Πολιτική Απορρήτου

Περισσότερα ΔΕΧΟΜΑΙ
Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας:
Εγγραφείτε εδώ

βιομηχανικη θερμανση

Βιομηχανική Θέρμανση

Βιομηχανική Θέρμανση

H ΑΝΑΔΡΑΣΗ δραστηριοποιείται στη Βιομηχανική Θέρμανση από το 1986 και αναλαμβάνει Εγκαταστάσεις Βιομηχανικής Θέρμανσης για πάσης φύσεως Βιομηχανικά Κτήρια αποτελώντας μια από τις πλέον αξιόπιστες και έμπειρες τεχνικές εταιρείες στην κατασκευή Εγκαταστάσεων Βιομηχανικής Θέρμανσης και προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες (μελέτη , κατασκευή, προμήθεια εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη, συντήρηση) , διαθέτοντας ένα πλήρως οργανωμένο και άριστα καταρτισμένο Τμήμα Κατασκευής Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων αποτελούμενο από Μηχανολόγους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς με πολυετή εμπειρία καθώς και έμπειρα και άριστα καταρτισμένα και οργανωμένα συνεργεία (υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, ψυκτικοί, καυστηρατζήδες κ.λ.π ) τα οποία διαθέτουν ότι πιο σύγχρονο υπάρχει από πλευράς μηχανικού εξοπλισμού και εργαλείων.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ εγγυάται για μια ασφαλή και αξιόπιστη εγκατάσταση Βιομηχανικής Θέρμανσης βιομηχανικού χώρου που θα κατασκευαστεί από τα εξειδικευμένα συνεργεία της με βάση εμπεριστατωμένη και σοβαρή μελέτη θέρμανσης, θα είναι απόλυτα σύμφωνη με τους κανονισμούς, θα διαθέτει αξιόπιστο εξοπλισμό και υλικά και προ παντός θα λειτουργεί πολύ οικονομικά.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ με βασικό εφόδιο την πολυετή εμπειρία της από το 1986 στον τομέα της Θέρμανσης και σε συνδυασμό με την συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση των Μηχανικών της και των Τεχνικών της σε νέες σύγχρονες και εξελιγμένες τεχνικές και μεθόδους καθώς και με σημαντικές επενδύσεις που γίνονται συνεχώς σε μηχανικό εξοπλισμό και εργαλεία δύναται να προσφέρει Εγκαταστάσεις Βιομηχανικής Θέρμανσης που καλύπτουν απόλυτα τις παραπάνω απαιτήσεις και ανάγκες και πραγματικά μπορούν να κάνουν την διαφορά επιτυγχάνοντας :

 • Βέλτιστες συνθήκες θερμικής άνεσης.
 • Μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και χαμηλό λειτουργικό κόστος.
 • Υψηλά επίπεδα αυτοματισμού τόσο για την ευκολία χειρισμών και εξυπηρετήσεων όσο και για την καταγραφή και τον έλεγχος των ενεργειακών καταναλώσεων.
 • Βέλτιστη λειτουργικότητα.
 • Υψηλή αισθητική.
 • Ποιοτική και οικονομική κατασκευή (valueformoney).
 • Υψηλή τεχνολογική στάθμη που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις.
 • Πλήρης εναρμόνιση στις πιο σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις.
 • Επιλογή αξιόπιστου εξοπλισμού.
 • Ευκολία στην λειτουργία, στην χρήση και στην συντήρηση.
 • Προστασία του περιβάλλοντος και πράσινο οικολογικό αποτύπωμα.

