Πολιτική Απορρήτου

Περισσότερα ΔΕΧΟΜΑΙ
Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας:
Εγγραφείτε εδώ

εξαερισμος φουσκας επαγγελματικης κουζινας

Εξαερισμός Φούσκας
Επαγγελματικής Κουζίνας

Εξαερισμός Φούσκας Επαγγελματικής Κουζίνας

H ΑΝΑΔΡΑΣΗ αναλαμβάνει Εγκαταστάσεις Συστημάτων Εξαερισμού Καπναερίων Φούσκας Επαγγελματικής Κουζίνας και αποτελεί μια από τις πλέον αξιόπιστες και έμπειρες τεχνικές εταιρείες στην κατασκευή τέτοιου είδους εγκαταστάσεων από το 1986, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες (μελέτη , κατασκευή, προμήθεια εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη, συντήρηση) για πάσης φύσεως σε κάθε είδους κτήρια επαγγελματικά κτήρια ( ξενοδοχεία, καταστήματα μαζικής εστίασης, εστιατόρια, ταβέρνες, ψητοπωλεία, σουβλατζίδικα, πιτσαρίες, κέντρα διασκέδασης, καφετέριες, μπαρ κ.λ.π), διαθέτοντας ένα πλήρως οργανωμένο και άριστα καταρτισμένο Τμήμα Κατασκευής Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων αποτελούμενο από Μηχανολόγους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς με πολυετή εμπειρία καθώς και έμπειρα και άριστα καταρτισμένα και οργανωμένα συνεργεία (καναλάδες, ηλεκτρολόγοι, τεχνικοί εγκαταστάσεων εξαερισμού - αερισμού κ.λ.π ) τα οποία διαθέτουν ότι πιο σύγχρονο υπάρχει από πλευράς μηχανικού εξοπλισμού και εργαλείων.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ με βασικό εφόδιο την πολυετή εμπειρία της από το 1986 στον τομέα του εξαερισμού – αερισμού και σε συνδυασμό με την συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση των Μηχανικών της και των Τεχνικών της σε νέες σύγχρονες και εξελιγμένες τεχνικές και μεθόδους καθώς και με σημαντικές επενδύσεις που γίνονται συνεχώς σε μηχανικό εξοπλισμό και εργαλεία δύναται να προσφέρει Εγκαταστάσεις Συστημάτων Εξαερισμού Καπναερίων Φούσκας Επαγγελματικής Κουζίνας που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις και ανάγκες κάθε έργου και πραγματικά μπορούν να κάνουν την διαφορά επιτυγχάνοντας :

 • Βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας των συστημάτων.
 • Πλήρη προστασία και καθαρότητα και απαλλαγή από οσμές, αναθυμιάσεις και κάπνα τόσο του χώρου της επαγγελματικής κουζίνας όσο και όλων των γειτονικών χώρων.
 • Βέλτιστες συνθήκες θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας στους χώρους της επαγγελματικής κουζίνας ή του μαγειρείου εις τρόπον ώστε να επικρατούν εντός αυτών κατάλληλες συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους εντός αυτών.
 • Προστασία του περιβάλλοντος από την ρύπανση από αέριους ρύπους και οσμές.
 • Προστασία από ενοχλητικούς θορύβους τόσο προς το περιβάλλον όσο και εντός του χώρου εργασίας και των γειτονικών με αυτόν χώρων.
 • Πλήρη συμμόρφωση με τους Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία και κανονισμούς για τους εσωτερικούς χώρους και το περιβάλλον.
 • Μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και χαμηλό λειτουργικό κόστος.
 • Υψηλά επίπεδα αυτοματισμού τόσο για την ευκολία χειρισμών και εξυπηρετήσεων όσο και για την καταγραφή και τον έλεγχο των ενεργειακών καταναλώσεων.
 • Υψηλή αισθητική.
 • Ποιοτική και οικονομική κατασκευή (value for money).
 • Υψηλή τεχνολογική στάθμη που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις.
 • Πλήρης εναρμόνιση στις πιο σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις.

