιάσεις επικίνδυνων πτητικών χημικών ουσιών (VOCS) καθώς και η απόρριψη των ρύπων στο περιβάλλον με ασφαλή τρόπο έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι όποιες επιβαρύνσεις σε αυτό.

Ο σχεδιασμός των συστημάτων βιομηχανικού εξαερισμού δεν βασίζεται σε ένα συνιστώμενο από κάποια πρότυπα οι προδιαγραφές αριθμό ανανεώσεων του αέρα των χώρων αυτών, όπως γίνεται στα άλλα συστήματα εξαερισμού- αερισμού για επαγγελματικά κτήρια ή κτήρια κατοικίας . Ο σχεδιασμός των συστημάτων βιομηχανικού εξαερισμού αερισμού είναι εξαιρετικά πιο περίπλοκος και βασίζεται αφενός στις οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης των εργαζόμενων σε διάφορους χημικούς παράγοντες, το μέγιστο αναπνεύσιμο επιτρεπτό κλάσμα αιωρουμένων σωματιδίων από τους εργαζόμενους εντός των χώρων του εργοστασίου καθώς και τις οριακές τιμές απαερίων και διάχυτων εκπομπών προς το περιβάλλον όπως αυτές προσδιορίζονται από την κείμενη Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία. Πέραν αυτών όταν παράλληλα απαιτούνται για τους χώρους αυτούς και συγκεκριμένες συνθήκες θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας και κατά συνέπεια παράλληλα με τα συστήματα εξαερισμού – αερισμού, συστήματα κλιματισμού ( ψύξη – θέρμανση) ο σχεδιασμός καθίσταται ακόμα πιο απαιτητικός και περίπλοκος.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ με βασικό εφόδιο την πολυετή εμπειρία της από το 1986 στον τομέα του Βιομηχανικού Εξαερισμού - Αερισμού τόσο σε επίπεδο μελέτης όσο και σε επίπεδο κατασκευής και σε συνδυασμό με την συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση σε νέες σύγχρονες και εξελιγμένες τεχνικές και μεθόδους καθώς και με σημαντικές επενδύσεις που γίνονται συνεχώς σε προηγμένα λογισμικά σχεδιασμού σύγχρονων συστημάτων εξαερισμού δύναται να προσφέρει Μελέτες Βιομηχανικού Εξαερισμού-Αερισμού που καλύπτουν απόλυτα τις παραπάνω απαιτήσεις και ανάγκες και πραγματικά μπορούν να κάνουν την διαφορά βάζοντας τις βάσεις για τη κατασκευή ενός συστήματος εξαερισμού-αερισμού που θα επιτυγχάνει :

 • Βέλτιστες συνθήκες καθαρότητας του αέρα στους εσωτερικούς χώρους κάθε κτηρίου.
 • Προστασία του περιβάλλοντος από την ρύπανση από αέριους ρύπους.
 • Πλήρη συμμόρφωση με τους Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία και κανονισμούς για τους εσωτερικούς χώρους και το περιβάλλον.
 • Μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και χαμηλό λειτουργικό κόστος.
 • Υψηλά επίπεδα αυτοματισμού τόσο για την ευκολία χειρισμών και εξυπηρετήσεων όσο και για την καταγραφή και τον έλεγχος των ενεργειακών καταναλώσεων.
 • Βέλτιστη λειτουργικότητα.
 • Υψηλή αισθητική .
 • Ποιοτική και οικονομική κατασκευή (value for money).
 • Υψηλή τεχνολογική στάθμη που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις
 • Πλήρης εναρμόνιση στις πιο σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις
 • Επιλογή αξιόπιστου εξοπλισμού
 • Ευκολία στην λειτουργία, στην χρήση και στην συντήρηση

Ειδικότερα η ΑΝΑΔΡΑΣΗ εκπονεί Μελέτες Βιομηχανικού Εξαερισμού - Αερισμού που αφορούν όλους τους γνωστούς τύπους εγκαταστάσεων όπως:

Απλά συστήματα βιομηχανικού κεντρικού εξαερισμού - αερισμού τα οποία περιλαμβάνουν φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες (fan section) απαγωγής του εσωτερικού αέρα και προσαγωγής νωπού εξωτερικού αέρα μέσω μεταλλικών αεραγωγών (κανάλια) και στομίων (περσίδες) απαγωγής και προσαγωγής αέρα.