Με την ανάθεση της υλοποίησης της εγκατάστασης Βιομηχανικής Θέρμανσης οιανδήποτε βιομηχανικού χώρου στην ΑΝΑΔΡΑΣΗ διασφαλίζετε:

 • Αξιόπιστη και σίγουρη εγκατάσταση πλήρως ασφαλή και χωρίς να παρουσιάζει προβλήματα δυσλειτουργίας και απαιτήσεις συνεχών συντηρήσεων και επισκευών.
 • Αξιόπιστο και ποιοτικό εξοπλισμό και υλικά κατασκευής των εγκαταστάσεων τα οποία έχουν επιλεγεί με βάση την πολυετή γνώση και εμπειρία μας, ώστε να ανταποκρίνονται πραγματικά σε αυτό που ζητούν οι πελάτες μας ‘’ ΠΟΙΟΤΗΤΑ-ΕΓΓΥΗΣΗ-ΚΑΛΗ ΤΙΜΗ-AFTER SALES’’.
 • Πλήρη και καθολική τεχνική υποστήριξη για την εγκατάσταση, την ρύθμιση, την λειτουργία και το Service.

Η θέρμανση βιομηχανικών χώρων αποτελεί αποδεδειγμένα μια από τις πλέον απαιτητικές εφαρμογές θέρμανσης καθώς πρέπει αφενός να ικανοποιηθούν οι ιδιαιτερότητες και οι ανάγκες του εκάστοτε χώρου και αφετέρου να διασφαλιστεί η μέγιστη απόδοση και κατά συνέπεια η μεγαλύτερη δυνατή οικονομία στην λειτουργία.

Στο τομέα της Βιομηχανικής Θέρμανσης δεν υπάρχουν έτοιμες λύσεις. Η κάθε περίπτωση βιομηχανικού χώρου είναι ξεχωριστή και ως τέτοια αντιμετωπίζεται από την ΑΝΑΔΡΑΣΗ με στόχο πάντα το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα τόσο από πλευράς επίτευξης των βέλτιστων συνθηκών όσο και από πλευράς απόδοσης και οικονομικής λειτουργίας.

Η επιλογή της κατάλληλης λύσης για την θέρμανση ενός βιομηχανικού χώρου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως :

 • Το είδος της δραστηριότητας.
 • Το μέγεθος (διαστάσεις, εμβαδόν, ύψος).
 • Οι διατιθέμενοι χώροι για την εγκατάσταση του εξοπλισμού.
 • Η διαρρύθμιση και η .• Ο μέγιστος αναμενόμενος πληθυσμός εντός του βιομηχανικού κτηρίου.
 • Η γεωγραφική θέση και ο προσανατολισμός.
 • Το είδος και η ποιότητα των δομικών του στοιχείων καθώς και των ανοιγμάτων (τοίχοι, κουφώματα, τζαμαρίες κ.λ.π) .
 • Το ωράριο λειτουργίας .
 • Απαιτήσεις σε εξαερισμό και αερισμό.
 • Πιθανός εξοπλισμός που επηρεάζει την λειτουργία των εγκαταστάσεων θέρμανσης (φωτιστικά σώματα, μηχανολογικός εξοπλισμός).

Οι παραπάνω παράγοντες λαμβάνονται υπόψη κατά το στάδιο της μελέτης ώστε να επιλεγεί το καταλληλότερο σύστημα για τον εκάστοτε βιομηχανικό χώρο.

Παρακάτω γίνεται αναφορά σε μερικές από τις περισσότερο συνήθεις λύσεις θέρμανσης βιομηχανικών χώρων.Εκτός από τις λύσεις αυτές η ΑΝΑΔΡΑΣΗ δύναται να σχεδιάσει και να υλοποιήσει πολλές ακόμα παραλλαγές εγκαταστάσεων θέρμανσης για βιομηχανικούς χώρους προσαρμοσμένες στις πραγματικές ανάγκες και απαιτήσεις.