Τα συστήματα απαγωγής αποτελούν μια εξαιρετικά σημαντική λειτουργία για τις επαγγελματικές κουζίνες, τα μαγειρεία και τις ψησταριές καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και των ξενοδοχείων.

Η εργασία μέσα στους χώρους αυτούς είναι αρκετά επιβαρυμένη από τις εκλυόμενες οσμές, την κάπνα, την υψηλή θερμοκρασία και την υψηλή υγρασία. Βασικό ζητούμενο σε αυτού του τύπου τις εγκαταστάσεις είναι η ο πλήρης απαλλαγή των χώρων αυτών από οσμές και κάπνα και η μείωση σε ανεκτά όρια της θερμοκρασίας και της σχετικής υγρασίας εντός των χώρων αυτών, αλλά παράλληλα και η αποφυγή διάδοσης των οσμών, της κάπνας, της υψηλής θερμοκρασίας αλλά και της σχετικής υγρασίας στους άλλους χώρους του εκάστοτε επαγγελματικού κτηρίου.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών απαιτείται ο σχεδιασμός και η εγκατάσταση ενός αξιόπιστου και αποδοτικού συστήματος εξαερισμού – αερισμού για τους συγκεκριμένους χώρους.

Υπάρχουν διάφορες τεχνικές και συστήματα εξαερισμού – αερισμού τέτοιων χώρων . Ο περισσότερο συνήθης είναι η χρήση ενός τοπικού συστήματος απαγωγής πάνω από συσκευές της κουζίνας , του μαγειρείου ή της ψησταριάς .Τα συστήματα αυτά στην τεχνική ορολογία λέγονται υπερτιθέμενα καλύμματα αλλά η συνήθης εμπορική τους ονομασία είναι φούσκες απαγωγής καπναερίων κατασκευασμένες υπό την μορφή χοάνης, από ανοξείδωτο χάλυβα και διαστάσεων ανάλογα με την επιφάνεια των συσκευών που θα πρέπει να καλύψουν. Οι φούσκες αυτές συνδέονται μέσω ενός δικτύου αεραγωγών με ένα φυγοκεντρικό ανεμιστήρα απαγωγής ο οποίος τοποθετείται είτε έξω από το κτήριο είτε εντός του κτηρίου .

Εδώ οφείλουμε να επισημάνουμε ότι τα συστήματα αυτά για να λειτουργήσουν σωστά θα πρέπει να υπάρχει παράλληλα και προσαγωγή αέρα στους χώρους αυτούς με κάποιο σύστημα αερισμού. Σύμφωνα με το πρότυπο VDI 2052 η ποσότητα του προσαγώμενου μέσω του αερισμού αέρα πρέπει να υπολείπεται από αυτή του απαγώμενου σε ποσοστό περίπου 5% για συσκευές που δουλεύουν με κάρβουνο ή αέριο (φυσικό αέριο ή υγραέριο) και κατά 10% για συσκευές που δουλεύουν με ηλεκτρικό ρεύμα.

Για τον προσδιορισμό της απαιτούμενης ποσότητας του απαγόμενου αέρα και κατά συνέπεια και του απαιτούμενου προσαγόμενου αέρα χρειάζεται να εκπονηθεί ειδική μελέτη και γίνουν ειδικοί υπολογισμοί που βασίζονται στο μέγεθος της εκάστοτε φούσκας( επιφάνεια, μήκος, πλάτος, περίμετρος) στη κατακόρυφη απόσταση του ανοίγματος της φούσκας από την επιφάνεια που βρίσκεται το πάνω μέρος των μαγειρικών συσκευών και την ταχύτητα του αέρα κατά την είσοδο στην διατομή συλλήψεως των καπναεριών των συσκευών (ταχύτητα συλλήψεως όπως ονομάζεται στην τεχνική ορολογία). Οι υπολογισμοί αυτοί αποτελούν μέρος της Μελέτης Εξαερισμού Απαγωγής Καπναερίων Φούσκας.

