Εταιρία
Υπηρεσίες
Προϊόντα
Πελάτες
Έργα
Συνεργάτες
Πληροφορίες
Επικοινωνία
Σύνδεσμοι
Sitemap
 

Δ.Παπανικολάου 12

19400 ΚΟΡΩΠΙ, ΑΤΤΙΚΗ

ΤΗΛ & ΦΑΞ: 210 6020152

GSM: 693 6020152

Email:

Η Eταιρία

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ είναι Τεχνική και Εμπορική Εταιρία η οποία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και συγκεκριμένα :

Τολιας Παναγιωτης

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ αποτελεί Ατομική Επιχείρηση του Παναγιώτη Ε. Τόλια Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το 1983, κάτοχου εργοληπτικού πτυχίου για έργα Ηλεκτρομηχανολογικά και Βιομηχανικά Ενεργειακά, εγγεγραμμένου στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) από το 1991 καθώς και Ενεργειακού Επιθεωρητή από το 2010, με πολυετή εμπειρία σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της ΑΝΑΔΡΑΣΗ και με εξειδιίκευση στο Ενεργειακό και Βιομηχανικό τομέα καθώς και στους τομείς της Βιομηχανικής Ψύξης και των Κεντρικών Συστημάτων Κλιματισμού - Εξαερισμού - Θέρμανσης και Πυρασφάλειας .

 

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ ιδρύθηκε το έτος 1985 με κύριο αντικείμενο έως το έτος 2000 την εκπόνηση Ηλεκτρομηχανολογικών και Βιομηχανικών - Ενεργειακών Μελετών. Από το έτος 2000 προστέθηκε στις δραστηριότητες της ΑΝΑΔΡΑΣΗ και ο τομέας των κατασκευών ενώ από το 2011 η ΑΝΑΔΡΑΣΗ δραστηριοιείται και στο τομέα του Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου Ηλεκτρομηχανολογικών Εξοπλισμών.

 

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ διαθέτει ιδιόκτητες κτηριακές εγκαταστάσεις στο Κορωπί Αττικής οδός Δ. Παπανικολάου 12 στις οποίες στεγάζονται τα γραφεία της επιχείρησης καθώς εμπορική έκθεση.

 

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ από το 1985 μέχρι σήμερα έχει να επιδείξει ένα πολύ σημαντικό αριθμό από Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα και Εγκαταστάσεις σε κάθε είδους κτίρια (επαγγελματικά, βιομηχανικά, κατοικίας κ.λ.π.), Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες για αδειοδοτήσεις κατασκευής κτιρίων και λειτουργίας επιχειρήσεων καθώς και Ηλεκτρομηχανολογιές Μελέτες εφαρμογής για κατασκευές ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε κτίρια και βιομηχανίες.

 

Το πελατολόγιο της ΑΝΑΔΡΑΣΗ αποτελείται τόσο από επιχειρήσεις πάσης φύσεως (βιομηχανίες, εμπορικές, παροχής υπηρεσιών, μαζικής εστίασης, τουριστικές - ξενοδοχειακές, τράπεζες, κατασκευαστικές εταιρίες, τεχνικά γραφεία οικοδομικών έργων, ελεύθερους επαγγελματίες κ.λ.π) όσο και από ιδιώτες.