μελετες εξαερισμου βιομηχανικων χωρων
Μελέτες Εξαερισμού Βιομηχανικών Χώρων - Απλά Συστήματα Κεντρικού Εξαερισμού: Click this image to zoom
fan section
Μονάδες Εξαερισμού - Fan Section: Click this image to zoom
μελετες βιομηχανικου εξαερισμου - καναλια
Μελέτες Βιομηχανικού Εξαερισμού - Κανάλια: Click this image to zoom

Συστήματα κεντρικού βιομηχανικού εξαερισμού - αερισμού με φιλτράρισμα του αέρα περιλαμβάνουν φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες (fan section) απαγωγής του εσωτερικού αέρα και προσαγωγής νωπού εξωτερικού αέρα, μονάδες φίλτρων για το φιλτράρισμα είτε του προσαγόμενου νωπού αέρα είτε και του απαγόμενου από τον εσωτερικό χώρο αέρα, μεταλλικούς αεραγωγούς (κανάλια) και στόμια απαγωγής και προσαγωγής αέρα καθώς και διάφορα χειριστήρια ή αισθητήρες ρύπανσης για τον έλεγχο της λειτουργίας της εγκατάστασης.

μοναδες φιλτρων ενεργου ανθρακα
Μελέτες Κεντρικού Βιομηχανικού Εξαερισμού με Μονάδες Φίλτρων: Click this image to zoom
εγκαταστασεις εξαερισμου βιομηχανικες - μελετες
Μελέτες Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Εξαερισμού: Click this image to zoom
μελετες βιομηχανικων συστηματων εξαερισμου
Μελέτες Βιομηχανικών Συστημάτων Εξαερισμού: Click this image to zoom

Συστήματα κεντρικού βιομηχανικού εξαερισμού - αερισμού με πλήρη διαχείριση και επεξεργασία του αέρα ανάλογα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε εγκατάστασης (θέρμανση , κλιματισμός, πρόψυξη ή προθέρμανση, free cooling, εναλλαγή θερμότητας προσαγόμενου - απαγόμενου αέρα, ύγρανση ή αφύγρανση, φιλτράρισμα κ.λ.π.).

κεντρικες κλιματιαστικες μοναδες - εξαερισμος
IΜελέτες Συστημάτων Κεντρικού Βιομηχανικού Εξαερισμού - Πρόψυξη - Προθέρμανση - Πλήρης Διαχείριση - Επεξεργασία Αέρα με ΚΚΜ: Click this image to zoom

Συστήματα εξαερισμού - αερισμού βιομηχανικών εγκαταστάσεων - βιομηχανικός εξαερισμός - αερισμός (συστήματα αποκονίωσης και εξαερισμού με βιομηχανικά φίλτρα, συστήματα αποκονίωσης με διαχωρισμό (φιλτροκυκλώνες/αεροφράκτες), συστήματα διαχείρισης βιομηχανικών αερίων ρύπων.

μελετες βιομηχανικου εξαερισμου
Μελέτες Βιομηχανικού Εξαερισμού: Click this image to zoom
βιομηχανικα συστηματα αποκονιωσης
Μελέτες Εξαερισμού Βιομηχανικών Συστημάτων Αποκονίωσης - Φιλτροκυκλώνες: Click this image to zoom

Σύμφωνα με την 49731/2010 Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 498 ΑΑΠ/23.11.2010) με την οποία τροποποιείται το άρθρο 25 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 380/Δ/1997) η εκπόνηση μελέτης εξαερισμού είναι υποχρεωτική στα πλαίσια της έκδοσης της οικοδομικής αδείας για όλα τα νέα αλλά και ριζικά ανακαινιζόμενα κτήρια του τριτογενούς τομέα με επιφάνεια πάνω από 50 τ.μ. (επαγγελματικά κτήρια, καταστήματα, κτήρια γραφείων, πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία, κτήρια συνάθροισης κοινού, κτήρια εκπαίδευσης, κτήρια αθλητικών εγκαταστάσεων, σούπερ μάρκετ, δημόσια κτήρια, νοσοκομεία κ.λ.π.).