Πέραν του προσδιορισμού των απαιτούμενων ποσοτήτων αέρα απαιτείται και ο σχεδιασμός και υπολογισμός των αεραγωγών του συστήματος σύμφωνα με τις ποσότητες αέρα που έχουν προκύψει ώστε να προσδιοριστεί η πτώση πίεσης εντός αυτών. Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη αν το σύστημα θα διαθέτει φίλτρα οιασδήποτε μορφής (φίλτρα λαδιού ή ακόμα και άλλα ειδικά φίλτρα όπως πρόφιλτα, σκονής ενεργού άνθρακα ή ιονισμού) και να γίνει ο σχεδιασμός τους και υπολογισμός σε περιπτώσεις που απαιτείται η εγκατάσταση τους για λόγους μη οχλήσεως των άλλων ενοίκων του κτηρίου και των περιοίκων ή για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος

Τέλος θα πρέπει να εξεταστούν ενδεχομένως και να υπολογιστούν και να εγκατασταθούν συστήματα ηχοαπόσβεσης – ηχομόνωσης της λειτουργίας των συστημάτων των σε περιπτώσεις που υπάρχει κίνδυνος οχλήσεως από το εκλυόμενο θόρυβο.

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία που θα προκύψουν από την ειδική μελέτη και τον σχεδιασμό θα γίνει η επιλογή και η εγκατάσταση του απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού ( ανεμιστήρες, κινητήρες, φιλτρομονάδες, ηχοαποσβεστήρες, αεραγωγοί κ.λ.π).

Οι εγκαταστάσεις απαγωγής καπναερίων από φούσκα επαγγελματικής κουζίνας εστιατορίου, κουζίνας ξενοδοχείου, ταβέρνας, ψητοπωλείου, πιτσαρίας κ.λ.π. οι περιλαμβάνουν ανοξείδωτα υπερτιθέμενα καλύμματα (φούσκα) μονού ή διπλού ρεύματος αέρα, ειδικό φυγοκεντρικό ανεμιστήρα με οπισθοκλινή πτερύγια (κουταλοειδής ανεμιστήρας) κατάλληλο για απαγωγή από χοάνες επαγγελματικής κουζίνας, μεταλλικούς αεραγωγούς καθώς και ειδικά χειριστήρια πολλαπλών ταχυτήτων ή inverter για τον έλεγχο της λειτουργίας τους.

φουσκες επαγγελματικης κουζινας εγκαταστασεις
Εγκαταστάσεις Απαγωγής Φούσκας Επαγγελματικής Κουζίνας: Click this image to zoom
εξαεριστηρες φουσκας επαγγελματικης κουζινας
Εξαεριστήρες Φούσκας Απαγωγής Καπναεριών: Click this image to zoom
ανεμιστηρες εξαερισμου φουσκας κουζινας
Ανεμιστήρας Εξαερισμού Φούσκας Επαγγελματικής Κουζίνας: Click this image to zoom

Όπως φαίνεται και από τα παραπάνω η κατασκευή ενός αξιόπιστου και αποδοτικού συστήματος εξαερισμού απαγωγής καπναερίων φούσκας επαγγελματικής κουζίνας προϋποθέτει την εκπόνηση μιας σύνθετης μηχανολογικής μελέτης εξαερισμού αερισμού η οποία λαμβάνοντας υπόψη όλες αυτές της παραμέτρους θα καταλήξει στον σχεδιασμό του κατάλληλου συστήματος για την κάθε περίπτωση.

Η εμπειρική επιλογή και αγορά τέτοιων συστημάτων χωρίς να προηγηθεί η απαιτούμενη μελέτη συνήθως οδηγεί σε ανεπαρκείς και ακατάλληλες εγκαταστάσεις με απρόβλεπτες συνέπειες για την εύρυθμη λειτουργίας τους.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ με βασικό εφόδιο την πολυετή εμπειρία της από το 1986 στον τομέα του Εξαερισμού Απαγωγής Καπναερίων Φούσκας Επαγγελματικής Κουζίνας τόσο σε επίπεδο μελέτης όσο και σε επίπεδο κατασκευής και σε συνδυασμό με την συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση σε νέες σύγχρονες και εξελιγμένες τεχνικές και μεθόδους καθώς και με σημαντικές επενδύσεις που γίνονται συνεχώς σε προηγμένα λογισμικά σχεδιασμού σύγχρονων συστημάτων εξαερισμού δύναται να προσφέρει μελέτη την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού ) ανοξείδωτες φούσκες μονού ή διπλού ρεύματος αέρα, ειδικούς φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες με οπισθοκλινή πτερύγια κατάλληλους για απαγωγή από χοάνες επαγγελματικής κουζίνας, μεταλλικούς αεραγωγούς – κανάλια, ειδικά χειριστήρια πολλαπλών ταχυτήτων ή inverter για τον έλεγχο της λειτουργίας τους).καθώς και την πλήρη εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων που θα καλύπτουν απόλυτα τις παραπάνω απαιτήσεις και ανάγκες και πραγματικά μπορούν να κάνουν την διαφορά βάζοντας τις βάσεις για τη κατασκευή ενός αξιόπιστου και λειτουργικού συστήματος .

