Πολιτική Απορρήτου

Περισσότερα ΔΕΧΟΜΑΙ
Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας:
Εγγραφείτε εδώ

αναδραση τεχνικη εταιρεια

ΑΝΑΔΡΑΣΗ

Τεχνική - Εμπορική
Ηλεκτρομηχανολογικών & Ενεργειακών Εφαρμογών

Ανάδραση

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ είναι Τεχνική και Εμπορική Εταιρεία από τις πλέον καταξιωμένες Τεχνικές Εταιρείες στο τομέα εφαρμογών και έργων ειδικότητας Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ( Ηλεκτρομηχανολογικές – Ενεργειακές Μελέτες, Εγκαταστάσεις, Άδειες , Κατασκευές) και εμπορία Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού.Ιδρύθηκε το 1986 και παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες, μελέτες, έργα, εγκαταστάσεις, συντηρήσεις και εξοπλισμούς σε επιχειρήσεις πάσης φύσεως καθώς και σε ιδιώτες κατέχοντας σήμερα πρωταγωνιστική θέση τον τομέα των Ηλεκτρομηχανολογικών, Βιομηχανικών και Ενεργειακών Εφαρμογών.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και συγκεκριμένα :

 • Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες, Κατασκευές και Προμήθεια Ηλεκτρομηχανολογικού και Ενεργειακού Εξοπλισμού κάθε είδους Ηλεκτρομηχανολογικών και Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων (Θέρμανση, Κλιματισμός, Φυσικό Αέριο, Υγραέριο, Εξοικονόμηση Ενέργειας, ΚΕΝΑΚ, Ψυκτικοί Θάλαμοι, Βιομηχανική Ψύξη , Πυρασφάλεια, Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, Υποσταθμοί Μέσης Τάσης, Δομημένη Καλωδίωση, Επαγγελματικός Φωτισμός, Συστήματα Ασφαλείας, Εγκαταστάσεις Ατμού, Βιομηχανικά Υδραυλικά, Υδραυλικές Εγκαταστάσεις, Πισίνες, Παθητική Πυροπροστασία, Θερμομόνωση, Ηχομόνωση κ.λπ.) σε κάθε είδους κτήρια ( Βιομηχανικά, Επαγγελματικά, Οικιστικά).
 • Κατασκευές και Ανακαινίσεις Βιομηχανικών, Επαγγελματικών και Οικιστικών κτηρίων.
 • Μελέτες για την Έκδοση Αδειών Δόμησης Κτηρίων και Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας Βιομηχανιών, Επαγγελματικών Εργαστηρίων, Περιβαλλοντολογικών Επιπτώσεων Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων, Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Συνεργείων, Αποθηκών, Πάρκινγκ Αυτοκινήτων, Πλυντηρίων Αυτοκινήτων, Αρτοποιείων, Γυμναστηρίων, Παιδικών Σταθμών, Φροντιστηρίων κ.λ.π.).
 • Ηλεκτρομηχανολογικές - Ενεργειακές Μελέτες, Κατασκευές και Προμήθεια Εξοπλισμού Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ( Φωτοβολταϊκά, Ηλιακά – Ηλιοθερμικά Συστήματα, Αντλίες Θερμότητας, Γεωθερμία Ανεμογεννήτριες ).
 • Ενεργειακές Μελέτες, Κατασκευές και Προμήθεια Εξοπλισμού για την Ενεργειακή Αναβάθμιση και την Εξοικονόμηση Ενέργειας σε κτήρια (Ξενοδοχεία, Βιομηχανίες, Επαγγελματικά Κτήρια, Κτήρια Γραφείων, Κατοικίες, Διαμερίσματα) .
 • Υπηρεσίες Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών, Βιομηχανικών και Ενεργειακών Εγκαταστάσεων (Κλιματισμός, Εξαερισμός, Ψυκτικές Εγκαταστάσεις, Πυρασφάλεια, Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, Υδραυλικές Εγκαταστάσεις).
 • Υπηρεσίες Επίβλεψης Λειτουργίας Βιομηχανιών.
 • Υπηρεσίες Επίβλεψης Κατασκευής – Engineering ιδιωτικών και δημοσίων Ηλεκτρομηχανολογικών και Ενεργειακών έργων.
 • Υπηρεσίες Τεχνικού και Ενεργειακού Συμβούλου Επιχειρήσεων.
 • Υπηρεσίες Ενεργειακού Επιθεωρητή – Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης – ΠΕΑ.
 • Υπηρεσίες Επανελέγχου Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων και έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη – ΥΔΕ – Πιστοποιητικά Ηλεκτρολόγου.
 • Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας

Ανάδραση - Τεχνική και Εμπορική Εταιρεία Ηλεκτρομηχανολογικών - Ενεργειακών Εφαρμογών

Δ. Παπανικολάου 12 Κορωπί Αττικής

Παναγιώτης Ε. Τόλιας - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ αποτελεί Επιχείρηση του Παναγιώτη Ε. Τόλια Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το 1983, κάτοχου εργοληπτικού πτυχίου για έργα Ηλεκτρομηχανολογικά και Βιομηχανικά Ενεργειακά, εγγεγραμμένου στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) από το 1991 καθώς και Ενεργειακού Επιθεωρητή από το 2010, με πάνω από 35 χρόνια μελετητική και κατασκευαστική εμπειρία σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της ΑΝΑΔΡΑΣΗ.

παναγιωτης τολιας-ηλεκτρολογος μηχανικος
Παναγιώτης Τόλιας - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός: Click this image to zoom

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ ιδρύθηκε το έτος 1986 με κύριο αντικείμενο έως το έτος 2000 την εκπόνηση Ηλεκτρομηχανολογικών και Βιομηχανικών - Ενεργειακών Μελετών. Από το έτος 2000 προστέθηκε στις δραστηριότητες της ΑΝΑΔΡΑΣΗ και ο τομέας των κατασκευών Ηλεκτρομηχανολογικών και Ενεργειακών Εγκαταστάσεων ενώ από το 2011 η ΑΝΑΔΡΑΣΗ δραστηριοποιείται πλέον και στο τομέα του Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου Ηλεκτρομηχανολογικών Εξοπλισμών σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων της. Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ διαθέτει ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις στο Κορωπί Αττικής οδός Δ. Παπανικολάου 12 στις οποίες στεγάζονται τα γραφεία της επιχείρησης καθώς εμπορική έκθεση.