Πέραν αυτού η Μελέτη Βιομηχανικού Εξαερισμού - Αερισμού για την κατασκευή οιανδήποτε συστήματος εξαερισμού και αερισμού σε βιομηχανικό χώρο , αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή αυτού του είδους των εγκαταστάσεων. Μέσω της μελέτης εξαερισμού - αερισμού είναι δυνατόν να επιτευχθούν οι βασικοί στόχοι κάθε τέτοιας εγκατάστασης που είναι η μέγιστη καθαρότητα του αέρα, η σωστή κίνηση του αέρα στον χώρο χωρίς ενοχλητικά ρεύματα, ανεκτές από το άνθρωπο συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας, όσο το δυνατόν μικρότερη εκπομπή θορύβου, ορθή κατασκευή, χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση και κατά συνέπεια οικονομική λειτουργία, πρόληψη λειτουργικών προβλημάτων και βλαβών καθώς και βέλτιστο τεχνικοοικονομικά κόστος κατασκευής.

Η εκπόνηση των μελετών εξαερισμού-αερισμού από την ΑΝΑΔΡΑΣΗ γίνεται αποκλειστικά με την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και την υποστήριξη σύγχρονου σχεδιαστικού και υπολογιστικού λογισμικού (INTELICAD,4M ADAPT, 4M AUTOFINE) καθώς και άλλων ειδικών πιστοποιημένων εξειδικευμένων λογισμικών μελέτης εγκαταστάσεων εξαερισμού-αερισμού.

Σε κάθε μελέτη εξαερισμού-αερισμού που εκπονείται από την ΑΝΑΔΡΑΣΗ περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Αναλυτικό τεύχος με τους υπολογισμούς των απαιτήσεων σε εξαερισμό - αερισμό του κάθε χώρου ή της εκάστοτε επαγγελματικής ή βιομηχανικής εγκατάστασης.
 • Αναλυτικό τεύχος υπολογισμού των δικτύων αεραγωγών και επιλογής του απαιτούμενου εξοπλισμού (μονάδες αερισμού - εξαερισμού, ανεμιστήρες, στόμια προσαγωγής, απαγωγής και ανακυκλοφορίας αέρα, μονάδες ανάκτησης θερμότητας, φίλτρα αέρα κ.λ.π.).
 • Αναλυτικό τεύχος τεχνικής περιγραφής και τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευής.
 • Πλήρες τεύχος με τον απαιτούμενο εξοπλισμό.
 • Τεύχος προσφοράς συνεργείου.
 • Πλήρη και αναλυτικά σχέδια των εγκαταστάσεων (κατόψεις εγκαταστάσεων, ηλεκτρολογικά σχέδια κίνησης και αυτοματισμού των συστημάτων εξαερισμού - αερισμού, κατασκευαστικές λεπτομέρειες).

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ εκτός από την εκπόνηση της Μελέτης Βιομηχανικού Εξαερισμού-Αερισμού μπορεί να αναλάβει είτε την πλήρη κατασκευή των εγκαταστάσεων βιομηχανικού εξαερισμού προσφέροντας παράλληλα και το σύνολο του απαιτούμενου εξοπλισμού εξαερισμού, είτε την επίβλεψη της κατασκευής, αν ο εκάστοτε πελάτης επιθυμεί να αναθέσει το έργο σε άλλο εργολάβο.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ έχει να επιδείξει ένα πολύ σημαντικό αριθμό Μελετών Βιομηχανικού Εξαερισμού-Αερισμού που έχει εκπονήσει από το 1986 μέχρι και σήμερα.

Πελάτες της ΑΝΑΔΡΑΣΗ είναι κυρίως βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις πάσης φύσεως που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστεύτηκαν την ΑΝΑΔΡΑΣΗ και με τους οποίος έχουν οικοδομηθεί μακροχρόνιες και σταθερές σχέσεις εμπιστοσύνης