Κεντρικό Σύστημα Θέρμανσης με αερολέβητα

Το σύστημα αυτό παρέχει μόνο θέρμανση και για την κάλυψη των θερμικών αναγκών χρησιμοποιείται αερολέβητας ο οποίος συνήθως διασυνδέεται με δίκτυο αεραγωγών για την διανομή του αέρα στον χώρο. Ο αερολέβητας εξυπηρετεί τόσο τα θερμικά φορτία του χώρου από απώλειες τοιχωμάτων και κουφωμάτων όσο και τα θερμικά φορτία του εισερχόμενου αέρα μέσω του συστήματος αερισμού. Προκειμένου να μειωθούν οι θερμικές απαιτήσεις για την κάλυψη των φορτίων αερισμού και να μειωθεί το λειτουργικό κόστος συνίσταται να εγκαθίσταται σύστημα εξαερισμού - αερισμού με εναλλάκτη θερμότητας αέρα - αέρα για μερική ανάκτηση της θερμότητας.

βιομηχανικη θερμανση - αερολεβητες
Κεντρικό Σύστημα Βιομηχανικής Θέρμανσης -Αερολέβητας: Click this image to zoom

Κεντρικό Σύστημα Θέρμανσης με αερολέβητα

Το κρίσιμο σημείο για το εν λόγω σύστημα είναι η σωστή επιλογή του αερολέβητα, ο οποίος εκτός από την κατάλληλη ισχύ που θα πρέπει να έχει προκειμένου να ανταποκρίνεται στα ζητούμενα θερμικά φορτία, θα πρέπει παράλληλα να διαθέτει και ανεμιστήρα που θα μπορεί να υπερνικά τις τριβές του δικτύου των αεραγωγών με τους οποίους θα συνδεθεί. Στα συστήματα θέρμανσης με αερολέβητα ο υπολογισμός του αερολέβητα θα πρέπει να γίνει υποχρεωτικά βάσει μελέτης από ειδικό μηχανικό, ο οποίος θα υπολογίσει και θα δώσει στον κατασκευαστή τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αερολέβητα που απαιτείται για την εκάστοτε περίπτωση βιομηχανικού χώρου. Εν κατακλείδι ο αερολέβητας που πρόκειται να συνδεθεί με δίκτυο αεραγωγών πάντα κατασκευάζεται κατά παραγγελία.

Οι αερολέβητες μπορούν να λειτουργήσουν με καυστήρες φυσικού αερίου, υγραερίου και πετρελαίου. Μεγαλύτερη οικονομία επιτυγχάνεται με την χρήση φυσικού αερίου και εν συνεχεία με υγραέριο με τελευταίο το πετρέλαιο. Για επίτευξη μέγιστης οικονομίας στην λειτουργία της εγκατάστασης, ανεξάρτητα από το είδος καυσίμου που θα επιλεγεί καλό θα είναι ο καυστήρας που θα εγκατασταθεί στον αερολέβητα να είναι δύο βαθμίδων. Για την λειτουργία με φυσικό αέριο απαιτείται να υπάρχει στην περιοχή δίκτυο φυσικού αερίου και να κατασκευαστεί εγκατάσταση φυσικού αερίου ενώ για την λειτουργία με υγραέριο απαιτείται κατασκευή εγκατάστασης υγραερίου με δεξαμενή υγραερίου.

Η συγκεκριμένη λύση θέρμανσης με αερολέβητα είναι μια αρκετά καλή και οικονομική λύση από πλευράς κατασκευής και εξοπλισμού, κατάλληλη κυρίως για μεσαίου μεγέθους βιομηχανικούς χώρους για τα οποίους απαιτείται μόνο θέρμανση και δεν υπάρχουν σοβαρές απαιτήσεις εξαερισμού και αερισμού. Το εν λόγω σύστημα θέρμανσης μπορεί να θερμάνει πολύ γρήγορα ένα χώρο, γεγονός που είναι το βασικό ζητούμενο σε βιομηχανικούς χώρους. Το κόστος λειτουργίας του, εφόσον σχεδιαστεί σωστά και επιλεγεί ο κατάλληλος κατά περίπτωση εξοπλισμός είναι αρκετά ικανοποιητικό, κυρίως όταν ο καυστήρας του αερολέβητα καίει φυσικό αέριο ή υγραέριο.