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ δύναται να ανταποκριθεί σε οιανδήποτε ζήτηση Εξαερισμού Απαγωγής Καπναερίων Φούσκας Επαγγελματικής Κουζίνας :

 • Στο σύνολο των περιοχών της Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής (Κορωπί, Παιανία, Σπάτα, Σταυρός, Γλυκά Νερά, Μαρκόπουλο, Πόρτο Ράφτη, Καλύβια, Λαγονήσι, Κερατέα, Λαύριο, Ανάβυσσος, Σαρωνίδα, Βάρκιζα, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, Παλλήνη, Πικέρμι, Ραφήνα, Νέα Μάκρη, Μαραθώνας, Αχαρνές, Ωρωπός, Καπανδρίτι, Διόνυσος, Γέρακας, Ανθούσα κ.λ.π).
 • Στο σύνολο των περιοχών της Περιφέρειας Αθηνών (Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Νέα Χαλκηδόνα, Παπάγου, Χολαργός, Δάφνη, Υμηττός, Κηφισιά, Νέα Ερυθραία, Εκάλη, Πεντέλη, Μελίσσια, Φιλοθέη, Ψυχικό, Λυκόβρυση, Πεύκη, Ελληνικό, Αργυρούπολη, Νέα Σμύρνη, Ηλιούπολη, Ηράκλειο, Μαρούσι, Άλιμος, Άγιος Δημήτριος, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα, Χαλάνδρι, Παλαιό Φάληρο, Νέα Ιωνία, Μεταμόρφωση κ.λ.π).
 • Στο σύνολο των περιοχών της Περιφέρειας Δυτικής Αττικής και Πειραιώς (Πειραιάς, Ελευσίνα, Ασπρόπυργος, Μάνδρα, Μέγαρα, Μαγούλα κ.λ.π).
 • Στα νησιά των Κυκλάδων (Νάξος, Άνδρος, Πάρος, Τήνος, Μήλος,Τζιά, Αμοργός, Ίος, Κύθνος, Μύκονος, Σύρος, Σαντορίνη, Σέριφος, Σίφνος κ.λ.π.).
 • Σε περιοχές όμορες του νομού Αττικής (Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Πάτρα, Αίγιο, Κόρινθος, Σπάρτη Τρίπολη, Καλαμάτα, Πύργος, Ναύπλιο, Άργος, Θήβα, Λιβαδειά, Χαλκίδα, Κάρυστος κ.λ.π).

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ έχει καταξιωθεί στον τομέα των Εγκαταστάσεων Εξαερισμού Απαγωγής Καπναερίων Φούσκας Επαγγελματικής Κουζίνας μέσω ενός σημαντικού αριθμού έργων που έχει να επιδείξει από το 1986 μέχρι και σήμερα.

Πελάτες της ΑΝΑΔΡΑΣΗ είναι ιδιώτες καθώς και επιχειρήσεις κάθε είδους (εμπορικές, τουριστικές, παροχής υπηρεσιών, μαζικής εστίασης, τεχνικές και κατασκευαστικές οικοδομικών έργων, επαγγελματίες) καθώς και τεχνικά γραφεία Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών, που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστεύτηκαν την ΑΝΑΔΡΑΣΗ και με τους οποίος έχουν οικοδομηθεί μακροχρόνιες και σταθερές σχέσεις εμπιστοσύνης.