Κεντρικό Σύστημα Κλιματισμού Θέρμανσης - Ψύξης με νερό

βιομηχανικη θερμανση - ψυξη
Κεντρικό Σύστημα Κλιματισμού Θέρμανσης _ Ψύξης - Αντλία Θερμότητας: Click this image to zoom
βιομηχανικη θερμανση λεβητας
Βιομηχανική Θέρμανση - Λέβητας Αερίου : Click this image to zoom
βιομηχανικη θερμανση εναλλακτης ατμου
Βιομηχανικής Θέρμανση - Εναλλάκτης Ατμού - Νερού: Click this image to zoom
κεντρικη βιομηχανικη θερμανση
Βιομηχανική Θέρμανση - Ψύξη - Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες: Click this image to zoom
καναλατες μοναδες - βιομηχανικη θερμανση
Βιομηχανική Θέρμανση - Ψύξη Καναλάτες Κλιματιστικές Μονάδες: Click this image to zoom
βιομηχανικη θερμανση - συστηματα αεραγωγων
Αεραγωγοί - Κανάλια Βιομηχανικής Θέρμανσης - Ψύξης: Click this image to zoom

Κεντρικό Σύστημα Κλιματισμού Θέρμανσης - Ψύξης με Νερό

Tο σύστημα αυτό έχει την δυνατότητα να παρέχει θέρμανση κατά του χειμερινούς μήνες και ψύξη κατά τους θερινούς. Στο σύστημα αυτό για την κάλυψη των θερμικών ή ψυκτικών αναγκών χρησιμοποιούνται τοπικές κλιματιστικές μονάδες νερού (fan coils δαπέδου ή κρυφά ψευδοροφής, καναλάτες μονάδες νερού ψευδοροφής, κασέτες νερού κ.λ.π) σε συνδυασμό με κεντρικές κλιματιστικές μονάδες νερού για την επεξεργασία του αέρα, οι οποίες κάνουν ταυτόχρονα πολλές λειτουργίες (εξαερισμό, αερισμό, ανάκτηση θερμότητας, θέρμανση ή ψύξη του προσαγόμενου στον χώρο αέρα, φιλτράρισμα, ύγρανση ή αφύγρανση).

Μια παραλλαγή του συστήματος αυτού είναι να μην χρησιμοποιηθούν καθόλου τοπικές κλιματιστικές μονάδες και όλη την διαχείριση των φορτίων να την αναλάβει η κεντρική κλιματιστική μονάδα.

Σε αυτά τα συστήματα η παροχή θέρμανσης μπορεί να γίνει είτε από λέβητα φυσικού αερίου, ή υγραερίου, ή πετρελαίου η από κάποιο ατμολέβητα αν βιομηχανική εγκατάσταση διαθέτει κάτι τέτοιο για την εξυπηρέτηση άλλων λειτουργικών της αναγκών. Αν υπάρχει ταυτόχρονα και απαίτηση ψύξης τότε υποχρεωτικά θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί είτε αντλία θερμότητας αέρα - νερού ψύξης θέρμανσης είτε ψύκτης νερού σε συνδυασμό με οιανδήποτε τύπο λέβητα.

Η συγκεκριμένη λύση είναι ιδανική για μεγάλους βιομηχανικούς χώρους με σοβαρές απαιτήσεις σε εξαερισμό και αερισμό . Το κόστος λειτουργίας τους, εφόσον σχεδιαστούν σωστά και επιλεγεί ο κατάλληλος κατά περίπτωση εξοπλισμός, είναι χαμηλό ενώ το κόστος κατασκευής και εξοπλισμού είναι σχετικά υψηλότερο από αλλά συστήματα.

θερμανση - βιομηχανικες κεντρικες κλιματιστικες
Βιομηχανική Θέρμανση - Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες : Click this image to zoom
κεντρικη βιομηχανικη - θερμανση - εξαερισμος
Κεντρική Βιομηχανική - Θέρμανση - Εξαερισμός: Click this image to zoom

Σύστημα Βιομηχανικής Θέρμανσης μέσω φορητών θερμαντικών τύπου κανονάκι πετρελαίου ή υγραερίου

 κανονακι πετρελαιου - βιομηχανικη θερμανση
Βιομηχανική Θέρμανση - Κανονάκι Πετρελαίου : Click this image to zoom
 κανονακι υγραεριου - βιομηχανικη θερμανση
Βιομηχανική Θέρμανση - Κανονάκι Υγραερίου : Click this image to zoom

Σύστημα Βιομηχανικής Θέρμανσης μέσω φορητών θερμαντικών τύπου κανονάκι πετρελαίου ή υγραερίου

Τα κανονάκια πετρελαίου είναι φορητά θερμαντικά σώματα τα οποία λειτουργούν με πετρέλαιο που τοποθετείται στο ρεζερβουάρ που διαθέτουν. Εγκαθίστανται συνήθως έξω από τον χώρο που πρόκειται να θερμάνουν και συνδέονται με εύκαμπτους αεραγωγούς που μεταφέρουν τον θερμό αέρα μέσα στον χώρο. Κατά συνέπεια μπορούν να τροφοδοτήσουν εσωτερικούς βιομηχανικούς χώρους .

Το κόστος κατασκευής και προμήθειας εξοπλισμού για το σύστημα αυτό είναι σχετικά χαμηλό και το κόστος λειτουργίας, λόγω του υψηλού βαθμού απόδοσης των συσκευών, κυμαίνεται σε σχετικά ικανοποιητικά επίπεδα. Το σύστημα είναι αποδοτικό και ασφαλές καθώς οι συσκευές τοποθετούνται έξω από τον χώρο και δεν απαιτούνται κάποια ειδικά μέτρα πυρασφάλειας.

Τα συστήματα αυτά είναι κατάλληλα για μικρούς βιομηχανικούς, βιοτεχνικούς χώρους και επαγγελματικά εργαστήρια.

Τα κανονάκια υγραερίου είναι φορητά θερμαντικά σώματα τα οποία λειτουργούν με υγραέριο είτε μέσω τοπικών φιαλών υγραερίου ( μία για κάθε θερμαντικό κανονάκι)_ είτε μέσω δικτύου υγραερίου από δεξαμενή υγραερίου Εγκαθίστανται εσωτερικά στον χώρο που πρόκειται να θερμάνουν.

Τα συστήματα αυτά είναι κατάλληλα για μικρούς βιομηχανικούς, βιοτεχνικούς χώρους και επαγγελματικά εργαστήρια υπό την προϋπόθεση ότι οι χώροι αυτοί αερίζονται πολύ καλά ( υπάρχουν δηλαδή πόρτες και παράθυρα που βρίσκονται μόνιμα ανοιχτά προς τον περιβάλλοντα χώρο) . Για την εγκατάσταση τέτοιου είδους συστημάτων απαιτούνται ειδικά μέτρα πυρασφάλειας (ανιχνευτές υγραερίου 0 ηλεκτροβάνες ασφαλείας κ.λ.π )

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ έχει καταξιωθεί στον τομέα των Εγκαταστάσεων Βιομηχανικής Θέρμανσης μέσω ενός σημαντικού αριθμού έργων που έχει να επιδείξει από το 1986 μέχρι και σήμερα.

Πελάτες της ΑΝΑΔΡΑΣΗ είναι πάσης φύσεως βιομηχανικές επιχειρήσεις καθώς και τεχνικά γραφεία Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών, που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστεύτηκαν την ΑΝΑΔΡΑΣΗ και με τους οποίος έχουν οικοδομηθεί μακροχρόνιες και σταθερές σχέσεις εμπιστοσύνης.